Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych - Meden

Komentarze

Transkrypt

Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych - Meden
Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
Urządzenie do masażu
wirowego kończyn górnych
typ WKG
75-847 Koszalin
tel. (94) 347-10-40
fax (94) 341-10-41
http:\\www.meden.com.pl
Schemat instalacji urządzenia do masażu kończyn górnych typ WKG
91.5 cm
2
3
1
4
13.5 cm
4
13.5 cm
3
17.5 cm
7 cm
2
88 cm
1
93.5 cm
1 - Przewód zasilający 3x1,5 mm2 o długości 100 cm.
UWAGA !
Obwód zasilania musi być wyposażony w:
- niezależne zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym 10 A
- wyłącznik różnicowo-prądowy (IΔN≤30 mA i t≤0.3 s)
- dwubiegunowy wyłącznik zasilania (pomiędzy urządzeniem
i wyłącznikiem różnicowo-prądowym), z szybkim i łatwym
dostępem w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie
2 - Rura ciepłej wody, wyprowadzona z posadzki na
wysokość 10 cm, zakończona zewnętrznym gwintem
3/4”, zabezpieczona zaworem ciepłej wody
zainstalowanym w ścianie pomieszczenia
3 - Rura zimnej wody, wyprowadzona z posadzki na
wysokość 10 cm, zakończona zewnętrznym gwintem
3/4”, zabezpieczona zaworem zimnej wody
zainstalowanym w ścianie pomieszczenia
4 - Kratka ściekowa z syfonem i z odpływem rurą
Ø min. 100 mm o przepustowości min. 1.9 l/s
(na przykład wpust podłogowy DALLMER 61HT 100).
2009-06-30 WKG - Karta Instalacji
Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2
Urządzenie do masażu
wirowego kończyn górnych
typ WKG
75-847 Koszalin
tel. (94) 347-10-40
fax (94) 341-10-41
http:\\www.meden.com.pl
Lokalizacja urządzenia do masażu kończyn górnych typ WKG
PRZEJŚCIE
min 50 cm
od ściany
MONTAŻ
OBSŁUGA
SERWIS
min 80 cm
od ściany
PRZEJŚCIE
min 50 cm
od ściany
PACJENT
min 80 cm
od ściany
Wirówkę należy umieścić w pomieszczeniu o wymiarach zapewniających poprawną
pracę urządzenia do hydromasażu.
Zalecane ustawienie wirówki przedstawiono na rysunku powyżej.
2009-06-30 WKG - Karta Instalacji