Czuwamy już 100 lat

Komentarze

Transkrypt

Czuwamy już 100 lat
Czuwamy
już 100 lat !
STO LAT to szmat czasu
Harcerstwo – słowo to jest powszechnie znane. Kojarzone ze
skautingiem, patriotyzmem, przygodą, kodeksem moralnym, służbą,
braterstwem, własnym rozwojem ...
Za twórcę skautingu uważany jest generał Robert Baden – Powell.
Stworzył on model doskonalenia młodych ludzi poprzez pracę w
zespole. Mottem było pytanie: Co czynisz, ażeby zostawić świat
lepszym aniżeli go zastałeś? Idee skautowe stanowiły i stanowią do
dziś skuteczny środek rozwijania charakteru, panowania nad sobą,
osiągania zamierzonych celów. 22 maja 1911 roku uznawany jest za
symboliczną datę powstania harcerstwa, a jego prekursorem na
terenie Polski był Andrzej Małkowski. Organizacje skautowe
działające na terenie zaboru rosyjskiego powołały decyzją zjazdu
warszawskiego w dniach 1-2 listopada 1916 roku, Związek
Harcerstwa Polskiego. Za swoje odznaki przyjął on noszone do dziś :
Krzyż i wzorowaną na busoli morskiej Lilijkę z literami ONC
( Ojczyzna, Nauka, Cnota ).
Kolejny obóz za nami
RELACJA Z OBOZU OŚRODKA ZHP MOSINA
W tym roku harcerze Ośrodka ZHP Mosina
dniach 12- 25 lipca rozbili dwutygodniowy obóz na
Warmii. Stacjonowaliśmy w bazie żeglarskiej
WENECJA nad malowniczym jeziorem Ruda Woda.
W
pierwszych
dniach
każdy
z
trzech
W Mosinie pierwsza drużyna harcerska powstała latem 1922 roku. podobozów(szczep
Watra,
Wilki,
Woodland)
Nowo powstała drużyna została zarejestrowana w Wielkopolskiej
poświęcił czas na budowanie obozowiska,
Komendzie Chorągwi ZHP jako Drużyna Harcerzy im. Bolesława
wykonanie drewnianej bramy, totemów oraz
Chrobrego. Podkreślić należy, że działa ona do dziś. Po 88 latach
pierwsze zwiady lasu . Kolejne dni mijały wypełnione
trudnej historii zachowała swój skautowy charakter.
„po brzegi” zajęciami i zabawami przygotowanymi
przez kadrę. Drużyny doskonaliły umiejętności
Podczas okupacji niemożliwa była działalność organizacji –
szczególnie patriotycznych. Wielu harcerzy zostało aresztowanych i
pierwszej pomocy, survivalu czy orientacji w terenie..
umieszczonych w Forcie VII. Wraz z końcem wojny harcerska
Zuchy poznawały okoliczną przyrodę, budowały
tradycja zaczęła odżywać z nową siłą. 30 grudnia 1944 r. oficjalnie
szałasy, pląsały. Nie obyło się bez zwykłych
przywrócono do życia Związek Harcerstwa Polskiego. Symboliczny
czynności obozowych jak dyżury kuchenne czy
początek odrodzenia harcerstwa mosińskiego, stanowiło odzyskane
sprawdzanie porządków, które zawsze budzą wiele
sztandaru 19 Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego, na której
uśmiechu na twarzach obozowiczów. Popularnością
czele stanął dh Mieczysław Konieczny. Do działalności harcerskiej
wśród uczestników cieszyły się kąpiele w jeziorze,
włączyli się wówczas także: dh Kazimierz Myszkier i Zygmunt
żeglowanie OMEGA- mi oraz jazda na pontonie za
Marcinkowski.
motorówką. Silniejsi i odważniejsi zmagali się z
Reaktywacja Ośrodka ZHP Mosina przypadła na dzień 17 stycznia żeglowaniem KADETEM.
1957 roku. W latach sześćdziesiątych w Związku Harcerstwa
Na czas trwania obozu przyjęliśmy fabułę
Polskiego podejmowane były próby zmian metodycznych.
Wikingów zmierzających przez morza i oceany
Wprowadzono sprawności zespołowe, nowe miana i znaki.
świata. Opanowaliśmy umiejętność budowania
Poszukiwano form działania. Lata siedemdziesiąte to dla organizacji
okres stabilizacji i dobrobytu. Lata osiemdziesiąte to czas działalności skioldów oraz śpiewania szant co doceniła
Władczyni Wód Wszelakich( komendantka hm.
drużyn specjalnościowych m.in.. 21 Drużyny Żeglarskiej, to początek
Magda Jakubowska) podczas Chrztu Wikingów, a
wyjazdów na obozy letnie do Lubniewic.
następnie na Obozowym Festiwalu.
1 grudnia 2000 roku na funkcję komendanta Ośrodka wybrana
została dh Danuta Białas. Utworzono 2 Szczepy Środowiskowe
Ważnym wydarzeniem był udział w Obchodach
„Watra” i „Wilki” oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa. Od 2009 r. funkcję 600lecia Bitwy pod Grunwaldem podczas których
komendanta Ośrodka pełni dh Magdalena Jakubowska.
mogliśmy z bliska przypatrzeć się husarii, bractwom
rycerskim, doświadczyć „na żywo” historii Polski. Po
hm. Ewelina Szydłowska
raz drugi mieliśmy taką okazję w czasie wycieczki
do twierdzy krzyżackiej w Malborku.
To wszystko nie miałoby miejsca, gdyby nie
pomoc wielu serdecznych ludzi jak i praca harcerzywolontariuszy poświęcających dla dzieci swój czas
wolny. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji na
stronie www.zhpmosina.pl jak i udziału w kolejnym
obozie.
Trop.Bożena Marcinkowska
Zuchy z „Wilków” w czasie zajęć
wodnych
19 MDH „Mafekig” na polach Grunwaldu
MOSIŃSKI JUBILEUSZ
100 LECIA
HARCERSTWA W POLSCE
SOBOTA
NOCNA
15:00
DZIENNA
UROCZYSTE
OTWARCIE
GRY
PIOSENKI
GRA NA
ORIENTACJE
POKAZ
NAUKA
PIERSZEJ
POMOCY
MIASTECZKO
HARCERSKIE
LINOWY
GAJ
DNI HARCERZA 2010
18- 19 września
park przy rondzie
100% harcerstwa na 100lat
WIĘCEJ NA:
WSPINACZKA
KRÓTKOWALÓWKI
ATRAKCJE
DARMOWA
GROCHÓWKA
SPĘDŹ
WEEKEND
ZAPRASZAMY !
www.100lat.zhp.mosina.pl
W
HARCERSKIM
STYLU !
NIE SPISZEMY CIĘ
NA STRATY !
Podczas Dni Harcerza 2010
zostanie przeprowadzony Spis
Mosińskich Harcerzy. Spisz się na
medal przynosząc potwierdzenie
Twojej przynależności do ZHP.
Znajdź swój stary śpiewnik lub
nową książeczkę harcerską i wpisz
się w historię mosińskiego
ZESPÓŁ PR DNI HARCERZA
pwd. Łukasz Nowick- rzecznik prasowy(tel.664775564; [email protected])
dh Michał Janecki- rzecznik prasowy(tel.660493617; [email protected])
dh Bożena Marcinkowska- red.naczelna dodatku
Zdjęcia: Joanna Łodyga, Łukasz Nowicki

Podobne dokumenty