tutaj

Komentarze

Transkrypt

tutaj
Zasady korzystania z Rowerowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej ul. Borowska 211
1. Rowerownia to wyodrębnione pomieszczenie w piwnicy budynku B Farmacji I przy
ul. Borowskiej 211.
2. Wjazd do Rowerowni jest możliwy tylko drogą wjazdową od szlabanów Farmacji II wzdłuż
trafostacji kontenerowych, dalej do pochylni w kierunku Rowerowni.
3. Wyjazd tą samą drogą.
4. Zabrania się wprowadzania rowerów do budynków, wind, pomieszczeń oraz
przeprowadzania rowerów przez hol i korytarze Farmacji I oraz Farmacji II.
5. Dostęp do drzwi piwnic Farmacji I oraz drzwi Rowerowni jest możliwy po wcześniejszym
zgłoszeniu pisemnym do Działu Utrzymania Ruchu przez Użytkownika
i zaprogramowaniu Karty – Legitymacji pracowniczej/ studenckiej.
6. Rower w stojaku należy zamknąć/zabezpieczyć własną linką do stojaka na rowery.
7. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży roweru lub innych rzeczy.
8. Zabrania się pozostawiania w Rowerowni innych rzeczy oprócz rowerów.
9. Zabrania się pozostawiania rowerów w Rowerowni dłużej niż przebywa pracownik/student
na obiekcie danego dnia.
10. Zabrania się przechowywania rowerów w trakcie dni wolnych i wakacji.
11. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty dostępu użytkownik jest zobowiązany
do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dział Utrzymania Ruchu oraz Ośrodek
Sieciowo-Komputerowy.
12. Zabrania się wprowadzania rowerów oraz osób towarzyszących nieposiadających prawa
dostępu do Rowerowni.
13. Zabrania się użyczania swojej Karty Dostępu – Legitymacji osobom trzecim.
14. Po opuszczeniu Rowerowni Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy drzwi Rowerowni
są poprawnie zamknięte a światło zgaszone.
15. W uzasadnionych przypadkach oraz w przypadku nieprzestrzegania ww zasad korzystania
z Rowerowni wydana zgoda Użytkownikowi na dostęp do Rowerowni zostanie cofnięta.
16. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia Rowerowni w należytym porządku.
17. W nagłych przypadkach proszę kontaktować się z:
• portiernią Farmacji 1 , tel. czynny przez całą dobę: 71 784 04 45 lub 693 677 770
• p. Pawłem Szymborskim (DUR-programowanie Kart Dostępu – Legitymacji), tel. 71 784 05 18

Podobne dokumenty