Społeczna przestrzeń Internetu

Komentarze

Transkrypt

Społeczna przestrzeń Internetu
KOMUNIKAT KONFERENCYJNY
Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski
zaprasza do udziału w V interdyscyplinarnej konferencji naukowej
z cyklu Przestrzeń Społeczna
pt.
Społeczna przestrzeń internetu.
Między wirtualnością a realnością,
organizowanej w dniach 16-17 października 2012 roku
na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Konferencja jest skierowana do przedstawicieli nauki, sztuki i techniki chcących
zaprezentować swój punkt widzenia na dwie, coraz częściej równoważne,
przestrzenie społeczne. Konferencja będzie obejmować następujące zagadnienia:
1. koncepcje narracji i metody badań społeczności i światów wirtualnych;
2. władza a Internet;
3. społeczeństwo obywatelskie w aspekcie sieci;
4. manipulacje rzeczywistością;
5. systemy aksjo-normatywne w Internecie;
6. orientacje ideowe internautów;
7. reklama w Internecie;
8. język Internetu;
9. teorie i modele zachowań społecznych w sieci;
10. wybory a Internet;
11. rozwiązania prawne dotyczące Internetu;
12. otwarty system publikacji naukowych – szansa dla nauki?;
13. wpływ informatyzacji na działanie instytucji państwowych;
14. społeczeństwo a Internet;
15. kultura i sztuka w Internecie;
16. internet w ujęciu historycznym;
17. młodzież w Sieci;
18. uniwersytet w rzeczywistości wirtualnej;
19. tożsamość w sieci;
20. marka w Internecie;
Konferencję zamierzamy podsumować publikacją monograficzną (o objętości
co najmniej 6 arkuszy autorskich).
Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej: 400 PLN (350 PLN dla
doktorantów spoza UR, 150zł dla doktorantów z UR).
KOMUNIKAT KONFERENCYJNY
Karta zgłoszenia i terminy:
- zgłoszenia na kartach pobranych ze strony konferencji www.konferencjasocjologiczna.pl
prosimy
nadsyłać
na
adres
[email protected]
[email protected] z dopiskiem „internet” do dnia 31
- informacje o akceptacji referatu będą przesłane do dnia 7
lub
maja 2012;
czerwca 2012 roku;
- opłatę konferencyjną należy przelać na umieszczony na stronie konferencji numer konta
bankowego w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia referatu, tj.
do 5
września 2012.
Informacje oraz pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji, mgr Jarosława
Kinala; email: [email protected], tel. 667-192-066.
Strona internetowa konferencji:
www.konferencjasocjologiczna.pl
Organizatorzy:
dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR,
dr Jerzy Michno,
mgr Andrzej Bieniek, mgr Hubert Kawalec, mgr Jarosław Kinal, mgr Marcin Lustofin,
mgr Rafał Waśko

Podobne dokumenty