Parafia Parafia Św . Małgorzaty M arii Św

Komentarze

Transkrypt

Parafia Parafia Św . Małgorzaty M arii Św
6 Niedziela Wielkanocna
05/01/2016
111 S. Hubbard St. Algonquin, lL 60102
Parafia Św. Małgorzaty Marii
Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych
REFLEKSJA
Dzisiaj w naszej Ojczyźnie szczególnie ważna uroczystość, święto naszej Matki i Królowej. Maryja
od wielu wieków chroni i wspiera Polskę i Polaków, wyprasza potrzebne łaski i daje pewność zwycięstwa
nad wrogami dobra. W świetle czytań biblijnych zechciejmy spojrzeć na postać Maryi, aby tym goręcej
podziękować dobremu Bogu za Jej macierzyńską opiekę nad naszym krajem.
Apokalipsa św. Jana, której fragment
usłyszeliśmy na samym początku liturgii słowa, skupiła
naszą uwagę na obrazie nieba, aby następnie przenieść
akcent na sprawy ziemi, a dokładniej na pustynię, gdzie
Apokaliptyczna Niewiasta znalazła schronienie przed
rozwścieczonym smokiem. Diabeł, potężny smok,
w tym biblijnym obrazie przegrał z Niewiastą!
Ponieważ nawet najsilniejsze zło i rozwścieczone bestie
nie są w stanie zwyciężyć Maryi, która swoją stopą
depcze łeb jadowitego potwora! Ten obraz powinien
dopomóc nam przyjmować taką samą postawę
w naszym życiu. Trzeba bowiem uciekać od Szatana
i grzechu, a równocześnie trzeba stale zachowywać
spokój inspirowany wiarą w Bożą opatrzność. Bóg
przecież zawsze i nad wszystkim czuwa – On wie
wszystko! Bez Jego woli nawet włos z głowy nam nie
spadnie (por. Łk 21,18)!
Słowa Ewangelii wg
św. Jana 19,25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra
Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria
Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok
Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do
ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Scena spod krzyża, o której opowiada św. Jan w dzisiejszej Ewangelii, również prezentuje Maryję
jako zwycięzcę. Ona stoi pod krzyżem, na którym kona Jej Syn, i uczy się, jak do samego końca zachować
miłość ku człowiekowi. Jezus umierający za grzeszników daje najwspanialszą lekcję Ewangelii, gdy
wypowiada słowa: „Niewiasto, oto syn Twój” oraz do ucznia: „Oto Matka twoja”. Mistrz z Nazaretu
w ogromnym cierpieniu kończy swe ziemskie życie, potrafi jednak i pragnie tego, aby Jego umysł nie
koncentrował się na bólach i nadchodzącej śmierci, ale z jednej strony skupia swoją uwagę na ludziach,
których właśnie zbawia, z drugiej zaś na Bogu Ojcu, do którego powraca po ziemskiej pielgrzymce.
Ten geniusz postawy Jezusa przejmuje Jego Matka – już zawsze pozostanie taką samą jak Syn: myśli
o ludziach, którym dała Zbawiciela, i prosi Ojca Niebieskiego, aby każde ze swoich dzieci doprowadził do
życia w wiekuistym szczęściu.
Święty Paweł opowiada natomiast o wielkim dziękczynieniu, które powinno być udziałem
wspólnoty Kościoła, dziękczynieniu za niezmierzone dary Bożej łaskawości. Nade wszystko trzeba zwrócić
uwagę na ważne Pawłowe stwierdzenie, w którym mówi, że Bóg „uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna” (Kol 1,13). To zdanie z jednej strony traktuje
o ciemności, w której dawniej uwięziony był człowiek, z drugiej zaś prezentuje przeciwieństwo mroku,
którym jest królestwo Ojca Światłości. Maryja od samego początku współuczestniczy w tym Bożym dziele
odkupienia, będąc Matką i najwierniejszą Uczennicą Wcielonego Słowa. Ona także nieustannie
wspomaga zawierzone Jej przez Jezusa dzieci, aby porzucały sferę ciemności grzechu i budowały
cywilizację prawdy i miłości. Od samego początku naszych dziejów ojczystych strzeże tego skarbu wiary.
Dba o to, by Polska była wolna od wpływów zła moralnego i ideologicznego, i stale wyprasza nam łaskę
rozwoju duchowego i materialnego.
Niech więc dziś każde serce Polaka i Polki, człowieka, który żyje na ziemi Piastów i Jagiellonów,
uwielbi Maryję – naszą Królową i Matkę! A Niepokalana niechaj nadal błogosławi swemu dziedzictwu
i prosi za nami swego Syna.
Ks. Bogdan Zbroja
CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY
ŚW. JANA APOSTOŁA
AP 11,19A;12,1.3-6A.10AB
OGŁOSZENIA

