MONITOR POLSKI

Komentarze

Transkrypt

MONITOR POLSKI
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 września 2012 r.
Poz. 654
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
nr 115-11-12
w sprawie nadania tytułu profesora
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz
z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadaję niżej wymienionym osobom:
I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:
nauk chemicznych
dr hab. Jacek Jan MŁYNARSKI
dr hab. Witold Adam NEUGEBAUER
nauk ekonomicznych
dr hab. Waldemar GOS
dr hab. Michał JASIULEWICZ
dr hab. Joanna Ewa UTKIN
nauk farmaceutycznych
dr hab. Piotr Antoni KOWALSKI
nauk fizycznych
dr hab. Wojciech DOMINIK
dr hab. Andrzej Stefan GOLNIK
dr Grzegorz Maria MADEJSKI
dr hab. Jerzy Wojciech MIETELSKI
dr hab. Roman PUŹNIAK
dr hab. Paweł Wojciech URBAŃSKI
dr Zbigniew Roman WASILEWSKI
nauk humanistycznych
dr hab. Piotr BOREK
dr hab. Jacek DĄBAŁA

Monitor Polski
dr hab. Bogusława DOBEK-OSTROWSKA
dr hab. Józef DOBOSZ
ks. dr hab. Waldemar GRACZYK
dr hab. Piotr Ignacy GUTOWSKI
dr hab. Barbara Janina KOWALIK
dr hab. Adam Feliks ŁAJTAR
dr hab. Aleksander Piotr ŁUCZAK
dr hab. Stanisława Józefa STEUDEN
dr hab. Krzysztof Adam TRYBUŚ
dr hab. Anna Maria TYRPA
dr hab. Maria Teresa WICHOWA
nauk leśnych
dr hab. Barbara Jadwiga SURMA-ŚLUSARSKA
nauk matematycznych
dr hab. Wojciech Dobrosław NIEMIRO
nauk medycznych
dr hab. Andrzej Jan BOHATYREWICZ
dr hab. Halina CICHOŻ-LACH
dr hab. Tadeusz Andrzej DĘBNIAK
dr hab. Piotr Jan FICHNA
dr hab. Jacek GRONWALD
dr hab. Lucyna KĘPKA
dr hab. Krzysztof Cezary LEWANDOWSKI
dr hab. Anna NOCZYŃSKA
dr hab. Andrzej Marian RUDZIŃSKI
dr hab. Bolesław Krzysztof SAMOLIŃSKI
dr hab. Ryszard WIADERKIEWICZ
dr hab. Andrzej Paweł WIECZOREK
dr hab. Teresa Maria ZALEWSKA
dr hab. Aleksandra Maria ŻUROWSKA
nauk o Ziemi
dr hab. Tomasz Ignacy KACZMAREK
dr hab. Mariusz Eugeniusz KULESZA
dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK
nauk prawnych
dr hab. Piotr Antoni GIRDWOYŃ
nauk rolniczych
dr hab. Marek KORBAS
dr hab. Katarzyna Małgorzata MAJEWSKA
–2–
Poz. 654

Monitor Polski
–3–
Poz. 654
dr hab. Chandra Shekhar PAREEK
dr hab. Bogusław Janusz STANIEWSKI
nauk technicznych
dr hab. Bohdan ANDRIYEVSKYY
dr hab. Andrzej Klemens BŁASZCZYK
dr hab. Piotr CZAJA
dr hab. Maria DEMS
dr hab. Mirosława Helena EL FRAY
dr hab. Juliusz Bohdan GAJEWSKI
dr hab. Helena Zofia JANIK
dr hab. Marta KRZESIŃSKA
dr hab. Jacek Sławomir LESZCZYŃSKI
dr hab. Tomasz LIPNIACKI
dr hab. Lech NOWICKI
dr hab. Tadeusz Andrzej OPARA
dr hab. Aleksandra Maria RAKOWSKA
dr hab. Konrad Wiesław SKOWRONEK
nauk społecznych
dr hab. Marian CIEŚLARCZYK
dr hab. Józef Walenty JANCZAK
II. TYTUŁ PROFESORA:
sztuk filmowych
Filip Michał BAJON
sztuk muzycznych
dr hab. Sławomir Stanisław CZARNECKI
Katarzyna JANKOWSKA-BORZYKOWSKA
dr hab. Warcisław Karol KUNC
dr Jerzy Władysław SWOBODA
Włodzimierz WIESZTORDT
sztuk plastycznych
Wojciech CIEŚNIEWSKI
dr hab. Remigiusz Waldemar GROCHAL
Waldemar Marek MASZTALERZ
Marek Czesław STAŃCZYK
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Podobne dokumenty