ANALIZA PARETO 2013 pasat

Komentarze

Transkrypt

ANALIZA PARETO 2013 pasat
ANALIZA PARETO – LORENZA
ANKIETY SATYSFAKCJI „PASAT”
w MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM w OLSZTYNIE ZA 2013 ROK
Analiza pozwala na ustalenia priorytetów dla poprawy jakości. Istota analizy polega na zliczeniu
wszystkich negatywnych / nieprzychylnych głosów, które wskazują na istniejące problemy. W tym
przypadku brano pod uwagę oceny złe i przeciętne. Wykres zawiera dwie osie. Oś pionowa to ilość
głosów nieprzychylnych, natomiast pozioma są to pytania, na które oddano nieprzychylne głosy.
Uwaga: Podstawą do analizy jest posortowanie nieprzychylnych głosów w kierunku malejącym!
Wskazówka: Czasami zastosowanie może mieć tutaj tzw. Zasada Pareto formułowana często w
postaci 80/20. Mówi ona, że 80% wszystkich nieprzychylnych głosów pochodzi zaledwie od 20%
problemów Wystarczy zająć się tą wąską grupą przyczyn niezadowolenia, by w znaczny sposób
poprawić jakość. We wnioskach z analizy należy zdecydować, które z problemów (kilka!) należy
rozwiązać, by w znacznym stopniu poprawić satysfakcję pacjentów.
Pytania które osiągnęły powyżej 50 negatywnych głosów:
4a- ocena funkcjonowania Izby Przyjęć: czas załatwiania formalności – 62 nieprzychylne
głosy (2012r-40;2011r-31;2010r-44;2009r-42;2008r-36).
2b - Czy Pana/i zdaniem czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala był: (opcja: 4: Długi, 5: Bardzo
długi) –85 nieprzychylnych głosów (2012r-91;2011r-56 ;2010r.-77;2009r.-75; 2008r- 86)
NIEZALEŻNE OD SZPITALA!
12d - Czy podczas pobytu w szpitalu udzielono wyczerpujących informacji o skutkach ubocznych
lekarstw (opcja: 3: Nie) – 51 negatywnych głosów (2012r-56;2011r-60 ;2010r.-75;2009r. 87; 2008r.
- 84)
120
4a
2b
12d
5a
5e
5b
9
100
80
60
40
20
0
2008r. 2009r. 2010r. 2011r 2012r 2013r
Wykonał: Krzysztof Marcinkiewicz
Olsztyn, dnia 06.08.2013 rok
WNIOSKI:
Dużym zaskoczeniem jest pojawienie się na pierwszym miejscu analizy Pareto-Lorenza z liczbą
62 negatywnych odpowiedzi: ocena czasu załatwiania formalności na izbie przyjęć. W
poprzednich badaniach negatywnych odpowiedzi było w granicach 30, w związku z czym nie była
brana pod uwagę w analizach..100% wzrost ocen negatywnych wskazuje na fakt istnienia problemu
przy realizacji procedury przyjęcia pacjenta do szpitala. Założono kartę działań
zapobiegawczych.
Pozostałe pytania dotyczące:
1. udzieleniu informacji o skutkach ubocznych lekarstw (12d)
2. oraz terminie oczekiwania na przyjęcia do szpitala (2b) – niezależne od szpitala
negatywne odpowiedzi mają tendencję malejącą.
Wskaźnik zwrotności ankiet „Pasat” :
2013r– 59%
2012r – 73%
2011r – 54,5%
2010r – 71,4%
2009r – 75,1%
2008r – 89,1%
2007r – 90%
2006r – 97,1%
W związku ze znacznym spadkiem zwrotności ankiet założono kartę działań zapobiegawczych.

Podobne dokumenty