Innowacje na rynku precyzyjnych przecinarek plazmowych

Komentarze

Transkrypt

Innowacje na rynku precyzyjnych przecinarek plazmowych
Tec h n ol o gie
cię cia
Innowacje
na rynku precyzyjnych
przecinarek plazmowych
Bartosz Łęcki, inżynier wsparcia technicznego, Stigo Sp. z o.o. Sp. k.
Branża konstrukcji stalowych, przetwórstwa blach czy cięcia usługowego z roku na rok wymaga większej wydajności i redukcji kosztów związanych ze zużyciem materiałów eksploatacyjnych oraz gazów technicznych. Dodatkowo także odbiorcy oczekują lepszej jakości elementów wycinanych, pozwalającej na ograniczenie czynności związanych z przygotowaniem do dalszej obróbki, np.
spawania. Aby sprostać tym wymaganiom, producenci systemów plazmowych opracowują różnorodne technologie pozwalające
im wysunąć się na prowadzenie w rynkowym wyścigu. Oryginalne rozwiązania w tym zakresie oferuje m.in. firma Thermal Dynamics
ze Stanów Zjednoczonych.
R
Metale & Nowe Technologie
odzina produktów Ultra-Cut należy do tzw. źródeł klasy HD, tzn.
dzięki nim dla stali czarnej możliwe jest osiąganie jakości cięcia
i skosów krawędzi zbliżonych do wielokrotnie droższych technologii laserowych. Sekret tkwi w wykorzystaniu
gazów technicznych (tlen i sprężone
powietrze), ale przede wszystkim w budowie palnika i materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo możliwe jest
użytkowanie części eksploatacyjnych
do ukosowania do 50° czy np. w połączeniu z zaawansowanym sterownikiem CNC użycie technologii poprawiających jakość otworów. Wysokie
amperaże oraz budowa palnika pozwalają na wydajne przebijanie i cięcie dużych grubości, często z niewielką ilością łatwo usuwalnego żużlu, a przy
mniejszych grubościach – nawet bezżużlowo.
88
Palnik i układy mocy chłodzone cieczą zapewniają niezawodność i diametralnie zwiększają długość życia materiałów eksploatacyjnych w porównaniu
do konwencjonalnych przecinarek plazmowych. Cały system składa się ze źródła, z kilku konsol towarzyszących oraz
przewodów, w tym przewodu palnika
i samego palnika. Szeroki wybór długości przewodów pozwala na dobranie systemu dla stołów o rozmiarze
1,5 m x 3 m, jak i 6 m x 30 m, bez
wpływu na jakość cięcia i wydajność.
Rozbuduj źródło w pół godziny
Thermal Dynamics przyjął innowacyjną filozofię konstrukcji swojej najnowszej serii źródeł plazmowych HD. UltraCut są projektowane jako urządzenia
modułowe z powiększoną obudową,
gdzie palnik oraz przewody są konstruowane tak, aby wytrzymywać nawet
800 A. Kupując źródło 100 A, otrzymujemy zatem podzespoły od źródeł
mocniejszych i wewnętrzną przestrzeń
do dalszego rozszerzania możliwości.
Producent deklaruje, że cała operacja może zamknąć się w 30 minutach,
a w przypadku usterki jednego z modułów istnieje możliwość jego odłączenia i kontynuowania pracy przy
mniejszej mocy.
Moduły mają budowę inwerterową
na tranzystorach IGBT, co pozwoliło na osiągnięcie sprawności powyżej
90%. Mniejsze straty energii przekładają się na redukcję rachunku za prąd.
Także z inwestycyjnego punktu widzenia takie rozwiązanie ma szereg zalet. Niejednokrotnie podmioty chcące
zainwestować w precyzyjną wypalarkę plazmową mają kłopot z dokładnym określeniem swoich teraźniejszych
i przyszłych potrzeb, co przy wyborze
System plazmowy Ultra-Cut:
100 XT
200 XT
Stal miękka
Przebijanie produkcyjne
15 mm*
25 mm
Maksymalna grubość przebijania
15 mm*
40 mm
Maksymalna wydajność
20 mm
65 mm
cięcia od krawędzi
Stal nierdzewna
Przebijanie produkcyjne
15 mm*
25 mm
Maksymalna grubość przebijania
15 mm*
25 mm
Maksymalna wydajność
20 mm
50 mm
cięcia od krawędzi
Aluminium
Przebijanie produkcyjne
15 mm*
20 mm
Maksymalna grubość przebijania
15 mm*
25 mm
Maksymalna wydajność
20 mm
50 mm
cięcia od krawędzi
*ze stołem CNC z funkcją cofnięcia palnika przy przebijaniu materiału
Tab. 1. Porównanie urządzeń Ultra-Cut
m a r z e c
-
k w i e c i e ń
2015
300 XT
40 mm
45 mm
400 XT
50 mm*
50 mm*
75 mm
90 mm
25 mm
30 mm
50 mm*
50 mm*
50 mm
100 mm
25 mm
30 mm
50 mm*
60 mm*
50 mm
90 mm
Te c h n ol o gie
cię cia
według klucza najniższej ceny może powodować powstawanie wąskich gardeł
produkcji. Co ciekawe, koszt zakupu
urządzenia np. Ultra-Cut 100XT plus
koszt zestawu rozbudowującego do 200
A jest prawie identyczny z kosztem zakupu urządzenia Ultra-Cut 200XT. Podobnie jest z innymi możliwymi kombinacjami.
Rys. 1. Urządzenia podlegają rozbudowie wraz z rozwojem i potrzebami firmy
na metr. Dodatkowo sama specyfika
cięcia w technologii WMS powoduje,
że prędkości cięcia są większe, a chłodzący charakter wody znacznie zmniejsza wpływ ciepła, jednocześnie zapew-
niając lepszą spawalność oraz generalnie
wyższą jakość krawędzi wycinanych elementów. Źródła Ultra-Cut są w tę technologię wyposażone w standardzie, natomiast jej użycie jest opcjonalne. q
reklama
Metale & Nowe Technologie
Najlepszy sposób na stal
nierdzewną?
Kolejną technologią unikalną dla opisywanych urządzeń plazmowych jest
proces cięcia przeznaczony dla stali
nierdzewnej, gdzie gaz osłonowy zastąpiono mgiełką wodną (WMS – Water Mist Secondary). Typowym procesem
cięcia stali nierdzewnych jest cięcie
azotem jako gazem plazmowym, jak
i osłonowym, przy czym zużycie gazu
osłonowego jest nawet kilkukrotnie
większe od gazu plazmowego w tym
samym czasie.
W urządzeniach Ultra-Cut poprzez
zastąpienie gazu osłonowego wodą
z kranu w pierwszej kolejności diametralnie zmniejszamy koszt cięcia
m a r z e c
-kw
i e c i e ń
2015
89

Podobne dokumenty