KPP JAROCIN POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE

Komentarze

Transkrypt

KPP JAROCIN POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE
KPP JAROCIN
Źródło: http://www.jarocin.policja.gov.pl/wl6/prewencja/zespol-ds-nieletnich-i/37576,Pozory-myla-dowod-nie.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 20:59
POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE
Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, objął honorowym patronatem czwartą
edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod nazwą "Pozory mylą, dowód nie". Organizatorami
przedsięwzięcia, podobnie jak w latach ubiegłych, jest Związek Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego „Browary Polskie" oraz Biuro Prewencji KGP. Honorowym patronatem kampanię
objął także Minister Sprawiedliwości.
Głównym celem kampanii jest edukacja sprzedawców napojów alkoholowych w obszarze przysługujących im
praw i ciążących na nich obowiązków. Ponadto jest ona kierowana do rodziców i wychowawców, aby uświadomić
ich wpływ na postawy młodych ludzi wobec alkoholu. Przekazem kampanii jest ponadto komunikat, że dorosły
wygląd klienta nie oznacza o jego pełnoletniości.
Kampania ma również zwrócić uwagę, że istotne znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu małoletnim
ma właściwa postawa i reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń. Z punktu widzenia Policji istotnym celem
jest także zwrócenie społecznej uwagi na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz
wzmocnienie dezaprobaty dla tego procederu.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty