TECHNIKUM MECHANICZNE 4 – letnie Zawód: technik pojazdów

Komentarze

Transkrypt

TECHNIKUM MECHANICZNE 4 – letnie Zawód: technik pojazdów
TECHNIKUM MECHANICZNE 4 – letnie
Zawód: technik pojazdów samochodowych
Zawód: technik mechanizacji rolnictwa
Podejmując naukę w zawodzie zdobędziesz umiejętności:
tworzenia i zarządzania małą firmą jaką jest np. warsztat samochodowy
poznasz budowę i zasadę działania silników samochodowych
poznasz nowoczesne technologie naprawy samochodów
zaznajomisz się z obsługą stanowisk diagnostycznych
posługiwania się programami do komputerowego wspomagania projektowania –
CAD i CAM
posługiwania się językiem obcym – technicznym
uzyskasz nieodpłatnie prawo jazdy kategorii B – technik pojazdów samochodowych
oraz dodatkowo prawo jazdy kat. T – technik
mechanizacji rolnictwa
obsługi i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych
Absolwenci kierunku – mechanizacja rolnictwa, nabywają
prawa do przejęcia gospodarstwa rolnego.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w bardzo dobrze
wyposażonych pracowniach diagnostyki samochodowej,
elektrotechniki, pracowni samochodowej, naprawy pojazdów
samochodowych. Zdobędziesz umiejętności w diagnozowaniu stanu technicznego
pojazdów samochodowych dzięki specjalistycznym urządzeniom kontrolno-pomiarowym.
Zdobędziesz dodatkowe umiejętności uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych:
operatora wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym
uprawnienia spawacza w zakresie Mig, Mag, Tig.
W czasie trwania nauki wyjedziesz na targi spawalnictwa, pokazy maszyn i urządzeń.
Będziesz mógł sprawdzić swoja wiedzę w powiatowym turnieju motoryzacyjnym.
Przykładowe przedmioty zawodowe:
- podstawy konstrukcji maszyn
- przepisy ruchu drogowego
- silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
- elektryczne i elektroniczne wyposażenie samochodów
- pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
- pracownia elektrotechniki i elektroniki
- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
- język obcy zawodowy
Nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent składa egzamin zawodowy i otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych w zawodzie: technik pojazdów samochodowych oraz suplement
w języku angielskim.
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest w pracowniach naszej szkoły, która posiada
certyfikat OKE.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w:
firmach transportowych
przedsiębiorstwach spedycyjnych
stacjach diagnostyczno-obsługowych
zakładach remontowych
biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
we własnym gospodarstwie
W naszej szkole stawiamy na nowoczesność!

Podobne dokumenty