Sławomir Parfianowicz

Komentarze

Transkrypt

Sławomir Parfianowicz
sp Sławomir Parfianowicz
Curriculum Vitae
adres pocztowy: c/o
ul. Pruszkowska 4B m 38
02-128 Warszawa
tel. kom.: 0-798 496 960
e-mail: [email protected]
blog: sparfianowicz.wordpress.com
stan zdrowia: doskonały; niepalący
Praca zawodowa:
2004— freelancer; m.in. stała współpraca przy projektach wydawniczych portali BiznesPolska.pl
oraz BizPoland.pl (szereg periodyków, liczne
wydawnictwa katalogowe)
2002–2003: B2B Media/Biznespolska.pl
1998–2002: New World Publishing Polska Sp. z o.o.,
Wykształcenie
2006–2008: Warszawska Szkoła Fotografii
1986: Stypendium OHSPS w St. John’s
College, Oxford, Anglia
1982: Magisterium z historii sztuki na
Uniwersytecie Warszawskim
1975–1981: Studia historii sztuki na
Uniwersytecie Warszawskim
Kwalifikacje zawodowe
» duże doświadczenie w projektowaniu
makiet i grafiki wydawniczej
» dobre rozumienie „architektury”
wydawnictw
» znajomość złożonych procesów wydawniczych i obiegu pracy; doświadczenie
w równoległej realizacji wielu projektów
» doskonała znajomość oprogramowania
DTP i graficznego
» duże doświadczenie w publikacji z baz
danych; własne rozwiązania w tym
zakresie
Inne kwalifikacje
» otwarty umysł, elastyczność i łatwość
adaptacji do nowych warunków; samodzielność.
» płynny angielski; od roku 1996 ciągła
praca w środowisku dwujęzycznym
(1998 p.o. dyrektora produkcji; 1998–1999 zastępca dyrektora produkcji; 1999–2002 dyrektor produkcji)
1996–1997: Warsaw Business Journal Sp. z o.o.:
asystent produkcji
1996: Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa:
administrator sieci, projekty baz danych
1994–1996: Passa–Studio, Warszawa:
grafik komputerowy
1994–1996: Ośrodek Dokumentacji Zabytków,
Warszawa: grafik w kwartalniku „Mazowsze”
1991–1993: FuturaArt Sp. z o.o., Warszawa:
grafik komputerowy
1987–1990: SARP, Warszawa: współredaktor dwumiesięcznika „Zeszyty Architektury Polskiej”
(m.in. projekt makiety wydania specjalnego
„ZAP” z okazji 70. rocznicy niepodległości)
1984–1992: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu: asystent,
starszy asystent
1982–1984: PP Pracownie Konserwacji Zabytków
w Warszawie: asystent w pracowni badawczej
Zainteresowania pozazawodowe
» turystyka rowerowa, górska i kajakowa (szczególnie
ziemie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów
oraz kraje Korony Św. Stefana).
» fotografia; szczególnie fotografia wielkoformatowa
i techniki szlachetne.
» historia Europy Środkowej i Wschodniej.
» podróżopisanie (własny blog; publikacje m.in.: „Gazeta Wyborcza – Turystyka”; Rzepa On-Line)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

Podobne dokumenty