Mini odtwarzacz MP3 (DMP-160.mini)

Komentarze

Transkrypt

Mini odtwarzacz MP3 (DMP-160.mini)
Mini odtwarzacz MP3 (DMP-160.mini)
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup mini odtwarzacza mp3.
Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli
Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.
Pearl24 Sp. z o. o.
Odtwarzacz mp3
Strona 1
Zawartość pakietu:
•
Odtwarzacz mp3
•
Słuchawki
•
Kabel USB
•
Instrukcja obsługi.
Dodatkowo potrzebne:
Karta pamięci micro SD (maksymalnie 32 GB).
Odtwarzacz mp3
Strona 2
WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK
Bezpieczeństwo
•
Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania
z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie
potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
•
Należy korzystać z produktu w sposób do tego przeznaczony. Każde inne użycie może
spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.
•
Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje
ryzyko obrażeń!
•
Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
•
Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku
uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
•
Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
•
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
•
Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są
zastrzeżone.
Ważne wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej
utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.
Deklaracja zgodności
PEARL Agency GmbH oświadcza, że produkt PX-1531 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
aktualnych wytycznych.
Odtwarzacz mp3
Strona 3
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
1. Wyświetlacz
2. Przycisk ON/OFF
3. Regulacja głośności
4. Gniazdo słuchawkowe (3,5 mm wtyczka)
5. Port USB
6. Slot na kartę microSD
7. Przyciski sterujące
◦ M Menu/OK
◦
◦
◦
Odtwarzacz mp3
Tytuł/wybór wstecz
Tytuł/wybór następny
Start/Pauza
Strona 4
Dane techniczne
•
Karta pamięci: micro SD do 32 GB
•
Czas pracy akumulatora: do 7 godzin
•
Format pliku: MP3 (8 do 320 kbps), WMA (bez DRM)
•
Temperatura pracy: -5 do +40 °C
URUCHOMIENIE
Wkładanie karty pamięci
•
Włóż kartę pamięci microSD do odtwarzacza. Złote styki powinny być skierowane w stronę
środka odtwarzacza.
•
Jeśli karta jest włożona prawidłowo, wciśnij ją lekko aż usłyszysz kliknięcie.
•
Aby wyjąc kartę, naciśnij na nią delikatnie, aż wyskoczy z odtwarzacza i wyjmij ją.
Włączanie odtwarzacza mp3
Przesuń przełącznik on/off po prawej stronie odtwarzacza na pozycję "ON".Wyświetlacz jest
aktywowany i po krótkim czasie, urządzenie jest gotowe do użycia. Możesz w każdej chwili
wyłączyć odtwarzacz, ponownie przesuwając przełącznik na pozycję "OFF".
Ładowanie akumulatora
Aby naładować wewnętrzny akumulator odtwarzacza MP3, podłącz urządzenie za pomocą kabla
USB do komputera lub odpowiedniego zasilacza.
Włącz odtwarzacz MP3.
Akumulator jest w pełni naładowany, gdy symbol baterii na wyświetlaczu odtwarzacza pokazuje
pełną baterię i nie porusza się.
Używanie odtwarzacza jako dysku wymiennego/czytnika kart
Po podłączeniu odtwarzacza MP3 do komputera, zostanie zainstalowany automatycznie sterownik,
a urządzenie pojawia się jako dysk wymienny. Teraz można przesyłać pliki przez USB do włożonej
karty pamięci lub z karty do komputera.
WSKAZÓWKA
Ta funkcja wymaga komputera z systemem Windows XP, Vista, 7 lub Mac OS X.
