Cennik usługi dostępu do Internetu świadczonej

Komentarze

Transkrypt

Cennik usługi dostępu do Internetu świadczonej
Cennik usługi dostępu do Internetu świadczonej przez firmę F. H. U. EDEN Komputery
obowiązuje od dnia 01. 05. 2010 r. do odwołania.
I.
Opłaty instalacyjne
Rodzaj usługi
Opłata podstawowa netto
Opłata podstawowa brutto (z 22%
VAT)
Instalacja przyłącza kablowego
204,91 zł
250,00 zł
Instalacja przyłącza radiowego
406,83 zł
500,00 zł
Rodzaj usługi
Opłata podstawowa netto
Opłata podstawowa brutto (z 22%
VAT)
Aktywacja usługi dostępu do Internetu
81,96 zł
100,00 zł
Ponowna aktywacja uprzednio wyłączonej usługi z powodu
nieuregulowanych należnych opłat
40,98 zł
50,00 zł
Rodzaj usługi
Opłata podstawowa netto
Opłata podstawowa brutto (z 22%
VAT)
Nowy Mini
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
– do komputera Abonenta 1024 kbit/s
– od komputera Abonenta 256 kbit/s
36,88 zł
45,00 zł
Nowy Medium
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
– do komputera Abonenta 2048 kbit/s
– od komputera Abonenta 512 kbit/s
49,18 zł
60,00 zł
Nowy Mega
Stały dostęp do sieci Internet z maksymalną prędkością
– do komputera Abonenta 4096 kbit/s
– od komputera Abonenta 512 kbit/s
73,77 zł
90,00 zł
Rodzaj usługi
Opłata podstawowa netto
Opłata podstawowa brutto (z 22%
VAT)
Adres IP z klasy publicznej
16,39 zł
20,00 zł
Przekierowanie portu tcp/udp
4,10 zł
5,00 zł
II. Opłaty aktywacyjne
III. Miesięczne opłaty abonamentowe
IV. Pozostałe usługi abonamentowe
Zmiana abonamentu na tańszy
Bez opłat
Zmiana abonamentu na droższy
Bez opłat
Opłata za zawieszenie usługi
Bez opłat
Drugi i następny komputer w ramach jednego Pakietu
Bez opłat
Drugi i następny komputer na osobnym Pakiecie
(dotyczy komputerów w jednym Lokalu)
50% ceny Pakietu za każdy dodatkowy komputer
V. Pozostałe opłaty
Rodzaj usługi
Opłata podstawowa netto
Opłata podstawowa brutto (z 22%
VAT)
Przeniesienie przyłącza kablowego do innego lokalu (zmiana
adresu)
100,00 zł
122,00 zł
Przeniesienie przyłącza WiFi do innego lokalu (zmiana adresu)
100,00 zł
122,00 zł
Przeniesienie przyłącza wewnątrz lokalu
50,00 zł.
61,00 zł
Wykonanie przyłącza dla drugiego i kolejnego komputera wewnątrz
lokalu
50,00 zł
61,00 zł
Naprawa przyłącza (wymiana części kabla, wymiana wtyczki)
25,00 zł
30,50 zł
Jednorazowa opłata za wysłanie faktur VAT
4,09 zł
5,00 zł
Konfiguracja routera
20,49 zł
25,00 zł
Konfiguracja komputera
16,39 zł
20,00 zł
Wygenerowanie nowej nazwy użytkownika i hasła
4,10 zł
5,00 zł
VI. Opłaty serwisowe
Rodzaj usługi
Opłata podstawowa netto
Usunięcie usterki powstałej bez winy Abonenta
Opłata podstawowa brutto (z 22%
VAT)
Bez opłat
Usunięcie usterki powstałej z winy Abonenta
40,98 zł
50,00 zł
Dojazd do Abonenta w celu usunięcia usterki powstałej z jego winy
(stawka za 1 kilometr)
1,00 zł
1,22 zł
Naprawa przyłącza (wymiana części kabla, wymiana wtyczki)
25,00 zł
30,50 zł
Instalacja sterownika karty sieciowej
16,39 zł
20,00 zł