III Mistrzostwa Wojska Polskiego - informacja

Komentarze

Transkrypt

III Mistrzostwa Wojska Polskiego - informacja
III MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
IM. MŁ. CHOR. JAROSŁAWA MAĆKOWIAKA
W dniach 24 – 26 września 2014 roku w obiektach sportowych Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu odbędą się III Mistrzostwa
Wojska Polskiego w tenisie stołowym poświęcone pamięci młodszego chorąŜego
Jarosława MAĆKOWIAKA. Memoriał jego imienia jest dowodem pamięci o
wszystkich
Ŝołnierzach,
którzy
oddali
Ŝycie
w
słuŜbie
pod
sztandarem
Rzeczypospolitej. Przypomnijmy Ŝe mł. chor. Jarosław MAĆKOWIAK zginął w dniu 2
czerwca 2011 roku w wyniku ataku na polski patrol, do którego doszło w prowincji
Ghazi. Do Poznania zjadą najlepsi wojskowi tenisiści stołowi reprezentujący
wszystkie rodzaje wojsk wyselekcjonowania drogą cięŜkich eliminacji. Organizatorem
zawodów jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych a wykonawcą Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
W programie zawodów jest złoŜenie wiązanki kwiatów na grobie mł. chor.
Jarosława MAĆKOWIAKA, na które serdecznie zapraszamy w dniu 24 września
2014 roku o godz. 12.00 na cmentarzu przy ulicy Witkowskiej.
1984 - 2011
W dniu 02.06.2011 roku w wyniku ataku na polski patrol, do którego
doszło w prowincji Ghazni, zginął starszy kapral Jarosław MAĆKOWIAK.
Jarosław MAĆKOWIAK słuŜbę wojskową rozpoczynał w 2004 roku jako
Ŝołnierz słuŜby zasadniczej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana
Czarnieckiego w Poznaniu. W roku 2006 juŜ jako absolwent Szkoły Podoficerskiej
Wojsk Lądowych w Poznaniu rozpoczął słuŜbę w 17 Wielkopolskiej Brygadzie
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu na stanowisku dowódcy druŜyny regulacji ruchu
w kompanii dowodzenia 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej. W 2009 r. mianowany
na stopień starszego kaprala, objął stanowisko dowódcy druŜyny regulacji ruchu. Był
mieszkańcem Gniezna.
Była to jego druga misja w Polskim Kontyngencie
Wojskowym w Afganistanie. W 2010 roku ukończył z wyróŜnieniem kurs „LIDER” dla
najlepszych dowódców.
Był „czternastokrotnym” Mistrzem Wojska Polskiego w tenisie stołowym.
Karierę tenisisty stołowego rozpoczął przed wieloma laty w KKS „Stella" Gniezno.
Grał takŜe w drugoligowej „Łobzonce” Wyrzysk, w pierwszoligowym KS "Krotosz"
Krotoszyn, a w roku 2011 bronił barw KS „Anioła" Kostrzyn Wlkp., grając w II lidze.
Był wielokrotnym Mistrzem Wielkopolski w róŜnych kategoriach wiekowych. Wiele
razy startował w finałach Mistrzostw Polski oraz w Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Juniorów, zdobył takŜe Wicemistrzostwo Polski Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych.
Był wielki fanem FC Barcelony.
Za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 roku (zdobycie trzech złotych medali
podczas mistrzostw Wojska Polskiego w tenisie stołowym) wyróŜniony został przez
Ministra Obrony Narodowej tytułem „Asa Sportu Powszechnego”.
Decyzją Prezydenta RP Bronisława KOMOROWSKIEGO, za wybitne zasługi
w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych przeciw terroryzmowi, za
wykazaną odwagę i osobiste męstwo
st. kpr. Jarosław MAĆKOWIAK został
pośmiertnie odznaczony KrzyŜem Komandorskim Orderu KrzyŜa Wojskowego i
awansowany do stopnia młodszego chorąŜego.
Cześć Jego pamięci !!!

Podobne dokumenty