Five Holy Martyrs Parish

Komentarze

Transkrypt

Five Holy Martyrs Parish
Five Holy Martyrs Parish
4327 S. Richmond St., Chicago, IL 60632
Tel: 773-254-3636
Fax: 773-254-3609
Website: www.fiveholymartyrs.org
Email: [email protected]
JANUARY 8 –
2017
– 8 STYCZNIA
PARISH STAFF
Rev. Tomasz Sielicki SChr
Pastor
Mrs. Celena Strader
Business Manager
Mrs. Małgorzata Kołpak
Music Minister
Mr. William Galka
Catechetical Leader
Miss Regina Grynkiewicz
Parish Office Assistant
Mr. Marion Valle
Parish Pastoral Council Chairperson
Mr. Sylvester Majka
Parish Finance Council Chairperson
POPE JOHN PAUL II
CATHOLIC SCHOOL
A consolidated Catholic school subsidized
by the four parishes of Brighton Park
4325 S. Richmond St.
Chicago, IL 60632
(773) 523-6161
Mrs. Debbie Coffey
Principal
SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD
...they opened their treasures and offered him gifts
of gold, frankincense, and myrrh.
- Matthew 2:11
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
...otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę.
- Mateusz 2,11
PARISH MISSION STATEMENT
We, the faithful of the parish, unite with the Five Holy Martyrs to guide, teach and love
within our community and church to deepen our relationship with God.
Working together we strive to strengthen our faith through
prayer, preaching love, forgiveness and peace.
As one, we worship and enrich our souls promoting healing and improving our daily lives.
We promote the teachings of Pope John Paul II
and encourage the continuation of our ethnic customs and traditions for years to come.
Five Holy Martyrs Parish
Page 2
January 8, 2017
Mass Intention and Devotion Schedule
THE EPIPHANY OF THE LORD
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Vigil - Saturday - January 7, 2017
4:00 pm-EN †† John & Bernice Machowicz
Sunday - January 8, 2017
7:30 am-PL † Zofia Para (15. roczn. śm.)
9:00 am-EN - For the living & deceased members of
the F.H.M. Holy Name of Jesus Society
- Health & God’s blessings upon the Galka family
- Health & blessings upon Janice Strader
† Regina Gronek (1st anniv.)
† Irene Rybak (req. by husband)
† Rudolph Schurko
† Stephen Marszalek
† Michael Mizerka (req. by Waitekus & Mizerka families)
† Betty Lou Grandinetti (req. by J. & M. Valle)
†† Harriet, Bruno & Ben Gacki
11:00 am-PL † Władysław Ligas (11. roczn. śm.)
† Andrzej Galik (7. roczn. śm.)
† Sylwester Biedroń (8. roczn. śm.)
† Emil Domoń (33. roczn. sm.)
† Sandra Richo
† Czesław Wojturski
† Wojciech Łobas
† Franciszek Kopeć
† Ludwika Rusin
†† Józefa i Tadeusz Wilk (zam. córka z rodziną)
†† Irena i Jan Skupień (zam. rodzina)
†† Stanisław i Tadeusz Zalewscy
2ND SUNDAY ORDINARY TIME
2. NIEDZIELA ZWYKŁA
Vigil - Saturday - January 14, 2017
4:00 pm-EN †† Deceased members of the Krzysko family
Sunday - January 15, 2017
7:30 am-PL - Podziękowanie za otrzymane łaski w
Starym Roku prosząc o dalsze błogosławieństwo
w Nowym Roku dla Anieli
9:00 am-EN - Health & God’s blessings upon Dorothy
Wiercioch on the ocassion of her birthday
† William Galka, Sr.
† Rudolph Schurko
† Henry Kaczmarczyk (req. by wife)
11:00 am-PL - Za członków z Towarzystwa Obywateli
Starszych im. Ojca Świętego Jana Pawła II,
którzy zmarli w styczniu
† Zbigniew Kołpak (prosi żona z dziećmi)
† Władysław Fedorowicz
† Józef Chowaniec
† Maria Mierzwa (2. roczn. śm.)
