Regulamin VIII edycji Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych

Komentarze

Transkrypt

Regulamin VIII edycji Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych
Regulamin VIII edycji Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych
ANTYgrawitacja 2012
1. Organizator
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
www.onsight.pl
ul. Szamotulska 87/6
60-566 Poznań
2. Współorganizator
Ściana Wspinaczkowa Avana
www.avana.pl
ul. B. Krzywoustego 72
61-144 Poznań
3. Sponsorzy
•
HUDY - sponsor główny
•
Tuttu.pl
•
TENDON
•
Black Diamond
•
Marmot
•
Mount&Wave
4. Partroni medialni
•
wspinanie.pl
•
climb.pl
•
wspinaczki.pl
•
goryonline.com
•
Brytan
•
redPoint
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
•
Taternik
•
epoznan.pl
•
Radio Merkury
•
Radio Afera
•
WTK
5. Partnerzy
•
Miasto Poznań
•
Publiczne Gimnazjum Salezjańskie im. bł. Piątki Poznańskiej
•
Szkoły Salezjańskie
•
Lifelab
•
Studio Fuego
•
Ceneria.pl
•
Polish Outdor Group
6. Nocleg zawodników
Klub gwarantuje zawodnikom nocleg w terminie 23-25.11.2012
Publiczne Gimnazjum Salezjańskie im. bł. Piątki Poznańskiej
os. Bohaterów II Wojny Światowej 29,
61-387 Poznań
7. Kategorie
1. kobiety (rok urodzenia do 1996 włącznie)
2. mężczyźni (rok urodzenia do 1996 włącznie)
3. juniorzy do 16 lat (rok urodzenia 1997 i powyżej)
4. juniorki do 16 lat (rok urodzenia 1997 i powyżej)
Uczestnikiem w kategorii juniorskiej może być osoba w wieku od 11 lat.
Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach do pobrania.
UWAGA!!! Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
8. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia można dokonać:
• za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej,
• na miejscu przed rozpoczęciem zawodów.
UWAGA!!! Limit zgłoszeń wynosi 100 osób.
Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpłaty opłaty startowej.
Wpisowe na zawody wynosi 25 zł za 2 dni zawodów płatne do dn. 19.11.2012.
W terminie 20-24.11.2012. wpisowe wynosi 35 zł.
Wpłat należy dokonywać na konto:
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
ul. Szamotulska 87/6
60-566 Poznań
Volkswagen Bank: 78 2130 0004 2001 0475 8090 0001
Z dopiskiem: ANTYgrawitacja2012 - imię i nazwisko
9. Świadczenia dla zawodników
• nocleg,
• posiłek każdego dnia zawodów,
• medyczne zabezpieczenie imprezy przez firmę Lifelab,
• nagrody i puchary dla zwycięzców,
• nagrody do rozlosowania na zakończeniu zawodów.
10. Rejestracja zawodników
Każdy zawodnik, po przybyciu na miejsce zawodów, musi stawić się w biurze zawodów w celu:
• weryfikacji jego obecności lub zapisu,
• odebrania bonów na świadczenia oraz pakietów sponsorskich.
Jeśli w jednej z kategorii będzie 3 zawodników lub mniej to zawodnicy będą dołączeni do
kategorii równoległej wiekowo.
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
Podczas weryfikacji zawodnik podpisuje oświadczenia, że:
• zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych i
marketingowych Klubu Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT oraz sponsorów, partnerów i
patronów medialnych zawodów,
• wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów statutowych i marketingowych
Klubu Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT oraz sponsorów, partnerów i patronów
medialnych zawodów.
Nie podpisanie wyżej wymienionych oświadczeń skutkuje skreśleniem z listy zawodników i
brakiem możliwości udziału w zawodach.
11. Formuła zawodów i zasady punktacji
11.1. Sobota - wspinanie „z liną”, asekuracja górna oraz dolna
•
Kilka dróg o zróżnicowanym stopniu trudności, część dróg przygotowana do
„prowadzenia”, pozostałe z asekuracją „na wędkę”.
•
Brak strefy.
•
Uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy:
9:30 - 12:30 - wspinanie grupy I
13:30 - 16:30 - wspinanie grupy II
•
Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie mają możliwość pokonywania wyznaczonych
dróg bez limitów ilości prób.
•
Przejście drogi jest klasyfikowane od startu, przez bonus do topu. Top należy utrzymać
dwoma rękoma.
•
Na każdej drodze będzie wyznaczony jeden bonus, którego nie można ominąć chcąc
mieć zaliczoną całą drogę.
•
Przejścia stylem flash lub on-sight będą najwyżej punktowane.
•
Do Klasyfikacji Generalnej zawodnicy będą klasyfikowani wg zdobytych punktów w
swoich kategoriach.
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
PUNKTACJA WSPINANIA „NA TRUDNOŚĆ”:
Drogi z asekuracją górną
Dojście do bonusa
Dojście do topu po zaliczeniu
bonusa
Przejście w pierwszej próbie
Drogi z asekuracją dolną
Dojście do bonusa
Dojście do topu po zaliczeniu
bonusa
Przejście flash lub on-sight
zrobiony razem z bonusem
11.2
