poz. 590-797 - Antykwariat LOGOS

Transkrypt

poz. 590-797 - Antykwariat LOGOS
W
O
J
S
K
O
W
O
Ś
Ć
590. ALBUM Legionów Polskich: 126
obrazów. Kraków: Centralne Biuro Wyd.
N.K.N., 1916. – [4] s., 64 s. tabl., il., 23
cm, brosz. wyd. Zbiór 128 fotografii z walk
i życia Legionów Polskich. Na okładce reprodukcja barwnej akwareli Zygmunta
Rozwadowskiego (1870-1950) przedstawiająca ułana na koniu. Papier kredowy.
Niewielkie zagniecenia okł., poza tym
stan bardzo dobry.
100. –
591. ALBUM zjednoczenia. Pamiątka
piętnastolecia odzyskania niepodległości.
Warszawa: skł. gł. Tow. Wyd. „Rubikon”,
1934. – 200 s., liczne il. w ramach paginacji, 17 × 25 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. na licu
i futerałem okl. pap. Blisko 200 fotografii
z dziejów walk o niepodległość i scalenie
ziem polskich (1919-1922) z różnych frontów
i części ziem polskich. Fotografie dokładnie opisane i nierzadko zaskakujące
w doborze (np. rozmowy frontowe polsko-bolszewickie w Połocku, pierwsza polska marynarka wojenna nad Ptyczą 1919 czy uroczystości sowieckie
w Mińsku Litewskim po zajęciu Wilna). Znakomity materiał ilustracyjny.
Przedmowa: Maciej Wieliczko. Niewielkie uszkodzenie futerału. Stan albumu
bardzo dobry.
200. –
216
592. ARCISZEWSKI Franciszek Adam (1890-1969):
Ostróg – Dubno – Brody. Walki 18 Dywizji Piechoty
z konna armją Budiennego (1 lipca – 6 sierpnia 1920).
Oprac…. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1923.
– 189, [3], VI s., [2] k. map rozkł., [20] k. szkiców rozkł.
(luzem w kieszonce), 24 cm, opr. ppł. z epoki z tyt. na
grzbiecie. Podpis własnościowy z epoki na k. tyt.: „Zbyszycki, por.”. Biuro Historyczne Sztabu Generalnego.
Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918-21, t. II.
Monografia wojskowo-historyczna walk 18 Dyw. Piech.
ze słynną bolszewicką armią na Wołyniu autorstwa ówczesnego jej szefa sztabu (późniejszego generała). Mapy,
w tym jedna kolorowa 50,8 × 78,8 cm o skali 1:300.000
i 1:75:000. Minimalny ślad po lekkim zalaniu w prawym, dolnym narożniku
kart oraz naturalne zażółcenia. Poza tym czysty egz.
120. –
593. BALCK William (1858-1924): Rozwój taktyki w ciągu wielkiej wojny; z niem.
przeł. Tadeusz Różycki (1887-1953) i przedm. do pol. wyd. zaopatrzył Tadeusz
Kutrzeba (1886-1947); Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1921. – 284 s., il., 23 cm, opr. ppł. z epoki
z tyt. na grzbiecie. Podpis własnościowy z epoki na k. tyt.: „Zbyszycki, por.”.
Na kartach suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Strategia i taktyka
w I wojnie światowej w oprac. generała b. armii niemieckiej.
90. –
594.BAON Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 9. Jednodniówka. Red. nacz.
i odp. Kornel Bogotko. Bereza Kartuska: Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 9, 1930. – 63, [1] s., [4] k. tabl., fot., portr., 31 cm, okł, karton wyd.
z ramką i odznaką SPR na przednim licu i sygnaturą Drukarni Ministerstwa
Spraw Wojskowych tłocz. w srebrze na odwrocie. Dedykacje 8 kaprali tytularnych z cenzusem z Baonu Podchorążych datowane: „Bereza Kartuska
w kwietniu 1930 r.”. Pamiątkowa jednodniówka z okresu istnienia Szkoły
Podchorążych Rezerwy Piechoty i 9 Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty
Rezerwy Piechoty w Berezie Kartuskiej (1927-1929). Zawiera m.in. historię
Berezy Kartuskiej oraz
opis działalności szkoły autorstwa oficerów
i podchorążaków. Wśród
autorów m.in. Kazimierz
Moczarski (1907-1975),
dziennikarz, późniejszy
szef Biura Informacji
i Propagandy ZWZ-AK
217
oraz autor „Rozmów z katem”. Odbarwienia i przybrudzenia na krawędziach
okł. oraz niewielkie zagięcia. K. tyt. minimalnie przybrudzona na obrzeżach.
Poza tym czysty egz.
150. –
595. BOROWIEC Stanisław (1884-?): Nad Bugiem. Walki osłonowe 7 Dywizji
Piechoty (5 sierpień – 11 wrzesień 1920). Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1925. – 153, [6] s., 14 k. tabl. rozkł. zał. (mapy i szkice), 24 cm, opr.
ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe przedwojennych jednostek
wojskowych. Monografia walk 7 Dywizji Piechoty z bolszewikami w czasie
ofensywy sierpniowej 1920 r., m.in. z walk o Chełm i Hrubieszów oraz likwidacji armii konnej Budionnego.
150. –
596.BOROWY Wacław (1890-1950): Anglicy, Szkoci i Irlandczycy w wojsku polskim za Zygmunta III. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1949. – 21 s., 25 cm,
brosz. wyd. Z dedykacją autora. Odb.: z „Studiów z dziejów kultury polskiej”.
Historia udziału najemnych oficerów i żołnierzy anglosaskich w wojsku Rzeczypospolitej do 1633 r. Studium źródłowe. Tyt. okł.
30. –
597. [BUDIONNY Siemion (1883-1973)] KRÓTKI rys organizacji i taktyki jazdy Budiennego oraz
sposób szkolenia piechoty w zwalczaniu tejże. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1920. – 25 s., [1]
k. złoż., tabele, 15 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. podpis
ołówkiem oficera kawalerii z epoki. Ministerstwo
Spraw Wojskowych. Tylko do użytku służbowego.
Praca z okresu wojny polsko-bolszewickiej związana
ze szkoleniem oddziałów zaporowych do walki z kawalerią sowiecką. Stan bardzo dobry.
50. –
598. CANTAL Piotr: Armja napoleońska. Studjum o podstawach armji napoleońskiej; przełoż.
i przedmową zaopatrzył Juljan Stachiewicz (18901934). Lwów: Wyd. Pol., 1919. – VIII. 127, [1] s., 20
cm, brosz. wyd. Studium wojskowe o armii rewolucyjnej Francji z uwzględnieniem okresu napoleońskiego z przedmową przyszłego polskiego szefa
sztabu głównego. Przybrudzenia okł. oraz zażółcenia pierwszych i ostatnich kart.
50. –
599. CEPNIK Kazimierz: Edward Śmigły Rydz,
generalny inspektor Sił Zbrojnych. Zarys życia
i działalności. Warszawa: Instytut Propagandy Państwowo-Twórczej, 1936. – 192, [2] s., [1] k. portr., 25
cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem i srebrem tyt. na
218
przednim licu z ramką i innymi ozdobnikami. Biografia Marszałka Edwarda
Rydza-Śmigłego. Stan bardzo dobry.
120. –
600.CZECHOWSKI Aleksander: Historja wojny rosyjsko-japońskiej z przedmową Romana Dmowskiego (1864-1930). Warszawa: Tow. Firmowo-Komand.
Lutosławski, Zamoyski i Ska, 1906. – XXIV, 264 s., pl. i rys. w tekście, 15
cm, opr. wyd. pł. Prywatne pieczątki własnościowe. Kronika wojny z 1905 r.
Przybrudzenia i otarcia okł. oraz naturalne zażółcenia na kartach.
50. –
601.CZERMAŃSKI Zdzisław (1901-1970): Józef Piłsudski w 16 rysunkach…
Londyn: Komitet Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w 25-cio-lecie Jego
Zgonu, 1960. – teka ([2], 16 k.), il., 39 cm, opr. karton wyd. Pieczątka: „Ze
zbiorów D.(anuty) B. Łomaczewskiej” na ostatniej karcie. Z 18 autografami
złożonymi na egzemplarzu w dn. 8 XII 1985 w P.O.S.K. w Londynie podczas święta 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego (m.in. Wanda Piłsudska
(1918-2001), córka Marszałka; Zuzanna z Wieniawa-Długoszowskich Vernon,
córka gen. Bolesława; Józef Garliński [1913-2005], prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie). Rocznicowa reedycja przedwojennej teki 13 rysunków
plus 3 nowych wizerunków Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
obejmująca wizerunki z lat 1915-1935 przedstawiająca sceny z życia codziennego, rodzinnego, politycznego i wojskowego.
500. –
219
602.DEMKOWSKI Piotr (1895-1931): Bój pod Wołkowyskiem 23-24 września 1920
r. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1924. – 108, [1] s., 14 k. tabl rozkł.
(szkice i mapki), 25 cm, opr. ppł. Studia Taktyczne z Historii Wojen Polskich
1918-21, t. 4. Biuro Historyczne Sztabu Generalnego. Studium wojskowe z bitwy
20-29 września 1920 r. nad Niemnem z armią sowiecką. Drobne zbrązowienia
na pierwszych kartach. Tabl. 12 uzupełniona w formie kopii.150. –
603.DOWODZENIE i walka broni połączonych. (F. u. G.). Cz. 1; z niem. przeł.
Stanisław Thun (1894-1944). Cz. 2; z niem. przeł. Eugenjusz Quirini (18911978). Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1925-1926. – VI, 191; VIII,
272 s., 21 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Regulaminów i Instrukcyj Wojsk Obcych. Red. (Stefan) Rowecki i (Henryk) Romiszowski, t. II. Spis rzeczy: Dowodzenie i jego środki; Lotnictwo i kawaleria samodzielna; Rozpoznanie
i ubezpieczenie; Marsz; Postój i biwak; Spotkanie i przebieg natarcia; Pościg;
Przerwanie walki; Natarcie; Obrona; Walki wśród warunków szczególnych;
Lotnicy, balony, ochrona powietrzna; Czołgi, samochody pancerne, samochody opancerzone i pociągi pancerne; Walka gazowa; Środki łączności; Koleje
żelazne, drogi wodne, samochody i tabory; Dowóz i zaopatrzenie oddziałów
walczących. Drobne zagniecenia okł.