† Katarzyna Przeszłowska
†† Stanisława Mazur i wszyscy zmarli z rodziny
†† Jan i Eugeniusz Mierzwa
†† Nikodem i Edward Brzeźniak
†† Stefania i Stanisław Francuz
†† Adolf i Stefan Możdżeń
Monday - January 9 - poniedziałek
Saturday, January 14, 2017
4:00 pm L&C: W. Galka & E. Galka
6:30 pm-PL/EN † Józef Magdziak
Sunday, January 15, 2017
9:00 am L&C: J. Koziel & R. Maciuszek
The Baptism of the Lord - Święto Chrztu Pańskiego
Tuesday - January 10 - wtorek
8:00 am-EN † Rev. Paul Marszalek
8:30 am - Adoration of the Blessed Sacrament
Adoracja Najświętszego Sakramentu
5:00 - 5:45 pm - Confessions / Spowiedź św.
6:00 pm - Nabożeństwo - Bł. Najśw. Sakramentem
Wednesday - January 11 - środa
6:30 pm-PL † Wayne Konczal (birthday remembrance)
Thursday - January 12 - czwartek
8:00 am-EN - For parishioners & benefactors
Friday - January 13 - piątek
6:30 pm-PL † Wojciech Dorna
Saturday - January 14 - sobota
8:00 am-EN † Emily Strenk
3:00 - 3:45 pm - Confessions / Spowiedź św.
Liturgical Ministry
L&C stands for Lector & Commentator
EMHE stands for Extraordinary Minister of the Holy Eucharist;
scheduling of EMHE’s will resume on Easter Sunday.
Attention all Lectors, Commentators & EMHE’s
You may pick up your copy of the new schedule from
the sacristy after Mass this weekend.
Check out photos, the parish calendar
that includes the worship schedule
& organization meetings,
& unique ways to donate/support
the parish on our website:
www.fiveholymartyrs.org
Parafia Pięciu Braci Męczenników
January 8, 2017
PIERWSZE CZYTANIE
(Iż 60,1-6)
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
DRUGIE CZYTANIE
Page 3
(Ef 3,2-3a,5-6)
Poganie są uczestnikami zbawienia
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.
Wszyscy oni przybędą ze Saby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
Bracia:
Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga
łaski danej mi dla was,
że mianowicie przez objawienie
oznajmiona mi została ta tajemnica.
Nie była ona oznajmiona synom ludzkim
w poprzednich pokoleniach,
tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym
Jego apostołom i prorokom,
to znaczy że poganie już są współdziedzicami
i współczłonkami Ciała,
i współuczestnikami obietnicy
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 72,1-2,7-8,10-13)
Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość, *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą Mu służyły.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.
EWANGELIA
(Mt 2,1-12)
Pokłon Mędrców ze Wschodu
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu
pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się,
a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich,
gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś
zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców
i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam
i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”.
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie,
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do
Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.
Five Holy Martyrs Parish
Page 4
January 8, 2017
Przemyślenia proboszcza
Pastor’s reflec ons
Noworoczne statystyki
New Year Sta s cs
Bez długich wstępów przedstawiam otrzymane z naszego
biura parafialnego dane liczbowe dotyczące życia
duchowego i sakramentalnego naszej parafii: chrzest św.
otrzymało 8 dzieci; do I Komunii św. przystąpiło 44 dzieci, w
tym 9 z naszego parafialnego programu katechetycznego, a
pozostałych 35 to uczniowie szkoły im. Papieża Jana Pawła
II; podobnie bierzmowanie otrzymało 37 młodych osób, w
tym 17 zostało przygotowanych przez naszą parafię, a 20
przez szkołę; dwie młode pary połączyły się
sakramentalnym węzłem małżeńskim (w tym jedna w
kaplicy Stella Maris należącej do Loyola University);
pogrzebów było 17. Do parafii zapisało się 9 rodzin
(liczących łącznie 28 osób), a wyprowadziły się z parafii 22
rodziny, przez co ubyło 59 osób, wliczając w to zmarłych.
Październikowe liczenie obecności na niedzielnych Mszach
św. dało średnią liczbę 373 uczestników – rok wcześniej,
czyli w 2015 r. było to 440.
