Werdykt Jury XIV-go Międzyszkolnego Konkursu

Komentarze

Transkrypt

Werdykt Jury XIV-go Międzyszkolnego Konkursu
Werdykt Jury XIV-go Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Francuskiej
w edycji „Ma chanson préférée” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Jury Konkursu w składzie:
1. Przewodniczący – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie, Pan dr hab. Wacław Rapak
2. Carine Debarges –wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie
3. mgr Marta Cichoń – nauczyciel muzyki
4. mgr Andrzej Radzik – muzyk
5. mgr Władysław Strejczek – nauczyciel muzyki
przyznało:
I miejsce dla Dominiki Zdybek, Kl. III z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Lubaczowie za piosenkę France Gall „Poupée de cire poupée de son” –
opiekun Anna Mamczura
I miejsce dla Małgorzaty Cygan, kl. III z Liceum Plastycznego w Tarnowie za piosenkę
Edith Piaf « Padam » - opiekun Sylwia Mulowska
II miejsce dla Izabeli Gacia, kl. III z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Lubaczowie za piosenkę Céline Dion « Pour que tu m’aimes encore » opiekun Anna Mamczura
III miejsce dla Weroniki Święch kl. III z V LO w Tarnowie za piosenkę Shy’m „Rêves
d’enfant” – opiekun Aldona Mitera – Czarnecka
Wyróżnienie dla Martyny Rempały z IV LO w Tarnowie za piosenkę Caroline Costa
„Qui je suis » - opiekun Anna Kordela
Wyróżnienie dla Magdalena Mączko z III LO w Tarnowie za piosenkę Edith Piaf
„Milord” - opiekun Monika Widomska
Wyróżnienie dla Aleksandry Płaczek z II LO w Tarnowie za piosenkę Lara Fabian
„Je t'aime” – opiekun Ewa Kędzior
Nagrodę Specjalną za walory językowe otrzymała Katarzyna Gajda z V LO
w Tarnowie za piosenkę Natasha St Pier „Je n’ai que mon âme”, przygotowana przez
p. Aldonę Miterę – Czarnecką
Nagrodę Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przyznano Emilii Betlej
z XVI LO im. AK w Tarnowie za piosenkę Natacha St-Pierr „Je n’ai que mon âme”
przygotowanej przez p. Ewę Witecką
Nos félicitations!

Podobne dokumenty