motocykli części roweru siodło

Komentarze

Transkrypt

motocykli części roweru siodło
Poradnik rowerzysty
Wyposażenie roweru
Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia"( tekst
ujednolicony: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 951), każdy rower powinien być wyposażony w:
- z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
- z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż
trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
- kierunkowskazy (dwa przednie i dwa tylne barwy żółtej) - jeżeli konstrukcja roweru lub
wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki
zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
- co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
- w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego były zdemontowane,
jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy, czyli np.
w dzień; wystarczy jeżeli takie światła mamy np. w kieszeni, plecaku, albo w domu i nie
zamierzamy jeździć po zmroku. UWAGA ! Nie dotyczy to światła odblaskowego tylnego o
barwie czerwonej, które musi być zamontowane na stałe.
Dodatkowo rower może być wyposażony w:
- światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru,
- światła odblaskowe umieszczone na pedałach (barwy żółtej samochodowej),
- dowolną ilość odblasków na kołach - ale co najmniej po jednym na każdym kole
(barwy żółtej samochodowej),
- odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach
opony, albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone
na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.
Światła na rowerze muszą spełniać następujące warunki:
-
światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego
pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości
co najmniej 150 m,
-
dopuszcza się migające światła pozycyjne,
powinny być umieszczone nie wyżej niż
1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.
Kask
W Polsce - zgodnie z obowiązującym prawem - nie ma obowiązku jazdy w kasku. Musimy
jednak pamiętać, że urazy głowy, pęknięcie czaszki są dużo groźniejsze niż złamanie ręki czy
nogi. Wybierając model kasku zwróćmy uwagę, czy na etykietce zamieszczonej w jego
wewnętrznej części jest oznaczenie EN1078 - to norma, która mówi o wysokim poziomie
bezpieczeństwa kasku oraz o jego odpowiedniej elastyczności i odporności.
Jeżeli decydujemy się na kask rowerowy, to powinniśmy odpowiedzieć sobie na
następujące pytania:
Jakiego typu sporty rowerowe uprawiamy? Producenci oferują kilka podstawowych typów
kasków:
- Kask MTB - ma daszek mocowany na czole kasku, którego zadaniem jest ochrona przed
światłem i gałęziami podczas leśnych rajdów; istnieje możliwość szybkiego jego odpięcia.
Kaski tego typu najczęściej są wykonane z twardego polistyrenu powleczonego z wierzchu
warstwą tworzywa sztucznego lub specjalnego rodzaju ceramiki.
- Kask szosowy - nie ma daszka, często ma specjalny aerodynamiczny kształt.
- Kask miejski - ma mniejszą opływowość, ale posiada więcej elementów odblaskowych,
poprawiających widoczność rowerzysty.
- Kask typu "full face" - używany przez miłośników tzw. niebezpiecznej jazdy ( zjazd
z dużą prędkością pomiędzy np. drzewami, skałami). Kształtem i budową przypomina
kask motocyklowy, ale jest od niego lżejszy.
- Kask typu "orzeszek" - używany przez BMX - owców i Freeriderów, deskorolkarzy
i rolkarzy. Nie ogranicza pola widzenia; jest jednak znacznie cięższy i ma słabszą
wentylację
Na jakie elementy kasku powinniśmy zwrócić uwagę; co może nam się przydać?
Regulacja rozmiaru - to jeden z najistotniejszych elementów kasku; znajduje się w jego
tylnej części, tuż pod nasadą czaszki. Dzięki temu możemy dopasować obudowę kasku do
obwodu głowy, kształtu czaszki, docisnąć skorupę do głowy. Pomocny jest też regulowany
pasek - paski zapinane pod brodą rowerzysty pozwalają wyeliminować ryzyko spadnięcia
kasku z głowy podczas upadku. Nie może uwierać i uciskać szyi podczas jazdy.
Daszek - zapewnia ochronę oczu przed promieniami słonecznymi, deszczem lub
gałęziami, podczas jazdy np. w lesie.
Powierzchnia zewnętrzna kasku - gwarantuje wytrzymałość, świadczy o estetyce.
Większość producentów stosuje tworzywa sztuczne. W droższych kaskach są to tworzywa
ceramiczne poprawiające trwałość i obniżające wagę, zapewniające większą odporność na
zadrapania.
