ODPOWIEDZIALNA ZA KOMUNIKACJĘ I PUBLIC RELATIONS

Transkrypt

ODPOWIEDZIALNA ZA KOMUNIKACJĘ I PUBLIC RELATIONS
Anna NOWAK
Appt. 92, résidence Utrillo
3, impasse des Clarines
31 400 Toulouse
tél.: (+33) (0)6.33.79.05.89
e-mail: [email protected]
strona web: http://annanowak.free.fr/
28 lat
panna
prawo jazdy B
(+ pojazd)
ODPOWIEDZIALNA ZA KOMUNIKACJĘ I PUBLIC RELATIONS
WYKSZTAŁCENIE
Komunikacja :
Master 2 Pro - Administration et Gestion de la Communication,
Université des Sciences Sociales, Toulouse 1 (2006)
(Roczne studia podyplomowe : Administracja i Zarządzanie Komunikacją. Wydział Nauk Społecznych)
Języki :
Maîtrise Langues et Civilisations Étrangères, option : polonais,
Université Nancy 2 (2004)
(Magister : Języki i Kultury Obce : język polski)
Magister Filologii Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2004)
Prawo :
Diplôme d'université : Droit du Transport Aérien,
Institut d'Études Internationales et de Développement,
Université des Sciences Sociales, Toulouse 1 (2007)
(Roczny dyplom uniwersytecki : prawo transportu lotniczego)
Matura :
Anglais, français, polonais : Lycée de St. Jean Bosco à Sosnowiec,
option anglais renforcé, Pologne (1999)
(Języki : angielski, francuski, polski. Klasa angielska)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W DZIEDZINIE KOMUNIKACJI
Komunikacja
firmy :
Komunikacja
wydarzeniowa :
Tłumaczka / Asystentka chefa budowy, (2008 - 4 miesiące)
Korpol, przedsiębiorstwo budownicze, Tuluza (Francja)
→ tłumaczenia techniczne (francusko-polskie) ustne i pisemne
Asystentka dyrekcji (język francuski/polski),
Aleksander Piecuch Conseil, Tuluza (2008 – 1 miesiąc)
→ tworzenie i uaktualnianie teczek ; redakcja i tłumaczenie
dokumentów admonistracyjnych ; kontakt z klientami
Odpowiedzialna za komunikacje,
Organizacja wydarzenia kinowego « Made in Europe »
« projekt profesjonalny » kierunku Master 2, Tuluza (Francja)
→ koncept oraz realizacja wydarzenia, opracowanie dokumentów
dotyczących finansowania projektu, plan komunikacyjny, zarządzanie
budŜetem, zarządzanie prawami rozpowszechniania, kontakty z partnerami
(narodowymi i międzynarodowymi)
Komunikacja
reklamowa :
StaŜ na stanowisku asystentki szefa reklamy (3 miesiące)
YSA : agencja reklamy, Pau (Francja)
→ przygotowywanie kampanii reklamowych, analiza środowiska
konkurencyjnego, kontakt z agencjami zajmującymi się badaniem rynku,
analiza briefów, tworzenie dokumentacji, opracowywanie kosztorysów,
uczestnictwo w przedprodukcji (np. sesje zdjęciowe), relacje wewnętrzne
oraz zewnętrzne
Nauczanie :
Nauczyciel języka polskiego (2 miesiące)
StaŜ w szkole podstawowej, Sosnowiec
→ nauczanie, pomoc szkolna, porada pedagogiczna
SprzedaŜ :
Sprzedawczyni w renomowanym francuskim Domu Handlowym
(1 rok, pół etatu) « Galeries Lafayette », Tuluza (Francja)
→ sprzedaŜ i prezentacja produktów
JĘZYKI I INFORMATYKA
Francuski :
Angielski :
Polski :
Biegly
Poziom FCE (First Certificate in English), pobyt językowy w Anglii
Język ojczysty
Informatyka :
Programy :
Word, Excel, Power Point
Foto i Video (Photoshop, Inkscape, Adobe Premiere)
PRACE KOŃCA STUDIÓW
Komunikacja :
« Made in Europe. Rencontres du Film Européen de Toulouse »
Raport z « projektu profesjonalnego », współredakcja : « Made in Europe. Spotkanie z filmem
europejskim w Tuluzie »
Reklama :
« Fonctionnement d'une agence de publicité »
Raport ze staŜu : « Funkcjonowanie agencji reklamowej » ( jęz. fr.)
Języki :
« Le langage de la publicité dans la presse polonaise et française »
Praca magisterska : « Język reklam samochodów w polskiej i francuskiej prasie » (jęz. fr., streszczenie w
jęz. pol.)
Prawo :
« La téléphonie mobile et Internet à bord des avions »
Praca końca studiów : « Telefonia komórkowa i Internet na pokładzie samolotów » (jęz. fr.)
ZAINTERESOWANIA
Wycieczki górskie, muzyka (10 lat nauki gry na pianinie), taniec (praktyka salsy i rocka), szycie
(własne projekty)
http://annanowak.free.fr/