Załącznik do Zarządzenia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do Zarządzenia
Załącznik do Zarządzenia
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY ROWEROWEJ
1. Aby uzyskać dostęp do wiaty rowerowej należy wypożyczyć kartę magnetyczną,
w tym celu należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Opalenicy, ul. 3 Maja 1,
64-330 Opalenica, pok. 24-25, tel.: 61 44 77 281 w.41.
2. Wypożyczenie karty magnetycznej upoważnia do wprowadzenia tylko jednego
roweru.
3. Minimalny okres najmu – dostępu do wiaty rowerowej wynosi 3 miesiące.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.
5. Osoba pozostawiająca rower pod wiatą zobowiązana jest do:
a. Przypięcia roweru do stojaka,
b. Ustawienia roweru w sposób umożliwiający bezproblemowe pozostawienie
kolejnych rowerów,
c. Przy wyjściu spod wiaty sprawdzenia poprawności zamknięcia drzwi.
6. Osoba korzystająca z wiaty jest zobowiązana do pozostawienia po sobie ładu
i porządku.
7. Osoba pozostawiająca rower pod wiatą zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania
Regulaminu.
W
przypadku
naruszenia
postanowień
Regulaminu
zostanie
zablokowany dostęp do wiaty.
8. Kara za uszkodzenie, utratę lub nieterminowy zwrot karty magnetycznej wynosi
100,00 zł.
Informacje:
1. Wiata jest niestrzeżona. Gmina Opalenica nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie znajdujących się pod wiatą rowerów oraz rzeczy przy nich
pozostawionych.
2. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem wiaty rowerowej można składać do:
Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, pok. 24-25, tel.: 61 44
77 281 w.41.

Podobne dokumenty