Informacje o spółkach z udziałem Samorządu Województwa

Komentarze

Transkrypt

Informacje o spółkach z udziałem Samorządu Województwa
Informacje o spółkach z udziałem Województwa Pomorskiego
Stan na dzień 31.12.2015 r.
1
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
z siedzibą w Gdańsku
26 320 000
26 320 000
2 632
Wartość
nominalna
akcji /
udziałów
w zł
10 000
2
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
125 290 000
41 160 000
4 116
10 000
32,85%
3
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Słupsku
30 891 400
11 114 500
111 145
100
35,98%
4
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie
376 603 000
16 000 000
16 000
1 000
4,25%
5
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
19 879 000
16 300 000
16 300
1 000
82,00%
15 644 752
13 248 092
13 156
1 000
84,68%
7
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
z siedzibą w Gdańsku
31 167 700
1 239 450
24 789
50
3,98%
8
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
155 075 500
17 000 000
34 000
500
10,96%
9
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku (dawniej INVENO Sp. z o.o.)
2 864 550
2 864 550
19 097
150
100,00%
10
InnoBaltica sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
1 850 000
625 000
625
1 000
33,78%
11
Przewozy Regionalne sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
1 540 606 500
54 691 500
109 383
1 000
3,55%
12
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
z siedzibą w Gdańsku
94 769 000
94 769 000
94 769
1 000
100,00%
Razem
295 332 092
L.p.
6
Nazwa Spółki
Kapitał
zakładowy
ogółem w zł
Udział
Województwa
Pomorskiego
– kwota w zł
Ilość
akcji /
udziałów
Udział w
kapitale
zakładowym
100,00%
Kontakt
Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472D;
tel. (058) 32-33-100, fax 30-11-341,
e-mail: [email protected]
Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200;
tel. (058) 348-11-54, fax 345-22-83;
e-mail: [email protected]
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2;
tel. (059) 841-28-92, fax 841-32-61,
e-mail: [email protected]
Adres: 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9;
tel. (058) 555-97-00, fax 555-97-11,
e-mail: [email protected]
Adres: 80-116 Gdańsk, ul. Szara 32/33;
tel. (058) 320-34-05, fax 320-36-37,
e-mail:[email protected]
Adres: 80-116 Gdańsk, ul. Szara 32/33;
tel. (058) 302 20 05, fax 307 51 25;
e-mail: [email protected]
Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,
tel. (058) 554 92 00, fax 552 21 68
e-mail: [email protected]
Adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A;
tel. (058) 721-29-11, fax 721-29-91,
e-mail: [email protected]
Adres: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul.
Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;
e-mail: [email protected]
Adres: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul.
Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; tel. (058) 500-80-61
e-mail: [email protected]
Adres: 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a
tel: (022) 474 14 05, 474 47 44 (sekretariat),
fax: 474 40 39, e-mail: [email protected]
Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 77;
tel. (058) 350-11-00, fax 350-11-01,
e-mail: [email protected]