Wentylacja - otwory wentylacyjne osłonięte siatką zapewniają lepszą cyrkulację
powietrza i komfort jazdy.
Wkładki antybakteryjne - poprawiają komfort kasku rowerowego. Powinny odpinane i
wykonane z materiałów umożliwiających pranie.
Elementy odblaskowe - służą poprawie widoczności rowerzysty. Są przeważnie
wykonane z tworzywa odbijającego światło nadjeżdżających za rowerzystą pojazdów.
Po raz pierwszy w Polsce konsorcjum złożone z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej,
Politechniki Krakowskiej i Politechniki Gdańskiej przeprowadziło w październiku 2013 r.
badania dotyczące stosowanie kasków ochronnych (Raport "Stosowanie kasków ochronnych
w Polsce w 2013 roku" dostępny na stronie:
http://www.krbrd.gov.pl/images/Kaski%20raport%20KRBRD.pdf). Okazało się, że tylko 9%
rowerzystów używa kasków. Największy odsetek stanowią dzieci (poniżej 18 roku życia) - 13
% i młodzież (18-24 lata) - 10%. Ze względu na płeć, są to głównie mężczyźni - 11%, a ze
względu na obszar i rodzaj drogi - 18% rowerzystów jeździ w kaskach w miastach, stolicach
województw .
Na świecie obowiązek jazdy w kasku istnieje tylko w Australii i Nowej Zelandii
(wprowadzony w latach 90.), niektórych stanach USA i Kanady oraz na Malcie.
Kamizelka odblaskowa
W Polsce nie ma obowiązku jazdy w kamizelkach odblaskowych na rowerze. Decyzja
pozostaje w gestii samych zainteresowanych. Nie istnieją też wiarygodne badania na temat
wpływu noszenia kamizelek odblaskowych na bezpieczeństwo rowerzysty. Niemniej
poprawia ona widoczność w ruchu ulicznym zarówno w dzień, jak i w nocy.
Obowiązek noszenia przez rowerzystów kamizelek został wprowadzony natomiast we Francji
i na Litwie, ale tylko w nocy, poza terenem zabudowanym.
Rozmowa przez telefon podczas jazdy rowerem
Prowadzenie rozmowy przez telefon podczas jazdy jest nie tylko niewygodne, ale też
niebezpieczne i niezgodne z prawem. Mamy ograniczony dostęp do hamulców, odbiór
dźwięków z otoczenia, utrudnione skręcanie. Zgodnie z art. 45 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony: Dz.U. 2012 poz. 1137), kierującemu
pojazdem zabrania się "korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręku". A rower - w myśl tej samej ustawy - jest pojazdem,
podobnie jak samochód.
W stanie trzeźwości
Jazda rowerem po pijanemu jest zabroniona, gdy jedziemy: na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania i strefie ruchu.
Kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu i stanie nietrzeźwości w przypadku
rowerzystów jest wykroczeniem.
O stanie po użyciu alkoholu mówimy w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od
0,2 promila do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dcm sześciennym wydychanego
powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (tekst ujednolicony: Dz.U. 2013 poz. 482), grozi wtedy kara aresztu do 14 dni, lub
grzywna nie niższa niż 50 zł.
Gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dcm
sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg - rowerzysta znajduje się w tzw.
stanie nietrzeźwości.
Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku prowadzenia roweru w
stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości jest orzekany fakultatywnie, a nie jak
było wcześniej obligatoryjnie.
Natomiast po użyciu alkoholu możemy legalnie prowadzi ć rower obok. W ustawie "Prawo o
ruchu drogowym" w art. 2." za pieszego uznaje się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub
pchającą rower." Nie ma przepisu prawnego, który zabraniałby pieszemu poruszać się w
stanie nietrzeźwości.
Droga dla rowerów obowiązkowa
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
ujednolicony: Dz.U. 2012 poz. 1137), " kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi
dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się
porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych,
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym."
Inaczej mówiąc, jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa, to
obowiązek jazdy nią jest tylko w jednym kierunku. Rowerzysta jadący w przeciwnym
kierunku powinien poruszać się po jezdni (zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów).
Kiedy po chodniku?