Without lengthy introduc ons, I am presen ng the
numbers regarding the spiritual and sacramental life of our
parish as given by the parish office: 8 children received
bap sm; 44 children received the Holy Eucharist for the first
me, among them 9 from our parish Religious Educa on
Program and the remaining 35 children were students from
Pope John Paul II School; in the same way 37 young adults
received confirma on, among them 17 were prepared
through our parish and the remaining 20 young adults were
prepared through the school; 2 couples were sacramentally
united in marriage (including one which took place in the
Madonna della Strada Chapel at Loyola University); there
were 17 funerals. Nine families registered to the parish
(numbering 28 individuals), and 22 families moved out of
the parish, accoun ng for 59 individuals leaving, including
those who have died. According to our October Count, the
average number of people a ending Sunday Mass on weekends is 373 individuals - the year prior, i.e. 2015, it was 440.
Wniosek jest oczywisty i jednoznaczny: ubywa nas... Liczba
wyprowadzających się i zmarłych znacznie przewyższa liczbę
nowozapisanych czy urodzonych w parafii. Po ludzku
patrząc, nic nie zapowiada, by ta tendencja miała się nagle
odwrócić. Parafia Pięciu Braci Męczenników, powstała przed
ponad stu laty w tętniącej wówczas polskością dzielnicy
Chicago, staje się coraz bardziej mała wysepką polonijną,
której silnym duchowym atutem jest obecność przed 37 laty
św. Jana Pawła II. W diecezjalnej ankiecie przeprowadzonej
kilka miesięcy temu właśnie to było najczęściej podawane
jako motyw podtrzymywania więzi z naszym kościołem,
mimo zamieszkania w innych rejonach.
Proces redukcji obecności polskiej i polonijnej w Brighton
Park i sąsiednich kwartałach potwierdzony jest zamykaniem
i przeprowadzkami innych polskich instytucji i punktów
handlowych. Wystarczy pomyśleć o Szkole im. Marii
Konopnickiej, „Baciku”, „Bobaku”, „Szałasie”, „Joe &
Frank’s”, „Gilmart”.
Wiemy, że to demograficzne zjawisko starzenia się
i kurczenia Polonii powiązane jest z wspaniałym sukcesem
gospodarczym Polski, która szybko goni najbardziej
rozwinięte kraje Europy i świata. Za to trzeba Panu Bogu
dziękować. Jednocześnie trudności stawiane potencjalnym
imigrantom przez administrację USA, w zestawieniu z
korzystnymi warunkami życia i pracy w krajach Unii
Europejskiej sprawiają, że szukający szczęścia poza Ojczyzną
pozostają na Starym Kontynencie. A więc jest tak, jak jest. A
co będzie dalej, sam tylko Pan Bóg wie. Póki co, jesteśmy,
modlimy się, staramy się żyć na większą chwałę Bożą – także
w tym rozpoczętym Anno Domini 2017.
ks. Tomasz
The lesson is clear and obvious: we are dwindling...the
number of individuals moving out and passing away is
greater than those registering to or being born in the
parish. Humanly looking, nothing indicates that this trend
will abruptly reverse. Five Holy Martyrs Parish, founded
over one hundred years ago in this once lively Polish neighborhood of Chicago, is becoming more and more of a small
island of Polonia, having the presence of St. John Paul II
some 37 years ago as its strong spiritual advantage. In the
Archdiocesan survey conducted a few months ago, this fact
served as a mo ve for individuals to con nue es with our
church despite living in other regions.
The process of reducing the presence of Polish and the
Polish community in Brighton Park and its bordering neighborhoods is confirmed by the closing and moving of other
Polish ins tu ons and merchants. It’s enough to recall the
Maria Konopnicka Polish Language School, Bacik’s Deli,
Gilmart, Szalas Restaurant, Bobak’s, Joe & Frank’s.
We know that this demographic phenomenon of the aging
and shrinking Polonia in Brighton Park is associated with the
great Polish economic success, which is quickly chasing the
most developed countries of Europe and the world. For this
we need to give thanks to God. At the same me, difficules posed to poten al immigrants by the USA administraon in combina on with favorable living and working condions among the countries in the European Union make
those seeking happiness beyond the homeland remain on
the Old Con nent. And so, it is what it is. And what will
happen next, only God knows. So far, we are, we pray, we
try to live for the greater glory of God - as well as in this
newly begun Anno Domini 2017.