1 pkt
2 pkt
3 pkt
2 pkt
4 pkt
6 pkt
Niedziela - buldering
• Kilka baldów o zróżnicowanym poziomie trudności. Każdy bald będzie posiadał
dodatkowe stopnie dla kobiet i juniorek/juniorów.
• Brak strefy.
• Zawodnicy będą podzieleni na 3 grupy:
8:30 - 10:30 - wspinanie grupy I
11:00 - 13:00 - wspinanie grupy II
13:30 - 15:30 - wspinanie grupy III
• Wszyscy uczestnicy w wyznaczonym czasie mają możliwość pokonywania wyznaczonych
dróg bez limitów ilości prób.
• Przejście drogi jest klasyfikowane od startu, przez bonus do topu. Top należy utrzymać
dwoma rękoma.
• Na każdej drodze będzie wyznaczony jeden bonus, którego nie można ominąć chcąc
mieć zaliczoną całą drogę.
• Przejścia w pierwszej próbie będą najwyżej punktowane.
• Do Klasyfikacji Generalnej zawodnicy będą klasyfikowani wg zdobytych punktów w
swoich kategoriach.
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
PUNKTACJA „BOULDERINGU”:
Baldy
Dojście do bonusa
Dojście do topu po zaliczeniu
bonusa
Dojście do topu po zaliczeniu
bonusa w pierwszej próbie
1 pkt
2 pkt
3 pkt
12. Klasyfikacja Generalna
Nagrody i puchary zostaną przyznane dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii na
podstawie Klasyfikacji Generalnej prowadzonej łącznie dla 2. konkurencji.
Każdego dnia zawodów będą ogłoszone listy z sumą zdobytych:
• punktów,
• topów,
• przejść w pierwszej próbie.
O miejscu w Klasyfikacji Generalnej każdej kategorii zdecyduje suma zdobytych punktów z
każdej konkurencji.
W wypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów zawodnik mający
zaliczoną większa liczbę topów uzyskuję wyższą lokatę. W wypadku takiej samej liczby
uzyskanych topów o zajętym miejscu decyduje liczba przejść w pierwszej próbie.
UWAGA! W przypadku zajęcia tej samej lokaty w Klasyfikacji Generalnej na miejscach 1-3 w
danej kategorii przez większą liczbę zawodników zostanie rozegrana dogrywka boulderowa.
UWAGA!!! Zawodnicy zaklasyfikowani do dogrywki, którzy nie wezmą udziału w dogrywce,
spadają o jedno miejsce niżej w Klasyfikacji Generalnej.
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
13. Program zawodów
Piątek 23.11.2012
od 19:00 przyjmowanie uczestników w miejscu noclegu (patrz pkt. 5)
Sobota 24.11.2012
8.00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych
9:00 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji
9:30 - 12:30 - wspinanie I grupy
12:30 - obiad
13:00 - prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy II
13:30 - 16:30 - wspinanie II grupy
17:45 - ogłoszenie wyników wspinania „z liną”
Niedziela 25.11.2012
8:00 - otwarcie Biura Zawodów
8:15 - prezentacja baldów oraz omówienie zasad punktacji dla grupy I
8:30 - 10:30 - wspinanie grupy I
10:45 - prezentacja baldów oraz omówienie zasad punktacji dla grupy II
11:00 - 13:00 - wspinanie grupy II
13:15 - prezentacja baldów oraz omówienie zasad punktacji dla grupy III
13:30 - 15:30 - wspinanie grupy III
16:30 - ogłoszenie wyników „boulderingu”.
Ogłoszenie wyników Klasyfikacji Generalnej i ewentualna dogrywka.
Rozdanie nagród i zakończenie zawodów.
14. Informacje dodatkowe
Ważne! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w
przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy
zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz
poleceń organizatorów i obsługi zawodów.
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843
Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest doświadczona obsługa zawodów
wspinaczkowych.
Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów
wysiłkowych.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach
osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.
15. Postanowienia końcowe
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnik podpisuje oświadczenie, że:
• zapoznał się i akceptuje regulamin zawodów,
•
zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów
statutowych i marketingowych Klubu Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT oraz
sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych zawodów wspinaczkowych
ANTYgrawitacja.
Niepełnoletni uczestnicy muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na udział w zawodach.
Nie podpisanie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem
możliwości udziału w zawodach.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Sędzia główny
Kierownik zawodów
Filip Osiński
Weronika Cytawa
[email protected]
[email protected]
tel. 600 377 805
tel. 609 028 789
Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
Ul. Szamotulska 87/6 , 60-566 Poznań
REGON 300984464
Tel. 609-028-789
E-mail: [email protected]
NIP 781-182-92-10
www.onsight.pl
KRS 0000316843

Podobne dokumenty