Odtwarzacz mp3
Strona 5
ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH
Aby odtwarzać pliki muzyczne z włożonej karty microSD, wybierz za pomocą przycisków "utwór
wstecz / następny" pozycję menu "Musik" i naciśnij przycisk "M". Poczekaj chwilę, aż tytuł pliku
muzycznego pojawi się na wyświetlaczu. Teraz możesz uruchomić i zatrzymać odtwarzanie za
pomocą przycisku "Start / Pauza". Przycisk "M", służy do ustawienia innych funkcji.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Podczas, gdy odtwarzacz mp3 znajduje się w trybie "Musik", można ustawić głośność za pomocą
odpowiedniego przycisk po prawej stronie urządzenia. Na wyświetlaczu pokazany jest aktualny
poziom głośności (w skali od 0 do 31). Możesz zmienić to ustawienie naciskając przyciski
„wstecz/następny” i przesuwać grafikę głośności na wyświetlaczu w lewo (ciszej) lub w prawo
(głośniej). Potwierdź wybór, naciskając przycisk" Start / Pauza "lub po prostu poczekaj kilka
sekund, aż odtwarzacz automatycznie przejdzie do muzyki.
Odtwarzacz mp3
Strona 6
WYŚWIETLACZ
Wbudowany wyświetlacz odtwarzacza MP3 poakzuje podczas odtwarzania utworu pewne
informacje. Są to w szczególności:
1. Szybkość transmisji / format pliku
Tutaj odtwarzacz pokazuje szybkości transmisji w kbps (np. „128”) i format pliku bieżącego
utworu (np. „mp3”).
2. Numer utworu
Górna cyfra pokazuje numer aktualnego odtwarzanego utworu, podczas gdy liczba pod
spodem wskazuje sumę wszystkich istniejących plików muzycznych.
3. Tryb equalizera
Mała grafika pokazuje bieżące ustawienia equalizera (np. „DBB” lub „Rock”).
4. Czas trwania/Całkowity czas
Górna liczba przedstawia czas w aktualnie odtwarzanym utworze, a liczba pod spodem
oznacza całkowitą długość utworu.
5. Stan baterii
Wyświetla stan akumulatora wewnętrznego.
6. Nazwa utworu
Wyświetla nazwę bieżącego utworu.
Odtwarzacz mp3
Strona 7
7. Tryb pracy
Mała ikona pokazuje, czy bieżący utwór jest odtwarzany lub wstrzymany.
8. Głośność
Liczba obok głośnika wskazuje aktualną głośność (0-31).
9. Korektor graficzny
Mała animacja dopasowuje się odpowiednio do utworu muzycznego.
10. Tryb powtarzania
Odtwarzacz pokaże tutaj aktualnie wybrany tryb powtarzania.
Odtwarzacz mp3
Strona 8
USTAWIENIA
Gdy odtwarzacz jest włączony możesz za pomocą przycisków „wstecz/następny” wybrać pomiędzy
pozycjami menu „System” i „Musik”. Aby dostosować różne ustawienia, wybierz pozycję z menu
i potwierdź wybór poprzez naciśnięcie przycisku "M". Pojawiają się teraz różne opcje. Wybierz
naciskając przycisk "wstecz / następny" element menu i potwierdź za pomocą "M". Poprzez dłuższe
naciśnięcie przycisku "M" powracasz w dowolnym momencie do menu głównego.
Szczegółowe ustawienia w pozycji menu są wybierane i potwierdzane w ten sam sposób. Można
dostosować następujące ustawienia.
W pozycji menu „System”
•
Ustawienia LCD (LCD Setup)
To menu jest podzielone na podpunkty „Oświetlenie (Beleuchtung)” i „Kontrast”.
W „Oświetleniu”, można ustawić czas podświetlenia ekranu w sekundach po ostatnim
naciśnięciu przycisku. Ustawienie "0" oznacza, że wyświetlacz będzie się stale świecił.
W „Kontrast” można regulować w kilku etapach kontrast wyświetlacza. Aby to zrobić,
należy nacisnąć przycisk „wstecz / następny”, aż zostanie osiągnięta odpowiednia wartość.
•
Języki (Sprachen)
Tutaj można zmienić język menu.
•
Wyłączanie (Abschalten)
Odtwarzacz mp3 wyłącza się automatycznie po kilku sekundach bez użytkowania lub
procesu odtwarzania. Tutaj można określić po ilu sekundach odtwarzacz MP3 ma się
wyłączyć w przypadku bezczynności. Naciśnij przyciski „wstecz/następny”, aż do
osiągnięcia odpowiedniej wartości. Wartość „0” wyłącza automatyczne wyłączanie.
Jeśli odtwarzacz jest wyłączony, możesz go włączyć ponownie naciskając przycisk
„Start/Pauza”.
•
Informacje o pamięci (Speicher info)
Tutaj znajdują się informacje o miejscu pamięci aktualnie włożonej karcie microSD.
•
Wersja oprogramowania (Firmware Version)
•
Wstecz (Zurück)
Kliknij tutaj, aby powrócić do menu startowego odtwarzacza.
Odtwarzacz mp3
Strona 9
W pozycji menu „Musik” (dostępna tylko po włożeniu karty pamięci microSD z kompatybilnymi
plikami muzycznymi)
•
Wybór pliku (Dateiauswahl)
Tutaj możesz wybrać plik muzyczny, który ma być odtwarzany.
•
Usuwanie plików (Datei löschen)
Możesz usunąć aktualnie wybrany plik muzyczny. Użyj przycisków „wstecz/następny” aby
wybrać „YES (TAK)” w celu usunięcia pliku, lub „NO (NIE)”, aby nie usuwać pliku.
Potwierdź przyciskiem "M".
•
Usuń wszystko (Alles löschen)
Możesz usunąć wszystkie pliki na karcie pamięci. Użyj przycisków „wstecz/następny” aby
wybrać „YES (TAK)” w celu usunięcia plików, lub „NO (NIE)”, aby nie usuwać plików.
Potwierdź przyciskiem "M".
•
Wstecz (Zurück)
Kliknij tutaj, aby powrócić do menu startowego odtwarzacza.
Naciśnij podczas odtwarzania muzyki przycisk "M", aby dokonać ustawień odtwarzania:
•
Equalizer
Odtwarzacz MP3 posiada equalizer z siedmioma różnych możliwościami dostosowania
dźwięku. Możesz wybrać pomiędzy następującymi trybami:
◦ Naturalny (Natur-NOR)
◦ Schlager (POP)
◦ Rock (ROCK)
◦ Klassisch (CLAS)
◦ Jazz (JAZZ)
◦ Sanft (SOFT)
◦ DBB, „Digital Bass Boost” (DBB)
Potwierdź swój wybór w każdym przypadku za pomocą przycisku „M”.
•
Powtarzanie (Wiederholung)
Tutaj można określić, w jaki sposób mogą być odtwarzane utwory muzyczne. Możliwości są
następujące:
◦ Normal: utwory są odtwarzane w normalnej kolejności.
Odtwarzacz mp3
Strona 10
◦ Einmal wiederholen: Aktualnie odtwarzany utwór jest odtwarzany w nieskończonej
pętli.
◦ Alle wiederholen: Po ostatnim utworze, odtwarzanie rozpocznie się ponownie od
pierwszego dostępnego pliku.
•
Powtarzanie (Wiederholen)
Tutaj możesz ustawić powtarzanie pętli ustalonej sekcji (Powtarzanie AB). Po pierwsze,
należy wybrać "Powtarzanie" w menu i nacisnąć przycisk "M". Na wyświetlaczu pojawia
się ponownie normalne odtwarzanie. Teraz naciśnij przycisk „wstecz”, aby ustawić punkt
początkowy (punkt A) odtwarzania w pętli. Naciśnij ponownie przycisk, aby ustawić punkt
końcowy (punkt B) pętli. Odtwarzanie muzyki obecnie pracuje w pętli między tymi dwoma
punktami. Naciśnij ponownie przycisk „wstecz”, aby zatrzymać powtarzanie w pętli.
•
Wstecz (Zurück)
Kliknij tutaj, aby powrócić do menu startowego odtwarzacza.
Odtwarzacz mp3
Strona 11

Podobne dokumenty