Ściągnij i przeczytaj - Gimnazjum Samorządowe nr 2

Komentarze

Transkrypt

Ściągnij i przeczytaj - Gimnazjum Samorządowe nr 2
NR 7/ MARZEC 2014 r.
W tym numerze:

Święto Patrona Szkoły

Nasze osiągnięcia w konkursach

Nasze sukcesy w sporcie

Liryka, liryka...
Rocznica nadania naszej szkole imienia „Polaków
Zesłanych na Sybir”
11 II 2014 r. obchodziliśmy trzecią
rocznicę nadania szkole imienia Polaków
Zesłanych na Sybir. Był to wyjątkowy dzień,
który rozpoczęliśmy mszą godzinie 10:00
w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej. Wzięli
w niej udział uczniowie, nauczyciele, a także
reprezentanci Bolesławieckiego Koła
Związku Sybiraków. Oprawę mszy
przygotowali Pani Ewa Chrobot i ksiądz
Artur Kaproń. W szkole uczniowie klas
pierwszych wzięli udział w „Żywej lekcji
historii”. Spotkali się w auli
z Sybirakami: Panią Marią
Niemczuk, Panią Heleną
Kowal
i
Panem
Kazimierzem Ruskiem.
Mieli możliwość usłyszenia
wspomnień dotyczących
wywiezienia na Syberię,
pobytu na „nieludzkiej
ziemi” i upragnionego
powrotu
do ojczyzny.
Wszyscy zebrani obejrzeli
film „Losy Polaków na
Syberii”. W spotkaniu wzięli
udział radni naszego miasta
z komisji oświaty – Pan
Alojzy Skóra, Pan Adam
2
Biesiadecki i Pan Paweł
Śliwko.
Spotkanie
przygotowała Pani Beata
Orczyk. Uczniowie klas
drugich i trzecich wzięli
udział w lekcji historii
„Dlaczego
Syberia
nazywana jest Golgotą
Wschodu?”.
Pracując
w grupach analizowali
wspomnienia Sybiraków,
dyskutowali i wspólnie
starali się odpowiedzieć na
zadane w temacie pytanie.
Scenariusz
lekcji
i wszystkie materiały
źródłowe potrzebne do jej
przeprowadzenia, przygotowały Panie Anna
Gorzkowicz i Joanna Kupisz. Szkoła
udekorowana
została
pl akatami
dotyczącymi zesłań Polaków na Syberię,
które wykonali uczniowie klas pierwszych,
drugich i trzecich. Dziękujemy wszystkim
za wspaniałą postawę i zaangażowanie
w przygotowanie tak ważnego dnia.
A. Gorzkowicz
Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej
10 lutego 2014 r. we Lwówku odbył
się III Regionalny Konkurs Recytatorski
o Tematyce Sybirackiej. Jego organizacją
od trzech lat zajmuje się Prywatne
Gimnazjum im. Sybiraków we Lwówku Śl.
wraz z Powiatowym Centrum Edukacji
i Zarządem Oddziału Związku Sybiraków.
Honorowy
patronat
nad
imprezą,
odbywającą się w Sali Mieszczańskiej
zabytkowego Ratusza, sprawuje starosta
lwówecki.
W rywalizacji biorą udział uczniowie
szkół powiatu lwóweckiego oraz szkół
noszących imię Sybiraków. Warunkiem
uczestnictwa jest przygotowanie wiersza
i
f ra g men tu
p rozy
o
tema ty ce
upamiętniającej losy Polaków zesłanych na
nieludzką ziemię.
Do udziału w tym konkursie z naszej
szkoły została zakwalifikowana uczennica
klasy I d Dominika Wiżgała. Przedstawiła
ona wiersz Marii Niwińskiej „Wierzę, że
wrócę” i fragment wspomnień Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego z tomu „Inny
świat”. Jury doceniło nienaganną dykcję,
przemyślaną interpretację oraz ogólny
wyraz artystyczny prezentacji Dominiki
i przyznało jej III miejsce.
Dominika zasłużyła na uznanie tym
bardziej, że rywalizacja była na bardzo
wysokim poziomie, a przedstawiane teksty
wywoływały wśród publiczności niezwykłe
wzruszenie swoją tematyką i artystycznym
wyrazem.
Uczennica przygotowywała się do
konkursu pod opieką polonistki Aleksandry
Szylin.
A. Sz.
Konkurs Wiedzy o Bezpiecznym
Internecie 2014
W Zespole Szkół Elektronicznych im. Ignacego
Domeyki po raz kolejny odbył się Konkurs Wiedzy
o Bezpiecznym Internecie 2014.
Drużyna Gimnazjum Samorządowego nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu w składzie
Sebastian Markowski - klasa II e i Mikołaj Osip
- klasa II c zajęła II miejsce.
Opiekunem zespołu był pan Tadeusz Zarzycki.
Gratulujemy!
T. Z.
3
Najlepsze Gimnazjum w Turystyce w roku 2013
W piątek 7 lutego 2014 r. odbyło się
podsumowanie sezonu turystycznego 2013.
Puchar w kategorii gimnazjów otrzymało
Gi mnazjum Sa morzą do we nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir
w Bolesławcu.
Zwyciężyliśmy również w kategorii
indywidualnej. Tytuł Juniora Roku 2013
w turystyce wywalczyła Ada Rusiecka
z klasy IIc. W grupie laureatów znaleźli się
jeszcze uczniowie: Marek Mieniek z IIc
i Marta Sarkowicz z Ia.
Uczniowie odebrali nagrody i dyplomy
z rąk Prezesa Oddziału Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
w Bolesławcu.
Opiekunem grupy turystycznej jest
pani Ewa Mieniek.
E M.
Nasi uczniowie bezkonkurencyjni w szachach
Kacper Grela z klasy II c
- I miejsce
Michał Jóźków z klasy I a
- II miejsce
Wawrzyniec Oliwa z klasy II
e
- III miejsce.
Opiekunem drużyny szachistów
był pan Robert Bieliński. Brawo!
11 lutego 2014 r. odbył się Turniej
Szachowy o Puchar Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Zawody
rozgrywano w systemie „każdy z każdym”.
Każdy zawodnik rozegrał osiem partii.
Uczniowie naszego gimnazjum
okazali się bezkonkurencyjni zajmując
odpowiednio:
4
Nasze gimnazjalistki Mistrzyniami Powiatu
w siatkówce
6 lutego 2014 roku
w
sa l i
sp ortow ej
G i m n a z j u m
w Gromadce odbyły się
Mistrzostwa
Powiatu
w
Piłce
Siatkowej.
Rozegrano je w ramach
i według regulaminu
DOLNOŚLĄSKIEJ
G IMN AZ J AD Y.
2. GIMNAZJUM
3. GIMNAZJUM
4. GIMNAZJUM
5. GIMNAZJUM
GROMADKA
IWINY
NOWOGRODZIEC
OSIECZNICA
Opiekunką mistrzowskiej drużyny
była pani Jadwiga Stachów. Gratulujemy!
Mecze rozgrywano do 2 wygranych
setów, sety do 25 pkt., a trzeci - decydujący
do 15 pkt.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
MISTRZOSTW:
1. GIMNAZJUM 2 BOLESŁAWIEC
Sukces w Dolnośląskich Meczach Matematycznych
Sukcesem zakończyliśmy eliminacje
w
ramach
Dolnośląskich
Meczów
Matematycznych. Wygraliśmy rozgrywki
w
naszej
grupie
i
kolejny
raz
zakwalifikowaliśmy się do półfinałów.
Opiekunem drużyny jest pani Ewa
Mieniek. Gratulujemy!
l
i
Drużyna matematyczna
w
s k ł a d z i e :
Wiktor Branowski (IIIa),
A r tur
Ska lny
(IIIa ),
Przemek
Mszal
(IIId),
Ewelina
Dubiel
(IIIa),
Kacper Grela (IIc), Mateusz
Kwieciński (IIc), Cyprian
Pełka (IIc), Marek Mieniek
(IIc), Magda Cichorzewska
(Ib), Krzysztof Szczur (Id),
Wojtek Kukieła (Ic), Michał
Jóźków (Ib) i Damian
Rusin (Id), rozegra pierwszy
mecz w nowej rundzie już po
feriach zimowych.
5
Koło historyczne Miłośników Jazdy Konnej
im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich
Koło Historyczne Miłośników
Jazdy Polskiej im. 6. Pułku
Ułanów Kaniowskich powstało z inicjatywy
nauczyciela wychowania fizycznego i historii
pana Grzegorza Jankowskiego 24 lutego
2012 r. w Gimnazjum Samorządowym nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir. Skupia ono
wszystkich ludzi bez względu na wiek,
którzy chcą połączyć zamiłowanie do jazdy
konnej z podtrzymywaniem tradycji
kawaleryjskich. Ponadto realizujemy
szeroko pojęte wychowanie patriotyczne,
szanując wartości narodowe „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.
