Lepszy internet zależy od Ciebie!".

Transkrypt

Lepszy internet zależy od Ciebie!".
W 2016 roku Dzień Bezpiecznego Internetu
obchodzimy
9 lutego pod hasłem:
„Lepszy internet zależy od Ciebie!".
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany
jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.
Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
Hasło tegorocznych obchodów "Lepszy internet zależy od Ciebie!"
zwraca uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że
Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi
odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Należy
również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej
zastosowania - w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę
twórczej rozrywki.
Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych zgłosiła inicjatywę na stronie
http://www.saferinternet.pl.
W lutym w gimnazjum zostaną podjęte następujące działania:
-w czytelni szkolnej uczniowie mogą zapoznać się z gazetką dotyczącą
zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu oraz podstawowych zasad
bezpieczeństwa w Sieci;
-zostaną przeprowadzone zajęcia z młodzieżą na temat właściwego
korzystania z Internetu, cyberprzemocy, uzależnienia od komputera
(z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych,
platformy e-learningowej www.fdn.pl, www.helpline.org.pl)
–nauczyciele bibliotekarze będą kontynuowali projekt „Dziecko w sieci”,
polegający na realizowaniu przez młodzież kursów e-learningowych
poświęconych problematyce bezpieczeństwa w sieci.

Podobne dokumenty