Karta URBO

Komentarze

Transkrypt

Karta URBO
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel +48 17 864-05-30, fax +48 17 853-67-60
www.elektromontaz.com.pl
ZUNIFIKOWANE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE
TYPU URBO-95Rz
WSTĘP
Głównymi cechami systemu URBO - 95Rz to jego uniwersalność. Podstawową jednostką budowy jest skrzynka Sz,
w ramach systemu można zrealizować każdą rozdzielnicę lub sterownicę o dowolnych /w realnych granicach/
wymiarach, wyposażeniu i układzie elektrycznym. Ze względu na swą konstrukcję, rozdzielnice wykonane w tym
systemie charakteryzują się bardzo dużą estetyką, małym cieżarem.
ZASTOSOWANIE
Urządzenia rozdzielcze URBO - 95Rz, stosowane są do zasilania i rozdziału energii w budynkach jedno- i
wielorodzinnych, gospodarstwach rolniczych, obiektach usługowych, handlowych i przemysłowych o mocy
obliczeniowej do 160 kW. Seria urządzeń URBO - 95Rz obejmuje: złącza kablowe, tablice główne tablice
wyłącznikowe i bezpiecznikowe tablice licznikowe, tablice piętrowe i mieszkaniowe. Szafki rozdzielcze tej serii mogą
być instalowane pojedynczo lub w zestawach.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe izolacji Uni
500 V,
Napięcie znamionowe robocze Unr
400/230 V,
Częstotliwość znamionowa
50/60 Hz,
Stopień ochrony
IP 41,
Stopień ochrony dodatkowej
szybkie wyłączenie w układzie TN.
Urządzenia spełniają wymagania norm: PN-91/E-05160/01 /zgodnej z normą IEC 439-1/ oraz PN-87/E-05110/1,
PN-92/E-05009/41 /idt IEC 364-4 -41/.
BUDOWA
Konstrukcję podstawową stanowi szkielet wykonany z profilowanej blachy stalowej, wyposażony w drzwiczki z
krytymi zawiasami oraz wsporniki wkładów. Ochronę przed korozją zapewniają pokrycia galwaniczne i wysokiej
jakości pokrycia epoksydowo-poliestrowe nakładane elektrostatycznie. Do zamykania szafek przewidziane są zamki
patentowe, drzwiczki w szafkach przed pomiarem energii są przystosowane do założenia plomb. W zależności od
potrzeb, konstrukcja podstawowa szafek jest uzupełniana blaszanymi osłonami: tylnymi, bocznymi i poziomymi,
/wersja naścienna szafek/. Aparatura i osprzęt, stanowiące wyposażenie szafki, są umieszczone na blaszanych
wspornikach pokrytych galwaniczne, tworzących wkłady aparatowe, które są przykręcane do konstrukcji szafki za
pośrednictwem wsporników wkładów.
Każda rozdzielnica główna budynku oraz tablica obwodowa, jest fabrycznie przystosowana do pięcioprzewodowej
instalacji elektrycznej w budynku / L1, L2, L3, N, PE /. Listwa PE jest montowana bezpośrednio do konstrukcji
natomiast listwa N montowana jest na izolatorach / zaciskach zerowych 100A /.