Za 6. Pułkiem Ułanów Kaniowskich
ze Stanisławowa, który wybrali sami
uczniowie i którego tradycje chcą
podtrzymywać, przemawiał fakt, iż część
mieszkańców naszego miasta pochodzi
z tamtych terenów oraz to, że bardzo
ciekawa jest jego historia, poza tym
przedwojenny sztandar - co się rzadko
zdarza - zachował się do dziś.
Obecnie koło skupia 13 uczniów
(najmłodszy ma 8 lat) i 4 osoby dorosłe.
Spotkania odbywają się zawsze
w
drugi
p on i e d zi a ł e k
m i e s i ą ca
w Gimnazjum Samorządowym nr 2
w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na
Sybir w sali nr 7.
Opieką merytoryczną objął nas pan Michał
Andrzejak ze Stowarzyszenia 15. Pułku
Ułanów Poznańskich, które działa od 30 lat
w Poznaniu. Jego pomoc jest dla nas bardzo
ważna.
Od marca 2013 r. jesteśmy częścią
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich w Bolesławcu.
Po czerwcowym ognisku w Dobrej
przystąpiliśmy do pierwszych wspólnych
działań. Wspieraliśmy wyjazd Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich do Żar na XV Ogólnopolski
Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej
„Wielkie Bałakanie”. Aktywnie włączyliśmy
6
się w miejskie obchody 70. rocznicy zbrodni
wołyńskiej i 25-lecia Ogólnopolskiego
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich we Wrocławiu.
Bierzemy udział w obchodach ważnych
rocznic państwowych. Podjęliśmy ponadto
współpracę z harcerzami z Hufca
bolesławieckiego, z panem Zdzisławem
Abramowiczem na czele.
Stale też podnosimy umiejętności
z zakresu wyszkolenia jeździeckiego.
14 listopada 2013 r. okazał się dla nas
przełomowy, ponieważ zaczęliśmy szkolenie
wojskowe pod opieką pana Andrzeja
Potaczka, który uczy nas w Kliczkowie
podstaw jazdy kawaleryjskiej. Ćwiczenia
odbywają się obok zamku w każdą sobotę
o godzinie 8.00. Osoby zainteresowane jazdą
konną bez elementów militarnych znajdują
się pod opieką pani instruktor Ewy
Trąbczyńskiej i ćwiczą na „Ranczo” w Dobrej
w terminach umówionych indywidualnie.
Za naukę jazdy konnej płacą rodzice
uczniów.
Praca w kole wymaga dobrej
organizacji i poświęcenia czasu wolnego oraz
pogodzenia wszystkiego z nauką, a jazda
konna wiąże się z pokonywaniem różnych
barier psychicznych i fizycznych, co często
jest dla młodych ludzi dużym wyzwaniem.
Stale też uzupełniamy wyposażenie
ułańskie, które jest drogie.
Mimo tych przeciwności dążymy do
celu, jakim jest podtrzymywanie tradycji
kawaleryjskich
II
Rzeczypospolitej.
Pierwszy oficjalny pokaz w mundurach
nastąpi wiosną 3 maja na zamku
w Kliczków. Później będziemy pracować nad
pokazem jazdy konnej na 25–lecie
bolesławieckiego
Koła
Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich.
Bardzo dziękuję tym wszystkim,
którzy nas wspierają.
Grzegorz Jankowski
Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy dzień wiosny
na naszej półkuli obchodzony
jest w dniu równonocy
wiosennej, który najczęściej
przypada 21 marca lub dnia
poprzedniego
czy
też
następnego, w zależności od
tego, gdzie jest obserwowana.
Wtedy to topi się marzannę,
boginię
mroźnej
zi my
i śmierci. Zwyczaj ten oznacza
zakończenie okresu zimowego
i rozpoczęcie wiosny. Obecnie
obrzęd
łączony
jest
z nastaniem kalendarzowej wiosny.
