Pranie dywanów Krok po kroku! Ekstrakcja - Kiehl

Komentarze

Transkrypt

Pranie dywanów Krok po kroku! Ekstrakcja - Kiehl
Pranie dywanów
Krok po kroku!
Ekstrakcja
Ekstrakcja jest procesem mycia gruntownego wszystkich wodoodpornych powierzchni
tekstylnych.
Krok 1: Warunki atmosferyczne & Ogólnie
Wysoka wilgotność powietrza: Długi czas wysychania!
Wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
Krok 2: Kontrola zdatności do czyszczenia
Białą ściereczkę bawełnianą spryskać produktem
i położyć na wykładzinę dywanową w mało
widocznym miejscu (ewentualnie obciążyć
kanistrem). Odczekać ok. 15 min.
Ściereczka zabarwia się kolorem
wykładziny dywanowej.
Wykładzina dywanowa odrywa się od
podłoża.
Czarne, brązowe plamy na ściereczce
i wykładzinie dywanowej!
Nie nadaje się do prania na mokro!
Wykładzina dywanowa nie ma trwałych
kolorów.
Nie nadaje się do prania na mokro!
Klej nie jest wodoodporny!
Nie nadaje się do prania na mokro!
Klej posiada właściwości przewodności.
Krok 3: Odkurzanie wykładziny dywanowej
Wykładzinę dywanową gruntownie odkurzyć zwykłą
nasadką lub nasadką ze szczotką.
Sprawdzić przy tym ewentualne uszkodzenia np.
dziury, odklejenia itp.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i sposobu użycia umieszczonych na etykietce opakowania, w opisie produktu
oraz w karcie charakterystyki. Należy także stosować się do rekomendacji mycia i pielęgnacji producenta oraz instrukcji obsługi
użytej maszyny i urządzeń.
Strona 1
Johannes Kiehl KG 22.01.10
Pranie dywanów
Krok po kroku!
Ekstrakcja
Krok 4: Przygotowanie urządzenia ekstrakcyjnego
Urządzenie ekstrakcyjne zmontować zgodnie z zaleceniami
producenta i sprawdzić funkcjonalność.
Krok 5: Dozowanie, przygotowanie roztworu
roboczego
Do wody należy wlać produkt czyszczący zgodnie z
zaleceniami dozowania na etykietce. Zawsze stosować z
zimną wodą!
Krok 6: Ekstrakcja
Włączyć silnik ssący/ kompresor urządzenia ekstrakcyjnego.
Uruchomić dźwignię ekstraktora. Wykładzinę dywanową
gruntownie spłukać, po czym zebrać brudną wodę
prowadząc urządzenie równomiernie zachodzącymi na
siebie torami. Po zakończeniu prania wykładzinę odkurzyć
bez uruchomiania dźwigni ekstraktora, aby usunąć resztki
wilgoci.
W przypadku wzmożonej produkcji piany dolać kilka szpryc
produktu Entschäumer do węża ssącego włączonego
ekstraktora.
Wskazówka!
Za pomocą niskociśnieniowego zbiornika ekstraktora należy spryskać wcześniej
powierzchnię roztworem roboczym, a następnie spłukać ją ekstraktorem i czystą
wodą. Przedłużony czas działania roztworu roboczego na wykładzinę dywanową
poprawia wyraźnie efekt czyszczenia.
Krok 7: Podniesienie włosa wykładziny dywanowej
Włos wykładzin welurowych podnieść miękką, czystą szczotką.
Dywan pozostawić do wyschnięcia.
.
Krok
8: Czyszczenie narzędzi pracy
Urządzenie do ekstrakcji dywanów opróżnić i wypłukać. Wytrzeć wewnątrz i na zewnątrz. Kabel
wyczyścić ściereczką i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i sposobu użycia umieszczonych na etykietce opakowania, w opisie produktu
oraz w karcie charakterystyki. Należy także stosować się do rekomendacji mycia i pielęgnacji producenta oraz instrukcji obsługi
użytej maszyny i urządzeń.
Strona 2
Johannes Kiehl KG 22.01.10