120. –
604.DRAGONI Edler von Rabenhorst Alfons: Geschichte des K. u. K. Infanterie-Regimentes Prinz Friedrich August, Herzog von Sachsen, Nr. 45. Von der
Errichtung bis zur Gegenwart. Redigiert… Brünn: Im Selbstverlage des Regi-
220
mentes, 1897. – X, 437, XCI s., [8] k. tabl. (chromolitografowane), [11] k. tabl.
(heliograwiury), 26 cm, opr. pł. wyd. tłocz. złotem na przednim licu i grzbiecie z herbem Austro-Węgier. Na kartach suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki,
Sanok”. Monografia cesarsko-królewskiego 45 pułku piechoty im. księcia Fryderyka Augusta Herzog zu Sachsen (od 1904 Arcyksięcia Józefa Ferdynanda),
którego jednostki do 1914 (1918) stacjonowały w Przemyślu i Sanoku. Liczne
portrety dowódców pułku i kolorowe tablice z umundurowaniem dowódców
i żołnierzy. Stan bardzo dobry. Rzadkie.
900. –
605. DZIEWANOWSKI Władysław
(1882-1951): Szpiegostwo. Rozprawa doktorska przyjęta przez radę wydziału prawa
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa: Księg. F. Hoesicka, 1938.
– 139, [3] s., 24 cm, opr. pł. Z dedykacją autora dla Stanisława Gepnera, rotmistrza
kawalerii Wojsk Polskich, dat. 24 × 1938 r.
Exlibris tegoż rotmistrza i dedykacja osobista tegoż dla swojego przyjaciela mecenasa.
Zawiera m.in.: Istota szpiegostwa; Szpiegostwo w prawie obcym (Rzesza Niemiecka; Związek Sowiecki i Francja);
Szpiegostwo w prawie polskim.
100. –
606.ECHO [KO ADZ]. B.nr: 27 VII 1944. [Warszawa: Wyd. Konwent Organizacji Niepodległościowych], 1944. – [2] s., 29,5 cm. Zawiera wiadomości
z nasłuchów radiowych. Powielacz.
40. –
607.ECHO [KO ADZ]. B.nr: 30 i 31 VII 1944. [Warszawa: Wyd. Konwent Organizacji Niepodległościowych], 1944. – [2] s., 29,5 cm. Zawiera wiadomości
z nasłuchów radiowych. Powielacz.
40. –
608.FELSZTYN [właśc. FELDSZTEIN] Tadeusz (1894-1963): Strzeleckie rozpoznanie terenu. Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1928. – 96 s., [2]
k. tabl. rozkł., il., 19.5 cm, brosz. wyd. Ćwiczenia z zakresu spostrzegawczości, poznania terenu, uwagi i pamięci, opisu i znajomości terenu, odległości
i określania kierunku. Przybrudzenia okł., wewnątrz naturalne zbrązowienia,
poza tym czysty egz.
40. –
609.FOCH Ferdynand (1851-1929): Zasady sztuki wojennej. Wykłady wygłoszone
w roku 1900 w Wyższej Szkole Wojennej; tłum. Tadeusz Różycki (1887-1953).
Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1924. – XIX, [1], 340, [2], X, [1]
s., 25 map luzem, il., 24,5 cm, opr. pł. Bibljoteka Klasyków Wojskowych, t. I.
Zbiór rozpraw wojskowych, udokumentowanych mapami i szkicami, m.in.
wykorzystujący taktykę Napoleona oraz posługujący się licznymi przykłada-
221
mi z wojen od końca XVIII w. do r. 1870. Jedna mapa na pocz. opr., reszta
w kieszonce.120. –
610.GĄSIOROWSKI Janusz (1889-1949): Bibljografja druków dotyczących powstania styczniowego 1863-65. Zebrał i oprac.… Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1923. – 394, IV s., 21 cm, opr. ppł. Pieczątka Biblioteki Wojskowej 61 P.P. Wielkopolskiej. Wydawnictwa Centralnej Biblioteki Wojskowej.
Nr 7. Druk dwuszpaltowy. Obejmuje opis 4168 pozycji, indeks rzeczowy i indeks nazwisk. Otarcia opr., ostatnia karta nieco uszkodzona na marginesie.
Poza tym czysty egz.
100. –
611. HOFFMANN M.[ax] (1869-1927): Wspomnienia. („Wojna wśród niewyzyskanych sposobności’) Z niem. przetłumaczył Tadeusz Bałaban (1884-?). Warszawa
Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1925. – [4], 194, [1] s., 5 k. map luzem (w kieszonce), 25 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy z epoki na k. tyt. z epoki. Bibl.
Pamiętników i Materjałów do Historji Wojny Światowej, t. I. Zawiera m.in.:
Wspomnienia rosyjsko-japońskie; Bitwa pod Sztymbarkiem (Tannenbergiem) Rosyjski „gigantyczny”
plan natarcia Gorlice; Verdun zamiast Włoch; Niedoszłe wojsko polskie i wojna podwodna bez łodzi;
Pokój w Brześciu nad Bugiem; Rok 1918. Gdzieniegdzie podkreślenia czerwoną kredką.
80. –
612. JAKIE są szanse w tej wojnie? [B.m.]: Wyd.
„Nauka i Sztuka” [Krakau: Druck „Akropol”].
[1943]. – [30] s., il., 23 cm, brosz. wyd. Niemiecka
broszura propagandowa ukazująca plastycznie potencjał Niemiec w toczącej się wojnie oraz pozostałych jej sojuszników. Stan bardzo dobry.
60. –
613. JĘDRZEJEWICZ Janusz (1885-1951): W służbie
idei. Fragmenty pamiętnika i pism. Londyn: Oficyna
Poetów i Malarzy, 1972. – 355, [1] s., [10] k. tabl.: il., 25
cm, okł. karton wyd. Wspomnienia byłego premiera
Rzeczypospolitej, m.in. z walk o niepodległość, okresu II Rzeczypospolitej i o Marszałku Józefie Piłsudskim. Stan bardzo dobry.
100. –
614. JUSZCZAK K(.azimierz) W(.awrzyniec)
(1870-?): Szlakiem jeńców z Turkiestanu do niepodległej Polski. Poznań: „Dom Rzemieślniczy”,
1928. – VII, [1], 283, [1] s., [7] k. tabl., [34] s. tabl., 23
cm, opr. pł. Z dedykacją autora. „Polska Siła Zbrojna” na krańcach Chin, Persji i Afganistanu. Histo-
222
ria Związku Polaków Wojsk.
i Wszechrosyjski Zjazd w Piotrogrodzie. Walki III Dywizji
I Korpusu Polskiego. Pochód
12-go Pułku Strzelców Jedlnia – Żłobin. Praca na kresach
wschodnich Mińsk – Słuck
– Bielsk. Historia Polaków, b.
jeńców z armii niemieckiej,
formowania ich siły zbrojnej
w Turkmenistanie i marszu
przez Rosję w ogniu rewolucji
do I Korpusu Polskiego w Mińsku. Sporo informacji o życiu w niewoli w Samarkandzie i o ludności miejscowej i walkach z bolszewikami. Karta przedtyt. i portret autora przestawione
przez introligatora. Bogata ikonografia. Stan dobry.
150. –
6 15 . K A TA L O G w y s t a w y powstania listopadowego. Z uwzględnieniem czasów
pr z ed i popowst a niow ych.
Warszawa: [Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska w Warszawie], 1931. – 219 s.,
[8] k. tabl., fot., 20 cm, brosz.
wyd. Obejmuje 1655 pamiątek
z powstania listopadowego i tej
epoki, w tym wiele z dziedziny
wojskowej.90. –
616. KOPAŃSKI Stanisław: Moja służba w Wojsku Polskim 1917-1939, Londyn: Veritas, [1965]. – 319,
[1] s., [4] k. tabl., 19 cm, opr. wyd. pł. z obwol. Biblioteka Polska. Seria Czerwona, t. 64. Wspomnienia jednego z najbardziej znanych polskich generałów II wojny światowej (m.in. dowódca Brygady
Karpackiej). Obejmują okres służby w armii rosyjskiej, udział w I Korpusie Polskim na Wschodzie,
obronę Lwowa przed Ukraińcami, wyprawę wileńską 1919 r. kampanię 1920 r. z bolszewikami oraz
okres służby w Wojsku Polski w okresie międzywojennym. Stan bardzo dobry.
100. –
223
617. [KOŚCIUSZKO Tadeusz] Rozkazy Tadeusz
Kościuszki do generała Orłowskiego w roku 1794
skierowane. Poznań: Wydział Nauki M.W.R.i O.P.,
1925. – 104 s., 24 cm, opr. ppł., z tłocz. tyt. na grzbiecie. Pieczątka: „Stefan Orłowski…”. Zbiór 347 listów Naczelnika do gen. Józefa Orłowskiego (17421807), komendanta miasta Warszawy i siły zbrojnej
Księstwa Mazowieckiego, odpowiedzialnego za
sprawy organizacyjne i umocnienia obronne. Pierwszorzędny materiał archiwalny ze zbiorów Henryka
Mańkowskiego z Winnogóry. Z przedmową A.M.
Skałkowskiego. Zbrązowienia na pierwszych kartach i otarcia opr., poza tym czysty egz.
80. –
618.[KOŚCIUSZKO Tadeusz (1746-1817)]: Tadeusza Kościuszki opis kampanii r.
1792. Z autografu Biblioteki Kórnickiej ogłosił Zygmunt Celichowski (18451923). Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1917. – 27 s., 19 cm, brosz. wyd. Krytyczne naukowe wydanie manuskryptu autorstwa Tadeusza Kościuszki będącego
zarysem dziejów kampanii obronnej Polski przeciwko Rosji z 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja. Stan bardzo dobry.
50. –
619.KOTARBIŃSKI Tadeusz (1886-1981): Z zagadnień ogólnej teorii walki. Warszawa: Sekcja Psychologiczna Tow. Wiedzy Wojskowej, 1938. – 92, [4] s., 21
cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
Z dedykacją autora. Studium prakseologiczne rozważające walkę z punktu
widzenia ogólnej teorii czynu.
50. –
620.KRZECZUNOWICZ Kornel (1894-1988): Ułani Księcia Józefa. Historia 8
Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945. Londyn: B. Świderski,
1960. – 316, [4], s., [22] s. tabl., [1] k. tabl (kolor.), il. i mapy w tekście, 24
224
cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem monogramem pułku na licu. (acc.) Księga
200-lecia Ułanów Ks. Józefa. Londyn: [Nakł. Autora], 1984. – VIII, 104, [1]
s., il., 24 cm, brosz. wyd. z obwol. Ze słowem wstępnym gen. broni Władysława Andersa. Monografia pułku obejmująca czasy Księstwa Warszawskiego
oraz wojnę 1920 r. Dodatek uzupełniający do wydanej w 1960 r. monografii
[7 Pułku] „Ułanów Księcia Józefa”. Stan bardzo dobry.