Astronomiczna wiosna rozpoczyna się
w momencie równonocy wiosennej i trwa
do momentu przesilenia letniego, co w
przybliżeniu oznacza na półkuli północnej
okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca
(czasami daty te wypadają dzień wcześniej
lub dzień później). Z każdą kolejną dobą
dzień jest dłuższy, a noc krótsza, aż do
przesilenia letniego.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się
okres roku, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza wahają się pomiędzy
5 a 15°C. Wtedy następuje początek
wegetacji roślin
oraz kwitnienie
przebiśniegów i krokusów.
Temp era tu ra
p ow ietrza
wiosną rzadko spada poniżej
0 °C, choć w maju bywają tak
zwani zimni ogrodnicy - są to
św. Pankracy (12 maja), św.
Serwacy (13 maja) i św.
Bonifacy (14 maja) oraz
zimna Zośka - św. Zofia (15
maja), gdy temperatura
znacznie się obniża i częste
jest przemarzanie roślin.
Wiosna w rolnictwie to okres
intensywnej pracy. Gdy stopnieje śnieg
i zazielenią się łąki, zaczyna się wypas
zwierząt hodowlanych, np. owce wypędza się
na hale, gdzie pozostają aż do jesieni.
Wiosną
wszystkie
organizmy
zwiększają swoją aktywność i zwierzęta
rozpoczynają rozmnażanie. Pierwsza faza
okresu rozmnażania to dobieranie się
w pary i gody.
Wiosną obchodzone są uroczystości
Wielkanocne. Jest to najważniejsze święto
w religii chrześcijańskiej.
Źródło: Internet M.K.
Polskie przysłowia ludowe na marzec
1. W marcu jak w garncu.
2. Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
3. Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
4. Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
5. Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
6. Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
7. Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.
8. Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
9. Słońce marcowe, owocom niezdrowe.
10. Marzec zielony - niedobre plony.
7
Liryka, liryka
By zabić tak zwaną presję.
Jesień z literaturą
*
Jesień to popołudniowy spacer,
stający się pustą kartką papieru,
jesień to liście splecione w gruby warkocz,
pałętające się pod nogami jak
bezsensowne zdania,
jesień to żywot zwierząt,
przemijający jak twórcza wena,
jesień to las,
i jego magia niekompletnej ciszy,
tak przecież dla nas potrzebna,
jesień to potok w górach-potok słów,
jesień to… nasz poetycki tlen.
Maja S.
Wiersz został otrzymał I nagrodę
w konkursie „Ogrody jesieni”, dlatego, choć
zbliża się już wiosna, prezentujemy go Wam
z wielką przyjemnością.
*
Napadają mnie myśli,
Których często nie mogę zrozumieć,
Walka z nimi i tak mi nie pomaga,
Chcę już się komuś wyżalić,
Ale nie mam zaufanych osób,
Więc zrobię tylko jedno,
Przeniosę mój ból na kartkę papieru,
I ukryję to gdzieś, gdzie nikt tego nie
znajdzie,
I będę żył tak, jak gdyby nigdy nic.
*
Ścigać własne szczęście,
Pieprzyć co się stanie na zakręcie,
Biegnąc ciągle przed siebie,
By już poczuć swą kwestię,
Wykrzyczeć swą agresję,
8
Gdy nadszedł ten moment zakochania,
Gdy już wiedziałem, że to ta jedyna,
Wszystko dookoła przestało mnie
Interesować,
Tylko te myśli o niej,
To pragnienie zobaczenie jej ciągle we mnie
szalało,
Te pierwsze uczucie zazdrości, które
nakłaniało mnie do złego,
To wszystko z miłości, która mną
zawładnęła,
I do tej pory pragnę tylko ciebie,
Bez ciebie szaleję,
Bez ciebie cały świat traci blask,
Bądź ze mną do końca życia,
A będzie nam jak w niebie .....
*
Wszystko powoli Traci sens,
Wyraz twarzy pokazuje obojętność ,
Wszelkie starania już nie pomagają,
Wymuszenie uśmiechu na twarzy,
Wymuszenie złapania za rękę,
I pytania znajomych:
''Co, wy już nie jesteście razem?''
Ale rozum nie pozwala zrezygnować,
Każe walczyć do końca,
By wszystko powróciło do normy,
Ta druga połówka musi tego chcieć...
Kamil Danielewicz kl. III a
Opowiadanie fantasty - część I
Wąską alejkę, prócz światła księżyca,
wypełniał hałas z karczmy "Czarny Kot".
