ZYJ BEZ RYZYKA AIDS.pub - Poradnia

Komentarze

Transkrypt

ZYJ BEZ RYZYKA AIDS.pub - Poradnia
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
w WEJHEROWIE
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
tel. 58 672 10 08, fax 58 672 39 66
www.poradnia-wejherowo.pl
PROPONUJE
młodzieży klas III gimnazjum i uczniom szkół ponadgimnazjalnych
warsztaty
ŻYJ BEZ RYZYKA AIDS
Cel zajęć:
•
•
•
dostarczenie wiedzy o drogach i mechanizmach
przenoszenia zakażeń
promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu
zagrożeń
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych
Uczestnicy:
klasa szkolna
Forma zajęć:
metody aktywizujące + mini wykład
Czas trwania:
3 godziny zegarowe
Osoba prowadząca:
mgr Małgorzata Sędziak
mgr Barbara Tessar-Staszkiewicz
Miejsce:
szkoła
Forma zgłoszeń:
pisemna na adres poradni, do końca
Program jest zaakceptowany przez MEN uznany za realizacje zadań MEN
w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad
żyjącymi
z HIV I Chorymi na AIDS.

Podobne dokumenty