180. –
621.[KSIĄŻKA telefoniczna SS i policji niemieckiej w Warszawie] Fernsprech-Verzeichnis des
SS – und Polizeiführers des Kommandeurs der
Ordnungspolizei für den Distrikt Warschau
und Polizei – Präsidium Warschau. [B.m.:
b.w., 1944]. – [72] k., 21 cm, zszywka. Książka telefoniczna kierownictwa SS i policji Komendantury Policji Porządkowej na Dystrykt
Warszawa i Prezydium Policji w Warszawie.
Zawiera spis poszczególnych wydziałów z numerami telefonów oraz spis osób z kierownictwa wraz z numerami służbowymi i domowymi. Wśród nich gen. bryg. SS i gen. mjr policji Franz Kutschera, zastrzelony
w wyniku zamachu oddziału Armii Krajowej 1 II 1944 r. Książka odbita z oryginalnej metodą kopii fotograficznej (na papierze światłoczułym) przez konspirację polską. Naturalne zagięcia papieru fotograficznego i przybrudzenia
pierwszych kart. Całość czytelna.
200. –
622.KUKIEL Marjan (1885-1973): Bitwa pod Wołoczyskami (11-24 lipca 1920). Warszawa Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1923. – 53, [2] s., il., [1] k. mapa (56 × 45
cm) rozkł., 10 k. szkiców złoż. (luzem w kieszonce), 24 cm, opr. ppł. z epoki z tyt. na grzbiecie.
Podpis własnościowy z epoki na k. tyt.: „Zbyszycki, por.”. Biuro Historyczne Sztabu Generalnego.
Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918-21,
T.1. Studium walk 12 Dyw. Piech. Wojsk Polskich
i ukraińskich wojsk gen. Pawlenki z bolszewikami
na linii rzeki Zbrucz. Załączono m.in. mapę Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1922 r. w skali
1:75.000. Otarcia i nieznaczne uszkodzenie grzbietu opr., poza tym czysty egz.
100. –
623. LASOCKI Wiesław Antoni (1913-1996):
Z dziejów 25-go Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Oprac. zbiorowe pod red…; projekt okładek oraz
rys. w tekście wykonał Otto Maciąg (1918-?). Lon-
225
dyn: Koło 25-go Pułku Ułanów Wielkopolskich, 1970.
– [4], 69, [2] s., il., err., 25
cm, brosz. wyd. Ekslibris
kawa ler yjsk i. Materia ły
do monograf ii 25 Pułku
Ułanów z wojny w 1920 r.,
września 1939 r. i odtwor zenia pu łku w ra mach
2 Korpusu Polskiego we
Włoszech w 1944 r. Drobne
zagniecenia okł.
80. –
624. LELASSEUX Louis. MARQUE Rene: Aeroplan dla wszystkich. Z dołączeniem artykułu P. Painlevé O dwóch szkołach awiacji. Z 20 wyd. przetłomaczyli
inż. technolodzy Karol Romanowicz i Zbigniew Fabierkiewicz. Warszawa: skł. gł. w księg. E. Wende i S-ka,
1910. – [2], V, [1], 90 s., 27 rys., il., 23,5 cm, opr. karton
(uzup. współcz.). Biblioteka Avion. Broszura popularno-naukowa objaśniająca zasady budowy, działania i konstrukcji aeroplanów. Miejscami przybrudzenia względnie zbrązowienia na kilku kartach (w tym k. tyt.). Okł.
uzupełnione. Poza tym czysty egz.
90. –
625. LIPIŃSKI Wacław (1882-1931): Stanisław
Michał Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty
ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą
Bohdana Chmielnickiego. Kraków: [b.w.], 1912. –
VIII, 375 s., [4] k. tabl. złoż., il., 24,5 cm, opr. ppł.
Na karcie tyt. suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki,
Sanok”. Biografia jednego z najdzielniejszych wodzów ukraińskich, wcześniej dygnitarza Rzeczypospolitej, poległego w walce z hetmanem Januszem
Radziwiłłem. Dotyczy również zaangażowania
szlachty ukraińskiej w powstaniu kozackim Bohdana Chmielnickiego. Historyczna praca oparta na
pierwszorzędnych źródłach archiwalnych autorstwa
ukraińskiego historyka, pochodzącego z polskiego
ziemiaństwa. Bogata ikonografia heraldyczna i historyczna. Tablica z faksymilami podpisów starszyzny ukraińskiej uzupełniona.
150. –
226
626. [ LWÓW ] SEMPER
Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych. Lwów:
Tow. Straż Mogił Polskich Bohaterów, 1930. – X, [2], 238, [2]
s., w tym 236 s. tabl., 24,8 × 35,4
cm, opr. wyd. pł. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i herbem
Lwowa na przednim licu. Na
karcie tyt. suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Album
zawiera obrazy obrony Lwowa
i zniszczeń miasta w czasie walk z Ukraińcami od XI 1918 do IV 1919 r. oraz
dokumentację Cmentarza Obrońców Lwowa oraz Pomnik Obrońców Lwowa
na Persenkówce. Tekst w jęz. polskim, francuskim
i angielskim. Okł. barwna wg proj. L. Giurkowicza.
Złoc. na grzbiecie nieco wyblakłe, na przednim licu
ubytek złoc. w literze „E” (poza tym zach. w pełnym
blasku), niewielkie otarcia na odwrocie, ostatnie 2
k. podklejone przy dolnej krawędzi. Poza tym stan
bardzo dobry. Il. patrz s. 247.
400. –
627. ŁAKOMY Ludwik: Orlę z hetmańskiego
gniazda. Kadet Karol Jan Chodkiewicz. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1938. – 134 s.,
[1] k. portr., 3 fot., 21 cm, brosz. wyd. Historia kaprala Karola Chodkiewicza z lwowskiego korpusu
kadetów poległego w III Powstaniu Śląskim pod
Gogolinem 21 V 1921 r. Przybrudzenia okł., kilka
kart lekko zaplamionych i uszczerbek marginesu
s. 49-60.
40. –
628. ŁĄCZNOŚĆ w ćwiczeniach międzydywizyjnych „Włodzimierz” w 1928 r. Zarządzenia szczegółowe. Warszawa: [b.w.] [Litografia
O.S.W.Ł. Zegrze], 1928. – [4], 8 s., [4] k. tabl.
(częściowo rozkł)., 25 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Broszura wydana przez Szkołę Wojsk Łączności w Zegrzu w ramach praktycznych ćwiczeń na Wołyniu (mapa).
Tabele, schematy i załączniki na 4 kartach. Drobne przybrudzenia.
100. –
227
629. MACIEJOWSKI Józef: Dwaj marszałkowie –
Ks. Józef Poniatowski – Józef Piłsudski. Warszawa: Tow.
Wyd. Strzelczyk i Kąsinowski, 1928. – 126, [1] s., 21 cm,
opr. pł. Studium historyczno-literackie o dwóch marszałkach. Dolny narożnik grzbietu otarty. Okł. minimalnie
przybrudzona i uszkodzona na odwrocie przy krawędziach. Wewnątrz czysty egz. Trójkolorowa okł. z portretami obu bohaterów i symboliką narodową.
50. –
630. MAJEWSKI Stefan: Jedenasty pancerny… Opowiadania wojenne z kampanii wrześniowej 1939 r. Londyn: nakł. Biura Prop. i Ośw. M.S. Wojsk., 1942. – 128 s.,
[2] k. tabl., il., 18 cm, brosz. wyd. Wspomnienia dowódcy
11 dywizjonu pancernego przy Mazowieckiej Brygadzie
Kawalerii z kampanii wrześniowej w 1939 r. Zawiera ilustracje Mariana Walentynowicza (1896-1967), rysownika,
uważanego za prekursora komiksu w Polsce. Przybrudzenia okł., wewnątrz na ogół czysty egz.
100. –
631. MASKA przeciwgazowa C2. Wskazówki o użyciu, przechowaniu, konserwacji i kontroli. Warszawa:
Zarząd Główny LOPP, 1939. – 46 s., 17 il., 15 cm, brosz.
wyd. Praktyczny poradnik używania maski przeciwgazowej wydany przez Ligę Obronych Powietrznej i Przeciwgazowej. Grzbiet lekko nadpęknięty.
50. –
632. [MENKES B.] MERWIN Bertold (1879-1946):
Legiony w boju. T.1-2 T.1: 1914. II. Brygada w Karpatach. T.2: 1915. II Brygada na Bukowinie i pograniczu
Besarabii Kraków: Centr.
Biuro Wyd. N.K.N., 1915.–
141 s., 24 s. tabl.; 111 s., 16
s. tabl., [4] k. tabl., 18,5 cm,
brosz. wyd. Dzieje walk II
Brygady Legionów Polskich w ukraińskich Karpatach i na froncie włoskim.
Niewielkie zagięcia krawędzi opr. na obrzeżach,
wewnątrz czysty egz. Stan
bardzo dobry.
120. –
228
633. [MENKES B.] MERWIN Bertold (18791946): Z Dulfalv y nad Tagliamento. Z pamiętnika oficera Legionów Polskich 17.II.1918
– 23.IV.1918. Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1918. – 62 s., [3] k. tabl., 22 cm,
brosz. wyd. Wspomnienia oficera Legionów Polskich internowanego przez Austriaków po nieudanej próbie przebicia się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą. Karty częściowo luźne.
Stan bardzo dobry.
60. –
634. MIENICKI Ryszard: Wilno w polskim
wysiłku zbrojnym. Wilno: Związek Organizacyj
B. Wojskowych, 1930. – 47 s., il., 17 cm, brosz.
wyd. Bibljoteka Wyd. „Szlakiem Pradziadów” Nr
1. Zarys dziejów walk o polskie Wilno 1918-1922.
Odbitka z księgi „Wilno i Ziemia Wileńska”. Na
okł. Orzeł Rzeczypospolitej trzymający tarczę
z herbem Wilna, wewnątrz kolumna z herbem
Wilna i orłem wg rys. F. Ruszczyca. Oba podkreślone złotem. Grzbiet otarty, wewnątrz czysty
egz. na papierze kredowym.
40. –
635. MOKRZYCKI Gustaw (1894-1992): Opis
budowy płatowców; Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1921. – 92, [1] s., 258 szkiców w tekście,
25 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki
biblioteczne. Zawiera: 1) Klasyfikacja płatowców;
2) Konstrukcja płatowców; 3) Zarys statycznego
obliczania płatowca; 4) Opis prób wytrzymałości płatowca. Niewielki uszczerbek grzbietu, wewnątrz czysty egz.