Fr. Tomasz
January 8, 2017
Parafia Pięciu Braci Męczenników
Epiphany tradition - “Chalking the door”
Today’s solemnity calls our attention to the visit by
the three magi from the East to the infant Jesus.
These three magi - Caspar, Melchior and Balthazar presented their gifts of gold, frankincense and myrrh
to the Newborn King Jesus.
Small packets containing chalk, incense and myrrh
(sorry, the price of gold is a bit high right now for us to
purchase and include in the packets) will be blessed at
all Masses today and will be available near the manger
for anyone to take home.
The early Christian custom has the family gather at
the entrance door to the home to ask God’s blessing
upon the home and those who live in or visit the
home. It is an invitation for Jesus to be a daily guest in
the home, comings and goings, conversations, work
and play, joys and sorrows. A traditional way of doing
this is to use the blessed chalk from the “Epiphany
packets” you receive from church to write above the
home’s entrance (the lintel): 20+C+M+B+17 . The
letters C, M, B have two meanings. They are the
initials of the traditional names of the three magi:
Caspar, Melchior, and Balthazar. They also abbreviate
the Latin words Christus mansionem benedicat, “May
Christ bless the house.” The “+” signs represent the
cross and 2017 is the year. “Chalking the door”, as it is
sometimes referred to, is a way to celebrate and
literally mark the occasion of the Epiphany and God’s
blessing of our lives and home. With time the chalk will
fade. As it does we let the meaning of the symbols
written sink into the depths of our heart and be
manifest in our words and actions the Latin words,
Christus mansionem benedicat.
Using the blessed chalk mark the lintel of your front
door (or front porch step) as follows:
20+C+M+B+17 while saying:
The three Wise Men, Caspar, Melchior, and Balthazar
followed the star of God’s Son who became human two
thousand and seventeen years ago. May Christ bless
our home and remain with us throughout the new
year. Amen.
Then offer the following prayer:
Visit, O blessed Lord, this home with the gladness of
your presence. Bless all who live or visit here with the
gift of your love; and grant that we may manifest your
love to each other and to all whose lives we touch.
May we grow in grace and in the knowledge and love
of You; guide, comfort, and strengthen us in peace,
O Jesus Christ, now and forever. Amen.
Page 5
2nd Collection this Weekend: Energy Fund
The second collection taken up in our
parish this weekend is to defray the cost of
electricity and gas being used in our parish
buildings. Thank you for your generosity.
The December Energy Fund totaled $1,160.24.
Holy Name of Jesus Society News
The FHM Holy Name of Jesus Society plans to have
Richard Olszewski and Blanca Torres from the
St. Adalbert Preservation Society speak at their meeting today, January 8th at 10:30 am in the Francisco
School building cafeteria. They will tell their story as
was presented in the Gazette newspaper during 2016.
All Holy Name members, spouses, parishioners and
interested parties are welcome to attend.
High School Entrance Exam
Don’t forget the Catholic High School Placement/
Entrance Exam on Saturday, January 14, 2017 at
8:00 am at the High School of your choice! Prospective
students should bring with them two #2 pencils and
Good Luck!
the $25.00 testing fee.
Contribution Statements for the Year 2016
Contribution statements for the year 2016
will be prepared at the end of this month.
Contribution statements will be mailed after
February 1 only to those who call and
request them.
Also, if you would like a donation to still be posted
for the year 2016 you have until January 30 to do so but it must be clearly marked on the envelope!
Religious Ed Program News
Just a reminder to all Religious Education Program
familes that the remaining balance for registration,
tuition and book fees for the 2016-2017 Religious
Education Year are due no later than January 31,
2017. Thank you for your prompt payments!
2nd Collection: Renovation Fund
The second collection taken up at all the
Masses next weekend is designated for our
parish Renovation Fund. May God reward you
all for your support and generosity to this
collection.
