Banki mleka kobiecego - Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Komentarze

Transkrypt

Banki mleka kobiecego - Fundacja Bank Mleka Kobiecego
Cud narodzin
BEZPIECZNE ŹRÓDŁO NAJLEPSZEGO POKARMU
Banki mleka kobiecego
PODAWANIE MLEKA KOBIECEGO POTRAFI ZDZIAŁAĆ
„CUDA”, ZWŁASZCZA U DZIECI PRZEDWCZEŚNIE
URODZONYCH I Z MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA.
W Polsce zaczyna działać już czwarty bank mleka.
W zamierzeniu ma zapewnić naturalny pokarm
wszystkim potrzebującym dzieciom, zwłaszcza
słabym i chorych. Bo dla nich kobiece mleko to
B
Pionierskie
placówki
TEKST: AGNIESZKA ROSZKOWSKA
BANKI MLEKA DAWNIEJ I DZIŚ
W XX wieku istniały przy szpitalach i izbach porodowych tzw. laktatoria, przyjmujące mleko od kobiet, które miały go
w nadmiarze. Mlekiem tym były karmione dzieci, których maatki nie miały
pokarmu lub nie mogły karmić. To się
załamało, gdy pojawiła się epidemia
AIDS i okazało się, że wirus HIV przenika do pokarmu...
Jednak od tamtej pory minęło 20 lat,
i banki mleka zaczęły się odradzać.
Na Zachodzie już dawno: w całej Europie jest ich obecnie ok. 190. W Polsce
pierwszy taki bank powstał w 2012 r.,
w warszawskim szpitalu im. Orłowskiego. Ogromna w tym zasługa Fundacji
Mleka Kobiecego – organizacji zrzeszającej grono matek, lekarzy, położnych
i konsultantek laktacyjnych, przekonanych o wartości kobiecego mleka.
Pierwszy bank mleka był przedsięwzięciem na niewielką skalę: zapewnił pokarm
wyłącznie dla wcześniaków z tego szpitala. Bo dla tych najsłabszych maluchów
kobiece mleko jest pokarmem nieomal
zbawiennym: dla nich to nie tylko pożywienie, ale... najprawdziwsze lekarstwo.
Właściwości lecznicze ludzkiego mleka
zostały dobrze udowodnione w badaniach i potwierdzone w praktyce lekarskiej. Zwłaszcza u dzieci przedwcześnie
urodzonych i noworodków z małą urodzeniową masą ciała potrafi ono zdziałać „cuda”. Podawanie im kobiecego pokarmu zmniejsza ryzyko takich poważnych powikłań jak: martwicze zapalenie
jelit, retinopatia (choroba oczu grożąca
ślepotą), dysplazja oskrzelowo-płucna,
sepsa czy inne ciężkie zakażenia.
Poza tym przyspiesza dojrzewanie przewodu pokarmowego, skracając czas
żywienia pozajelitowego, przyspiesza
też rozwój neurologiczny i większości
narządów wewnętrznych. Jednym słowem, słabe i chore dzieci karmione mlekiem kobiecym znacznie szybciej zdrowieją i lepiej się rozwijają niż maluchy
karmione mieszankami modyfikowanymi. Co więcej, w wieku późniejszym
rzadziej zapadają na takie choroby jak
alergia, otyłość czy choroby układu krążenia. Ale nie wszystkie noworodki
mogą otrzymywać pokarm własnej
mamy. I dlatego tak ważne jest, by powstawały kolejne banki mleka. Dzięki
takim placówkom ten cenny płyn już się
nie marnuje, tylko jest wykorzystywany
do żywienia i leczenia niemowląt.
Także tych nieco starszych – z nietolerancją pokarmową, niedrożnością jelit
czy po zabiegach chirurgicznych.
CZY TO JEST BEZPIECZNE?
To pytanie zadaje sobie zapewne wiele
matek, które nie są w stanie same karmić piersią. Rzeczywiście, w mleku
Co sądzisz o tym zjawisku, podyskutuj na naszym forum
2
W naszym kraju do tej pory funkcjonowały trzy banki mleka kobiecego. Pierwszy powstał w marcu 2012 roku w szpitalu klinicznym im. prof. W. Orłowskiego
w Warszawie. Pokarm jest tam
pozyskiwany wyłącznie od pacjentek tego szpitala i podawany
urodzonym tam wcześniakom.
Kilka miesięcy później zaczął
działać bank mleka w Szpitalu
Miejskim w Rudzie Śląskiej, który
mleko przekazuje też wcześniakom z innych ośrodków. Od maja
2013 roku prężnie działa bank
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu,
dostarczając naturalny pokarm
do wszystkich oddziałów noworodkowych w mieście, a nawet do
innych miast regionu. W połowie
stycznia br. rusza kolejny bank:
w warszawskim Szpitalu im. Świętej Rodziny. Będzie to pierwszy
bank o zasięgu ogólnopolskim.
POKARM, KTÓRY LECZY
kobiecym mogą znajdować się groźne
wirusy, np. HIV, wirus cytomegalii czy
wirusy zakażenia wątroby typu B i C.
Dlatego bardzo ryzykowne jest szukanie
na własną rękę „mamki” dla swojego
dziecka, zwłaszcza przez ogłoszenia
w prasie czy internecie – co się niekiedy
zdarza. Przecież takiej kobiety rodzice
nie znają, nie wiedzą, na co choruje,
czy nie stosuje używek...
Jednak pokarm z banków mleka nie
stanowi zagrożenia, ponieważ w placówkach tych obowiązują bardzo rygorystyczne procedury pozyskiwania,
przetwarzania, przechowywania oraz
podawania pokarmu. Nazwa „bank”
może być nieco myląca, bo nie chodzi
