POTRAFIĘ DOBRZE CZYTAĆ I PISAĆ.pub - Poradnia

Komentarze

Transkrypt

POTRAFIĘ DOBRZE CZYTAĆ I PISAĆ.pub - Poradnia
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
w WEJHEROWIE
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
tel. 58 672 10 08, fax 58 672 39 66
www.poradnia-wejherowo.pl
PROPONUJE
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
POTRAFIĘ DOBRZE
CZYTAĆ I PISAĆ
Cel zajęć:
usprawnianie techniki pisania i czytania
podnoszenie umiejętności wypowiadania się
utrwalanie zasad pisowni ortograficznej języka polskiego oraz
umiejętności stosowania ich w praktyce
• rozwijanie i dynamizowanie procesów poznawczych: pamięci
uwagi, wyobraźni
•
•
•
Uczestnicy:
uczniowie szkół podstawowych
Liczebność grup:
do 3 osób
Czas trwania zajęć:
1 h / raz w tygodniu;
Miejsce:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wejherowie
Osoba prowadząca:
mgr Alina Hapaniuk
Termin zgłoszeń:
do końca września
Sposób zgłoszenia:
zgłoszenia rodziców do osoby prowadzącej

Podobne dokumenty