Wyjazd do Romy w Warszawie - Gminny Ośrodek Kultury w

Transkrypt

Wyjazd do Romy w Warszawie - Gminny Ośrodek Kultury w
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Wyjazd do Romy w Warszawie !
31.08.2016.
Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie organizuje wyjazd weekendowy do Warszawy
w dniach 24-25 wrze¶nia 2016.
W programie wycieczki jest rewelacyjny spektakl muzyczny w Teatrze Muzycznym ROMA - MAMMA MIA oraz
zwiedzanie Warszawy: Stare Miasto, Pow±zki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum ¯ydów Polskich,
multimedialny pokaz Fontann.
Koszt wyjazdu z noclegiem kolacj±, ¶niadaniem i biletami wstêpu
wynosi 320 z³otych.
Wp³ata na konto:
GOK Laseczno nr 60 8831 0002 2001 0000 0505 0002
z dopiskiem „Wyjazd do Warszawy.”
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
kontakt tel. 89 648 44 23 lub 784 036 020
Strona internetowa musicalu: kliknij
http://www.goklaseczno.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 01:45