V OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ROWERÓW

Komentarze

Transkrypt

V OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW ROWERÓW
Zgłoszenia i wpisowe:
W Zlocie mogą brać udział posiadacze rowerów zabytkowych wyprodukowanych do roku
1945, produkcji polskiej do roku 1965 oraz rowerów szosowo-wyścigowych posiadających
przerzutki na ramie wyprodukowanych do roku 1980.
Zapisy przyjmuje Automobilklub Wielkopolski Poznań ul. Towarowa 35/37, tel./fax 61
853-61-03, e-mail: [email protected] do dnia 17 maja 2016r.
V OGÓLNOPOLSKI ZLOT MIŁOŚNIKÓW
ROWERÓW ZABYTKOWYCH
RETROWERIADA POZNAŃ 2016
REGULAMIN
Organizator
Automobilklub Wielkopolski – Komisja Pojazdów Zabytkowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel./fax 853-61-03, e-mail: [email protected], www.aw.poznan.pl
Data i baza
22 maja 2016 r.
Baza: MALTA SKI – Poznań, ul. Wiankowa 2 (parking przy stoku narciarskim).
Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe: 40,- zł od osoby (członkowie
Automobilklubu Wielkopolski z aktualnie opłaconymi składkami – 30,- zł), osoby
towarzyszące – 10,- zł.
Każdy uczestnik może zaprezentować dowolną ilość rowerów.
Nr konta AW:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują pamiątkowe plakietki, okolicznościowe
dyplomy, materiały zlotowe, zestawy upominków od MALTA SKI oraz kupon na jedną
atrakcję MALTA SKI.
Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z parkingu za jednorazową opłatą 5,zł, z rabatów na posiłki i atrakcje MALTA SKI oraz zarezerwowania noclegu w hotelu w
cenie z rabatem.
www.novotel.com/pl/hotel-0525-novotel-poznan-malta/index.shtml
.
Badanie techniczne BT
Komisja Techniczna dokona oględzin zgłoszonych rowerów w celu ustalenia rocznika, stanu
technicznego i stopnia oryginalności. Wyniki BT będą brane pod uwagę w klasyfikacji
poszczególnych konkurencji oraz przy dopuszczeniu do uczestnictwa w imprezie.
Trasa
Cel imprezy
- stworzenie okazji mieszkańcom Poznania do zapoznania się z historią rowerów
a w szczególności tych wyprodukowanych w firmach działających na terenie Wielkopolski,
których do roku 1939 było niemało i zapisały się znacząco w historii,
- spotkanie miłośników zabytkowych rowerów z różnych stron Polski, wymiana
doświadczeń i wzajemna integracja pasjonatów,
- wyłonienie i nagrodzenie najlepszych wystawców. w poszczególnych kategoriach,
- popularyzacja turystyki rowerowej,
- promocja i pokazanie uczestnikom zlotu pięknych miejsc w okolicach Poznania.
W celu prezentacji uczestników i ich rowerów przewidziany jest przejazd wyznaczoną
trasą. Przejazd odbędzie się w dwóch grupach w odstępie czasowym. Przewidywana
długość trasy – ok. 15 km.
Obowiązki uczestników
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów,
przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do kulturalnego zachowania w stosunku
do innych uczestników zlotu.
Władze Zlotu
Komandor Rajdu
V-ce Komandor
V-ce Komandor ds. Zabezpieczenia
V-ce Komandor ds. trasy
Komisja Techniczna
Biuro Zlotu
Marcin Myszyński
Witold Rybczyński
Jacek Paczyński
Ireneusz Tomyślak
Wojciech Klinger, Ireneusz Tomyślak,
Witold Rybczyński, Krzysztof Stoga
- Grzegorz Rybak, Alina Januchowska,
Dorota Ambroziak, Dorota Kuczkowska
-
Klasyfikacja i nagrody
W ramach Zlotu odbędzie się konkurs elegancji – ocenie podlegać będzie rower oraz ubiór
zawodnika. Trzy najlepsze prezentacje w każdej kategorii (rowery klasyczne i szosowowyścigowe) nagrodzone zostaną pucharami.
Przewiduje się puchary dla najlepszych wystawców w kategoriach:
- najstarszy rower,
- najstarszy rower produkcji polskiej,
- najdokładniej odrestaurowany rower,
- najoryginalniejszy rower,
- najciekawszy technicznie rower,
- najstarszy rower szosowo-wyścigowy,
- najstarszy rower szosowo-wyścigowy produkcji polskiej,
- najdokładniej odrestaurowany rower szosowo-wyścigowy,
- najoryginalniejszy rower szosowo-wyścigowy,
- najciekawszy technicznie rower szosowo-wyścigowy.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
Program Zlotu:
8:00 – 10:00
10:00
11:00
13:00
15:00
16:00
przyjmowanie uczestników w bazie
uroczyste otwarcie Zlotu, odprawa zawodników
wyjazd uczestników na trasę – konkurs elegancji
powrót do bazy, wystawa rowerów
wręczenie nagród
zakończenie Zlotu
W czasie trwania imprezy przewidziane są konkursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Czynne będą stoiska wystawowe i edukacyjne.
Uwagi końcowe
Zgłoszenie się do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Zlocie Miłośników Rowerów
Zabytkowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w
stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i spowodowane przez uczestników
bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie
trwania Zlotu oraz przejazdu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian i uzupełniania regulaminu.
Nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście podczas uroczystego wręczania.
Wszelkie ewentualne zmiany
i na odprawie zawodników.
zostaną
podane
w
komunikacie
startowym
Przystąpienie do „RetROWERiady 2016” jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych
z organizacją w/w imprezy oraz publikowanie zdjęć i wyników na stronach
internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.
Zespół organizatorów życzy wszystkim uczestnikom
przyjemnego i udanego pobytu

Podobne dokumenty