Wysoka postać ubrana w czarny płaszcz
z kapturem kroczyła zdecydowanym
krokiem w stronę tej karczmy. Greibler
Rookmar spędziłby noc w przytulnym
przybytku "Słodki sen", gdyby nie to, że
wszystkie miejsca na nocleg były już zajęte.
Tak więc musiał się zadowolić cieszącym się
o wiele mniejszym uznaniem "Czarnym
kotem". W tej karczmie nieraz dochodziło do
bijatyk i burd. Greibler nie obawiał się
ewentualnego ataku na swoją osobę, umiał
walczyć. Kiedy przekroczył próg gospody od
razu wyczuł zapach wymiotów, gnoju
i zsiadłego mleka. Cały budynek wypełniał
gwar rozmów i pijackich piosenek. Zdjął
kaptur, odkrywając długie, czarne włosy
i podszedł do baru. Wyjął z torby skórzaną
sakwę.
-Piwo proszę.
Kulawy karczmarz o podbitym oku
pokuśtykał w stronę beczułki i napełnił
kufel złocistym napojem.
-Pięć dukatów się należy - oznajmił
gardłowym głosem.
Po zapłaceniu należności, Greibler, z kuflem
w ręku, zaczął szukać wolnego miejsca przy
stolikach. Po stwierdzeniu, że takowego nie
ma, usiadł przy barze i pociągnął zdrowo
z kufla. Zaczął się przyglądać ludziom
swoimi szarymi oczami. Przy jednym ze
stolików siedziało sześć osób: dwóch ludzi,
dwóch krasnoludów i dwie elfki. Krasnolud
o potężnej, rudej brodzie raz po raz sięgał po
potężny kufel piwa, opowiadając jakieś
dowcipy, którym wtórował śmiech elfki
o jasnych włosach, chichot krasnoluda,
który wyglądał na o wiele starszego
od rudobrodego i gardłowe wrzaski ludzi.
Natomiast druga elfka, czarnowłosa
i dumna, zdawała się być znudzona
i poirytowana towarzystwem, z jakim musi
obcować. Przy sąsiednim stoliku siedziało
dwóch czarnowłosych mężczyzn. Jeden
z nich palił fajkę i opowiadał o czymś swemu
towarzyszowi, który co jakiś czas
przytakiwał mówcy i dolewał wina do
kieliszków. W kącie siedziała postać
z kapturem na głowie, uważnie obserwująca
wszystkich w pobliżu. Oprócz nich
w karczmie roiło się od nieudolnych grajków
przepijających swe marne wynagrodzenie
zarobione na ulicy, i wielu innych, jak zwykł
mawiać Greibler "mentów". Po dłuższej
chwili usiadł obok niego mężczyzna
o posiniaczonej twarzy. Jego ciałem targały
dziwne drgawki.
-Ej, ty!-zawołał ochrypłym głosem.
-O co chodzi?-spytał grzecznie Greibler,
ale wiedział, że za chwilę dojdzie do bójki.
-Nie podobasz mi się!-ryknął mężczyzna
i dobył zzs pazuchy nóż.
Reakcja Greiblera była błyskawiczna- dobył
miecza i w ostatniej chwili uchylił się przed
ciosem napastnika. Wyprostował się, zrobił
salto, przeskoczył atakującego i ciął ostrzem
po jego plecach. Gdy mężczyzna runął na
ziemię, większość osób wybiegła z krzykiem
z karczmy. W gospodzie został tylko
Greibler, dwóch krasnoludów, dwóch ludzi
i dwie elfki, dwóch mężczyzn, jeden z fajką,
drugi z butelką wina, i tajemnicza postać
w kapturze. Mężczyzna o czarnych włosach,
który wcześniej słuchał opowieści swego
towarzysza, podszedł do ciała napastnika
i zmierzył mu puls.
-Nie żyje.-oznajmił spokojnym głosem.
-Oczywiście, że tak - odrzekł Greibler.
-A cóż to? - zapytał samego siebie mężczyzna
i obrócił zwłoki – ma białe plamy pod
oczami. Może to wskazywać tylko na jednoprzed godziną w jego żyłach zaczęła działać
toksyna pochodząca z Asghramwarnu,
powodująca drgawki i ataki agresji.
Co oznacza, że któraś z osób przebywających
w tej miłej gospodzie wstrzyknęła temu
biedakowi toksynę i celowo nie wyszła
z karczmy, by zobaczyć skutki swego
działania. Jednakże powód, dla którego ta
osoba wstrzyknęła toksynę na razie nie jest
mi znany. Och, ale gdzie moje maniery?
