Święto Wojsk Lądowych - Ministerstwo Obrony Narodowej

Komentarze

Transkrypt

Święto Wojsk Lądowych - Ministerstwo Obrony Narodowej
12.IX.2014
Święto Wojsk Lądowych
"Niech siła żołnierzy wojsk lądowych, chęć poświęcenia dla Ojczyzny i służby dla Niej będzie wzorem dla innych
formacji" –powiedział minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podczas uroczystości z okazji święta Wojsk
Lądowych.
W rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem,12 września, w Dowództwie Generalnym RSZ odbył się uroczysty
apel z okazji dorocznego święta Wojsk Lądowych.
Zwracając się do żołnierzy i zebranych gości szef resortu obrony podziękował za profesjonalną służbę i
dobrą pracę żołnierzy i pracowników wojska, przypomniał, że dzisiejsze święto po raz pierwszy
obchodzone jest w ramach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nowej struktury, która
powstała w ramach wdrożenia reformy systemu dowodzenia i kierowania sił zbrojnych. - Za to, że
realizacja reformy przebiegła bez zakłóceń - dziękuję - dodał minister Siemoniak.
Szef resortu ocenił, że rok 2014 zostanie zapamiętany na długo, gdyż blisko naszych granic istnieje realny
konflikt, który zagraża poczuciu bezpieczeństwa. Myślę, że w sposób szczególny nakłada odpowiedzialność na wojsko, za szkolenie, za uzyskanie jak największych umiejętności, za przywództwo
tych, którzy kierują oddziałami i pododdziałam. Dlatego też to okres najbardziej intensywnego szkolenia
w historii - podsumował minister.
W tym roku odbyło się kilkadziesiąt ćwiczeń poligonowych i sztabowych, a już we wrześniu rozpocznie się
duże ćwiczenie pk. „Anakonda”.
Reforma systemu kierowania i dowodzenia na nowo zdefiniowała wzajemne relacje między rodzajami sił
zbrojnych. Dzięki niej żołnierze reprezentujący Wojska Lądowe służą nie tylko w Inspektoracie Wojsk
Lądowych, ale we wszystkich pozostałych inspektoratach dowództwa generalnego. W ten sposób mają
realny wpływ nie tylko na rozwój Wojsk LądowychWprowadzamy nową jakość do wyposażenia, szkolenia
wojsk lądowych – powiedział dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Lech Majewski. Za
codzienne, trudne i sumienne wykonywanie obowiązków, które są dla mnie powodem satysfakcji pragnę
podziękować – zakończył gen. Majewski.
W uroczystości uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawiciele Sejmowej i
Senackiej Komisji Obrony Narodowej, dowódcy, reprezentanci środowisk wojskowego szkolnictwa
Strona 1
wyższego, Ordynariatów WP i kierownicza kadra SZ.
Święto było okazją do uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska - szef resortu obrony, szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego oraz dowódcy wręczyli żołnierzom i pracownikom Wojsk Lądowych
wyróżnienia i odznaczenia resortowe.
Ceremonia odbyła się w asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej WP oraz kompanii honorowych
dywizji i brygad z pocztami sztandarowymi. Zakończenie uroczystości poprzedziła defilada pododdziałów
Wojsk Lądowych.
opr. D.Jarosławska, DPI MON
***
Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest od 1996 roku na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej Jana III
Sobieskiego w 1683 roku.
Reforma struktur dowodzenia zlikwidowała Dowództwo Wojsk Lądowych i wprowadziła inspektoraty
poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych. Wojska Lądowe to największy rodzaj Sił Zbrojnych. Ich głównym
zadaniem jest zapewnienie obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w kraju. W ich skład wchodzą
wojska pancerne i zmechanizowane, wojska aeromobilne, wojska rakietowe i artyleria, wojska obrony
przeciwlotniczej, wojska inżynieryjne, wojska chemiczne, wojska łączności i informatyki. W ich strukturze
znajdują się ponadto pododdziały rozpoznania i walki elektronicznej, działań psychologicznych oraz
logistyczne. Z Wojsk Lądowych wydzielane są kontyngenty pełniące służbę zagranicą.
Galeria
...
Strona 2

Podobne dokumenty