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez rowerzystę jest dozwolone tylko
w sytuacji, gdy:
- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub
pasa ruchu dla rowerów,
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr,
ulewa, gołoledź, gęsta mgła)
Rowerzysta - w myśl przepisów - musi jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i
ustępować miejsca pieszym.
Nie po pasach!
Rowerzysta nie może przejeżdżać na rowerze po pasach dla pieszych. Traktuje o tym art. 26
Ustawy "Prawo o ruchu drogowym", w myśl którego "kierującemu pojazdem zabrania się:
(...) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych". Rowerzysta musi zejść z roweru i
przeprowadzić go. Natomiast, gdy obok przejścia dla pieszych jest namalowany przejazd
rowerowy, może po nim przejechać nie zsiadając z roweru (art.2).
Dziecko a rower
Wyprawa rowerowa to świetny sposób na urozmaicenie wolnego czasu i spędzenie go z
rodziną. Warto na taką przejażdżkę zabrać dziecko. Jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z
prawem? Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" dokładnie tą kwestię precyzuje.
Dziecko do lat 7... może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono
umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę (art. 33. Ustawy
"Prawo o ruchu drogowym"). Dopuszczalne jest też przewożenie dzieci w przyczepie
przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek
rowerowy (art. 63). Możemy wtedy jechać jedynie po ścieżce rowerowej lub jezdni.
Dziecko do lat 10... może kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Co
ważne, jechać musi po chodniku! (art. 2. i 33. Ustawy "Prawo o ruchu drogowym").
Zabronione jest poruszanie się po jezdni.
Dziecko powyżej lat 10... może samodzielnie jechać na rowerze po drogach publicznych.
Jedynym wymogiem jest posiadanie Karty Rowerowej (art. 96). Ważna jest ona do 18 roku
życia.
Kontroluj stan techniczny roweru
Szczególną uwagę należy zwrócić na hamulce, sprawdzając stan zużycia klocków
hamulcowych (jeśli trzeba, wymień na nowe). Niesprawne hamulce w połączeniu z dużą
prędkością zwiększają ryzyko wypadku. Przed wyjazdem zawsze naciśnij dźwignię
hamulców i sprawdź poziom dociśnięcia. Zbadaj, czy linki hamulcowe są poprawnie
połączone i zabezpieczone. Nie wsiadaj na rower dopóki hamulce nie zostaną prawidłowo
wyregulowane.
Przed wyjazdem sprawdź też czy koła są odpowiednio napompowane, a opony w dobrym
stanie. Obracaj powoli każdym kołem szukając uszkodzeń na powierzchni bieżnika i
ściankach bocznych opony. W razie potrzeby wymień uszkodzone opony przed rozpoczęciem
jazdy.
Łańcuch to element, który najczęściej wymaga smarowania. Nie stosuj ani olejów
samochodowych, ani środków czyszczących, a tym bardziej olejów jadalnych. Warto
zaopatrzyć się w specjalny olej przeznaczony do smarowania łańcuchów.
Upewnij się, że siodło i kierownica są na odpowiedniej wysokości, a wsporniki mocno
zaciśnięte. Jeśli nie, dokręć je lub dociśnij. Poluzowanie tych elementów może prowadzić do
utraty kontroli nad rowerem.
Oceń czy rower spełnia twoje oczekiwania i czy czujesz się komfortowo podczas jazdy. Jeżeli
nie funkcjonuje on prawidłowo, koniecznie skontaktuj się z serwisantem przed kolejną jazdą.
Rowerowe savoir vivre
Co zrobić, aby nie utrudniać jazdy sobie i innym rowerzystom?
Bądź przewidywalny
Jadąc ścieżką na rowerze warto zachować przewidywalny i prosty tor jazdy. Najlepiej, by
nasze zamiary nie dezorientowały innych rowerzystów. Nie jedźmy samym brzegiem drogi
rowerowej, gdyż tam najczęściej znajdują się studzienki, braki w nawierzchni. Na drodze
rowerowej dwukierunkowej podróżujmy w połowie naszej części drogi. Na pasie rowerowym
czy drodze jednokierunkowej w odległości 1/3 od krawędzi. Pozwoli to nam na bezpieczne
ominięcie przeszkód, nie musimy wtedy gwałtownie zmieniać toru jazdy.