Five Holy Martyrs Parish
Page 6
Baptism of the Lord
Monday’s feast of the Baptism of
the Lord closes the Christmas
season; just one day has passed
since we celebrated the solemnity of
the Epiphany this year! No longer are
we focused on the images of the
child Jesus surrounded by his
parents and the magi at the manger
in Bethlehem. Monday, it’s as if the
Church has pushed the “fast forward” button in the life
of Jesus. Monday we celebrate his baptism in the
Jordan. When the Lord Jesus rises from the waters of
baptism, the heavens open and a voice announces,
“This is my beloved Son, with whom I am well
please” (Mt 3:17). This event sets the stage for the
unfolding of Jesus Christ’s life and work, which will
become our focus for the rest of the year as we tune
our ears to Saint Matthew’s Gospel. As we prepare
ourselves for this work, let us be reminded that we,
too, were counted among God’s beloved at the
moment of our own baptism.
As mentioned above, the Baptism of the Lord is the
end of the Christmas season, and Tuesday we enter
Ordinary Time. As we conclude the Christmas season,
there is one more treasure from our tradition worth
mentioning. Everyone knows the “twelve Days of
Christmas.” British Catholics invented it to teach the
catechism to their children at the time of the
Reformation. The partridge in a pear tree is, of course,
Jesus in the tree of the Garden of Eden. Each number
is a clue to help children remember aspects of our
faith: two testaments in the Bible; three Persons in the
Trinity (or the virtues of Faith, Hope, and Charity); the
four evangelists; and the five golden rings, the Torah the first five books of the Bible. Then we have the six
days of creation, the seven gifts of the Holy Spirit, the
eight beatitudes, the nine fruits of the Holy Spirit, the
ten commandments, the eleven faithful apostles, and
the twelve points of belief in the Apostle’s Creed. For
persecuted Catholics, the beloved carol helped the
faithful to stay under the radar and have some fun
passing on the tradition to their children.
Environment & Art Workshop
The Ministry Commission of Vicariate II is offering an
Environment & Art Workshop for those who decorate
or assist to decorate church for the seasons on
Saturday, January 21, 2017 from 9:00 am until
12:00 pm in St. Helen’s Church (2315 W. Augusta in
Chicago). The presenter will be Rev. J. Philip Horrigan.
If you are interested in attending, please reserve your
spot by calling Melvin Adalin at 773-964-8778.
January 8, 2017
Thank You for Your Generosity
Dziękujemy za Waszą hojność
Five Holy Martyrs Parish would like to offer sincere
thanks to Darlene Osowiec, who has made an offering
toward the needs of the parish:
Nasza parafia pragnie jak najserdeczniej
podziękować Darlene Osowiec, która złożyła ofiarę na
potrzeby parafii:
$100
In memory of +Estelle & +Stephen Osowiec
May the good Lord, our God, reward Your generous
hearts - because we do everything for His greater
glory - AMDG!
Niech dobry Pan Bóg wynagrodzi Wam hojność serca
- bo przecież na jego chwałę wszystko to robimy AMDG!
My heartfelt and deserving thanks to...
Mr. & Mrs. J. Zapolski for their donation of $130 -
toward the renovation and conservation of the
Papal Altar. God bless you all for contributing so
generously to this cause.
Fr. Tomasz
Na szczególne podziękowanie zasługują...
PP. J. i J. Zapolscy za ofiarę $130 - na odnowienie
i konserwacje Ołtarza Papieskiego przy naszej
parafii. Bóg zapłać wszystkim członkom,
parafianom i dobrodziejom.
ks. Tomasz
Month of December
Total collected through the St. John Paul II
Altar Renovation Collection Box:
$43.50
St. John Paul II Altar Renovation Fund as of 12/31/2016
total amount collected:
total amount paid out:
$135,567.83
$111,165.58
Adoration of the Blessed Sacrament
every Tuesday
after the 8:00 am Mass
until time of benediction at 6:00 pm
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy wtorek
po Mszy św. o godz. 8.00
aż do godz. 18.00
Parafia Pięciu Braci Męczenników
January 8, 2017
Weekly Offertory
Tygodniowa kolekta
12/24-25/2016
Mass
Msza św.
4:00 p.m.
12:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.