Nazywam się Shermer Losher, prywatny
detektyw, do usług.
9
-A ja - odezwał się towarzysz Shermera nazywam się Sowman Garn, wspólnik
Loshera.
Tajemnicza postać zdjęła kaptur i ukazała
swą bladą twarz, kasztanowe włosy i szaroniebieskie oczy.
-Imponujące, panie Losher - przemówił
pochlebczym głosem – Jestem Honthe
Misxis i to ja wstrzyknąłem temu
człowiekowi toksynę.
-No proszę, nasz zleceniodawca przemówiła czarnowłosa elfka - czekamy na
ciebie od ponad godziny! Czemuż to dopiero
teraz się ujawniłeś?
-Spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim
czasie! - odrzekł Honthe – jak zapewne
zdążyliście się zorientować - wskazał na
Shermera, Sonwanna i Greiblera - ta
szóstka to legendarna Kompania Sześciu.
Wynająłem ich jako eskortę tajnego
ładunku. Jest on bardzo cenny i uznałem,
że sześć osób nie wystarczy jako ochrona.
Nawet z takimi umiejętnościami/jakie
posiada Kompania. Dlatego uznałem, że
potrzebuję więcej ludzi, i to wyjątkowych.
Wstrzyknięcie toksyny miało służyć
sprawdzeniu umiejętności potencjalnych
kandydatów. Do tej karczmy przychodzą
czasem tacy ludzie jak wy, ponownie wskazał
na
Shermera,
Sonwanna
i Greiblera.
-Jakie wynagrodzenie?- spytał Greibler i dokąd jedzie ten ładunek?
-Wynagrodzenie wynosi pół miliona
dukatów na jedną osobę - odpowiedział
Honthe - Ładunek jedzie do Imperium
Mossgnardu, panie...
-Greibler - rzekł zabójca człowieka, któremu
wstrzyknięto toksynę - Greibler Rookmar.
Gabriel Rydzak kl. I d
Anegdoty o sławnych uczonych
Leonardo da Vinci
(1452-1519)
Wybitny
malarz,
rzeźbiarz,
matematyk
i
odkrywca
epoki
renesansu.
By ł
w eg e ta ri a n i n em
i uwielbiał zwierzęta. Jego
miłość do nich była tak
wielka, że często chodził
na targ tylko po to, by
kupić jakieś zwierzę i wypuścić je na
wolność.
Albert Einstein (1879 1955)
Fizyk
urodzony
w Niemczech, dostał
Nagrodę Nobla w 1921
roku za odkrycie praw
rządzących zjawiskiem
fotoelektrycznym i prace
10
w zakresie fizyki teoretycznej. Największy
fizyk teoretyk XX wieku - sformułował
teorię względności.
Einstein zaczął dopiero czytać w wieku
dziewięciu lat, zawsze miał kłopoty
z pisaniem, za to z myśleniem żadnych
problemów. Podobnie jak wielu innych
uczonych, Einstein pochłonięty pracami
naukowymi nie przywiązywał wielkiej wagi
do spraw życia codziennego. Pytał, po co na
przykład czyścić buty, gdy ciągle pada
deszcz, lub nosić w tym czasie kapelusz,
kiedy schnie on o wiele wolniej niż jego
włosy?
Osobisty kierowca Einsteina podczas
każdego z wystąpień miał zwyczaj siadać
z tyłu sali i przysłuchiwać się wywodom
słynnego naukowca. Po kilku takich sesjach
stwierdził,
że
to
żadna
sztuk a
i prawdopodobnie sam mógłby poprowadzić
wykłady. Einstein, znany z ekscentrycznego
poczucia humoru, dał mu szansę. Na jednym
z wykładów zamienił się z kierowcą
miejscami. Uczony usiadł za plecami szofera
przebrany w jego uniform, natomiast
kierowca
poprowadził
wykład.
I rzeczywiście, wystąpienie było nadzwyczaj
udane. Na końcu jeden ze słuchaczy zadał
szczegółowe pytanie. Niezmieszany szofer
stwierdził:
- Odpowiedź na to pytanie jest całkiem
prosta, założę się, że mój siedzący z tyłu
kierowca, mógłby na nie odpowiedzieć.
regularnie prowadził zajęcia na uczelni,
jeden z jego studentów ze zdziwieniem
stwierdził:
- Panie profesorze, pytania na tegorocznym
egzaminie były takie same jak w latach
poprzednich!
