CPO-2/L/T - cttemag.pl

Komentarze

Transkrypt

CPO-2/L/T - cttemag.pl
CPO-2/L/T
Czujnik poziomu oleju
SYGNALIZACJA
MINIMALNEGO POZIOMU
ORAZ PROGOWEJ
<
zastosowanie w maszynach pracujących
w warunkach znacznego odchylenia od pionu
TEMPERATURY
CIECZY
<
przystosowany do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
HYDRAULICZNYCH
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
CPO-2/L/T
informacje techniczne
Czujnik poziomu oleju CPO-2/L/T przeznaczony jest do
sygnalizacji obniżenia poziomu cieczy poniżej ustalonego
minimum oraz sygnalizacji przekroczenia temperatury
progowej w zamkniętych zbiornikach maszyn roboczych.
Metrologiczne
- maksymalny zakres sygnalizacji poziomu
- niedokładność pomiarowa
- zakres sygnalizacji temperatury
- rodzaj wyjścia sygnałowego
500 mm
±5 mm
40°C÷90°C, histereza 15°C
styk normalnie zwarty
Elektryczne
- dopuszczalne parametry wejściowe
Ui =60 V DC, Ii =0,25 A, Pi £
3,0 W
Warunki pracy
- medium
- temperatura otoczenia
- temperatura medium
- wilgotność względna
- maksymalne odchylenie od pionu
olej, emulsja olejowo-wodna
5÷40°C
5÷90°C
do 100%
40°
Mechaniczne
Wymiary gabarytowe
Masa
84×40+ Ø45×poziom sygn. L+20 mm
ok. 2,0 kg
Stopień ochrony obudowy
IP 65
Sygnalizacja minimalnego poziomu oleju następuje gdy magnes
<
pływaka unoszonego siłą wyporu cieczy przełączy styki
kontaktronu umieszczonego na ustalonym minimalnym poziomie.
Poziom ten jest wyznaczony przez zakres pomiarowy czujnika
(odległość od powierzchni montażowej korpusu czujnika)
uzgodniony z użytkownikiem czujnika.
Stan styków (otwarty-zamknięty) dwustanowego czujnika
<
temperatury zamontowanego w osłonie dolnej czujnika sygnalizuje
odpowiedni stan temperatury oleju.
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej
I M1 Ex ia I Ma
Certyfikat badania typu WE
KDB 08ATEX100
Znak zgodności
ZAMÓWIENIA:
Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31
tel. 32 2007 873, 32 2007 884
fax. 32 2007 883, www.cttemag.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty