Konserwacja elementów drewnianych dwóch

Komentarze

Transkrypt

Konserwacja elementów drewnianych dwóch
http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=127491
Załącznik nr 2
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia
„Konserwacja elementów drewnianych
w Tychach”
dwóch mostków na terenie
Parku Jaworek
I. Zakres prac obejmuje konserwację dwóch mostków zlokalizowanych na terenie Parku Jaworek
w Tychach:
1. w ramach robót powierzchnie drewniane należy umyć wodą pod ciśnieniem,
2. po całkowitym wyschnięciu drewna należy przystąpić do konserwacji górnych powierzchni desek,
które należy wykonać olejami (drewno „egzotyczne” i ”rodzime”) z frakcjami anty-grzybicznymi,
3. elementy drewniane balustrady składają się z dwóch połączonych desek, konserwacja ma polegać
na olejowaniu wszystkich górnych powierzchni desek. Natomiast trapy mostków należy
zakonserwować tylko górną część trapu,
4. wszystkie elementy drewniane (górne powierzchnie desek) należy zaimpregnować specjalnym
preparatem do zaolejowania drewna na bazie oleju lnianego. Materiał do olejowania: BECKERS
ELIT ÄDELTRÄLJA, firmy Beckers lub OLI-NATURA (olej jachtowy) lub równoważny do drewna
teakowego, kolor bezbarwny matowy z filtrem UV.
5. olej do drewna nakładamy na suche, oczyszczone drewno miękkim pędzlem wzdłuż słojów lub za
pomocą miękkiej szmatki wcierając olej w drewno, nadmiar oleju pozostały w zagłębieniach
rozetrzeć po jednej godzinie. Odstępy pomiędzy warstwami powinny wynosić ok. 1 doby lub
zgodnie z zaleceniem producenta oleju
6. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Uwaga:
Teren prowadzenia robót winien być oznakowany i zabezpieczony przez Wykonawcę w sposób
uniemożliwiający wstęp na teren osób postronnych. Prace należy prowadzić z zachowaniem
wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia frontu robót odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego za wszelkie szkody powstałe w terenie w związku z prowadzeniem prac.
II. Gwarancja: 12 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
III. Przedmiar robót- rzuty trapu i rozwinięcie balustrady (rys) – załącznik nr 3
1
Data wygenerowania dokumentu: 2017-03-01 20:47:11
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty