Pobierz - Kompania Piwowarska

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Kompania Piwowarska
SABMiller członkiem Paktu o odpowiedzialnym marketingu
16 kwietnia br. nastąpił przełomowy moment w historii zobowiązań producentów
napojów alkoholowych do odpowiedzialnej komunikacji marketingowej. Tego dnia
ośmiu czołowych producentów z branży piwnej, winnej i spirytusowej – wśród nich
grupa SABMiller – wprowadziło w życie kompleksową inicjatywę, mającą na celu
wzmocnienie niezależnego programu samoregulacji reklamy napojów alkoholowych.
Pakt o odpowiedzialnym marketingu to partnerstwo największych międzynarodowych
producentów wyrobów alkoholowych: AB InBev, Bacardi-Martini, Brown Forman, Carlsberg,
Diageo, Heineken, Pernod Ricard i SABMiller. Łącznie firmy te generują większość
wydatków na reklamę alkoholu w Unii Europejskiej. Producenci związani paktem będą
współpracować ze Światową Federacją Reklamodawców (WFA), UE oraz stowarzyszeniami
krajowymi nad uzgodnieniem i wprowadzeniem w życie wspólnych standardów
odpowiedzialnych działań reklamowych i marketingowych, skierowanych do osób
pełnoletnich.
Po raz pierwszy razem
Standardy samoregulacji dotyczące komunikacji marketingowej napojów alkoholowych
istnieją w Europie od wielu lat. Jednak Pakt o odpowiedzialnym marketingu to przełomowe
rozwiązanie, ponieważ po raz pierwszy największe firmy z sektora piwowarskiego, winnego i
spirytusowego zebrały się, by przyjąć jednakowe standardy odpowiedzialności za wszystkie
działania w ramach komunikacji marketingowej napojów alkoholowych. Wspomniane wymogi
będą obowiązywać w całej Europie; ponadto będą monitorowane i poddawane ocenie.
Standardy określone w Pakcie dotyczą następujących obszarów:
• Zapobieganie sytuacjom, w których osoby nieletnie mimowolnie są odbiorcami
komunikatów marketingowych, dotyczących napojów alkoholowych w mediach
społecznych. Działania te obejmują wspólne standardy efektywnej kontroli wieku,
sponsorowanych historii na Facebook’u, treści generowanych przez użytkowników,
dzielenia się/przesyłania dalej funkcjonalności itp.
•
•
Ustalenie wspólnego, demograficznego standardu dla osób dorosłych, dotyczącego
komunikacji marketingowej napojów alkoholowych we wszystkich mediach, tym
samym ograniczenie niepożądanego kontaktu niepełnoletnich z reklamami napojów.
Działania te przybiorą formę wspólnego standardu bazowego, według którego
reklamy można zamieszczać wyłącznie w mediach, co do których istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że przynajmniej 70% ich odbiorców to osoby
pełnoletnie.
Zakaz komunikacji marketingowej napojów alkoholowych, która mogłaby okazać się
szczególnie atrakcyjna dla nieletnich, poprzez dopilnowanie, by treść reklam odnosiła
się przede wszystkim do osób pełnoletnich. Inicjatywa obejmie konkretne wskazówki i
sposób ich egzekwowania, z przestrzeganiem litery i ducha zasad tak, by reklamy
przede wszystkim odnosiły się do osób pełnoletnich.
Monitoring i raportowanie
Wdrożenie standardów oraz ich zgodność będą niezależnie monitorowane przez Accenture
oraz krajowe organizacje ds. samoregulacji w reklamie w całej Europie. Te ostatnie będą
miały za zadanie wprowadzić standardy na poziomie poszczególnych państw. W razie
niespełniania przez firmy standardów krajowe organizacje ds. samoregulacji w reklamie
będą mogły zastosować sankcje takie jak: wzmianka i krytyka na forum publicznym, żądanie
zmiany/wycofania reklamy, uzyskanie obowiązkowej zgody na emisję kolejnych kampanii
oraz skierowanie sprawy do kompetentnych organów krajowych w przypadku
powtarzających się uchybień.
Postępy w zakresie wprowadzenia i zgodności wspólnych standardów będą nadzorowane w
sposób ciągły przez Komisję Europejską, a WFA przedstawi pierwszy raport w sprawie tych
do czerwca 2013 r. Ostateczny raport zostanie opublikowany w lutym 2015 r.
Odpowiedzialność w skali europejskiej
Aby podkreślić wagę Paktu o odpowiedzialnym marketingu, warto wspomnieć, że przybrał on
formę „zobowiązania” ze strony WFA oraz firm przed Europejskim Forum ds. Zdrowia i
Alkoholu (EFZA). EFZA to sztandarowy program Europejskiej Strategii wspierania krajów
członkowskich w ograniczaniu negatywnych skutków spożywania alkoholu. Inicjatywa, na
której czele stoi Komisja Europejska, jednoczy producentów napojów alkoholowych,
przedstawicieli społeczeństw obywatelskich oraz konsumentów, lekarzy, branżę reklamową i
detaliczną oraz innych w celu promowania ochotniczych działań na rzecz ograniczania
negatywnych skutków spożywania alkoholu w Europie.
Jesteśmy producentem alkoholu i liderem rynku piwa w Polsce, co sprawia, że spoczywa na
nas duża odpowiedzialność za konsumentów. Dlatego prowadzimy własne programy
propagujące odpowiedzialną sprzedaż i konsumpcję alkoholu, np. „Sprawdź promile” – mówi
Katarzyna Radecka kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju z Kompanii
Piwowarskiej. Sądzę, że Pakt o odpowiedzialnym marketingu, którego członkiem jest Grupa
SABMiller, to bardzo cenna inicjatywa. Samoregulacja w skali europejskiej jest dowodem na
dojrzałość naszej branży i poważne podejście do zagadnienia komunikacji marketingowej.
Podwyższone standardy z pewnością nie zaszkodzą, a wręcz mogą się przyczynić do
promowania odpowiedzialnego spożycia alkoholu w społeczeństwie.
***
Do redaktora:
Kompania Piwowarska - Lider branży piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w
warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie
gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell,
Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w
Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska
prowadzi także działalność społeczną nastawioną na walkę z wykluczeniem społecznym na tle ubóstwa oraz
programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży
osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 r. wyniosła 14,1 mln hektolitrów piwa.
SABMiller – jeden z największych na świecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa - SABMiller plc. Grupa
produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje międzynarodowe
piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czołowe
marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie
(poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 SABMiller
osiągnął przychody w wysokości 28,3 mld USD oraz wypracował zysk brutto (EBITA) w wysokości 5 mld USD.
SABMiller plc jest notowany na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.
Dodatkowych informacji udziela:
Wojciech Mrugalski
kierownik ds. komunikacji
[email protected]
Tel. + 48 61 667 7667
tel. kom. + 48 601 91 11 44
Fax + 48 61 667 7850

Podobne dokumenty