Warunki gwarancji

Komentarze

Transkrypt

Warunki gwarancji
Autoryzowany serwis gwarancyjny Becker Polska 03-­‐683 Warszawa, ul. Tużycka 2 Email : [email protected] Infolinia serwisowa 9.00-­‐18.00 pn-­‐pt : +48 22 678 63 66 Gwarancja 24-­‐miesięczna Firma United Navigation GmbH, Marco-­‐Polo-­‐Str. 1, 73760 Ostfildern, Deutschland udziela nieograniczonej miejscowo gwarancji na okres 24 miesięcy (w przypadku akumulatora: 6 miesięcy) na urządzenia marki BECKER, poczynając od dnia dostarczenia urządzenia odbiorcy końcowemu (nabywcy). W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte usterki w działaniu urządzenia, które wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych. Nastąpi to według naszego uznania albo przez usunięcie tych usterek, albo przez dostarczenie nowego urządzenia. Przy reklamacji nabywca przedstawia umowę kupna przez pierwszego nabywcę. Reklamację należy zgłosić natychmiast po stwierdzeniu usterki. Gwarancja wygasa po 24 miesiącach (w przypadku akumulatora: 6 miesięcy) i nie jest przedłużana ani w wyniku zgłoszenia reklamacji, ani wykonania naprawy. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego montażu urządzenia, nieprawidłowo wykonanej ochrony przeciwzakłóceniowej samochodu, szkód spowodowanych ładunkiem elektrostatycznym lub uszkodzeniem mechanicznym. W wypadku dokonywania napraw lub modyfikacji przez nabywcę lub nieupoważnione osoby trzecie gwarancja traci ważność. Naprawy mogą wykonywać tylko upoważnione przez producenta osoby i punkty serwisowe lub sam producent. W wypadku usterek niezależnie od niniejszej gwarancji nabywcy przysługują ustawowo określone roszczenia, których ta gwarancje nie ogranicza. 

Podobne dokumenty