90. –
636. MONSIOR Tadeusz A.: „Commando”.
Żołnierze w „Zielonych Beretach” w drugiej wojnie światowej z 1-szej Samodzielnej Kompanii
„Commando” (No.10 I.A. Commando – 6 Troop) i 2-go Baonu Komandosów Zmotoryzowanych. London: Figaro Press Ltd., [ok. 1975]. – 147
s., il., 24 cm, brosz. wyd. Materiały do historii
pierwszej polskiej jednostki komandosów powstałej w 2 Korpusie Polskim.
60. –
229
637. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1917]. – [4], 435, [1] s., [2] k. portr.,
[2] k. faksym., mapa rozkład., il., 25 cm, opr. pł.
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu oraz portr.
Monografia wybitnego historyka polskiego, która
łamiąc stereotyp bohatera powstania kościuszkowskiego, przyniosła mu szczególny rozgłos. Generał Jasiński przywódca powstania w Wilnie został
ukazany jako niepodległościowiec, a nie jakobin,
na szerokim tle insurekcji kościuszkowskiej. Otarcia opr., mapa podklejona, drobne zażółcenia, nadpęknięcia przy krawędzi tylnego grzbietu poza tym
czysty egz.
150. –
638. MROZIŃSKI Józef (1784-1839): Oblężenie
i obrona Saragossy w latach 1808 i 1809 ze względem szczególniejszym czynności korpusu polskiego przez jenerała… Wydanie Kazimierza Józefa
Turowskiego. Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej,
1858. – [4], 94 s., 20,5 cm, opr. ppł. z epoki, okł.
oryg. brosz. zach. Pieczątka własnościowa historyka i pisarza Walerego Przyborowskiego (18451913). Wspomnienia późniejszego generała Wojsk
Polskich z kampanii napoleońskiej w Hiszpanii,
w tym ze zdobycia Saragossy. Autor ukazuje bohaterstwo ludu hiszpańskiego broniącego miasta,
Naturalne zbrązowienia na kartach.
100. –
639. OLECHOWSKI Gustaw (1874-1959): Wódz.
Powieść o Józefie Piłsudskim. Warszawa: Inst. Wyd.
„Renaissance”, 1929. – 423 s., 19 cm, opr. pł. wyd.,
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu. Powieść o Józefie Piłsudskim pomyślana jako część trylogii i doprowadzona do 1914 r. Więcej części nie wydano.
Otarcia opr., wewnątrz czysty egz. Złocenia zach.,
zwłaszcza na licu.
90. –
640. PAMIĘTNIK III zjazdu b. uczniów szkół junackich na Śr. Wschodzie: 2-3 września 1978, Chicago,
Il. Chicago: „Junacy”, [1978]. – [2], 143 s., fot., 22 × 23
cm, opr. zbindowana. Wspomnienia ze szkół junackich na Bliskim Wschodzie, gdzie uczęszczały dzieci
230
polskie deportowane do ZSRR w 1940
r. Zawiera również wspomnienia z Rosji sowieckiej 1939-1941, w tym obrazy
z września 1939 r. (np. okupacja sowiecka w Pińsku).
90. –
641. [PAWŁÓW koło Chełma Lubelskiego] Uwaga! Wasza wieś została
zbombardowana i zrównana z ziemią
za co sami ponosicie odpowiedzialność. [B.m.: b.w., 1944]. – [1] k.,
21,5 × 15 cm. Ulotka zrzucana przez
samoloty niemieckie nad miasteczkiem (wsią) Pawłów koło Rejowca w pow. Chełmskim na Lubelszczyźnie
po jej dwukrotnym zbombardowaniu przez niemieckie eskadry samolotów
szturmowych 24 IV 1944 r. W ulotce mowa o odwecie za współdziałanie wsi
z bandami bolszewickimi. W istocie wieś współpracowała czynnie z miejscową Armią Krajową. Ślady
składania i uszczerbek (poza tekstem) w części górnej. Poza tym stan dobry.
60. –
642. [PIERWSZY] 1 Pułk Pancerny w walce.
Od Caen po Wilhelmshaven. [B.m.: b.w. (Bruges,
Belgia: The Saint Catherine Press Ltd.), 1945]. – 55,
[1] s., [4] s. tabl., [3] k. map (2 rozkł.; 1 w formie
2 tabl.), 24 cm, brosz. wyd. Kronika walk 1 Pułku
Pancernego wchodzącego w skład 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka od lądowania w Normandii
do zajęcia portu holenderskiego. Dołączono mapy
działań pułku oraz spisy poległych i oznaczonych.
Papier żeberkowy. Egz. częściowo nierozcięty. Stan
bardzo dobry.
100. –
643. PIEŚNI narodowe, żołnierskie, robotnicze,
ludowe. Paryż: Wyd. Rady Narodowej Polaków we
Francji, 1945. – 82, [1] s., 16 cm, brosz. wyd. Książka Polska we Francji. Pieśni wydane przez agenturę
PKWN we Francji, gdzie daremnie szukać choćby
świeżo powstałej „Czerwone Maki na Monte Cassino”.
Jest natomiast zapomniana dzisiaj całkowicie „Pieśń
o rzezi borowskiej” (po rozstrzelaniu oddziału Gwardii
Ludowej przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych).
Grzbiet okł. podklejony taśmą.
40. –
231
644.[ PIŁSUDSKI Józef ] Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, nr 6: 19 III 1929. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Warszawa:
MSWojsk, 1929. – [4] s., 31 cm. Zarządzenie Prezydenta Ignacego Mościckiego o nadaniu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiego Złotego Krzyża Zasługi po
raz pierwszy, drugi i trzeci (31 XII 1926, 3 I 1928 i 20 I 1929) oraz zezwolenie
na przyjęcie i noszenie najwyższych orderów obcych państw (rumuńskiego, włoskiego, bułgarskiego, finlandzkiego, japońskiego i węgierskiego). To
ostatnie zezwolenie z datą 12 I 1929 r. kontrasygnowane również przez Józefa
Piłsudskiego, jako ministra spraw wojskowych. Dziennik drukowany jako
część (dodatek) do „Polski Zbrojnej”. Zagięcia i naddarcia na krawędziach.
Poza tym stan dobry.
50.–
645. [PIŁSUDSKI Józef] KULT Piłsudskiego. [Inc.:
Imieniny Piłsudskiego stały się nową okazją do uruchomienia całego aparatu Polskiej Organizacji Wojskowej dla wywołania efektu siły…]. [B.m.: b.w., 1917].
– 6 s., 26 × 21 cm, druk ulotny. Tekst atakujący politykę Józefa Piłsudskiego wobec tworzonych zrębów
armii polskiej. Dotyczy również POW.
40. –
646. [PIŁSUDSKI Józef] ZGON Marsz. Piłsudskiego – Głos Lubelski. Pismo Codzienne. Dodatek Nadzwyczajny. 15 maja 1935 r. Red. Stefan Busiewicz. Lublin: Wyd. „Głos Lubelski”, 1935. Afisz
46.8 × 31,8 cm. Informacja o zgonie Marszałka Józefa
232
Piłsudskiego (szczegóły choroby), o posiedzeniu Rady Gabinetowej i wyznaczeniu jego następców w Wojsku Polskim oraz o żałobie narodowej. Ślady
składania. Stan bardzo dobry.
120. –
647.PINTA Jan: Walka bataljonu. Według wykładów… w Polskiej Szkole Oficerskiej (styczeń – marzec 1919). Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa,
1920. – [2], 194 s., 63 rys., 17 cm, opr. ppł. z epoki. Studium walki batalionu
piechoty i jego jednostek z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Na k. tyt.
adnotacje kredką.
50. –
648. POLAK Tadeusz: 63 dni powstania
warszawskiego. [Kraków]: Instytut Wyd.
„IW”, 1946. – 136 s., 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego (Senatorska – Szpital Maltański – Warecka – Okólnik
– Bracka). Książka pełna krytycznych uwag
pod adresem Armii Krajowej. Autor wydał
również książkę o zbrodniczej polityce rządu
emigracyjnego. Odbarwienia względnie zaplamienia okł. oraz kilku kart.
50. –
649. POLSK A Organizacja Wojskowa.
Szkice i wspomnienia; pod red. Juljana Stachiewicza (1890-1934) i Wacława Lipińskiego
(1896-1949). Warszawa: Inst. Badania Najnowszej Historji Polski, 1930. – [2], 250, V s.,
20 cm, brosz. wyd. Antologia pamiętników
z działalności w Polskiej Organizacji Wojskowej. Wśród autorów m.in.: Józef Piłsudski,
Edward Rydz-Śmigły, Adam Koc, Marian
Zyndram-Kościałkowski, Medard Downarowicz, Wacław Sieroszewski, Ignacy Boerner,
Adam Borkiewicz, Michał Sokolnicki i in.
Dotyczy organizacji w różnych częściach ziem
polskich. Na okładce w srebrze znak oficerski
tzw. „Parasol”, odznaka nadawana przez Józefa Piłsudskiego słuchaczom Szkoły Oficerskiej Związku Walki Czynnej, wpisana w litery POW (organizacja POW miała notabene
ustanowioną własną odznakę). Niewielkie
przybrudzenia i zagniecenia okł., wewnątrz
czysty egz.
100. –
233
Powstanie warszawskie
650.CHRUŚCIEL Antoni – „Monter” (1895-1960), generał brygady Wojska Polskiego, komendant Okręgu Warszawa ZWZ i faktyczny dowódca operacyjny
w Powstaniu Warszawskim: Moi Drodzy Żołnierze! Mija 50 dzień naszej
otwartej walki. [Warszawa 20 IX 1944]. Ulotka 23,6 × 18,2 cm. Dotychczasowy bilans walk powstańczych. Optymistyczna treść.
100. –
651. [KOWALCZYK Stefan (1897-1957)], mjr Armii Krajowej, ps. „Biblia”, „Vikagen”, ksiądz dziekan Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej: Apel do żołnierzy. (Warszawa) 21 VIII 1944. – [2] s., 21,3 × 15,2 cm. Patriotyczno-religijny
apel do żołnierzy Armii Krajowej z czasów powstania warszawskiego. Stan
bardzo dobry.
60. –
652.NOWY Dzień. Popołudniowe Pismo Demokratyczne. [Śródmieście – Północ. Red.: Zygmunt Ziółek, Krystyna Jungowska]. R. IV. Nr 914: 26 VIII
1944. Warszawa: [Wyd.: Zjednoczenie Demokratyczne], 1944. ­– 2 s., Zawiera
wiadomości informacyjne. Zaplamienia. Powielacz.
