XXIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW

Komentarze

Transkrypt

XXIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW
XXIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
JUNIORÓW - 408 KM
o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA
GRUDZIĄDZA
i XXIV MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO
GRUDZIĄDZ 28.04 - 1.05 2011
-2-
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
1. XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza jest
organizowany przez:
ALKS „STAL” Grudziądz
86-300 GRUDZIĄDZ
ul. Sportowców 3
tel./fax 56 465-13-31
e-mail: [email protected]
i KPZ LZS Toruń przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Toruń, Urzędów Miast Grudziądza,
Świecia, Łasina i Jabłonowa Pom., Starostw Grudziądza, Brodnicy i Świecia, Urzędów Gmin:
Grudziądza, Gruty, Rogóźna, KPZKol Toruń oraz firm z Grudziądza, Łasina, Świecia,
Jabłonowa Pom. i Gruty.
2. Wyścig odbędzie się w dniach 28.04 - 1.05.2011 w okolicach Grudziądza, Świecia, Łasina, Jabłonowa
Pom. i Gruty
I ETAP
- 28.04.2011r.
1. POŁETAP
godz. 1000
godz. 1600
2. POŁETAP
II ETAP
-
III ETAP -
IV ETAP -
29.04.2011r.
godz. 1100
30.04.2011r.
godz. 1500
1.05.2011r.
godz. 900
- jazda drużynowa na czas - 10 km.
Gruta - Słup - Gruta
- start wspólny - 90 km.
Łasin - Łasin
- start wspólny - 96,5 km.
Jabłonowo Pom. - Jabłonowo Pom.
- start wspólny - 102 km.
Świecie - Świecie
- start wspólny - 109,5 km.
Grudziądz - Grudziądz
3.Wyścig rozgrywany będzie zgodnie z przepisami UCI i niniejszym regulaminem.
II. KLASA WYŚCIGU
Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez UCI i posiada klasę 2.1.
III. UCZESTNICTWO
1. W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii junior urodzeni w latach 1993 - 94, posiadający
aktualne badanie lekarskie i ważną licencję, reprezentujący macierzyste kluby w reprezentacjach
makroregionalnych, wojewódzkich, SMS i narodowych.
2. Do startu dopuszczonych zostanie max 18 zespołów polskich wg. kolejności zgłoszeń
zatwierdzonych przez Wydział Szkolenia PZKol oraz reprezentacje narodowe i regionalne
z zagranicy.
3. Ekipy zagraniczne muszą posiadać pisemne zezwolenie macierzystej federacji na udział w wyścigu.
4. Drużyny składają się min. z 4 zawodników a max 6 zawodników.
IV. ZGŁOSZENIA
Należy przesyłać wyłącznie na obowiązujących drukach UCI w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10.04.2011 roku na adres organizatora.
P R O G R A M S Z C Z E G Ó Ł O WY
XXIII MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO JUNIORÓW
o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA
i XXIV MEMORIAŁU LECHA CERGOWSKIEGO
28.04 - 1.05.2011 r.
27.04.2011 r. - godz. 1500 - 1800
- godz. 1830 - 1930
- godz. 2000
- godz. 2115
28.04.2011 r. -
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
700
845
1000
1300
1430
1530
1600
1830
1930
29.04.2011 r. -
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
700
930
1030
1100
1330
1500
1900
2000
- 800
- 1030
- 1050
30.04.2011 r. -
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
700
1230
1330
1430
1500
1725
1830
- 800
- 1330
- 1430
- 1450
1.05.2011 r. -
- 800
- 930
- 1400
- 1530
- 1545
- 2100
- 1600
- 1930
- 1930
godz. 630 - 700
godz. 830 - 850
godz. 900
godz. 1145
godz. 1230 - 1300
godz. 1400
przyjmowanie ekip i weryfikacja dokumentów
kolacja
uroczyste otwarcie i prezentacja ekip ( w strojach sportowych )
RYNEK
odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania
śniadanie
przejazd do Gruty
start do 1 półetapu I etapu - jazda drużynowa na czas Gruta
obiad
przejazd do Łasina
podpisywanie listy startowej - miejsce startu Łasin
start do 2 półetapu I etapu Łasin - Łasin
meta 2 półetapu I etapu - Łasin
kolacja
śniadanie
przejazd do Jabłonowa Pom.
podpisywanie listy startowej - miejsce startu Jabłonowo Pom.
start do II etapu Jabłonowo Pom. - Jabłonowo Pom.
meta II etapu - Jabłonowo Pom.
obiad
kolacja
spotkanie kierowników ekip
śniadanie
obiad
przejazd do Świecia
podpisywanie listy startowej - miejsce startu Świecie - Rynek
start do III etapu Świecie - Świecie
meta III etapu - Świecie
kolacja
śniadanie
podpisywanie listy startowej - miejsce startu Grudziądz ul. Ikara
start do IV etapu Grudziądz – Grudziądz
meta IV etapu - Grudziądz
obiad
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Miejsce zakwaterowania i wyżywienia oraz Biuro Wyścigu
Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”
Grudziądz ul. gen. Józefa Hallera 37
-6-
-3-
XIII. CEREMONIA DEKORACJI
V. BIURO WYSCIGU
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dekoracji po każdym POŁETAPIE oraz ETAPIE mają
obowiązek zgłosić się zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 6 w czasie 15 minut po przekroczeniu
linii mety.
1. Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 27.04.2011r od godz. 1500 pod adresem
Zespół Placówek Młodzieżowych „BURSA”
ul. Gen. Józefa Hallera 37
86-300 GRUDZIĄDZ
tel./fax 56 6435540
e-mail: [email protected]
2. Zawodnikom zajmującym miejsca od 7 do 20 nagrody wypłacone będą przy recepcji w BURSIE
(parter) w godz. od 1900 do 1930 od dnia 29.04.2011
3. Dekoracja liderów klasyfikacji ( wręczanie koszulek) odbywać się będzie przed startem do kolejnego
etapu.
4. Uroczyste zakończenie i ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród w prowadzonych
klasyfikacjach odbędzie się o godz. 1400 w dniu 1.05.2011 w sali ( stołówka) na I piętrze w
BURSIE.
XIV. KARY
Kolejność startu na I PÓŁETAPIE ( jazda drużynowa na czas ) będzie ustalona w oparciu o następujące
zasady: komisja sędziowska dokona losowania kolejności startu poszczególnych drużyn.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kierownicy ekip odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy
z niniejszym regulaminem i innymi oficjalnymi dokumentami.
2. Kierownicy ekip odpowiedzialni są za:
- materialne szkody i zniszczenia w pomieszczeniach użytkowanych przez ich zawodników
- materialne szkody przydzielonych urządzeń łączności radiowej, numery startowe itp.
3. Etapy ze startu wspólnego odbywać się będą przy ruchu częściowo ograniczonym.
4. Etap jazdy drużynowej na czas będzie przeprowadzone przy ruchu zamkniętym.
5. Obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego - zawodników i wszystkich osób
towarzyszących.
6. Za ewentualne wypadki zaistniałe w czasie wyścigu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby.
REGULAMINEM
3. Odprawa techniczna odbędzie się w obecności członków komisji Sędziowskiej w dniu 27.04.2011
o godz. 2115 w lokalu na I piętrze ( stołówka ) BURSA.
VI. KOLEJNOŚĆ STARTU NA 1 PÓŁETAPIE I ETAPU ( jazda drużynowa na czas )
W zakresie kar obowiązują przepisy UCI i PZKol.
8. W sprawach nie ujętych
z Organizatorem wyścigu.
2. Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje
w Biurze Wyścigu w godz. od 1500 do 1800 w dniu 27.04.2011.
decyduje
Sędzia
Główny w porozumieniu
9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu jest V-ce Prezes ALKS
„STAL” Adam Sieczkowski telefon 56 465 13 31.
10.Regulamin zatwierdzony został przez Polski Związek Kolarski w Warszawie dnia .............
ORGANIZATOR
VII. RADIO WYŚCIGU
Radio Wyścigu podające informacje podczas wyścigu będzie pracowało na kanale nr 40.
VIII. NEUTRALNA POMOC TECHNICZNA
W wyścigu będą trzy pojazdy neutralnej pomocy technicznej. Pomoc neutralna będzie prowadzona przez
firmy: J.B.ROWERY, CICLO-SPORT J&J i BIO BIKE z pełnym wyposażeniem sprzętowym.
IX. PRZEPISY DOTYCZACE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW
W przypadku stwierdzonego defektu lub upadku na ostatnich 3 kilometrach etapu zawodnik zostanie
sklasyfikowany z czasem zawodników, w towarzystwie których jechał w momencie zdarzenia , zaś
miejsce uzyska takie , na jakim przejechał linię mety. Jeśli wskutek wypadku nie będzie mógł
przekroczyć linii mety, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu na tym etapie.
