BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE

Komentarze

Transkrypt

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE
Zagadnienia do egzaminu ze specjalności:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI
1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego.
2. Typologia bezpieczeństwa.
3. Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie bezpieczeństwa narodowego.
4. Główne treści Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.
5. Wyzwania i zagrożenia – identyfikacja pojęć.
6. Kryzys i sytuacje kryzysowe – interpretacja pojęć.
7. Istota i treść zarządzania kryzysowego.
8. Fazy zarządzania kryzysowego.
9. Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
10. Zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie województwa
(np. podlaskie).
12. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce.
13. Stany nadzwyczajne a zarządzanie kryzysowe.
14. Podział i charakterystyka zagrożeń kryzysowych.
15. Charakterystyka zagrożeń na Podlasiu.
16. Plan zarządzania kryzysowego (struktura i treści).
17. Infrastruktura krytyczna Polski i UE.
18. Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych.
19. Zarządzanie kryzysowe podczas klęski żywiołowej.
20. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.
21. Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.
22. Polska polityka zagraniczna w zjednoczonej i bezpiecznej Europie.
23. Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polski i jego aspekty.
24. Organizacja ratownictwa w zarządzaniu kryzysowym.
25. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w polskim systemie prawnym.
26. Zagrożenia bezpieczeństwa w okresie pokoju i ich charakterystyka.
27. Zagrożenia przestępczością graniczną.
28. Zagrożenia spowodowane zdarzeniami losowymi.
29. Pojęcie sytuacji kryzysowej.
30. Etapy zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Opracowali:
Prof. dr hab. Hanna Konopka
Prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski

Podobne dokumenty