W poniedziałek zapraszamy na Mszę
o 7 wieczorem i nabożeństwo majowe.

W najbliższą środę spowiedź dla dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodzin o 5 wieczorem
w kościele.
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego
Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał
się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie 
wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok
ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na 
głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią
część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął
przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko 
porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą
żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego
tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma
miejsce przygotowane przez Boga.
Św.
W piątek 6-go maja przypada Pierwszy Piątek
Miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o 7.30 PM.
Spowiedź od godziny 6.30 wieczorem.
W sobotę 7-go maja o godzinie 11 rano w naszej
parafii odbędzie się Uroczystość Pierwszej
Komunii Świętej w języku polskim
Za dwa tygodnie w sobotę 14-go maja odbędzie
się czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha
Św. Czuwanie rozpocznie się o 9 wieczorem
i zakończy mszą św. o północy.
Apel Diecezjalny 2016
Diecezja Rockford
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz
nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca”.
CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO KOLOSAN
KOL 1,12-16
Bracia:
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do
uczestnictwa w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do
królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy
odkupienie, odpuszczenie grzechów.
NIECH BOŻE MIŁOSIERDZIE
PROWADZI NAS
MYŚLI DNIA
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym
W Upadku Alberta Camusa adwokat słyszy
wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko
tajemniczy pogardliwy śmiech; zaczyna podejrzewać,
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty
że jego altruizm podszyty jest próżnością.
widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego Motyw dobrych czynów, jak i zachowywanie
i dla Niego zostało stworzone.
przykazań, nie zawsze są czyste i szczere; powinny
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma być podejmowane z miłością do Boga.
istnienie.
Inne
powody nie umniejszają dobra, ale i nie
ubogacają duchowo; nadprzyrodzona motywacja
jednoczy z Bogiem i jest źródłem pokoju.
Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website
www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU
Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański
847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699
W IG ILIA
Z ESŁANIA
D UCHA Ś WIĘTEG O
SOBOTA 14 MAJA
CZUWANIE O GODZ. 9:00 PM
UROCZYSTA M SZA ŚW . O PÓŁNOCY
Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:
9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm
Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:
6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm
Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:
4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am
Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:
ZAPRASZAMY
PARAFIA
ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY MARII
W ALGONQUIN
Służba
Liturgiczna
Ołtarza
Sobota
5/07/2016
Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:
9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm
W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.
Ministranci
Lektorzy
Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am
Ministrowie
Eucharystii
Niedziela
5/08/2016
Natalia Pocica
Ada Saletnik
Kamil Pocica
Maya Rogalski
Jessica Borucki
Michal Przybylski
Olivia Przybylski
Philip Pedicone
Karolina Talaska
Jerzy Markowski
Elżbieta Bartosz
Tadeusz Młynek
Waldemar Stec
Grzegorz Dobek
Krystyna Skoczylas
Grzegorz Dobek
Tadeusz Leszewicz
Janina Adamczyk
Beata Rzadkowska
Darek Rzadkowski
Zuzanna Waz
Iwona Szyda

Podobne dokumenty