Szczegółowe dane techniczne zawarte są w katalogu: "Zunifikowanie Urządzenia Rozdzielcze Typu URBO-95Rz"
SPIS KART KATALOGOWYCH
Nazwa
Rozdzielnica główna budynku typu RG-1
Rozdzielnica główna budynku typu RG-2
Rozdzielnica główna budynku typu RG-3
Rozdzielnica główna budynku typu RG-4
Rozdzielnica główna budynku typu RP-1
Rozdzielnica główna budynku typu RP-2
Rozdzielnica RP-2 przykład wykonania
Tablica zasilania budynku TZB-1
Tablica zasilania budynku TZB-2
Tablica bezpiecznikowa TB-9x63
Tablica bezpiecznikowa TB-18x63
Tablica bezpiecznikowa TBw-6x63
Tablica bezpiecznikowa TBw-12x63
Złącze kablowe wnętrzowe Z211
Złącze kablowe wnętrzowe Z231
Złącze kablowe wnętrzowe Z232
Tablica licznikowa TL-1
Tablica licznikowa TL-2
Tablica licznikowa TL-3
Tablica licznikowa TL-4
Nr
1
2
3
4
5
6/1
6/2
7
8
9
9
10
10
11
11
11
12/1
12/1
12/1
12/1
Nazwa
Tablica licznikowa TL-7
Tablica przekładnikowa TP-100
Tablica przekładnikowa TP-300
Tablica wyłącznikowa TWo
Tablica wyłącznikowa TW-100
Tablica wyłącznikowa TW-250
Tablica wyłącznikowa TW-400
Tablica administracyjno-oświetleniowa TAO
Tablica samoczynnego zasilania rezerwy TSZR-1
Tablica samoczynnego zasilania rezerwy TSZR-2
Skrzynki puste typu Sz
Wsporniki aparatowe pełne
Akcesoria
Wkłady aparatowe
Skrzynki rozdzielcze TBS
Szyb elektroinstalacyjny ZELP
Tablica maszynowni dźwigu TMD
Tablica oświetlenia maszynowni dźwigu TOMS
Tablica oświetlenia, wentylacji i ogrzewania
maszynowni dźwigu TOMD
Tablica licznikowa TL-5
Tablica licznikowa TL-6
12/2
12/2
Tablica wentylacyjna TWA
Tablica wentylacyjna TWM
ZESTAWY WYKONYWANE Z SZAFEK SZ
Nr
12/2
13
13
14
14
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
22
22
23
24
24
szafka typu 4003
300
szafka typu 4006
300
szafka typu 8006
600
250
rama dolna
800
50
Zestawy budowane są zawsze z szafek o tej samej
głębokości, zasadę budowy zestawów przedstawia
rys. 1. Do zestawiania rozdzielnic przewidziano
wszystkie wielkości szafek Sz o szerokościach 400,
500, 800, 1000 mm, i głębokości 250 lub 170 mm.
Wyposażeniem zestawu mogą być typowe wkłady
aparatowe lub indywidualnie projektowane układy
elektryczne
umieszczane
na
wspornikach
aparatowych lub wspornikach montażowych TS 35
(TS32).
Rozdzielnice mogą być ustawione na ramie z
ceownika 50, mogą być również mocowane we
wnęce przy użyciu uchwytów mocujących wnękowych
Uw, lub na ścianie jako wiszące za pomocą
uchwytów naściennych Un.
Rys.1. Zasada budowania zestawu przyściennego
z szafek "Sz"
SZAFKI PUSTE SZ
Szafki puste typu Sz są przeznaczone do tworzenia dowolnych zestawów rozdzielczych i sterowniczych niskiego
napięcia z indywidualnie dobraną aparaturą. Wymiary powierzchni montażowych szafek Sz są o 55 mm mniejsze
od wymiarów zewnętrznych skrzynek, głębokość montażowa szafek Sz wynosi:
• 90 mm dla skrzynki o głębokości 170 mm
• 170 mm dla skrzynki o głębokości 250 mm.
Szafki puste są typowym elementem konstrukcyjnym rozdzielnic głównych, administracyjnych i tablic obwodowych
systemu URBO 95 - Rz.
Typ szafki
Wymiary
A x B x C [mm]
Wykonanie jednodrzwiowe
B
C
A
Masa
[kg]
2502
2503
2504
250 x 200 x 170/250
250 x 300 x 170/250
250 x 400 x 170/250
3,2
3,9
4,5
4003
4004
4006
4008
4010
400 x 300 x 170/250
400 x 400 x 170/250
400 x 600 x 170/250
400 x 800 x 170/250
400 x 1000 x 170/250
5,2
6,0
7,9
9,8
11,2
5003
5004
5006
5008
5010
500 x 300 x 170/250
500 x 400 x 170/250
500 x 600 x 170/250
500 x 800 x 170/250
500 x 1000 x 170/250
6,2
7,2
9,4
11,7
13,4
Wykonanie dwudrzwiowe
B
C
A
8003
8004
8006
8008
8010
800 x 300 x 170/250
800 x 400 x 170/250
800 x 600 x 170/250
800 x 800 x 170/250
800 x 1000 x 170/250
7,9
8,9
11,2
13,5
14,9
1003
1004
1006
1008
1010
1000 x 300 x 170/250
1000 x 400 x 170/250
1000 x 600 x 170/250
1000 x 800 x 170/250
1000 x 1000 x 170/250
9,5
10,5
13,5
16,2
17,8
TBS - UNIWERSALNA ROZDZIELNICA ŚCIENNA NATYNKOWO - PODTYNKOWA
BUDOWA
ZASTOSOWANIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozdzielnice służą do rozdziału energii elektrycznej w
obiektach
budownictwa
mieszkaniowego
i
towarzyszącego jak również w małych zakładach
przemysłowych. Są przystosowane do instalowania w
nich rozłączników, wyłączników instalacyjnych,
różnico-woprądowych oraz innych aparatów których
wymiary gabarytowe odpowiadają wymiarom aparatów
wielkości 1 wg DIN 43880. W rozdzielnicy TBS na
wspornikach aparatowych można instalować również
inne aparaty, styczniki mocy, przekaźniki, itp.
