regulamin szkolnego konkursu wiedzy o aids

Komentarze

Transkrypt

regulamin szkolnego konkursu wiedzy o aids
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY O AIDS
Światowy Dzień (Walki z) AIDS obchodzony jest 1 grudnia z inicjatywy Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. W tym dniu na całym świecie, w tym i w Polsce,
odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki
AIDS / HIV. W ostatnich latach nasze zrozumienie i wiedza na temat psychospołecznego
oddziaływania epidemii znacznie się zwiększyły. Ciągle jednak jest to temat, o którym trzeba
mówić i uświadamiać, że zagrożony jest każdy z nas.
W roku szkolnym 2012/2013
w naszej szkole Konkurs Wiedzy o AIDS odbędzie
się 30.11.2012r. Konkurs ten zostanie poprzedzony godzinami biologii poświęconymi
problematyce HIV/AIDS, przeprowadzonymi we wszystkich klasach I w ostatnim tygodniu
listopada.
Cele konkursu:
Uczeń:
-
zdobywa podstawową wiedzę o HIV- Ludzkim wirusie upośledzenia odporności
oraz AIDS- Zespole nabytego upośledzenia odporności,
-
wie jak rozprzestrzenia się wirus HIV,
-
zna sytuacje, w których nie można się zarazić wirusem HIV,
-
pozna sposoby unikania lub zmniejszania ryzyka zakażenia w sytuacjach ryzykownych.
Przebieg konkursu:
 W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I Gimnazjum im. św. Franciszka
z Asyżu w Teresinie.
 Konkurs odbędzie się 30.11.12r. na godzinach wychowawczych.
 Uczniowie rozwiążą test sprawdzający wiedzę z zakresu problematyki HIV/AIDS
 Test będzie się składał z zadań zamkniętych i otwartych.
 Testy zostaną sprawdzone w ciągu tygodnia od ich napisania.
 Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.
 Trzy najlepsze osoby w każdej klasie dostaną oceny cząstkowe bardzo dobre
z biologii.
 Trzy najlepsze osoby spośród wszystkich uczestników zostaną nagrodzone dyplomami
i nagrodami książkowymi wręczonymi na forum szkoły.

Podobne dokumenty