40. –
653.[POROWSKI Marceli (1894-1963)], Okręgowy Delegat Rządu na m.st. Warszawę, od 5 VIII 1944 powstańczy prezydent m.st. Warszawy: Obywatele!
W trzecim dniu walki zbrojnej o wyzwolenie Stolicy musimy z największą
dumą stwierdzić, iż Warszawa nie zawiodła. Warszawa 3 VIII 1944. Apel do
mieszkańców stolicy m.in. o wzmożenie wysiłku w walce z wrogiem. Z optymistycznym zakończeniem „Dzień pełnego zwycięstwa niedaleki”. Ślady składania i podklejenia na krawędziach. Stan ogólny dobry.
120. –
234
654.POROWSKI Marceli: Panie Komendancie Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej… Warszawa, dn. 3 sierpnia 1944 r. Afisz 30,5 × 43,2 cm. Odezwa solidarności z gen. Antonim Chruścielem – „Monterem”, Komendantem Warszawskiego
Okręgu Wojskowego i jego żołnierzami walczący z wrogiem. Ślad po złożeniu
niewielkie zagięcia przy narożnikach. Poza tym stan dobry.
100. –
655. POROWSKI Marceli: Mieszkańcy Warszawy uwaga! Warszawa 4 VIII 1944. Ulotka 21 × 15
cm. Dotyczy zrzucanych przez samoloty niemieckie fałszywych ulotek z apelem o zaprzestanie
walki sygnowanych „Bór” [Tadeusz Komorowski].
Zakończone znamiennym apelem: „Wszyscy do
broni!! Kończyć wroga, bo już ledwo się rusza!”.
Stan bardzo dobry.
60. –
656. POROWSKI Marceli: Obywatele! W ciężkich dniach, jakie przeżywa obecnie Stolica konieczne jest zachowanie przez całą ludność miasta bezwzględnej dyscypliny… Warszawa 10 VIII
1944 r. Afisz 29,5 × 20,5 cm. Odezwa antyalkoholowa przeciwko osobom zajmującym się sprzedażą i produkcją bimbru w stolicy
w czasie powstania warszawskiego oraz zapowiadająca surowe kary również
w stosunku do osób pijących alkohol. Ślad po złożeniu i drobne zagięcia na
krawędziach. Stan ogólny dobry.
100. –
657.[QUIRINI Edward (? – 1953)] KULESZA St. Inż. [pseud.], Rejonowy Delegat Rządu Warszawa-Południe, późniejszy dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, więzień polityczny
PRL 1950-1953: Obwieszczenie. Warszawa 18 VIII
1944. Afisz 41,8 × 29,8 cm. Dotyczy działalności
wymiaru sprawiedliwości na obszarze Warszawa-Południe w okresie powstania poprzez utworzonie Sądu Specjalnego Okręgu Warszawskiego oraz rodzaju stoswanych kar. Ślady składania
i uszczerbek w częsci środkowej (poza tekstem).
Stan ogólny dobry.
100.–
658. [QUIRINI Edward (? – 1953)] KULESZA St. Inż. [pseud.], Rejonowy Delegat Rządu.
„Wszyscy w służbie obrony cywilnej.Ramię przy
ramieniu z Armią Krajową”. Warszawa 20 VIII
1944. Afisz 62,5 × 42,8 cm. Informacja o formowaniu I Batalionu Obrony Cywilnej i Ochotniczej
235
Kompanii Saperów przy Baonie IWO [oddział walczący w Śródmieściu Południowym] z podaniem adresu werbunkowego. Ślady składania i drobne
przybrudzenia; w górnej partii podklejenia „gęsią skórką”.
120. –
659.SIENIEWICZ Konrad (1909-1996), komisarz Bezpieczeństwa Cywilnego
przy Komendzie Armii Krajowej – Powiśle” [Dowództwo Grupy „Krybar”],
późniejszy emigracyjny działacz Stronnictwa Pracy: „Dlaczego podjęliśmy
walkę”. [Warszawa-Powiśle po 4 VIII 1944]. – [2] s., 26,8 × 17,2 cm. Odezwa z pierwszych dni powstania tłumacząca
motywy podjęcia walki i tchnąca optymizmem, jak i demagogią („Straty jakie ponosimy w ludziach są stosunkowo nieznaczne”;
„Wróg nie może się zdobyć na otwartą walkę
oddziałów lądowych”). Ślady składania, stan
ogólny dobry.
120. –
660. T R AGEDI A Wa rsz aw y. ]B.m.
i w., po 5 × 1944]. – [8] s., fot., il., 32 cm.
Ilustrowane w ydawnictwo propagandy
niemieckiej ukazujące bezsens i tragedię
powstania warszawskiego, z odniesieniem
do ówczesnej sytuacji politycznej (działalność PKWN i rządu londyńskiego). Stan
bardzo dobry.
100. –
236
661.WARSZAWA Walczy. Żołnierska Gazeta Ścienna. Nr 48. Niedziela 27.8.44 r.
Wyd. Codzienne. Afisz 42,8 × 59,5 cm. Zawiera wiadomości z walczącej stolicy
oraz reprodukcje fotografii fotoreporterów Polowych Sprawozdawców Wojskowych – „Dana” ze zdobytym gmachem „PAST-y” i podpalonego kośc. Św.
Krzyża autorstwa Sylwestra Brauna „Krisa”. Ślady składania i zagnieceń oraz
zażółcenia. Stan ogólny dobry.
100. –
662.W IP — ADZ. [Red. Otton Gordziałkowski]. Nr 32: 25 VIII 1944. Warszawa:
[Wyd. Konwent Organizacji Niepodległościowych]. – 2 s., 29,5 cm. Zawiera
informacje codzienne. Z nasłuchu radiowego Powielacz.
40. –
663.W IP — ADZ. Nr 36: 29 VIII 1944. Warszawa: [Wyd. Konwent Organizacji
Niepodległościowych]. – 2 s., 29,5 cm. Zawiera informacje codzienne z nasłuchu radiowego. Powielacz.
40. –
664. ZDOBYCIE PASTY – Dodatek Ilustrowany. Biuletyn Informacyjny (Śródmieście-Północ). R. 1, nr 1: (ok. 25 VIII 1944). [Red. Jan
Marcin Szancer i Zofia Szancerowa]. [Warszawa: Armia Krajowa. VI Oddział Sztabu]: W-Z-W [Wojskowe Zakłady Wydawnicze; Druk.
W. Główczewskiego, ul. Chmielna 18 (Placówka nr 3 W-Z-W AK], VIII 1944. – [4] s., fot.,
il., 34,8 × 24,4 cm. Offset. Zawiera fotoreportaż
z 11 zdjęciami ze zdobycia przez gmachu „Past-y” przy ul. Zielnej 27 i 29 w dn. 21 VIII 1944
r. Rys. Jana Marcina Szancera i reportaż Zofii
z Sykulskich Szancerowej, podpisany Z.S. Ślad
po złożeniu i drobne naderwanie. Poza tym
stan bardzo dobry.
100. –
665.PRAGŁOWSKI Aleksander (1895-1974): Taktyczne ćwiczenia kawalerji. Od
samodzielnej brygady do szwadronu. Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1927. – [4], 167, [4], mapa (68 × 99 cm) złoż., 18 k. oleatów i szkiców
rozkł. luzem (w kieszonce), 25,5 cm, brosz. wyd. Praktyczny podręcznik kawalerii z mapą okolic Gostynia (1:25.000) oraz oleatami i szkicami przeznaczony
do ćwiczeń.
100. –
666.PROGRAM uroczystej akademji zorganizowanej ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w Krasińcu dn. 19-go marca 1935 r. [B.m.:
b.w. [Maków Maz.: Druk. „Mazowsze”], 1935. – [4] s., 23 cm, druk ulotny. Program akademji z informacją o wystawie „Józef Piłsudski w literatu-
237
rze i sztuce” ze zbiorów prywatnych Stefana Skassy,
w lokalu szkoły powszechnej w Kasińcu. Rzadki druk
regionalny z Mazowsza. Drobne zagniecenia na krawędziach i ślad po złożeniu.
60. –
667. PRZEWODNIK po wystawie roku 1863. 18631913. Lwów: Nakł. Komitetu Wystawy, 1913. – 86, [6]
s., il., pl., inseraty, 20 cm, opr. pł. z epoki, przednia
okł. brosz. zach. Rocznicowa monumentalna wystawa z setkami pamiątek narodowych z katalogiem
eksponatów. Dokument wydarzenia narodowego
w życiu Galicji.
80. –
668. REGULAMIN kawalerji (tymczasowy). Cz. 2.
Wyszkolenie szeregowca konno. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1926. – 57 s., 44 rys., err., 17
cm, opr. ppł. wyd. Zasady i regulamin jazdy konnej kawalerzysty. Przybrudzenia i zagniecenia okł. Poza tym czysty egz.
60. –
669. RODOWODY Artylerii Konnej Wojska
Polskiego. Oprac. zbiorowe pod red. Jerzego
Boguskiego. Londyn: Związek Artylerzystów
Konnych na Obczyźnie, 1964. – 65, [1] s., [4]
s. tabl., il., err., 24 cm, opr. karton wyd. Zatarte pieczątki własnościowe. Zawiera rodowody
pułków kawalerii konnej w Polsce od XVIII w.
Wydane na specjalnym papierze. Stronę tyt.
projektował Jan Rómmel (1895-1972). Ze wstępem gen. Stanisława Kopańskiego. Druk czarno-czerwony. Otarcia okł.
120. –
238
670.RODOWODY pułków jazdy polskiej 1914 –
1947. Praca zbiorowa. Red. Kornel Krzeczunowicz (1894-1988). London: Zrzeszenie Kół
Pułkowych Kawalerii, 1983. – [2], 333, [3] s., il.,
20 cm, brosz. wyd. Omawia wszystkie pułki
kawalerii z informacjami o ich historii, udziale
w wojnach, sztandarze, dowódcach, stratach
wraz z bibliografią ważniejszych opracowań
o pułku.90. –
671.ROGOWSK I Jan (1894-1980): Z wa lk
o Lwów; rys. okł. wyk. Józef Scheiner i Wiktor Steinauer. Poznań: K. Rzepecki, 1925. – 104
s., il., 23 cm, brosz. wyd. Boje Polskie: ilustrowane epizody, portrety historyczne z dziejów
naszych wojen narodowych, t. 8. Reportaż
z dziejów walk obrony Lwowa przed Ukraińcami w 1918-1919 r. Przybrudzenia i zagięcia
okł., wewnątrz czysty egz.