X. LIMIT CZASU
Limit czasu wynosi 15% i obowiązuje na 2 półetapie I etapu, II etapie, III etapie i IV etapie.
W szczególnych okolicznościach limit czasu może być zwiększony przez Komisję Sędziowską
w porozumieniu z organizatorem.
XI. KLASYFIKACJA I BONIFIKATY
1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
- indywidualna ( koszulka żółta )
- drużynowa ( koszulki czerwone )
- najaktywniejszego zawodnika ( koszulka fioletowa )
- punktowa ( koszulka niebieska )
- najlepszego zawodnika rocznik 1994 ( koszulka biała )
- najlepszego zawodnika Woj. Kujawsko-Pomorskiego ( koszulka zielona )
2. Bonifikaty dla najlepszych zawodników
na mecie 2 półetapu I etapu wynoszą:
I miejsce - 6 sek.
II miejsce - 4 sek.
na mecie II, III i IV etapu wynoszą:
I miejsce - 10 sek.
II miejsce - 6 sek.
na lotnych premiach wliczanych do klasyfikacji końcowej
I miejsce - 3 sek.
II miejsce - 2 sek.
III miejsce - 2 sek.
III miejsce - 4 sek.
III miejsce - 1 sek.
-43. Klasyfikacja drużynowa na etapie oparta będzie na bazie sumy czasów trzech najlepszych
zawodników drużyny na tym etapie.
W przypadku równości czasów, kolejność drużyn ustalona zostanie na podstawie sumy miejsc
zajętych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych kolarzy drużyny na tym etapie Jeśli to nie da
rozstrzygnięcia, kolejność drużyn zostanie ustalona według miejsca zajmowanego przez najlepszego
zawodnika każdej z tych drużyn w klasyfikacji tego etapu. Generalna klasyfikacja drużynowa oparta
będzie na sumie trzech najlepszych czasów indywidualnych zawodników drużyny na każdym z
przejechanych etapów. W przypadku równości czasów, następujące kryteria decydują o kolejności:
- liczba pierwszych miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych,
- liczba drugich miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych, itd.
Jeśli to nie da rozstrzygnięcia, o kolejności zadecydują miejsca zajmowane w klasyfikacji generalnej
wyścigu przez najlepszego zawodnika każdej z tych drużyn.
4. Klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika trzech pierwszych zawodników na lotnych premiach
( zaliczanych do klasyfikacji generalnej) otrzyma następującą ilość punktów
I miejsce - 3 pkt.
II miejsce - 2 pkt.
III miejsce - 1 pkt.
Zwycięzcą tej klasyfikacji zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na
wszystkich lotnych premiach i ukończy wyścig. W przypadku równej liczby punktów decyduje
końcowa-generalna klasyfikacja indywidualna.
5. Do klasyfikacji punktowej zalicza się pierwszych 20 zawodników na każdym etapie wg. zasady
I miejsce - 20 pkt., II miejsce - 19 pkt., .... XX miejsce - 1 pkt.
Zwycięzcą klasyfikacji punktowej zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na
wszystkich etapach (poza 1 Półetapem) i ukończy wyścig. W przypadku równej liczby punktów w
klasyfikacji końcowej mają zastosowanie do ustalenia kolejności następujące kryteria:
- liczba etapowych zwycięstw,
- liczba zwycięstw na lotnych premiach, liczonych do klasyfikacji generalnej,
- zajęte miejsce w klasyfikacji generalnej (indywidualnej).
6. Wszystkie zdobyte bonifikaty wliczone są do klasyfikacji końcowej indywidualnej.
7. Koszulkę lidera klasyfikacji dodatkowej przejmuje następny zawodnik w kolejności w wypadku
gdyby zdobył ją lider klasyfikacji generalnej.
8. Pierwszy półetap I etapu ( jazda drużynowa na czas ) rozgrywany będzie w celu wyłonienia liderów
klasyfikacji
Żółta koszulka
– lider zespołu zajmującego I miejsce
Czerwone koszulki
– I miejsce
Fioletowa koszulka
– lider zespołu zajmującego II miejsce
Niebieska koszulka
– lider zespołu zajmującego III miejsce
Biała koszulka
– zawodnik ( 1994 rok ) najwyżej sklasyfikowanego zespołu
Zielona koszulka
– lider najwyżej sklasyfikowanego zespołu Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Uzyskany czas wlicza się do klasyfikacji generalnej.
