„Darmowe domeny!” Obowiązuje od 01.10.2015 do 30.12

Transkrypt

„Darmowe domeny!” Obowiązuje od 01.10.2015 do 30.12
Regulamin promocji „Darmowe domeny!” Obowiązuje od 01.10.2015 do 30.12.2015
§ 1 – Informacje ogólne
1. Organizatorem promocji jest ONISOFT Marcin Nowak z siedzibą w Ostrówiec 5A, 05-480 Karczew,
NIP 5321833551, REGON 146261960,zwany dalej Organizatorem.
2. Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze nie zalegające w płatnościach
w stosunku do Organizatora.
3. Promocja trwa od 01.10.2015 od godziny 6:00 do 30.12.2015 do godziny 24:00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym czasie bez podania
przyczyny.
§ 2 - Zasady promocji
1. Organizator w ramach promocji oferuje Uczestnikom bezpłatną rejestrację domen polskich
(.pl, .com.pl i inne funkcjonalne, .waw.pl i inne regionalne).
2. Uczestnik może w ramach promocji zarejestrować nieograniczoną ilość domen polskich za 0
zł, z zastrzeżeniem, iż na jeden kontakt można zarejestrować maksymalnie do trzech domen.
3. Uczestnik odpowiada za podane w kontaktach dane, oraz ma obowiązek weryfikacji danych
przed wykonaniem rejestracji.
4. Promocja Obejmuje rejestracje domen na okres jednego roku.
5. Odnowienie domen odbywa się według cennika Organizatora obowiązującego na dzień
odnowienia domeny.
6. Uczestnik nie jest obligowany do odnowienia domen zarejestrowanych w niniejszej
promocji.
7. Uczestnik promocji zostanie poinformowany mailowo o procedurze oznaczania domen jako
darmowe.
8. W okresie pierwszego roku od zarejestrowania domeny, Uczestnik może dokonać transferu
do innego operatora, jeśli wykona odnowienie domeny. Odnowienie odbywa się według
aktualnie obowiązującego cennika Organizatora.
9. Uczestnik zamawiając usługę w promocji zaświadcza, iż zapoznał się z niniejszym
regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
§ 3 - Postępowanie reklamacyjne
1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowania, które uniemożliwią
klientowi skorzystanie z oferty promocyjnej. Jakkolwiek nie ponosi także odpowiedzialności
2.
3.
4.
5.
za awarie powstałe w wyniku działania sytuacji nieprzewidzianych i awarie dostawców
poszczególnych usług.
Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się do procedury
oznaczania domen jako biorące udział w promocji.
W wypadku sprzeczności postanowień regulaminu domenowego oraz promocyjnego
zastosowanie ma niniejszy regulamin.
Reklamacje związane z promocją można składać pisemnie na adres: ONISOFT Marcin Nowak ,
Ostrówiec 5A, 05-480 Karczew lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]
Reklamacje dotyczące promocji zgłaszane pisemnie lub elektronicznie zostaną rozpatrzone w
ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Podobne dokumenty