Maszyna do popcornu

Komentarze

Transkrypt

Maszyna do popcornu
Maszyna do popcornu
Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup maszyny do popcornu.
Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli
Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.
Pearl24 Sp. z o. o.
Maszyna do popcornu
Strona 1
Zawartość zestawu:
•
Maszyna do popcornu
•
Naczynie do przygotowywania
•
Miarka
•
Pojemnik zbiorczy
•
Zasilacz
•
Instrukcja obsługi.
Szczegóły produktu
1. Włącznik / wyłącznik (silnik)
2. Przycisk włączania / wyłączania
(lampka podgrzewająca)
3. Korba ręczna
4. Naczynie do przygotowywania
5. Klamka
6. Pojemnik zbiorczy
Dane techniczne
•
Zasilanie: 230 V
•
Częstotliwość: 50/60 Hz
•
Moc: 310 W.
Maszyna do popcornu
Strona 2
Uruchomienie
1. Ustaw urządzenie na suchej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
2. Przed pierwszym użyciem wyczyść wilgotną ściereczką wewnętrzną powierzchnię
urządzenia i wytrzyj suchą ściereczką.
3. Umyj pojemnik i miarkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń.
WSKAZÓWKA
Nie należy czyścić urządzenia i jego akcesoriów twardymi lub ostrymi
przedmiotami, środkami ściernymi lub agresywnymi środkami czyszczącymi.
Nie należy myć akcesoriów w zmywarce!
4. Powieś naczynie do przygotowywania. Upewnij się, że pokrywa naczynia znajduje się
z przodu, a urządzenie jest prawidłowo osadzone w zawiasach.
5. Przekręć korbę w prawo przez odpowiedni otwór na kuble w lewo.
6. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda zasilania na dnie naczynia do przygotowania.
7. Umieścić pojemnik zbiorczy pod kubłem na dnie urządzenia.
Stosowanie
1. Upewnij się, że naczynie jest puste.
2. Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.
3. Włącz urządzenie za pomocą lewego przełącznika w górnej części urządzenia. Przesuń
przełącznik na pozycję I.
4. Rozgrzej kubeł do przygotowania od 3 do 5 minut.
5. Wyłącz urządzenie, przesuwając przełącznik on/off do pozycji 0.
6. Wprowadź małą miarkę oleju roślinnego do kubła.
7. Dodaj duża miarkę ziaren kukurydzy.
8. Dodaj do smaku szczyptę soli lub cukru.
9. Zamknij drzwiczki. Włącz urządzenie, naciskając przełącznik on/off.
WSKAZÓWKA
Gdy silnik jest uruchomiony, drzwiczki powinny być zamknięte.
Maszyna do popcornu
Strona 3
10. Po chwili słychać typowy dźwięk strzelania ziaren kukurydzy.
11. Jeśli nie słychać żadnego dźwięku, przechyl kubeł za pomocą korby do przodu, aby wsypać
gotowy popcorn do pojemnika zbiorczego.
12. Wyłącz urządzenie, ustawiając przełącznik on / off na pozycję 0.
13. Włącz lampę rozgrzewającą za pomocą przełącznika on / off na prawo powyżej, aby ogrzać
popcorn. Ustaw przełącznik na pozycję I.
14. Jeśli chcesz przygotować więcej popcornu, wyłącz zasilanie i wykonaj kroki od 6 do 11
ponownie.
15. Po zakończeniu przygotowania popcornu, odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego
i pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
UWAGA!
Kubeł do przygotowywania jest bardzo gorący! Nie należy dotykać
kubełka gołymi rękami, tylko stosować łapkę do garnków.
Czyszczenie
1. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony.
3. Otwórz drzwi i wyjmij wtyczkę z gniazda na dnie naczynia do przygotowania.
4. Przekręć korbę ręczną w kierunku ruchu wskazówek zegara.
5. Wyjmij kubełek do przygotowania w prawo i w lewo z zawieszenia.
6. Napełnij naczynie gorącą wodą z mydłem i pozostaw na 15 – 20 minut.
7. Opróżnij zbiornik i usuń wszelkie pozostałości miękką gąbką. Nie należy używać szorstkich
myjek ani agresywnych środków czyszczących.
8. Opłucz zbiornik czystą wodą i wytrzyj do sucha.
9. Wyczyść wewnątrz i na zewnątrz powierzchnie urządzenia wilgotną szmatką lub miękką
gąbką. Wysusz miękką szmatką. Nie należy używać szorstkich myjek ani agresywnych
środków czyszczących.
10. Wypłucz ręcznie pojemnik zbiorczy i miarki. Akcesoria te nie mogą być myte w zmywarce.
11. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
Maszyna do popcornu
Strona 4
UWAGA!
Nie należy zanurzać naczynia do przygotowania w wodzie! Upewnij się,
że system ogrzewania naczynia nie zastał zamoczony!
Wymiana żarówki
1. Jeśli żarówka nie działa, należy najpierw odłączyć maszynę od zasilania.
2. Poczekaj, aż wszystkie części maszyny całkowicie ostygną.
3. Odkręć żarówkę w dolnej części pokrywy maszyny.
4. Wymień na żarówkę z 220 do 240 V, 50 Hz i 10 W.
5. Po wymianie żarówki podłącz ponownie urządzenie do źródła zasilania.
Maszyna do popcornu
Strona 5
Bezpieczeństwo
•
Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania
z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie
potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
•
Należy korzystać z produktu w sposób do tego przeznaczony. Każde inne użycie może
spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.
•
Nie należy wkładać rąk do urządzenia, gdy jest włączone. Podczas pracy urządzenia
drzwiczki powinny być zawsze zamknięte.
•
Podczas pracy urządzenia nie należy w nim zostawiać żadnych przyborów.
•
Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje
ryzyko obrażeń!
•
Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
•
Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku
uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
•
Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
•
Nie należy zanurzać obudowy produktu i naczynia do przygotowywania w wodzie lub
innych płynach.
•
Produkt nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.
•
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami
sensorycznymi czy umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są
one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały
instrukcje jak korzystać z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się
urządzeniem.
•
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy!
•
Upewnij się, że podłączony zasilacz nie stanowi zagrożenia potknięcia. Należy uważać, aby
przewód nie zwisał z powierzchni, aby zapobiec zerwaniu urządzenia. Nie należy ciągnąć
zasilacza, aby przesunąć urządzenie.
•
Należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego przed czyszczeniem lub jeśli nie jest
używane.
•
Naczynie do przygotowania jest bardzo gorące. Nie należy go dotykać gołymi rękami, ale
używać łapki do garnka. Uwaga, istnieje ryzyko obrażeń!
•
Należy wyłączyć urządzenie, gdy popcorn jest gotowy.
Maszyna do popcornu
Strona 6
•
Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są
zastrzeżone.
Ważne wskazówki dotyczące utylizacji
Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej
utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.
Deklaracja zgodności
PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-3646 jest zgodny z dyrektywą EMV 2004/108/EG,
dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG, dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa produktów
2001/95/EG i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.
Maszyna do popcornu
Strona 7

Podobne dokumenty