Zawodnikowi, który odpadnie od swojej drużyny zaliczany będzie czas do prowadzonej klasyfikacji
indywidualnej uzyskany na mecie, w przypadku udokumentowanego upadku, przebicia opony lub
innego uszkodzenia mechanicznego mającego miejsce za czerwonym trójkątem (ostatni kilometr) na
1 półetapie ( jazda drużynową na czas), zawodnik lub zawodnicy, których to dotyczy otrzymują czas
tych członków drużyny, w których towarzystwie jechali w chwili wypadku.
Jeżeli w wyniku należycie udokumentowanego upadku za czerwonym trójkątem zawodnik nie może
przekroczyć linii mety, otrzymuje czas tych członków drużyny, w których towarzystwie jechał w
chwili wypadku.
-5XII. NAGRODY
1. Klasyfikacja końcowa - indywidualna
I Miejsce - Puchar Prezydenta Miasta G-dza i Puchar Przeglądu Sportowego
II Miejsce - Puchar Banku BGŻ
III Miejsce - Puchar Prezesa PZKol
I m - 150 €
VI m - 40 €
XI m - 20 €
XVI m - 20 €
II m - 100 €
VII m - 40 €
XII m - 20 €
XVII m - 20 €
III m - 70 €
VIII m - 40 €
XIII m - 20 €
XVIII m - 20 €
IV m - 60 €
IX m - 40 €
XIV m - 20 €
XIX m - 20 €
V m - 40 €
X m - 40 €
XV m - 20 €
XX m - 20 €
2. Klasyfikacja na etapach
Patronaty na poszczególnych etapach sprawują:
1 PÓŁETAP I ETAPU
2 PÓŁETAP I ETAPU
II ETAP
III ETAP
IV ETAP
-
Wójt Gminy Gruta
Burmistrz Łasina
Burmistrz Jabłonowa Pom.
Burmistrz Świecia
Wójt Gminy Grudziądz
- Halina Kowalkowska
- Franciszek Kawski
- Tadeusz Fuks
- Tadeusz Pogoda
- Jan Tesmer
1 półetap i 2 półetap
I m - 100 €
II m - 75 €
III m - 50 €
IV m - 40 €
V m - 30 €
VI m - 30 €
VII m - 30 €
VIII m - 30 €
IX m - 30 €
X m - 30 €
XI m - 20 €
XII m - 20 €
XIII m - 20 €
XIV m - 20 €
XV m - 20 €
XVI m - 20 €
XVII m - 20 €
XVIII m - 20 €
XIX m - 20 €
XX m - 20 €
VI m - 50 €
VII m - 50 €
VIII m - 50 €
IX m - 50 €
X m - 50 €
XI m - 20 €
XII m - 20 €
XIII m - 20 €
XIV m - 20 €
XV m - 20 €
XVI m - 20 €
XVII m - 20 €
XVIII m - 20 €
XIX m - 20 €
XX m - 20 €
II, III i IV etap
I m - 175 €
II m - 100 €
III m - 75 €
IV m - 60 €
V m - 50 €
3. Klasyfikacja drużynowa
I Miejsce - Puchar Przewodniczącego Rady Głównej Zrzeszenia LZS
Romana Jagielińskiego
II Miejsce - Puchar Starosty Powiatu Grudziądz Marka Szczepanowskiego
III Miejsce - Puchar Firmy „OCETIX” Jerzego Ordaka
4. Klasyfikacja najaktywniejszego zawodnika
I Miejsce - Puchar Posła Eugeniusza Kłopotka
II Miejsce - Puchar Starosty Powiatu Brodnickiego Waldemara Gęsickiego
III Miejsce - Puchar Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni
5. Klasyfikacja punktowa
I Miejsce - Puchar Posła Janusza Dzięcioła
II Miejsce - Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Grudziądz
III Miejsce - Puchar Przewodniczącego KPZ LZS Toruń Michała Marszałkowskiego
6. Klasyfikacja najlepszego zawodnika urodzonego w 1994 r
I Miejsce - Puchar Posła Marzenny Drab
II Miejsce - Puchar Firmy BS-AUTO Andrzeja Rehmusa - Autoryzowany Dealer „SKODA”
III Miejsce - Puchar Firmy „EBAR” Romana Bilickiego
7. Klasyfikacja najlepszego zawodnika Województwa Kujawsko Pomorskiego
I Miejsce - Puchar Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Toruń
Piotra Całbeckiego

Podobne dokumenty