Plan Marketingowy

Transkrypt

Plan Marketingowy
Plan Marketingowy
Plan Marketingowy
Plan Marketingowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Social Media Bonus
Multimedia Bonus
Sales Bonus
AdvertisingSalesBonus
Friends Bonus
Matching Bonus
Leader Bonus (Infinity)
Nagrody Rzeczowe
Social Media Bonus
PłacimyzaTwojąAktywnośćnaportaluspołecznościowym.
Twoja aktywność na Platformie Futurnet jest wynagradzana.
FutureNet dzieli wpływy z Reklam pomiędzy aktywnych
użytkowników Platformy Społecznościowej FutureNet.
SocialMediaBonuswynagradzaaktywnychużytkownikówPlatformySpołecznościowej.
FutureNetcodziennienaliczawynagrodzeniawgspecjalniedotegocelustworzonegoskryptu
biorącpoduwagęokreśloneparametryaktywności.Twojeparametryaktywnościbędą
szczególniepremiowanepodczasużywaniakomunikatorawewnętrznegoFutureNet (czat).
NapodstawietychParametrówobliczanajestTwojaaktywność, orazwysokośćdziennej
premii:SocialMediaBonus.
Multimedia Bonus
NanaszejPlatformiemaszmożliwośćsprzedażyswoichplikówMultimedialnychinnym Użytkownikom.
Jesteś w posiadaniu własnych plików Multimedialnych? Na Platformie FutureNet masz możliwość ich odsprzedaży innym
użytkownikom. Załaduj Pliki w zakładce „Produkty“ określ cenę jaką chcesz uzyskać i zarabiaj na każdym ich pobraniu przez innych
użytkowników.
Do udostępnienia swoich produktów możesz również używać linków zewnętrzych. Wykorzystaj serwery FutureNet do
przechowywania swoich plików. Za każdą sprzedaż otrzymasz 50% wystawionej ceny, 40% trafia do Planu Marketingowego, 10%
jest prowizją FutureNet
Uwaga:Produkty dodalszej
odsprzedażymogązamieszczać
tylkoużytkownicy PREMIUM
Pozaakceptowaniu Regulaminu
FutureNet
Zarabiaj z Nami Online
Sales Bonus
Za każdą bezpośrednią sprzedaż produktów FutureNet otrzymujesz 30%
prowizji.
Dodatkowo jesteś wynagradzany od każdej sprzedaży w Twoim zespole do
10 poziomów w głąb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poziom5%
Poziom5%
Poziom5%
Poziom5%
Poziom5%
Poziom3%
Poziom3%
Poziom3%
Poziom3%
Poziom3%
Sales Bonus nie dotyczy zakupów dokonanych za
Media Points.
• Future-Landing-Page-System
• Future-Video-Mail
• Future-Blog
• Future-Cloud
• Szablony stron www
• Momentum System
• Gry FutureNet
• Oraz inne
Advertising Sales Bonus
Za każdą sprzedaż Reklamy otrzymujesz
20%Prowizji
Pozyskaj klienta,reklamodawcę na
Platformę Społecznościową FutureNet i
otzymuj trwałą prowizje w wysokości 20%
od każdej zamieszczonej reklamy.
Pozyskani przez Ciebie klienci sa natrwałe
związani z Tobą
Zostań użytkownikiem Premium
Dokonaj zakupu matryc
Matryce Premium
Matryce Biznesowe
+10%MediaPoint
+PlanKariery
+LeaderBonus
+15%MediaPoint
+LinknastronieFutureNet
+PlanKariery
+LeaderBonus
+20%MediaPoint
+LinknastronieFutureNet
+PlanKariery
+LeaderBonus
Pakiety Premium
Pakiety Biznesowe
Friends Bonus
Przykład Friends Tree.Matryca3x2
Partner w każdym „Friends Tree“ w pierwszym
poziomie ponad sobą może posiadać 3 partnerów,
czwarty oraz każdy kolejny będzie umieszczany w
wyższych poziomach „Friends Tree“.
Friends Bonus
Friends Bonus
wypłaca premie
do 10 poziomów