60. –
672.ROKICKI Józef („Michał”) (1894-1976): Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia. Niemcy
Zachodnie: [b.w.], 1949. – 176 s., [4] s. tabl.
(mapki), 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia
wojenne Komendanta Naczelnej Organizacji
Wojskowej, w czasie powstania warszawskiego dowódcy Mokotowa (podjął kontrowersyjną decyzję ewakuacji dzielnicy 26 IX 1944
r.). Niewielkie uszkodzenia grzbietu, poza
tym stan dobry.
100. –
673.R ZEPECK I Jan (1899-1983): Kompanja
i pluton w polu. Taktyka małych oddziałów piechoty. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1932. – VI, 269 s., il., 25 cm,
brosz. wyd. Podręcznik instrukcji walki
małych oddziałów piechoty w ataku, obronie, z uwzględnieniem warunków szczególnych oraz logistyki. Drobne uszkodzenia
grzbietu okł. oraz zagięcia krawędzi. Wewnątrz czysty egz.
60. –
239
674. SAR NOWSKI Stanisław (1889-?): Żegluga powietrzna. Rozwój jej techniki i naukowe zasady lotu.
(Z 242 rycinami w tekście);
Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Warszawa:
Główna Księgarnia Wojskowa, 1922. – XVI, 355, [1] s., [2]
k. tabl. (kolor.), 242 [250] il.,
25 cm, opr. ppł. z epoki z tyt.
na grzbiecie. Podpis własnościowy na k. tyt.: „Zbyszycki,
por.” i suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Bogato ilustrowana historia lotnictwa cywilnego i wojskowego z uwzględnieniem wczesnej historii polskiej
aeronautyki. Na końcowych kartach portret autora, późniejszego pułkownika
Wojsk Polskich, i zdjęcie jego katastrofy lotniczej. Liczne informacje techniczne dotyczące poszczególnych krajów i typów samolotów.
120. –
675.SAWICKI STELLA Jan, Pułkownik Struś (1831-1911): Moje wspomnienia (18311910). (Rosja – Polska – Francja). Z rękopisów autora wydał, wstępem i przypisami opatrzył Eugenjusz Barwiński. Lwów: H. Altenberg Księg. Wyd., [1921].
– VII, [1], 186 s., [3] k. portr., 24 cm, opr. ppł. Prywatne pieczątki własnościowe.
Wspomnienia pułkownika wojska rosyjskiego, który latem 1863 r. przeszedł
na stronę powstania styczniowego, a następnie był organizatorem wojskowym
w Galicji Wschodniej, a po upadku powstania
przebywał na emigracji we Francji. Zażółcenia
kart i otarcia opr
100. –
676.SEWERYN Jan: Zbiór pieśni zebranych i ułożonych przez… [B.m.]: nakład własny [Jaworzno: Polska Druk. Przemysłowa], 1919. – 5, [1]
s., 20 cm, brosz. wyd. Cztery pieśni autorstwa
powstańca śląskiego z Kosztów, antyniemieckie
na melodie polskich pieśni ludowych i wojskowych. Ślady przybrudzeń na okł. i zagięć. Tyt.
okł. Rzadkie.
60. –
677.SIEROCIŃSKI Józef (1891-1955): Armja polska we
Francji. Dzieje wojsk generała Hallera na obczyźnie. Zebrał i oprac… Warszawa: nakł. własnym,
240
1929. – 246 s., fot., portr., [1] tabl. rozkł., 31
cm, opr. wyd. pł. z tłocz. złotem tyt. na licu
i grzbiecie. Podstawowa monografia dotycząca armii polskiej we Francji w czasie I wojny
światowej. Portrety całostronicowe w ramach
paginacji. Niewielkie otarcia narożników,
złocenia na grzbiecie nieco wyblakłe (na licu
w pełnej krasie).
200. –
678.SIEROSZEWSK I Wacław (1858-1945):
Marszałek Józef Piłsudski: 115 zdjęć. Tekst
oprac.… Warszawa: Wydawn. Wł. Dzwonkowskiego i St. Radlińskiego, 1931. – 21 s.,
[64] s. tabl., fot., 25 cm, opr. ppł. wyd. Z dedykacją Wacława Sieroszewskiego dat 11 V
1937 r. Suchy wytłok na k. tyt.: „Tadeusz
Zbyszycki, Sanok”. (Świat w Obrazach. Nr 1,
Cykl Biograficzny, z. 1) Zawiera życiorys Józefa Piłsudskiego oraz 115 fotografii związanych
z nim, rodziną i wydarzeniami historycznymi.
Część zdjęć autorstwa Jana Bułhaka, Mariana
Fuksa, Stefana Plater-Zyberka i Witolda Pikiela. Drobne otarcia i zaplamienia. Poza tym
stan bardzo dobry.
150. –
679.SŁUŻBA ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918. Kom.
red.: Aleksandra Piłsudska (1882-1963), Wanda Pełczyńska (1894-1976), H. Pohoska, Janina Barthel de Weydenthal, D. Wyszyńska;
red. Maria Rychterówna. Warszawa: Główna
Księgarnia Wojskowa, 1929. – X, 426 s., fot.,
25 cm, opr. ppł., przednia oryg. okł. brosz.
zach. (ze srebrnym orłem legionowym).
(Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość, t. 2) Zawiera kilkadziesiąt wspomnień
z pracy niepodległościowej kobiet w szeregach POW i w innych organizacjach podczas
okupacji niemieckiej (1915-1918) oraz w walce
o granice Rzeczypospolitej (1919-1921). Stan
bardzo dobry.
120. –
241
680. SOKOLNICKI Michał (1880-1967): Rok
czternasty; Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony
Badaniu Najnowszej Historii Polski, Londyn – Nowy
York. Londyn: Gryf Publications Ltd., 1961. – 387 s.,
[9] s. tabl., fot., 22 cm, brosz. wyd. Wspomnienia jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego z 1914 r. Stan bardzo dobry.
80. –
681. SOPOTNICKI Józef (1881-?): Kampanja polsko-ukraińska. Doświadczenia operacyjne i bojowe.
Lwów: Sp. Nakł. „Odrodzenie”, 1921. – [6], IV, [6],
139 s., 12 k. szkiców, 23 cm, opr. ppł. z epoki. Podpis
własnościowy na k. tyt.: „Zbyszycki, por.”. Monografia
wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 z uwzględnieniem
tła politycznego, charakterystyką dowódców i żołnierzy oraz poszczególnych etapów walk autorstwa pułkownika dyplomowanego Wojsk Polskich.
90. –
682. SOSNOWSKI Stefan (1922-1994): 28 lat pracy. Warszawa: Wyd. 37 W.D.H. im. Szymona Mohorta, 1947. – 50, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Tadeusza Radwan-Suchockiego.
Biblioteczka W.D.H., nr 1. Wspomnienia podharcmistrza z działalności w 37 Warszawskiej Drużynie
Harcerskiej w okresie 1919-1947. Maszynopis powielony. Wyd. bez znaku cenzorskiego. Uszkodzenia
grzbietu okł.
60. –
683.SOWIECKIE wskazówki taktyczne dla oddziałów kawalerji; przełożył Jerzy Baliński (1891-?). Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1936. –
XIII, [1], 431, [1], [8] k. tabl. (częściowo rozkł.), 20,5 cm, opr. pł. Bibljoteka
Regulaminów i Instrukcyj Wojsk Obcych. Zbiór sowieckich zasad służby
wojskowej, w tym walki w jednostkach kawalerii Armii Czerwonej w 1687
punktach 10 załącznikach. Pierwszych kilka kart nieco przybrudzonych,
poza tym czysty egz.
120. –
684.S TARZYŃSKI Roman (1890-1938): Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914-1918. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego,
1937. – 346 s., 25 cm, opr. ppł. Wspomnienia działacza niepodległościowego,
późniejszego dyrektora Polskiej Agencji Telegraficznej i Polskiego Radia,
z okresu służby w I Brygadzie Legionów Polskich. Miejscami zaplamienia
na marginesach. kart.
100. –
242
685. SZLAKIEM Józefa Piłsudskiego 1914-1939. Warszawa: Spółka Wyd. „Ra”, [1939]. – 124, [3] s., fot., 19,5
cm, opr. płsk., oryg. okł. brosz. zach. Kronika Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ich
bojowego szlaku z licznymi fotografiami. Ślady zagięć
okł. Stan bardzo dobry.
100. –
686. SZLAKIEM Ułanów Chrobrego. Zarys historii
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława
Chrobrego. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Zakrzewskiego (1902-1986) i Zygmunta Godynia (19101979). Londyn: Wyd. „Przeglądu Kawalerii i Broni
Pancernej”, 1973. – 215, [1] s., fot., mapy, nuty, 23 cm,
brosz. wyd. Podpis własnościowy. (Wydawnictwo
Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej, nr 4). Monografia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich z uwzględnieniem tradycji od XIX w. Drobne zagniecenia. Poza
tym stan bardzo dobry.
150. –
687. ŚCIEŻYŃSKI Mieczysław (1895-1956): Rozkazodawstwo. Podręcznik elementarny. Cz. 1: Wstęp do
taktyki rozkazodawstwa. Cz. 2-3: Rozkazodawstwo
taktyki marszów. Postoje. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1920-1921. – 86, [1]; 140 s., tabele, 19,5
cm, opr. ppł. Podręcznik wojskowy autorstwa pułkownika Sztabu Generalnego i dawnego oficera Legionów
Polskich. Miejscami fachowe notatki na marginesach
ołówkiem.80. –
688. ŚLASKI Bolesław (1870-?): Rys dziejów Marynarki
Wojennej Polskiej. [B.m.]: Nakł. autora [Kępno: Druk.
Spółkowa], 1936. – 19 s., 23 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. Krótka historia Polskiej Marynarki Wojennej
na przestrzeni dziejów. Drobne zagniecenia.
30. –
689. TOK ARZ Wacław (1873-1937): Bitwa pod
Ostrołęką. Wyd. 1. Poznań: Wielkopolska Księg.
Nakł., 1922. – 95 s., [4] k. tabl., [2] k. szkiców, szkice
w tekście, 22 cm, opr. pł., przednia kolor. okł. brosz.
zachowana. Boje Polskie pod red. Mariana Kukiela,
t. VII. Monografia decydującej bitwy powstania listopadowego 1831 r. autorstwa wybitnego historyka
wojskowości.50. –
243
690. TRETIAK Józef (1841-1923): Historja wojny
chocimskiej (1621). Wyd. nowe, przejrzane przez
autora i ozdobione dziewięciu rycinami. Kraków:
Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. – [4], 211,
[3] s., 9 k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Biblioteka Historyczna. Dzieje oblężenia armii polsko-litewsko-kozackiej w okopach Chocimia przez siły turecko-tatarskie na podstawie źródeł archiwalnych.
