Teatr Muzyczny w Gdyni - wycieczka

Transkrypt

Teatr Muzyczny w Gdyni - wycieczka
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Teatr Muzyczny w Gdyni - wycieczka
18.11.2014.
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie przyjmuje zapisy na wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical
"SKRZYPEK NA DACHU". Ze wzglêdu na fakt, ¿e teatr gra przedstawienie tylko trzy dni prosimy o szybk± i
zdecydowan± deklaracjê na wyjazd, który nast±pi 31 stycznia 2015 o godz. 10.00 z I³awy. Cena biletu i przejazdu
autokarem 110 z³. P³atno¶æ w terminie 01.01.2015 - 10.01.2015.
Zapisy ju¿ siê rozpoczê³y !
Plan ramowy:
1000 - wyjazd z I³awy
1400-1800 Galeria Ba³tycka, lub inna
1800 - Odbiór biletów w teatrze
1900- ok. 2200- musical
2215 - powrót
Informacje szczegó³owe, tel. 89 648 44 23
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 08:53

Podobne dokumenty