Matryca 3x10
FriendsTreenapakiecie Exclusive (185$)
Level
Partnerzy
Procenty
Prowizje
1
3
5%
27.75$
2
9
5%
83.25$
3
27
5%
249.75$
4
81
5%
749.25$
5
243
5%
2.247,75$
6
729
5%
6.743,25$
7
2.187
5%
20.229,75$
8
6.561
5%
60.689,75$
9
19.683
5%
182.067,75$
10
59.049
5%
546.203,25$
819.291,00$
*Powyższe wyliczenie prezentuje potencjał w pełni wypełnionej Matrycy
Wysokość Premi jest zależna od rzeczywistych obrotów w Twojej Matrycy
Matching Bonus
PremiaMatchingBonus naliczanajestwoparciuo
dochody Twoich bezpośrednich Partnerówz:
FRIENDSBONUS. Dla każdejzmatryc osobno:
10/25/50/100/500/1.000
OsobistyPartner =do50%MatchingBonus
AbyotrzymaćMatchingBonusniemusiszposiadaćżadnychkwalifikacji.
OdkażdegoosobiściezaproszonegoPartneraktóryotrzyma premię naliczoną
wFriendsTreeBonusotrzymujeszod10%do50%wysokościjegodochodu!
Wysokość MatchingBonuszależnajestod posiadanego przez Ciebie Pakietu.
Matching Bonus
Już od 1 Osobistego Partnera
do 50% Matching Bonus
3 Osobistych Partnerów
do 50% Matching Bonus od każdego
OsobistyPartner
OsobistyPartner
OsobistyPartner
OsobistyPartner
Osobiści Partnerzy = do 50% Matching Bonus
OsobistyPartner
OsobistyPartner
Wzależnościodposiadanegopakietukażdy
osobistypartnergenerujedlaCiebie
dodatkowodo50%MatchingBonus.
OsobistyPartner
OsobistyPartner
OsobistyPartner
Leader Bonus
Z Leader Bonus osiągasz % dochód od całej Twojej struktury bez ograniczeń w głąb,
od 1 poziomu w nieskończoność. Wysokość % dochodu jest zależna od posiadanej kwalifikacji.
Jeśli Twój Partner osobisty również zakwalifikuje się na określony poziom Leader Bonus wtedy
zarabiasz % różnicę.
Przykład:
Jeżeli kwalifikujesz się do 4% Leader Bonus, a Twój osobisty partner kwalifikuje się do 2% Leader
Bonus z tej grupy zarabiasz 2% bez ograniczenia poziomów w głąb! Z pozostałych grup nadal zarabiasz
4% od jej obrotu.
Twój LiderBonus
Jeśli osiągniesz najwyższy 7% poziom udziału w obrotach Twojej grupy, a poniżej Ciebie jeden z Partnerów
również osiągnie najwyższy udział 7% wtedy kwalifikujesz się do 5% puli udziału w WORLD POOL
LeaderBonus
%
1%
2%
3%
4%
Warunki
6 osobistych partnerów; 3 z nich po 3
osobistych partnerów
3 osobistych partnerów
zakwalifikowanych na 1%
3 osobistych partnerów
zakwalifikowanych na 2%
3 osobistych partnerów
zakwalifikowanych na 3%
Suma obrotu
2.000$
10.000$
25.000$
100.000$
Obrót
miesięczny
-
-
Podział obrotu
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
Jeśli osiągniesz najwyższy 7% poziom udziału w obrotach Twojej grupy, a poniżej Ciebie jeden z Partnerów
również osiągnie najwyższy udział 7% wtedy kwalifikujesz się do 5% puli udziału w WORLD POOL
LeaderBonus
%
Warunki
Suma obrotu
Obrót
miesięczny
Podział obrotu
5%
3 osobistych partnerów zakwalifikowanych na
4% lub 6 osobistych partnerów
zakwalifikowanych na 3%
250.000$
5000$
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
6%
3 osobistych partnerów zakwalifikowanych na
5% lub 6 osobistych partnerów
zakwalifikowanych na 4%
500.000$
15.000$
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
7%
3 osobistych partnerów zakwalifikowanych na
