pobierz - Radiotechnika Marketing

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Radiotechnika Marketing
SERWISOWANIE
W WARUNKACH POLOWYCH
Wszystkie nasze złącza cechują się bardzo wysoką odpornością na zanieczyszczenia, ale nawet
najlepiej dobrane do ciężkich warunków pracy złącza EB muszą być czasami czyszczone. Aby maksymalnie ułatwić ten proces, oferujemy zestawy czyszczące złącza szybko i sprawnie.
Nasze kable bardzo trudno przeciąć, ale zawsze ich mechaniczna odporność jest kompromisem pomiędzy
wytrzymałością a elastycznością, więc może się zdarzyć, że zostaną przecięte lub zerwane. Dajemy naszym
Klientom możliwość natychmiastowej naprawy, oferując zestawy naprawcze i narzędziowe do serwisowania
uszkodzonego kabla. Organizujemy też szkolenia z zakresu naprawy kabli w warunkach polowych. 4
SYSTEMY BĘBNOWE
Większość naszych produktów to polowe jumpery o długości
kilkuset metrów. Aby efektywnie i szybko je zwijać i rozwijać
polecamy duży wybór bębnów i innych akcesoriów transportowych. Zintegrowane ze szpulami korby umożliwiają
wygodne zwijanie. Przemyślana konstrukcja bębnów zapewnia
bezpieczny transport dowolnym środkiem lokomocji. Możliwość
ustawiania szpul jedna na drugiej w stabilne stosy minimalizuje
powierzchnie magazynowe i ogranicza koszty transportu. 4
NIKT NIE ZAOFERUJE CI WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI WYBORU
Każde z naszych złączy jest dostępne w wielu wariantach
różniących się ilością kontaktów lub materiałem obudowy.
Podobnie jest z kablami. Ponieważ współpracujemy z wieloma
producentami, nigdy nie forsujemy rozwiązań oferowanych
tylko przez jednego z nich. Stosownie do Waszych potrzeb
zaoferujemy co najmniej dwie opcje połączeń i wyjaśnimy
zalety i wady każdej z nich. Dla nas najważniejsza jest
satysfakcja naszego Klienta.
Daj nam szansę podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem. Naszym celem jest dostarczenie najlepszego
z możliwych rozwiązań. 4
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
tel. 71/ 327 07 00, fax 71/ 327 08 00
e-mail: [email protected]
www.radiotechnika.com.pl
ODDZIAŁY:
01-368 WARSZAWA, ul. Rzędzińska 3, tel./fax 22/ 631 07 00, tel. 22/ 631 07 26
80-252 GDAŃSK, ul. Jaśkowa Dolina 15, tel./fax 58/ 342 69 72
40-085 KATOWICE, ul. A. Mickiewicza 29, tel./fax 32/ 209 08 55
90-254 ŁÓDŹ, ul. G. Piramowicza 11/13, tel./fax 42/ 630 80 59
WIĄZKI ŚWIATŁOWODOWE DO EKSTREMALNYCH WARUNKÓW PRACY
WIĄZKI ŚWIATŁOWODOWE DO EKSTREMALNYCH WARUNKÓW PRACY
JAKOŚĆ TO NIE MIEJSCE NA KOMPROMISY
ZŁĄCZA KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO – KLASYKA
Nasze produkty muszą być niezawodne, bo są używane
W niektórych aplikacjach złącza soczewkowe
w odpowiedzialnych aplikacjach, takich jak stanowiska dowodzenia,
nie mogą być używane – np. tam, gdzie wymagana
systemy radarowe, transmisji danych on-line w kopalniach głębino-
jest wysoka tłumienność odbiciowa (RL). Tylko
wych, transmisjach telewizyjnych itp. Jest tylko jedna droga do
klasyczne złącza kontaktu bezpośredniego są
osiągnięcia wysokiej niezawodności – totalna kontrola jakości,
w stanie zapewnić wystarczająco dobre parame-
używanie właściwych technologii, wysokiej klasy narzędzi
try RL, jakich złącza EB nigdy nie będą w stanie
i atestowanych przyrządów pomiarowych. Testujemy nie tylko
osiągnąć. Innym ważnym aspektem jest cena
nasze produkty, ale przede wszystkim weryfikujemy parametry na-
– prosta struktura złącza kontaktu bezpośred-
szych narzędzi i testerów. Przestrzegamy zaleceń technologicz-
niego będzie zawsze tańsza niż precyzyjne i skom-
nych na każdym etapie procesu produkcyjnego, aby wytwarzać wiązki, które na pewno przetrwają w ciężkich
plikowane w budowie złącza EB.
warunkach eksploatacji, do których zostały stworzone.