Grzbiet okl. pap.
60. –
691. T R ZECI A D y w izja
Str zelców K a rpack ich 19421947. T. 1 Red. Mieczysław Młotek (1893-1986). Londyn: Zarząd
Główny Zw. Karpatczyków, 1978. – XL, 911 s., [4] k. tabl.
złoż., [104] s. fot., il., 25 cm, opr. pł. wyd. oryg. z tłocz.
złotem odznaką pułku na licu. Monografia dywizji od
stadium formowania i rozbudowy na Bliskim Wschodzie
po kampanię włoską. Obejmuje walki dywizji na froncie
włoskim, bitwy pod Monte Cassino, przełamanie linii Hitlera, zajęcie Rzymu, walki nad Adriatykiem, bitwę pod
Ankoną, przełamanie linii Gotów, kampanię apenińską
i operację bolońską.
200. –
692.TRZECIA Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987. T. 2.
Red. Władysław Maciejczyk. Warszawa: Zarząd Główny
Związku Karpatczyków 3 DSK, 1991. – XXIII, [1], 683, [1] s., [86] s. tabl., fot.,
il., 25 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem odznaką dywizji. Działalność dywizji (m.in. szkoleniowa i oświatowa
poza polem walki), likwidacja dywizji w okresie 1945-1948 oraz powojenna działalność Karpatczyków. Spis 29
000 nazwisk żołnierzy dywizji wraz ze
stopniami wojskowymi i datami urodzenia.200. –
693. [VALENTINI Georg Wilhelm
von (1775-1834)]: Précis des dernieres guerres des Russes contre les Turcs, avec
des considérations militaires et politiques; tr. de l’allemend du… par Eugene
de la Coste. Paris – Leipzig: Schubart et
244
Heideloff; Ponthieu, Michelsen, 1828. – 240 s., [4] k. map (litografie rozkł.), 21 cm,
opr. płsk. z tłocz. na grzbiecie z epoki. Podpis własnościowy na k. tyt.: „Camille
Grabowski”. Historia wojny rosyjsko-tureckiej 1828-1829, zakończonej ostatecznie
zwycięstwem armii rosyjskiej pod wodzą Iwana Dybicza (późniejszy głównodowodzący przeciw powstaniu listopadowemu).
600. –
694.WALICK A-ŁADA Janina (ok. 18851935): Wierna straż. (Z walk listopadowych). Z przedmową Michała Rollego. Lwów: H. Altenberg, G. Seyfart,
E. Wende i Sp., 1919. – 51, [1] s., 22 cm,
opr. ppł. z epoki, oryg. przednia okł.
brosz. zach. Podpis własnościowy na k.
tyt.: „Zbyszycki, por.” i suchy wytłok:
„Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Dotyczy
walk w obronie Lwowa w 1918 r. Patriotyczna okł. trójbarwna proj. Zygmunta
Kurczyńskiego. Otarcia okł., wewnątrz
czysty egz.
50. –
245
Warszawa wrzesień 1939
695.DO żołnierzy i ludności m. Warszawy! „Armia Poznańska i armia Pomorska są zniszczone w krwawej walce nad
Bzurą…” [B.m.: b.w., IX 1939]. – [1] k.,
31 × 22cm. Niemiecka ulotka propagandowa z błędami gramatycznymi skierowana do Wojska Polskiego broniącego
Warszawy celem wywarcia presji na kapitulację. Przybrudzenia i uszkodzenia
dolnej krawędzi oraz podklejenia taśmą
na odwrocie.
150. –
696. OBYWATELE Warszawy!
„Rozpoczyna się atak na twierdzę.”… „Zaniechajcie walki i będzie pokój!”. [B.m.: b.w., IX 1939].
– [1] k., 12,8 × 18,4 cm. Niemiecka
ulotka propagandowa z błędami
gramatycznymi skierowana do
mieszkańców stolicy i żołnierzy
broniących miasta celem skłonienia do kapitulacji. Przybrudzenia
niewielkie. Stan dobry.
150. –
697. WARSZAWA poddała się!
[B.m.: b.w., po 27 IX 1939]. – [1] k.,
16,4 × 11 cm. Niemiecka ulotka propagandowa zrzucana z samolotów
i wzywająca do kapitulacji oddziały wojskowe stawiające jeszcze opór
zbrojny po kapitulacji stolicy. Dotyczy zapewne twierdzy Modlin, która kapitulowała w dwa dni później.
Przybrudzenia.150. –
246
698.Z AJĄC Józef (1891-1963):
Dwie wojny: mój udział
w wojnie o niepodległość
i w obronie powietrznej
Polski. (acc.): W Szkocji
i na Środkowym Wschod zie. L ondy n: Verita s,
1964-1967. – 477 s., portr.;
339 s., portr., 19 cm, opr.
pł. w yd. (t. 2 z obwol.).
W t. 2 ekslibris Muzeum
Wojska im. J. Piłsudskiego w Chicago. (Biblioteka
Polska. Seria Czerwona,
t. 63, 69). Wspomnienia
generała Wojsk Polskich
z okresu Legionów, służby w II Rzeczypospolitej, wojny obronnej w 1939
r. (na stanowisku Naczelnego Dowódcy Lotnictwa), kampanii francuskiej
oraz służby wojskowej w Wielkiej Brytanii i na Środkowym Wschodzie
(do 1943 r.)
150. –
699.ZAŁUSKA Jan (1889-?): Taktyka. Bydgoszcz – Warszawa: skł. gł. w Księg.
Wojskowej, 1923. – 450, [2] s., 185 rys., 23 cm, opr. ppł. z epoki z tyt. na grzbiecie. Podpis własnościowy na k. tyt.: „Zbyszycki, por.” i suchy wytłoki na kartach: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Podręcznik taktyki wojskowej autorstwa
wykładowcy przedmiotu w Szkole Oficerskiej w Bydgoszczy. Otarcia okł.,
wewnątrz czysty egz.
100. –
Lwów… poz. 626 (fragment k. tyt.)
P
R
A
W
O
700. [AKTA stanu cywilnego] A.K. Podręcznik
dla użytku osób utrzymujących akta stanu cywilnego. Ułożył… Płock: Kempner, 1894. – [1], 236,
[11] s., 19 cm, opr. pł. z epoki, przednia okł. brosz.
zach. Prawo o aktach stanu cywilnego Królestwa
polskiego komentarzem, zawierające m.in. przepisy dotyczące małżeństw pomiędzy chrześcijanami, w tym związków różnych wyznań oraz
niechrześcijańskich. Okł. przybrudzona, grzbiet
podklejony, wewnątrz gdzieniegdzie naturalne
zbrązowienia, poza tym stan dobry. Tyt. i tekst
równolegle w jęz. pol. i ros.
100. –
701. AUSTRJACK A ustawa hipoteczna z 25.
VII.1871, L. 95 dz.u.p. wraz z austrjackiemi i polskiemi ustawami dodatkowemi; w tłum. J. Reinholda. Lwów: Maksymiljan Bodek, 1933. – 128 s.,
17 cm, brosz. wyd. Austriackie prawo hipoteczne
obowiązujące w II Rzeczypospolitej na terenie południowych województw. Przybrudzenia okł., wewnątrz czysty egz.
50. –
702. BASSECHES Juliusz, KORKIS (Izak):
Ustrój adwokatury oraz zasady etyki adwokackiej. Uzasadnienie rządowe, orzecznictwo Sądu
Najwyższego i organów adwokatury, orzecznictwo dyscyplinarne, rozporządzenia wykonawcze.
Oprac. i wyd.… Lwów: Biblioteka Wydawnictw
Prawniczych „Ewer”, 1938. – 474 s., 17 cm, opr.
pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu.
Prawo o adwokaturze z II Rzeczypospolitej wraz
ze zbiorem zasad etycznych odnoszących się do
zawodu (m.in. Adwokat w życiu codziennym –
niereagowanie na zniewagę; zachowanie w miejscu publicznym; stosunki małżeńskie adwokata).
Złocenia, zwłaszcza na grzbiecie nieco wyblakłe,
poza tym stan bardzo dobry.
120. –
703. BEREZOWSKI Cezary (1898-1970): Powstanie Państwa Polskiego w świetle prawa narodów. Warszawa: „Themis Polska”, 1934. – [3], 385,
248
[5] s., 25 cm, brosz. wyd. Monografia prawnika pozytywisty, która stała się
podstawą jego habilitacji na UJ w 1935 r. Do dnia dzisiejszego stanowi najbardziej szczegółowe oprac. zagadnienia powstania państwa polskiego po r.
1918 napisane z prawno publicznego punktu widzenia, w oparciu o logiczną
i spójną argumentację. Wiele z problemów zarysowanych w dziele nie znalazło
rozstrzygnięcia przez naukę do chwili obecnej. Minimalne zagniecenia okł.,
poza tym stan bardzo dobry.
100. –
704.BIRNBAUM Karl (1820-1887): O szacowaniu dóbr ziemskich. Przez…;
z niem. przełoż. Włodzimierz Gałecki. Warszawa: Wyd. Redakcyi „Rolnika
i Hodowcy”, 1898. – [4], 155 s., 21 cm, brosz. wyd. Metody wyceniania nieruchomości ziemskich w ogólności i w oparciu o szczegółową specyfikę danego
majątku. Brak grzbietu, luźne składki, czysty egz.
60. –
705.CHMURSKI Antoni (1877-1963): Nowa konstytucja. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1935. – XI, 318 s., 24 cm, opr. pł. Z obszerną dedykacją autora dla
Gustawa Kaleńskiego (1881-1943) z okresu wspólnej pracy w Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. O konstytucji kwietniowej 1935 r. pióra znanego adwokata
i konstytucjonalisty. Dedykacja minimalnie przycięta
na obrzeżach przez introligatora.
90. –
706. DALEWSKI Jan: Kodeks polskiego prawa
karno-administracyjnego. Cz. 1, Kodeks postępowania karno-administracyjnego (prawo formalne).
Cz. 2, Kodeks karno-administracyjny (prawo materjalne). Warszawa: [b.w.], 1930. – VI, 587 s., 24 cm,
brosz. wyd. Próba skodyfikownia polskiego prawa
karno-administracyjnego ze zbiorem ustaw obowiązujących. Przybrudzenia i zagięcia okł. Wewnątrz
czysty egz.