Mailed In
TOTAL
Rest In Peace
# Envelopes returned Collection amount
# wykorzystanych kopert Zebrana suma
29
33
30
43
13
148
Page 7
$296.00
$757.00
$838.51
$1066.00
$655.00
$3,612.51
Vigil lights / świece - $903.04
Christmas collection / Boże Narodzeniowa kolekta -
$6,810.00
St. Stephen’s day collection / kolekta z II dzień świąt -
$185.00
Other donations (misc. collection envelopes-$273,
parking-$150, crib-$169) /
Inne donacje (koperty z różnych kolekt-$273,
parking-$150, przy żłóbku-$169) -
$592.00
God has recently called to Himself longtime
parishioners for whom a Funeral Mass was celebrated
in our church. We express our deepest sympathy to
the families of the deceased and pray that the Risen
Lord will bless and strengthen them during their time
of sorrow. For the deceased we pray: Eternal rest
grant unto them, O Lord, and may perpetual light
shine upon them. Amen.
† Leon Zajączkowski (12/23/2016)
† Eugeniusz Mika (12/28/2016)
† Katarzyna Lubinska (12/29/2016)
† Franciszek Kopeć (1/3/2017)
Pan Bóg powołał do Siebie powyżej wymienionych
długoletnich parafian, za których Msze św. pogrzebowe
były odprawione w naszym kościele. Niech
Zmartwychwstały Chrystus błogosławi i umacnia
rodziny zmarłych w ich smutku i żałobie. A za zmarłych
módlmy się mówiąc: Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci!
For the needy / Dla potrzebujących - $49.33
Tuesday Prayer Intention Request
TOTAL - $12,151.88
Weekly Offertory
Tygodniowa kolekta
12/31/2016-1/1/2017
Mass
Msza św.
4:00 p.m.
7:30 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.
Mailed In
TOTAL
# Envelopes returned Collection amount
# wykorzystanych kopert Zebrana suma
27
17
46
46
4
140
$414.00
$269.00
$772.00
$793.00
$80.00
$2,328.00
January 1 Collection / kolekta z 1. stycznia - $1,343.65
Christmas collection / Boże Narodzeniowa kolekta -
$620.00
Vigil lights / świece - $569.02
Initial envelope offering / donacje na drukowanie
i wysyłanie kopert - $748.00
Other donations (funerals-$450, crib-$46,
misc. collection envelopes-$70, parking-$200) /
Inne donacje (pogrzeby-$450,
przy żłóbku-$46, koperty z różnych kolekt-$70,
parking-$200) -
$766.00
TOTAL - $6,383.82
Please print your intention in the space below to
be remembered in prayer through the intercession
of St. John Paul II on Tuesdays at 6:00 pm at the
closing of Adoration of the Blessed Sacrament.
Prayer intentions should be cut out and placed in
the glass urn at the foot of the St. John Paul II
statue near the BVM side altar.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Prośba przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Po napisaniu (drukowanymi literami) swojej
intencji modlitewnej należy ramkę wyciąć z
biuletynu i wrzucić do szklanej urny przed figurą
św. Jana Pawła II z lewej strony prezbiterium w
naszym kościele. Intencje są czytane w modlitwie
kończącej Adorację Najśw. Sakramentu w każdy
wtorek o godz. 18.00.
Five Holy Martyrs Parish
Page 8
"Christus mansionem benedicat" - 8.I.2017
January 8, 2017
On jest jednym z nas - 9.I.2017
Mędrcy, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia,
wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem.
Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli
najcenniejsze. Zdecydowali się na oderwanie się od
swojej codzienności oraz ryzyko podróży, która zawsze
wiązała się z różnego rodzaju niedogodnościami
i
niebezpieczeństwami,
aby
spotkać
Nowonarodzonego. Choć tradycyjnie zwiemy ich Kacprem,
Melchiorem i Baltazarem, to nic nie wskazuje na to, że
takie nosili imiona. W nich Chrystus objawia się całemu
światu, który przyszedł zbawić. Abyśmy mogli odkryć
objawiającego się nam Boga, musimy przyjąć
zaproszenie wyjścia Mu na spotkanie. Gdy dziś znaczyć
będziemy nasze domy literami C+M+B, pamiętajmy, że
są one inicjałami łacińskiej frazy Christus mansionem
benedicat, 'niech Chrystus błogosławi temu domowi',
która jest nie tylko prośbą o błogosławieństwo, ale
także zaproszeniem Chrystusa pod nasz dach i zachętą
do wyruszenia z Nim w drogę.