Jeśli jedziemy we dwójkę, jazda obok siebie jest dopuszczona, pod warunkiem, że nie
utrudniamy innym rowerzystom korzystania z drogi czy pasa rowerowego - nie jedziemy całą
szerokością drogi, nie zostawiając miejsca na wyprzedzenie nas.
Obserwuj otoczenie
Zwracajmy zawsze uwagę na to, czy ktoś jedzie za nami i czy jakiś samochód nie włącza się
do ruchu. Patrzmy też na pieszych. Ludzie przed wejściem na jezdnię wypatrują przede
wszystkim samochodów i mogą nie zauważyć roweru.
Informuj, że skręcasz
Mile widziane byłoby sygnalizowanie skrętu ruchem dłoni. Taka przezorność często ratuje
przed niebezpiecznymi sytuacjami. Pamiętajmy, że przed skrętem lub zmianą pasa w lewo,
zawsze należy się upewnić, czy nie zajedziemy komuś drogi. Sama sygnalizacja chęci
wykonania manewru nie daje nam jeszcze pierwszeństwa. Na drogach rowerowych panuje
często błędne przekonanie, że sygnalizowanie manewrów jest ważne tylko na jezdniach ulic.
Należy zawsze informować pozostałych uczestników ruchu drogowego o wykonywanych
przez nas manewrach.
Sygnalizuj wyprzedzanie
Pamiętajmy, że zamiar wyprzedzania należy zasygnalizować odpowiednio wcześnie,
używając dzwonka, ewentualnie uprzedzić okrzykiem ostrzegawczym. Gdy zadzwonimy zbyt
późno, pieszy może wykonać gwałtowny ruch i wpaść prosto pod nasze koła.
Przy wyprzedzaniu innych rowerzystów trzeba wziąć pod uwagę, że wyprzedzany może
gwałtownie odbić w lewo, aby ominąć niespodziewaną przeszkodę. Wszystkie manewry
wykonujmy poza obszarem zakrętu.
Nie blokuj ścieżki
Zatrzymując się na ścieżce rowerowej, nie zastawiajmy innym przejazdu. Może to
uniemożliwić jazdę pozostałym rowerzystom i spowodować gwałtowne hamowanie. Jeśli
jesteśmy zmuszeni do chwilowego postoju, wybierzmy skraj drogi rowerowej, a nie jej
środek. Można też skorzystać z trawnika obok drogi. Nie zatrzymujmy się raptownie,
zaskakując jadących za nami. Unikajmy postojów na zakrętach dróg.
Bądź widoczny
Nawet jeśli nasza wyprawa rowerowa zaczyna się w słoneczny dzień, bywa że kończymy ją o
zmroku. Bez oświetlenia stajemy się niewidoczni. W takich warunkach trudno o bezpieczny
manewr mijania czy wyprzedzania. Możesz wyposażyć rower w elementy zapewniające
widoczność, takie jak: odblaskowe opony, odblaski w szprychach lub nalepki odblaskowe na
ramę. Dodatkowo świetnie sprawdzają się opaski odblaskowe na nogi i ręce. Dzięki tym
ostatnim widać, kiedy wyciągniętą ręką sygnalizujemy zamiar skrętu. Nie zaszkodzą też inne
elementy odblaskowe na odzieży, plecaku czy kasku, kamizelki sygnalizacyjne, szelki itp.
Poruszając się po drodze bądźmy widoczni, zadbajmy o własne bezpieczeństwo.
Nie utrudniaj ruchu
Para jadąca na rowerach obok siebie może utrudniać ruch innym. Dlatego zawsze
obserwujmy, co dzieje się za nami. Ścieżka ma taką szerokość, żeby rowerzysta jadący z
naprzeciwka bez problemu nas minął, natomiast jadący szybciej bezpiecznie wyprzedził.
Starajmy się nie powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.
Uważaj na decybele
Słuchanie muzyki podczas jazdy rowerem nie jest zabronione, ale może rozpraszać i
utrudniać odpowiednio szybką reakcję. Gdy mamy ograniczony odbiór dźwięków z
otoczenia, możemy nie usłyszeć nadjeżdżających pojazdów czy zamiaru sygnalizacji
manewru wyprzedzania, A to powoduje zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Pedagodzy

Podobne dokumenty