- To prawda - powiedział Einstein - lecz
w tym roku odpowiedzi są inne.
Źródło: Internet
W pewnym okresie życia, gdy sławny uczony
Guma do żucia
Guma do żucia to rodzaj słodyczy
przeznaczonych do żucia. Tradycyjnie
produkowana była z soku otrzymywanego
przez nacięcie pnia sączyńca. Obecnie, z
powodów ekonomicznych i jakościowych,
wykonywana jest syntetycznie z polimerów.
Niektóre gatunki gumy do żucia mają
oprócz właściwości smakowych także
zastosowanie
w
profilaktyce
stomatologicznej (gatunki te mają obniżoną
zawartość cukru). Inne, jako wspomagające
rzucanie nałogu palenia tytoniu, zawierają
nikotynę lub jej pochodne.
O gumach do żucia krążą różne
historie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że
produkt ten może pomóc w odchudzaniu czy
w nauce. Oto kilka ciekawostek o gumie do
żucia i jej najpopularniejszych producentach
Wm.
Wrigley
Jr.
Company
jest
największym na świecie
p r o d u c e n t e m
i dystrybutorem gumy
do żucia. Oprócz gum, Wrigley posiada
szeroki asortyment słodyczy, w tym miętusy
i cukierki. Atutami firmy Wrigley są jej
dziedzictwo, duch innowacji, globalny
zasięg, wiedza fachowa i koncentracja na
kliencie. Sprawiły one, że jest ona uznanym
liderem w swojej branży i jedną
z najbardziej znanych i ulubionych marek
na świecie. Od października 2008 roku
firma Wrigley stała się częścią Mars
Incorporated, stając się tym samym jedną
z największych firm spożywczych na
świecie.
Orbit
marka
bezcukrowych gum do
żucia
firmy
Wrigley
Company. Dostępna jest
w
różnych
smakach
i opakowaniach. Guma
Orbit powstała w Stanach
Zjednoczonych w 1944. Podczas II wojny
światowej, ze względu na racjonowanie
produktów, skład gumy był uproszczony.
Nazwa Orbit powstała ze słowa sorbitol
( p o ł ą c z e n i e
a l k o h o l u
z cukrem).
Pod koniec 2007 roku, American Dental
Association wydało oświadczenie, że żucie
niektórych gum Orbit, przez co najmniej 20
minut po jedzeniu, poprawia zdrowie jamy
ustnej.
Donald – rodzaj gumy do żucia,
produkowany
przez
holenderską firmę Maple Leaf
B.V.
Do każdej gumy dołączona była historyjka
obrazkowa
z
postaciami
znanymi
z kreskówek wytwórni The Walt Disney
Company. Na historyjkach znalazły się
oprócz Kaczora Donalda również Myszka
Miki, Minnie, Daisy jak również Goofy oraz
Pluto. Historyjki te nie posiadają numeracji.
11
Turbo – guma do żucia o smaku brzoskwini, wyprodukowana przez
turecką firmę Kent. Gumy do żucia zawierały wkładki ze zdjęciami
samochodów, motocykli i innych środków transportu. Były popularne
wśród młodzieży pod koniec lat 80. i na początku lat 90. (głównie
w Polsce i Rosji), a wkładki ze obrazkami stały się cennymi
przedmiotami dla kolekcjonerów i przez wielu sympatyków zbierane są do dziś (mimo że
produkcję zakończono w roku 2007).
Na podstawie Internetu Klaudia Krysa klasa II d
Coś dla zdrowia i intelektu, czyli tematyczna
uzupełnianka ortograficzna (część II)
Nie…mal ka…dy produkt …ywnościowy zawiera jakieś witaminy, ale są one r…..ne w
rozmaitych potrawach. …ocia…by dlatego posiłki powinny być urozmaicone. A więc opr…cz
owoc…w, wa…yw i s…r…wek nale…y jeść r…wnie… inne wyroby i dania, najlepiej p…y…
ądzone w domu. Zmiany w jadłospisie sp…yjają zaopat…eniu organizmu nie tylko we
wszystkie najwa…niejsze witaminy, lecz tak…e w pozostałe składniki od…ywcze. Poniewa…
światło i ciepło wpływają nie…ko….ystnie na …żywność, dlatego prod…kty nale…y p…e…
owywać w ciemnym i …łodnym miejscu.