Nasi pracownicy produkujący wiązki światłowodowe są doskonale wykształconymi specjalistami najwyższej
klasy z olbrzymim doświadczeniem. Najlepszym świadectwem ich umiejętności są tysiące niezawodnych wią-
Wydział światłowodów Radiotechniki jest przygotowany do instalacji
zek światłowodowych pracujących nieprzerwanie w ekstremalnych warunkach: w błocie i pyle, w arktycznym
rozmaitych typów złącz kontaktu bezpośredniego. Nasze polerki są
zimnie lub równikowym skwarze, na morzach i na pustyniach, tysiące metrów pod ziemią oraz na samolotach
wyposażone w dużą liczbę zróżnicowanych uchwytów pozwalających ob-
i śmigłowcach. 4
rabiać ferrule o średnicach od 1.00 mm (rozmiar „20”) do 3.25 mm
(SMA). Czoła ferrul możemy polerować w różnych standardach (płaskim,
PC, APC), a nasz sprzęt pomiarowy umożliwia weryfikację parametrów po-
ZŁĄCZA SOCZEWKOWE
– JEDYNY SPOSÓB NA BŁOTO I PYŁ
lerowania w sposób obiektywny. Zaawansowany system analizuje mikroskopowy obraz
ferruli, dając operatorowi jednoznaczną informację czy, kontakt może być zaakceptowany,
czy też powinien być ponownie polerowany. Informację metrologiczną o geometrii ferruli
Wszystkie złącza światłowodowe są bardzo precyzyjnymi urządze-
otrzymujemy z naszego rozbudowanego interferometru, pozwalającego na pomiar parametrów
niami. W światłowodach wielomodowych średnica wiązki światła to
w świetle monochromatycznym lub białym.
50 μm (zazwyczaj ludzki włos ma ok. 80 μm średnicy). Każda cząstka
Kluczową sprawą dla złącz kontaktu bezpośredniego jest łatwość czyszczenia ich ferrul.
kurzu pomiędzy kontaktami optycznymi jest jak wielka tama zatrzymu-
Z tego powodu oferowane przez nas złącza mogą być łatwo demontowane (nawet przez
jąca światło płynące z nadajnika do odbiornika. Jedynym sposobem na
niewykwalifikowany personel) i czyszczone w najprostszy z możliwych sposobów.
uczynienie złącz światłowodowych bardziej odpornymi na zanieczysz-
Nie jesteśmy w stanie wyeliminować zanieczyszczeń z Waszego środowiska, ale wiemy, jakich
czenia jest użycie wewnątrz złącza soczewek – po stronie nadajnika
złącz użyć, aby eksploatacja okablowania światłowodowego nie wymagała nadmiernych wy-
wiązka światła jest rozpraszana przez soczewkę, a jej pole przekroju ro-
siłków. 4
śnie nawet kilka tysięcy razy w porównaniu z powierzchnią w rdzeniu
światłowodu, potem przechodzi 1-2 mm poprzez przerwę powietrzną
MOC W ZŁĄCZACH ŚWIATŁOWODOWYCH,
CZYLI WIĄZKI HYBRYDOWE
pomiędzy czołami złącz, aby zostać skupioną ponownie przez soczewkę
w złączu po stronie odbiornika i wprowadzona zostaje do rdzenia światłowodu.
Metoda ta ma dwie główne zalety:
Radiotechnika Marketing produkuje zarówno wiązki elektryczne, jak i światłowodowe. Umiejętności naszych
4 całkowite przerwanie wiązki światła o dużej średnicy jest trudniej-
pracowników pozwalają połączyć oba media w jednym produkcie: w wiązkach hybrydowych razem z przewodami
sze niż wiązki o średnicy mniejszej;
elektrycznymi biegną światłowody. Taka kombinacja
4 soczewki nie stykają się, dzięki czemu nawet twarde cząsteczki
pozwala użyć żył elektrycznych do zasilania
piasku, które mogą pojawić się pomiędzy połączonymi połówkami
odległych czujników lub kamer i transmitować
złącza, nie są w stanie zniszczyć złącza, ponieważ pomiędzy kontak-
podatne
tami jest zawsze szczelina powietrzna.
poprzez włókna optyczne zabezpieczające wraż-
na
zakłócenia
małosygnałowe
dane
liwe informacje (sygnały optyczne są bardzo
Radiotechnika
złącz
odporne na zakłócenia i trudne do podsłuchania).
soczewkowych (EB) na kablach o różnej strukturze. Złącza EB insta-
Marketing
specjalizuje
się
w
montażu
Szeroka gama oferowanych złącz i kabli daje nam
lowane w naszej firmie zapobiegają potencjalnym problemom z połącze-
możliwość zaproponowania hybrydowych wiązek
niami światłowodowymi dzięki ich zasadzie działania. Złącza EB
zarówno w technologii soczewkowej, jak i kontaktu
instalujemy już od lat. Każda zmontowana sztuka zwiększa nasze doświadczenie w produkowaniu ich w najlep-
bezpośredniego w rozmaitych kombinacjach ilości
szy sposób.
kanałów elektrycznych i optycznych. 4
Nasza wiedza pomoże Ci wybrać najlepsze złącze i optymalny kabel do niego. 4
www.radiotechnika.com.pl
www.radiotechnika.com.pl

Podobne dokumenty