Jezus, przyjmując ludzką naturę,
prawdziwie chciał dzielić z nami los.
Choć sam był bez grzechu, przeszedł
drogę tych wszystkich, którzy potrzebowali
wyzwolenia
od
grzechu.
Przychodząc do Jana, bierze na siebie
grzechy nas wszystkich, które ostatecznie przybije do drzewa krzyża. On jest
jednym z nas, nasz Bóg prawdziwie jest Emmanuelem,
Bogiem bliskim nam we wszystkim. On, umiłowany Syn
Ojca, sprawił, że my wszyscy otrzymaliśmy przybrane
synostwo. W Nim i dzięki Niemu staliśmy się domownikami Boga (por. Ef 2, 19). Choć ze względu na naszą
słabość każdy z nas wielokrotnie potrzebuje zanurzać
się w wodach Jordanu, to nic nie może odebrać nam
godności dzieci Bożych.
2. kolekta dzisiaj: Na pokrycie kosztów energii
Egzamin wstępny do szkol średnich
Chryste, Ty pragniesz zostać poznany przez
wszystkich ludzi. Spraw, prosimy, aby nasze życie,
przeniknięte Twoim światłem, wskazywało innym
drogę do Ciebie.
Druga kolekta zbierana dzisiaj będzie na
pokrycie kosztów elektryczności i gazu
używanych w budynkach parafialnych. Bóg
zapłać za Waszą hojność!
Kolekta ta zebrana w grudniu wyniosła $1,160.24.
20 + K + M + B + 17
Zachęcamy do zabrania do domu kopertki z
pobłogosławionym kadżidłem i kredą, i umieszczenia
tego napisu na drzwiach. Można przy tej okazji
odmówić modlitwę:
Jezu, umiłowany Synu Ojca, pomóż nam wzrastać w
godności dzieci Bożych, abyśmy coraz bardziej zbliżali
się do Ciebie. Niech wody chrztu, w których zostaliśmy
zanurzeni, poprzez nasz udział w świętych misteriach
obmywają nas z grzechu każdego dnia.
Szkoły średnie w archidiecezji chicagowskiej mają do
zaoferowania bogactwo programów i wielu możliwości
dla uczniów, których rodziny dbają o wybór
wartościowego wykształcenia w katolickich szkołach.
Zainteresowani tym tematem uczniowie klas ósmych
powinni zaplanować przystąpienie do egzaminu
wstępnego, który odbędzie się w sobotę, 14 stycznia,
2017 o godz. 8.00. Koszt egzaminu wynosi $25.
Kursy przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo
Ojcze niebieski, pobłogosław
naszą rodzinę i nasz dom.
Strzeż nas przed wszelkim niebezpieczeństwem.
Niech Twój Duch miłości zamieszka w nas.
I tak jak Trzej Mędrcy przeszli przez progi domu,
w którym przebywał Twój Syn,
Tak otocz opieką i błogosławieństwem
wszystkich, którzy będą przekraczali
progi naszego domu.
Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje
bezpłatne kursy, przygotowujące do egzaminu na
obywatelstwo. Kursy rozpoczynają się w styczniu 2017.
Zajęcia odbywać się będą na północy i południu
Chicago. W celu zapisania się proszę dzwonić na
numer 773-481-5400.
Wykazy Ofiar Składanych w Roku 2016
2. kolekta w przyszłą niedzielę:
Fundusz Renowacyjny
Wykazy ofiar składanych w ciągu roku
2016 będą gotowe pod koniec miesiąca
i dostępne dla każdego po 1 lutego, 2017 r.
Druga kolekta zbierana w każdą trzecią
niedzielę miesiąca będzie zasiłać Fundusz
Renowacyjny. Bóg zapłać za Waszą hojność!
