w języku polskim - E

Transkrypt

w języku polskim - E
Université Toulouse 1 Capitole
PROFIL
Uniwerytet Toulouse 1 (UTI) Capitole to jeden z najstraszych
uniwersytetów w Europie i sięga swoich korzeni do 1229 roku, kiedy
powstał wydział prawa kanonicznego. Od wieków Uniwersytet
Toulouse 1 zawdzięcza swoją reputację nauczaniu w dziedzinie prawa
i nauk politycznych. Od lat sześdziesiątych poszerzył zakres badań i
nauczania, rozwijając wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką
pracującą w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz zarządzania.
Reputacja Szkoły Głównej Handlowej (TSE) i Instytutu
Administrowaniem Przedsiębiorstw (IAE) wyszła znacząco poza
Francję i uczelnia jest obecnie jednym z wiodących ośrodków
nauczania i badań w Europie. Na uczelni studiuje blisko 18 500
studentów, z czego 20 % to studenci zagraniczni ze wszystkich
kontynentów.
Główne wydziały i jednostki podlegające
-
Mocne strony
Prawo
Szkoła Główna Handlowa (T.S.E)
Wydział Administracji oraz Zarządzania i
Komunikacji
Instytut Administracji sektora prywatnego
Wydział informatyki UFR
Uniwersytecki Instytut Technologii w Rodezji
Proponowane przez Uniwerytet Touluse 1 moduły kształcenia mają na
celu optymalną profesjonalizację sudiów co pozwala absolwentom tej
uczelni na doskonały start w życiu zawodowym. Uczelnia realizuje
badania naukowe na najwyższym światowym poziomie dzięki
internacjonalizacji ścieżki kształcenia i prowadzenia badań przez
miedzynarodową ekipę naukowców.
Odziały:
Ośrodek akademicki w Montauban
Położenie geograficzne
Partnerzy :
Instytut Nauk Politycznych (IEP)
Uniwersyteckie centrum badań imienia Jean François Champollion
Badania naukowe
Uniwersytet Toulouse 1 jest głównym centrum badawczym w dziedzinie
prawa, nauk politycznych, ekonomicznych i zarządzania. Część kadry
akademickiej jest członkami największych ośrodków regionalnych
działających w dziedzinie informatyki i matematyki.
• Szkoła doktorska Nauk Prawnych i Politycznych
• Szkoła doktorska Midi-Pyrénées Nauk Politycznych
• Szkoła doktorska Nauk Zarządzania
KARTA IDENTYFIKACYJNA
Pełna nazwa uczelni:
Statut:
Główna siedziba uczelni:
Liczba studentów:
Procent lub liczba studentów zagranicznych:
Wydawane dyplomy:
Kursy języka francuskiego:
Programy studiów dla studentów zagranicznych:
Programy studiów w języku angielskim:
Roczny koszt studiów:
Adres pocztowy:
Budynki uniwersyteckie położone są w trzech punktach : w centum miasta,
w Starej Zbrojowni « Arsenal », zabytkowych budynkach uczelni « les
Anciennes Facultés », dwie minuty drogi od Place du Capitole. Tam
znajdują się aule, sale wykładowe i największa biblioteka ośrodka
uniwersyteckiego w Tuluzie. Większośc laboratoriów i biblioteka naukowa
znajdują się w zabytkowym budynku Fabryki Tytoniu położonej pomiędzy
rzeką Garonną a kanałem Brienne.
www.univ-tlse1.fr
Université Toulouse 1 Capitole
Uczelnia publiczna
Toulouse
Blisko 18 500
Ponad 20 %
• LMD (Licencjat, Magister, Doktorat) •Dyplom Uniwersytecki • Inne dyplomy :
podwójne dyplomy
Tak
Tak
Tak
• około 180 euro za studia licencjackie• około 250 euro za studia Magisterskie
• około 380 euro za studia doktorancki
Do tych kosztów należy doliczyć około 200 euro za ubezpiecznie zdrowotne
2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse Cedex