Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC)

Komentarze

Transkrypt

Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC)
Dynamiczne Przeliczanie Walut (DCC)
Program Elavon DCC Gwarancja Najlepszego Kursu
Często zadawane pytania - Akceptant
Czym jest DCC?
Usługa DCC firmy Elavon umożliwia Ci oferowanie posiadaczom zagranicznych kart VISA® i MasterCard® dokonywania płatności w ich
rodzimej walucie. Twoi klienci mają możliwość poznania ostatecznej kwoty transakcji już w momencie zakupu w punkcie handlowym, a
nie dopiero w chwili otrzymania wyciągu z karty. Elavon oferuje usługę DCC dla 48 walut z całego świata.
Jak działa DCC?
DCC nie wymaga od Twoich pracowników rozpoznania czy dana karta kredytowa lub debetowa została wydana poza granicami Polski.
Transakcja rozpoczyna sie tak jak zawsze, a terminal płatniczy automatycznie rozpoznaje czy dana karta kwalifikuje się do usługi
przeliczenia waluty. Jeżeli dana karta podlega transakcji DCC terminal wyświetli pytanie czy klient chce dokonać transakcji w swojej
rodzimej walucie. Wydruk z terminala przy transakcji DCC zawsze pokaże kwotę transakcji w polskich złotych, kurs wymiany waluty oraz
kwotę transakcji w rodzimej walucie posiadacza karty. Usługa ta ułatwia posiadaczom zagranicznych kart rozpoznawanie transakcji przy
spłacaniu zadłużenia na karcie. Środki są rozliczane w polskich złotych, natomiast Twoje raporty wyraźnie wykażą obie waluty.
Jakie korzyści odnosi akceptant przy przetwarzaniu płatności z DCC?
Oferujesz swoim zagranicznym klientom dodatkową usługę polegającą na tym, że mogą płacić w swojej rodzimej walucie. Ty zyskujesz
dodatkowe możliwości sprzedażowe, a co więcej wzrasta Twój dochód ponieważ Elavon przekazuje Ci część prowizji wygenerowanej
z wymiany waluty. Aktywacja jest bezpłatna, nie pobieramy żadnych opłat miesięcznych ani nie ustanawiamy miesięcznych kwot
minimalnych. Usługa DCC firmy Elavon jest przejrzysta i nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku, gdyż Elavon zajmuje się całością
procesu DCC – od początku do końca. Kolejną Twoją korzyścią jest zmniejszenie liczby reklamacji chargeback związanych z kwotami
nierozpoznanymi przez klientów oraz nieprzyjemnymi “niespodziankami” kursowymi.
Dlaczego mój klient powinien wybrac opcję DCC?
Kursy wymiany walut mają zastosowanie zawsze, gdy dokonywane są transakcje w walucie obcej dla danej karty. Celem Elavon jest
zapewnienie najkorzystnejszego kursu dla każdej transakcji, co więcej gwarantujemy Twojemu klientowi najlepszy kurs. Dodatkowo DCC
ułatwia zagranicznym klientom rozpoznanie transakcji przy spłacaniu zadłużenia na karcie, gdyż ostateczną kwotę transakcji w swojej
rodzimej walucie poznali już w momencie zakupu w punkcie handlowym.
A jeżeli mój klient mógłby uzyskać korzystniejszy kurs wymiany od wydawcy karty?
Jeżeli posiadacz karty wykaże w sposób przewidziany przez Elavon, że uzyskałby korzystniejszy kurs wymiany waluty od wydawcy swojej
karty, uruchomimy Program Elavon DCC Gwarancja Najlepszego Kursu na warunkach wskazanych w Regulaminie Programu dostępnym
na stronie www.tellmemore.elavon.com/DCC. Posiadaczowi karty zostanie zwrócona różnica pomiędzy kwotą transakcji z użyciem DCC
Elavon która została pobrana z jego rachunku, a kwotą transakcji którą posiadacz karty zapłaciłby przy zastosowaniu kursu wydawcy
karty. Poproś swojego klienta o wypełnienie Formularza Zgłoszenia Roszczenia znajdującego się na stronie www.tellmemore.elavon.
com/DCC i wysłanie go na wskazany adres w ciągu 60 dni od daty transakcji, do ktorej odnosi się roszczenie.
Jak posiadacz karty może uzyskać zwrot różnicy z programem DCC Gwarancja Najlepszego Kursu?
Posiadacz karty musi wypełnić Formularz Zgłoszenia Roszczenia znajdujący się na stronie www.tellmemore.elavon.com/DCC i wysłać go
na wskazany adres w ciągu 60 dni od daty transakcji, do której odnosi się roszczenie. Konieczne jest załączenie:
• Czytelnej kopii wyciągu z terminala
• Kopii wyciągu z karty wskazującego w sposób wyraźny, inną transakcję przeprowadzoną tego samego dnia, kiedy zrealizowana
została transakcja do której odnosi się roszczenie (z użyciem Elavon DCC), dokonaną przy użyciu tej samej karty kredytowej lub
debetowej i która to transakcja została przeliczona przez wydawcę karty przy użyciu korzystniejszego kursu wymiany, niż ten
zaoferowany przez Elavon.
Jeżeli mój klient chce złożyć roszczenie, gdzie powinien wysłać Formularz Zgłoszenia Roszczenia?
Prosimy o wysłanie Formularza Zgłoszenia Roszczenia wraz z niezbędnymi dokumentami na adres lub fax:
Elavon Financial Services Limited ( sp. z o.o.)
Odział w Polsce
Dział Zarządzania Dokumentami
Europlex, 10-te piętro,
Ul. Puławska 17
02-515 Warszawa
Fax: +48 22 306 03 69
Adres email: [email protected]
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pobrania Formularza Zgłoszenia Roszczenia prosimy o odwiedzenie strony
www.tellmemore.elavon.com/DCC
Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa - Tel. 22 306 03 16; faks 61 643-18-19; email: [email protected], www.elavon.pl;
NIP 2090000825, REGON 300649197 - Zarejestrowany w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000287836 - Oddział Elavon
Financial Services Limited z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Irlandia, zarejestrowanego pod numerem 418442.Kapitał zakładowy Elavon Financial Services Limited: 6 400 001 euro, kapitał docelowy Elavon Financial Services Limited: 1 000 000 000 euro - Elavon Merchant Services jest zastrzeżoną nazwą handlową Elavon Financial Services Limited.

Podobne dokumenty