WAŻNE ADRESY
I TELEFONY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU,
UL CICHA 7
TEL: 075 645 7823
Konsultant prawnik obsługuje interesantów w godzinach:
wtorek - 07:00 - 12:00 środa - 11:15 -16:00 czwartek - 07:00 - 12:00 piątek 07:00 - 12:00
Konsultant psycholog obsługuje interesantów w godzinach:
poniedziałek - 15:00- 18:00 środa - 07:15 - 11:15 piątek - 15:00 - 18:00
12
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
STOWARZYSZENIE „ MY RAZEM”
ŁAZISKA 30,
BOLESŁAWIEC UL. M. BRODY 13
TEL: 075-732-14-59
Punkt Informacyjno - Kontaktowy
ds. Narkomanii
czynny - wtorek - godz. 17.00 - 19.00
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
BOLESŁAWIEC, UL. TYRANKIEWICZÓW 11,
TELEFON 75 732 58 98
komórka 504 582 785
TEL: 075-732-26-58
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI, BOLESŁAWIEC, UL. CHROBREGO 2a,
TEL: 075- 732-47-47
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. UZALEŻNIEŃ
BOLESŁAWIEC, PL. PIŁSUDSKIEGO 1,
BOLESŁAWIECKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW „ PRZEMIANA”
BOLESŁAWIEC, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 38 A
TELEFON 75 732 36 10
CZYNNY PO GODZINIE 17:00
GRUPA AL–ANON DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TEL: 075-645-65-22
PCK- ZARZĄD REJONOWY,
BOLESŁAWIEC, AL. TYSIĄCLECIA 30,
Poniedziałek godz. 17.00
TEL: 075-31- 58
ul. Plac Zamkowy przy kościele
Grupa Al-Anon „ EDYTA”
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
TELEFON ZAUFANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEBIESKA LINIA (przemoc w rodzinie)
116 111
801 120 002
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Czynny od poniedziałku do soboty od godz.
10.00 - 22.00
Niedziela godz. 10.00 - 16.00
116 000
ZAGROŻENIA W SIECI
800 100 100
całe połączenie płatne tylko 35 gr.
www. helpline.org.pl
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki,
Leczenia i Terapii Uzależnień
w Jeleniej Górze ul. Wolności 70
e-mail: [email protected]
tel. 75 647 33 90, 91, 94
(od poniedziałku do piątku od 11.00 do 17.00)
13
Zbiórka pieniędzy na leczenie
naszego Kolegi
Za zgodą dyrektora szkoły Samorząd
Uczniowski organizował zbiórkę pieniędzy
w czasie spotkań z Rodzicami 13 lutego i
podczas szkolnych Walentynek 14 lutego na
leczenie naszego Kolegi Kuby
Legieżyńskiego.
Zebraliśmy łącznie
4 106,86 zł.
Dziękujemy Rodzicom,
Nauczycielom i Koleżankom i
Kolegom.
Zespół redakcyjny w składzie: Krzysztof Ruciński,
Przemysław Kania, Kamil Danielewicz, Gabriel
Rydzak, Klaudia Krysa pod opieką pani Marioli
Kozioł i pani Aleksandry Szylin.
Opracowanie graficzne: Koło informatyczne pod
opieką pani Urszuli Ilczyny.
14
Spis treści:
Tytuł artykułu:
strona:
Rocznica nadania naszej szkole
imienia „Polaków Zesłanych na
Sybir”.
2
Konkurs Recytatorski o Tematyce
Sybirackiej.
3
Konkurs Wiedzy o Bezpiecznym
Internecie 2014.
3
Najlepsze Gimnazjum w Turystyce
w roku 2013.
4
Nasi uczniowie bezkonkurencyjni
w szachach.
4
Nasze gimnazjalistki Mistrzyniami
Powiatu w siatkówce.
5
Sukces w Dolnośląskich Meczach
Matematycznych.
5
Koło historyczne Miłośników Jazdy
Konnej im. 6. Pułku Ułanów
Kaniowskich.
6
Pierwszy Dzień Wiosny.
7
Liryka, liryka...
8
Opowiadanie fantasty - część I.
9-10
Anegdoty o sławnych uczonych.
10-11
Guma do żucia.
11-12
Coś dla zdrowia i intelektu, czyli tematyczna uzupełnianka ortograficzna (część II).
Ważne telefony.
12
12-13

Podobne dokumenty