Urządzenia techniki komputerowej

Komentarze

Transkrypt

Urządzenia techniki komputerowej
Do rozdziału 12. Sieci komputerowe
Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej
do rozdziału 12. Sieci komputerowe
Test nr 12
Test zawiera 22 zadania związane z treścią rozdziału 12. Jest to test zamknięty, po każdym
zadaniu są podane cztery odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna.
1. Która z podanych warstw nie występuje w modelu ISO/OSI?
A. Sesji.
B. Sieciowa.
C. Przetwarzania.
D. Łącza danych.
2. Przez warstwę fizyczną w modelu ISO/OSI przesyłane są
A. dane.
B. ramki.
C. pakiety.
D. bity.
3. Przez warstwę transportową w modelu ISO/OSI przesyłane są
A. dane.
B. ramki.
C. pakiety.
D. bity.
4. Odpowiednikiem warstwy sieciowej w modelu ISO/OSI jest w modelu TCP/IP warstwa
A. aplikacji.
B. internetu.
C. transportowa.
D. dostępu do sieci.
5. Przez warstwę transportową w modelu TCP/IP przesyłane są
A. segmenty.
B. ramki.
C. strumienie.
D. datagramy.
6. Przez warstwę internetu w modelu TCP/IP przesyłane są
A. segmenty.
B. ramki.
C. strumienie.
D. datagramy.
Test nr 12 do podręcznika: T. Marciniuk Urządzenia techniki komputerowej, © by WSiP S.A., Warszawa, 2010
Strona 1 z 3
Do rozdziału 12. Sieci komputerowe
7. Sieć o zasięgu miejskim to
A. MAN
B. LAN
C. WAN
D. WiFi
8. Który z podanych nie jest standardem sieci WiFi?
A. 802.11a
B. 802.11b
C. 802.11c
D. 802.11g
9. Który z podanych przewodów nie jest stosowany w sieciach komputerowych?
A. Kabel koncentryczny.
B. Skrętka.
C. Światłowód.
D. Kabel telefoniczny.
10. Która z podanych kategorii skrętki jest najczęściej stosowana?
A. Kategoria 5.
B. Kategoria 3.
C. Kategoria 7.
D. Kategoria 6.
11. Do bezprzewodowego połączenia z Internetem wykorzystuje się modem
A. GSM.
B. DSL.
C. ADSL.
D. telefoniczny.
12. Najszybszą technologią wykorzystywaną do przesyłania danych w sieciach
komórkowych jest
A. GPRS.
B. EDGE.
C. CDMA.
D. HSDPA.
13. Modemy DSL i ADSL używają do połączenia z internetem złącza
A. RJ11.
B. USB.
C. COM.
D. RJ45.
14. Inna nazwa koncentratora to
A. router.
B. switch.
C. przełącznik.
D. hub.
Test nr 12 do podręcznika: T. Marciniuk Urządzenia techniki komputerowej, © by WSiP S.A., Warszawa, 2010
Strona 2 z 3
Do rozdziału 12. Sieci komputerowe
15. Inna nazwa przełącznika to
A. router.
B. switch.
C. koncentrator.
D. hub.
16. Do zarządzania przełącznikami zarządzanymi wykorzystuje się zazwyczaj interfejs
A. LPT.
B. USB.
C. COM.
D. Firewire.
17. MAC karty sieciowej to
A. numer seryjny.
B. adres DNS.
C. adres IP.
D. adres sieciowy.
18. Na jakie złącze nie podepniemy karty sieciowej do notebooka?
A. USB
B. PCMCIA
C. PCI
D. mini PCI
19. W połączeniu daleko położonych od siebie użytkowników stosuje się anteny
A. kierunkowe.
B. dookólne.
C. paraboliczne.
D. szczelinowe.
20. Bezprzewodowy punkt dostępowy to
A. modem.
B. switch.
C. accespoint.
D. hub.
21. Standardowy wtyk sieciowy stosowany w sieciach bezprzewodowych to
A. RJ11.
B. RPSMA.
C. RJ45.
D. BNC.
22. Sieci komputerowej złożonej z więcej niż 2 komputerów nie utworzymy przy pomocy
A. routera.
B. switcha.
C. koncentratora.
D. modemu.
Test nr 12 do podręcznika: T. Marciniuk Urządzenia techniki komputerowej, © by WSiP S.A., Warszawa, 2010
Strona 3 z 3