January 8, 2017
Parafia Pięciu Braci Męczenników
Parish Information
ENGLISH MASS SCHEDULE
Weekday: 8:00 am Tuesday, Thursday, & Saturday
Weekend: 4:00 pm Saturday; 9:00 am Sunday
CONFESSION
30 minutes before every weekday & weekend Mass
Tuesday from 5:00 pm to 5:45 pm
Saturday from 3:00 pm to 3:45 pm
First Friday of the month from 5:00 pm to 5:45 pm
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Every Tuesday from 8:30 am to 6:00 pm
Summer months: every Tuesday from 5:00 to 6:00 pm
ENGLISH BAPTISM
4th Sunday of the month after the 9:00 am Mass
Please contact the parish office one month
in advance to register and to make arrangements
with a priest for the Baptismal Preparation class
(that is held by appointment only)
MARRIAGE
Arrangements should be made with one of the parish
priests at least 6 months before the planned date
ANOINTING OF THE SICK
Please contact Fr. Tomasz directly at 313-258-6772
to make arrangements as soon as possible
PARISH OFFICE HOURS
Sunday & Wednesday - CLOSED
Monday & Thursday from 9:00 am until 5:00 pm
Tuesday & Friday from 9:00 am until 7:00 pm
Saturday from 9:00 am until 3:00 pm
Please Pray For The Sick…
Page 9
Informacje Parafialne
MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM
W tygodniu: 18.30 w poniedziałek, środę i w piątek
Pierwszy Piątek: 18.30
W niedziele: 7.30 i 11.00
SPOWIEDŹ ŚW.
30 minut przed każdą Mszą św.
W wtorek od 17.00 do 17.45
W sobotę od 15.00 do 15.45
W Pierwszy Piątek miesiąca od 17.00 do 17.45
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Każdy wtorek od 8.30 do 18.00
Czas letni: każdy wtorek od 17.00 do 18.00
CHRZEST ŚW. W JĘZYKU POLSKIM
4. niedziela miesiąca po Mszy św. o 11.00
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym
miesiąc przed datą chrztu, aby zapisać się
i przygotować się do tej uroczystośći
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Należy zgłosić się do biura parafialnego
na rozmowę z kapłanem
przynajmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu
NAMASZCZENIE CHORYCH
Prosimy dzwonić jak najszybciej do ks. Tomasza na
nr tel. 313-258-6772 w celu ustalenia spotkania
GODZINY BIURA PARAFIALNEGO
Niedziela i środa - NIECZYNNE
Poniedziałek i czwartek od 9.00 do 17.00
Wtorek i piątek od 9.00 do 19.00
Sobota od 9.00 do 15.00
Módlmy Sie Za Chorych...
Richard Bania, Anna Barashas, Krzysztof Bartoszek, Christopher Bizub, Eleanor Brasky, Emilia Bzdel, Veronica Crouchelli,
Zofia Drozdowska, Antonina Gal, Edward Glowicki, Henry Gromala, Irena Habina, Hasenbach Family, Carol Hopp, Joe
Jeczmionka, Irene Kaminski, Victoria Kasper, Anna Koniuszny, Barbara Kopsky, Ruth Krivacek, Marian Kurzyński, Helen
Kuzlik, George Kwak, Wayne & Linda Leonhardt, Joel Lopez, Arlene Matyka, Dorothy McKee, Sylvia Mizerka, Joseph
Morado, Marion Niedospial, Glenn Nikodem, Evelyn Orzel, Julia Poloway, Ludwika Rusin, Estelle Sacco, Adelaida Sanchez,
Jose Sanchez, Sr., Monica Siess, Rose Marie Stelmachowski, Zenon Swatowski, Mary Wink, Jean Witowski, Carol &
Leonard Zanck, Genowefa Zalewska, Rosie Zydowicz
Look kindly upon our brothers and sisters who are acutely, chronically, and terminally ill, in the midst of illness and
pain, may they be united with Christ, who heals both body and soul. May they know the consolation promised to those
who suffer and be fully restored to wellness and wholeness. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.
Panie Jezu, w czasie Twego ziemskiego życia z miłością pochylałeś się nad ludzkim cierpieniem, bólem i chorobą;
nawiedzaj naszych chorych i daj im łaskę łączenia ich doświadczeń z Twoją męką i śmiercią na krzyżu. Niech dzięki Twej
obecności odkryją wielki skarb i tajemnicę cierpienia, które przyjmowane z miłością przyczynia się do zbawienia świata.
Otocz naszych chorych życzliwymi i dobrymi ludźmi oraz poślij do nich kapłanów, którzy pomogą im dojrzale przeżywać
te trudne chwile. Amen.

Podobne dokumenty