Rozdzielnice można wykorzystywać jako tablice
obwodowe lub jako blok zestawu rozdzielczego.
Obudowa typowa skrzynka Sz, kolor biały,
Głębokość rozdzielnicy 170 mm lub 250 mm,
Prąd zasilania max. 250 A,
Stopień ochrony IP 41,
Klasa ochronności 1 /zacisk przewodu ochronnego/,
Drzwi stalowe pełne lub z przeźroczystą szybą,
Wbudowane listwy zaciskowe N/PE,
Uchwyty do mocowania naściennego i wnękowego,
Wsporniki montażowe z listwą TS35 (TS32) do
mocowania zatrzaskowego oraz wsporniki
aparatowe pełne,
• Osłony pola z materiału izolacyjnego.
TYP
Ilość
Ilość
rozdzielnicy
rzęd.
mod
Wykonanie jednodrzwiowe
Wymiary
szer x wys x głębokość[mm]
TBS 8-250
1
8
TBS 16-250
2
16
TBS 16
1
16
TBS 32
2
32
TBS 48
3
48
TBS 64
4
64
TBS 80
5
80
Wykonanie dwudrzwiowe
250 x 300 x 170/250
250 x 400 x 170/250
400 x 300 x 170/250
400 x 400 x 170/250
400 x 600 x 170/250
400 x 800 x 170/250
400 x 1000 x 170/250
TBS 36
TBS 72
TBS 108
TBS 146
TBS 180
1
2
3
4
5
36
72
108
146
180
800 x 300 x 170/250
800 x 400 x 170/250
800 x 600 x 170/250
800 x 800 x 170/250
800 x 1000 x170/250
URBO 95 STANDARIZED LV CABINETS FOR BUILDING
APLICATION
URBO-95Rz cabinets can be applied for supply and
distribution of energy in single and multifamily houses, service workshops, farms and industrial buildings up to 160kW power. Wide range of URBO-95 Rz
production includes: cable joints, main distribution
board elements, storey and flat panels. This type of
distribution boxes can be installed as a separate unit
or put together as a set. Installation options: flush or
wall mounting, free standing.
TECHNICAL DESCRIPTION
Construction of the box consists of steel sheet frame,
door with hidden hinges, detachable side panels and
mounting frames for equipment. Cabinets durability
and appearance have been obtained by high quality
painting with epoxy-powdered paint.
Typical dimensions of cabinets in mm (width x height)
to take in early page.
Other dimensions are manufactured according to
customers wishes.
BASIC TECHNICAL DATA
URBO-95 Rz cabinets are manufactured according to
following standards: PN-91/E-05160/01 (comply with
IEC 439-1) and PN-87/E-05110/1, PN-92/E-05009/41
(idt IEC 364-4-41) and are fitted for five wire system
(L1, L2, L3, N, PE).
Rated insulation voltage Uni
- 500V
Rated working voltage Unr
- 400/230V
Rated frequency
- 50/60 Hz
Protection degree (indoor mounting) - IP 41
Protection against direct and indirect touch acc.
to PN-92/E-05009/41
Detailed technical data are published in catalogue
"Zunifikowane Urządzenia Rozdzielcze Typu URBO95Rz" distributed by the manufacturer.
ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ:
ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 8, POLSKA
Tel. 17/852-60-16, 17/864-18-00, Fax:17/862-16-47
[email protected] www.elektromontaz.com.pl