6% lub 6 osobistych partnerów
zakwalifikowanych na 5%
1.000.000$
25.000$
Maksymalnie 50% z jednego
zespołu
Jeśli osiągniesz najwyższy 7% poziom udziału w obrotach Twojej grupy, a poniżej Ciebie jeden z Partnerów
również osiągnie najwyższy udział 7% wtedy kwalifikujesz się do 5% puli udziału w WORLD POOL
Plan Kariery
Plan Kariery FutureNet
PORSCHEPANAMERA
System Punktacji
W kwalifikacji do nagród rzeczowych brana jest pod uwagę puntacja powstała w wyniku całkowitego Twojego obrotu oraz Twoich struktur.
Obrót powstały w wyniku sprzedaży Pakietów Premium oraz Biznesowych,
Upgread-u
1$ = 1 Punkt
Obrót ze sprzedaży produktów
1$ = 2 Punkty
(zakupyproduktówza MediaPointsniesąbranepoduwagę)
Plan Kariery
Smartfony
Tablety / Laptopy
KWALIFIKACJE:
Smarthpone
20.000 punktów
5 Osobistych Partnerów Biznesowych
Tablet/Laptop
50.000 punktów
7 Osobistych Partnerów Biznesowych
3 zakwalifikowanych do nagrody Smartphone
Nagrodyrzeczowe(Smartphone,Tablet/Laptop)wysyłanebędądrogą
kurierską.Każdą zpowyższychnagródmożnaotrzymaćtylkojedenraz.
*Punkty dokwalifikacji dzielonesąnaobrótztrzech
zespołówwdowolnej kombinacji:40%,30%,30%
Plan Kariery
WYCIECZKA
KWALIFIKACJA:
150.000 Punktów
10 Osobistych Partnerów Biznes
3 Zakwalifikowanych Biznes Partnerów do
Nagrody w postaci laptopa lub tabletu.
.
Każdą z powyższych nagród można otrzymać tylko jeden raz.
*Punkty dokwalifikacji dzielonesąnaobrótztrzech
zespołówwdowolnej kombinacji:40%,30%,30%
Plan Kariery – Program Samochodowy
AudiA3
KWALIFIKACJE:
1.200.000Punktów
1.000Biznes Partnerów
15PartnerówOsobistychBiznes
3Partnerówzakwalifikowanychdo
nagrodyrzeczowej:wycieczka
AudiA4
1.500.000Punktów
2.000Biznes Partnerów
20PartnerówOsobistychBiznes
3Partnerów zakwalifikowanych do
nagrody rzeczowej:wycieczka
AudiA6
1.800.000Punktów
3.000Biznes Partnerów
30PartnerówOsobistychBiznes
3Partnerów zakwalifikowanych do
nagrody rzeczowej:wycieczka
*Punkty dokwalifikacji dzielonesąnaobrótztrzech
zespołówwdowolnej kombinacji:40%,30%,30%
Nagroda Główna: Porsche Panamera
3.500.000 punktów
5.000 Biznes Partnerów
30 Partnerów Osobistych Biznes
3 Partnerów zakwalifikowanych
do Programu Samochodowego
Suma punktów Twoich Partnerów z Programu
Samochodowego musi wynosić 5.000.000 punktów.
Metody Płatności
Karty Kredytowe
Procesory Płatnicze
Płatności FutureNet
Płatności Online
Przelew Bankowy
Metody Wypłaty
PrzelewBankowy
Każdy Partner ma możliwość wypłaty środków z konta Online za pomocą kodów rejestracyjnych
Kod można odsprzedać nowo rejestrowanemu partnerowi.
Wypłaty gotówkowe mogą dokonywać Partnerzy posiadające minimum
pakiet „Basic” od kwoty:
20$ - wypłata w Bitcoin
50$ - pozostałe mozliwości
JESTEŚGOTOWYNA
NOWĄPRZYGODĘ?
DOŁĄCZDONAS,
ZARABIAJPIENIĄDZEIBAWSIĘ!

Podobne dokumenty

klikając tutaj. - BIZNES W SIECI BEZ TAJEMNIC

klikając tutaj. - BIZNES W SIECI BEZ TAJEMNIC FutureNet codziennie nalicza wynagrodzenia wg specjalnie do tego celu stworzonego skryptu biorąc pod uwagę określone parametry aktywności. Twoje parametry aktywności będą szczególnie premiowane pod...

Bardziej szczegółowo