tylko o przechowywanie i dystrybucję
pokarmu. Bank mleka to tak naprawdę
nowoczesne laboratorium naukowo-medyczne, w którym każdą czynność
wykonuje się według określonych procedur i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Kobiety, które chcą być dawczyniami,
muszą przejść badania. Przeprowadza
się z nimi również dokładny wywiad,
zadając wiele pytań dotyczących stylu
życia, a nawet sfery intymnej.
Pozyskany pokarm poddaje się procesowi tzw. pasteryzacji Holtera, to znaczy
SHUTTERSTOCK (2)
Bank mleka kobiecego to instytucja,
której celem jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja
naturalnego pokarmu pozyskiwanego
od dawczyń. O tym, że mleko matki jest
idealnym pokarmem dla nowo urodzonych dzieci, wiadomo od dawna. I pewnie od zawsze istniała instytucja mamki,
czyli kobiety, która karmiła piersią cudze dziecko – w sytuacji, gdy biologiczna matka nie miała pokarmu.
działaniu temperatry 62,5°C przez okres
30 minut. Pasteryzacja niszczy wirusy,
ale nie niszczy większości składników
mleka, które mają właściwości przeciwinfekcyjne i wzmacniające odporność
(choć niektóre osłabia). Mleko jest badane dwukrotnie: przed pasteryzacją
i po niej. Gdy nie ma wątpliwości, że jest
bezpieczne, zamraża się je w temperaturze –20°C. Taki pokarm można przechowywać przez okres kilku miesięcy.
Nie trzeba się go obawiać. Według
Światowej Organizacji Zdrowia, jest
to najlepszy pokarm dla niemowląt,
zwłaszcza wcześniaków, oprócz mleka
biologicznej matki – znacznie przewyższający wszystkie dostępne mieszanki
i sztuczne zamienniki mleka. 5
MAMO, PODARUJ NAM SWÓJ POKARM
Dr n. med. BEATA PAWLUS, LEKARZ NEONATOLOG, SZEFOWA ODDZIAŁU NEONATOLOGII
W SZPITALU IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W WARSZAWIE
Bank mleka umożliwia zapewnienie pokarmu kobiecego na potrzeby noworodków,
których matki z przyczyn losowych nie mogą karmić własnym mlekiem. Żywienie
mlekiem kobiecym od pierwszych chwil życia nie tylko wpływa pozytywnie na rozwój
wcześniaków i noworodków chorych, przyspiesza ich powrót do zdrowia, ale też zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób w wieku późniejszym; wpływa też na skrócenie
okresu hospitalizacji, a tym samym ogranicza wydatki na leczenie noworodka.
Spowodowało to reaktywację banków mleka na świecie; w Europie prężnie działa Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka. Chcemy wraz z Fundacją Bank Mleka Kobiecego
– współtwórcą naszego banku – podążać za tymi europejskimi i światowymi trendami.
Zachęcamy wszystkie młode mamy, które mają więcej pokarmu niż potrzebują ich
dzieci, do jego honorowego oddawania, mając na myśli także kobiety, które urodziły
poza naszym szpitalem. Przyjmiemy pokarm od każdej mamy, która się do nas zgłosi
i podda się badaniom albo przedstawi aktualne wyniki badań wykonywanych przed
porodem. Nie chcemy, by zdarzały się jeszcze sytuacje, kiedy matka musi wylać nadmiar
mleka – każda ilość powinna być zbadana i wykorzystana.
Utworzenie banku mleka stanowi dopełnienie kompleksowej opieki laktacyjnej.
W Szpitalu im. Świętej Rodziny, posiadającym od 2007 r. tytuł „Szpital przyjazny dziecku”,
pracuje zespół doradców laktacyjnych, poradnia laktacyjna, prowadzona jest rozwinięta działalność edukacyjna wśród rodziców. Teraz nasz szpital wraz z Fundacją Bank
Mleka Kobiecego rozpoczynają starania o przyznawanie przez NFZ refundacji zasto
sowania mleka kobiecego do leczenia wcześniaka, noworodka chorego czy poddanego
operacji – analogicznie jak przy przetoczeniu krwi czy innych preparatów krwiopochodnych. Zarówno krew, jak i mleko kobiece to przebadany, bezpieczny i niezastąpiony lek.
Jak są żywione wcześniaki
Przedwcześnie urodzone dzieci w początkowym
okresie życia są żywione dożylnie, ponieważ ich
przewód pokarmowy jest skrajnie niedojrzały.
Jednak bardzo ważne jest dostarczenie choćby niewielkiej ilości pokarmu kobiecego już w pierwszych
godzinach. Brak karmienia doustnego może być
groźny, bo gdy przewód pokarmowy dziecka nie
otrzymuje żadnych składników, to zamiera oraz
narażony jest na groźne choroby i powikłania.
Dlatego trzeba jak najszybciej dostarczyć pokarm
doustnie. Na początku wygląda to tak, że maluch
nadal dostaje dożylnie to, czego potrzebuje do
wzrostu, ale jednocześnie podaje mu się też minimalne, stale zwiększające się porcje pokarmu
drogą przewodu pokarmowego. Chodzi o to, żeby
jelito zaczęło jak najszybciej pracować, rozwijać
się i wchłaniać składniki odżywcze.
3

Podobne dokumenty