100. –
707. FENICHEL Zygmunt (1896-1964), PEIPER
Leon (1865-1942): Wzory pism adwokackich do Kodeksu Postępowania Cywilnego. Z objaśnieniami oraz
tekstem K.P.C. przepisów wprowadczych, przepisów
o kosztach sądowych i komorników. Kraków: Leon
Frommer, 1933. – VIII, 408 s., 23,5 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc. tyt. na grzbiecie i licu. Zawiera 203 wzory pism
wraz z kodeksem postępowania cywilnego. Brak 2 tablic ściennych z tabelami opłat sądowych. Drobne otarcia i przybrudzenia opr. Poza tym stan bardzo dobry
Brak 2 tab. ściennych opłat sądowych.150. –
249
708. GUTKOWSK I Wojciech (1775-1826):
Proiekt do ustaw Towarzystwa rolniczego wojewodztwa lubelskiego przedstawiony na dniu 20
czerwca 1817 roku na posiedzeniu tegoż Towarzystwa. Lublin: [b.w.], 1817. – [35] s., 17,5 cm, poszyt.
Zdezaktualizowane pieczęcie Uniwersytetu Warszawskiego z czasów zaboru rosyjskiego; pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego.
Projekt statutu jednej z pierwszych organizacji rolniczych w Polsce.
50. –
709. HUBE Karol (1826-1881), NOWAKOWSKI
Władysław (1823-1904): Grażdanskie zakony gubernij Carstva Polskago s dopolneniami po 1876
god. Cz. 2, Położenie o notarialnnoj czasti 1866 g.
Ipotecznyje ustawy C. P. 1818 i 1825 g. Torgowyj
Kodeks 1807 g. Sobrali… Warszawa: [b.w.], 1877. –
[2], II, 156, VII, [1], 80, IV; [4], 169,
[1], 43, [1], II s., 23 cm, opr. płsk.
z epoki w 2 wol. z tłocz. złotem tyt. na grzbietach. Podpis
własnościowy z epoki. Prawo o notariacie i hipotece oraz
kodeks handlowy obowiązujący w Królestwie Polskim. W 2
wol. introligator użył w epoce karty tytułowej z innego dzieła Karola Hubego, zaklejając część niepasującego do treści
tytułu. Naturalne zbrązowienia na kartach.
200. –
710.KODEKS handlowy. Komentarz. Oprac. Tadeusz Dziurzyński (1879-1962), Zygmunt Fenichel (1896-1964), Mieczysław
Honzatko. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1936. – XI, [1],
1371 s., 20 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc. tyt. na grzbiecie
i licu. Komentarz do kodeksu regulującego całość polskiego
prawa handlowego, wprowadzonego rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej w 1934. Stanowił on efekt działań
Komisji Kodyfikacyjnej. Zawierał rozwiązania przejęte głównie z ustawodawstwa niemieckiego, choć wyróżniał się także nowatorskimi instytucjami. Kodeks składa się z dwóch
ksiąg. Pierwsza – „Kupiec” – zawiera część ustrojową prawa handlowego. Druga – „Czynności handlowe” – regulację
poszczególnych typów czynności prawnych dokonywanych
w stosunkach kupieckich. Drobne otarcia grzbietu, poza tym
stan bardzo dobry. Il. patrz s. 254.300. –
250
7 1 1 . KOR Z ON E K Ja n ,
ROSENBLÜTH Ignacy: Kodeks zobowiązań. Komentarz.
Przepisy wprowadzające – wyciągi z motywów ustawodawczych – ustawy dodatkowe.
Wyd. 2 z uwzględn. nowego
ustawodawstwa i motywów
Kom.-Kod. Oprac.… T. 1-2.
Kraków: Księg. Powszechna,
1936-1937. – X VI, 1391; [2],
[1393]-2928 s., 20 cm, opr. pł.
wyd. z tłocz. złotem tyt. na
licu i grzbiecie. Kodeks zobowiązań z komentarzem
uchwalony w 1933 r. autorstwa Romana Longchamps
de Bérier i Ernesta Tilla, oparty na zasadach liberalizmu, równości, swobody umów i nominalizmu. Powstawał pod wpływem szkoły socjologicznej. Obejmuje 645 artykułów. Jego liczne rozwiązania zostały
recypowane do obecnego kodeksu cywilnego. Opracowanie dwóch sędziów. Drobne otarcia opr., poza tym
stan bardzo dobry. W t. II brak k. tyt.
500. –
712. MACIEJOWSKI Franciszek (1798-1873): Zasady prawa rzymskiego pospolitego podług instytucyj
justyniańskich. Warszawa: [b.w.], 1861. – [8], VIII,
641, [7] s., 22 cm, opr. płsk. z epoki. Podpis własnościowy i ozdobny inicjał z epoki. Podręcznik do nauki prawa rzymskiego autorstwa profesora Szkoły
Głównej w Warszawie i przedstawiciela szkoły historycznej prawa. Opr. z silnymi śladami otarć, naturalne zbrązowienia kart.
120. –
713. NOTARJUSZE i kandydaci notarjatu wschodniej
Małopolski (Okręg Lwowskiego Sądu Apelacyjnego).
Lwów: Tow. Kandydatów Notarjatu we Lwowie, 1926. –
[16] s., tabele, 24 cm, brosz. wyd. Spis 131 notariuszy u 117
kandydatów na notariuszy z informacjami dotyczącymi
działalności (praktyki). Ręczne uzupełnienia z lat późniejszych w formie dopisków lub wklejek maszynopisowych.
Ślad po złożeniu, poza tym czysty egz.
60. –
251
714. PEIPER Leon (1865-1942): Komentarz do Kodeksu Karnego, Prawa o wykroczeniach i przepisów
wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach oraz do Rozporządzenia Prezydenta R.P.
o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu państwa z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U.
Nr. 94, poz. 851). Z uwzględnieniem ustawy karnej
skarbowej, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego wojskowego, ustaw dodatkowych orzecznictwa
Sądu Najwyższego. Kraków: Leon Frommer, 1936.
– XXIV, 745 s., 23 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem
tyt. na grzbiecie i licu. Dzieło jednego z najaktywniejszych obserwatorów międzywojennej działalności ustawodawczej, autora licznych znakomitych komentarzy do kodeksów i innych ustaw. Współcześnie
przez naukę uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich karnistów. Dzieło to podobnie, jak
inny słynny komentarz Juliusza Makarewicza, nie
straciło do dziś na aktualności i stanowi inspirację do
interpretacji i rozwiązań prawnych. Otarcia krawędzi
oraz wyblaknięcia złoc. grzbietu opr. Poza tym stan
bardzo dobry.
150. –
715. RODZYN Stefan: O nieodwołalności darowizn
między żyjącemi i wyjątkach od tej zasady podług Kodeksu cywilnego francuzkiego. Przez… Warszawa: M.
Glücksberg, 1868.– 148, II s., 21,5 cm opr. ppł. z epoki. Studium autorstwa magistra praw i administracji
z uwzględnieniem rysu historycznego, doktryny i zastosowania prawa opartego na kodeksie Napoleona
w rozwiązaniach kodeksu cywilnego obowiązującego
na terenie Królestwa Polskiego. Otarcia grzbietu opr.,
poza tym stan bardzo dobry.
80. –
716. SAWICKI Alojzy: Skorowidz czyli zbiór dekretów, ukazów, uchwał, ustaw i postanowień rządu. W dzienniku praw od 1807 do włącznie 1856
roku umieszczonych. Chronologicznie i alfabetycznie przedmiotami ułożony. Warszawa: nakładem
wydawcy, 1857. – [4], XI, [2], 156 s., 21 cm, opr. pł.
z epoki. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne.
252
Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Regest prawa obowiązującego w Królestwie Polskim z indeksem rzeczowym. Wydany na
mocy upoważnienia Komissyi Rządowej Sprawiedliwości z dnia 28/30 Kwietnia r. b. No 3551 wydany. Numeracja części stron użyta wielokrotnie.
Zawiera m.in. wykaz 206 osób, którym w latach
1833-1852 skonfiskowano względnie zakwestrowano
dobra za udział w powstaniu narodowym 1830-1831
i spiskach. Wśród nich znajduje się Cyprian Kamil
Norwid.150. –
717. SŁOMIŃSKI Adam: Myśl prawnicza z dziedziny prawa cywilnego w b. Królestwie Kongresowym. Warszawa: [b.w.], 1923. – 63 s., 22 cm, brosz.
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne.
Praca warszawskiego adwokata. Zawiera m.in.
Bibliografię artykułów z różnych dziedzin prawa
cywilnego z Królestwa Polskiego.
40. –
718. SZERER Mieczysław (1884-1981): Skok
w ciemnię. Rzecz o projekcie konstytucji B.B.W.R.
Warszawa: Skł. Gł. Dom Książki Polskiej S.A., 1932.
– 130, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora
o charakterze osobistym (dla „Halinki, adwokata
djablika…”). Krytyka projektu przyszłej konstytucji kwietniowej z 1935 r., jako ustawy antydemokratycznej i ograniczającej swobody obywatelskie
pióra prawnika, socjologa i dyrektora departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Egz. nierozcięty. Drobne przybrudzenia i zagięcia
krawędzi okł., poza tym czysty egz.
50. –
719. USTAWA karna skarbowa z dni 18-go marca 1932 r. (Dz. U. R.P. Nr 34, poz. 355). Szamotuły: Wyd. Druk. Nakł. J. Kawalera, [1932].– 135, [1]
s., 15 cm, brosz. wyd. Ustawa karna skarbowa z II
Rzeczypospolitej, w której po raz pierwszy wyodrębnione zostały przepisy odnoszące się do części
materialnej i do części procesowej oraz pojawiła
się definicja przestępstwa skarbowego jako czynu
skierowanego na szkodę Skarbu Państwa (m.in.
naruszenie przepisów o opłatach celnych i obrocie
253
towarowym z zagranicą oraz przepisów o monopolu tytoniowym, spirytusowym i celnym). Rzadka edycja regionalna ustawy. Miejscami zaznaczenia
kredką w tekście na marginesach.
40. –
720. [USTAWA samorządowa] USTAWA z dnia
23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. Ust. R.P. Nr 35,
z dnia 13-go maja 1933 r.). Szamotuły: Wyd. Druk.
Nakł. J. Kawalera, 1933. – 120 s., 15 cm, opr. ppł.
z epoki z tłocz. złotem tyt. na okł. Ustawa samorządowa II Rzeczypospolitej zw. Scaleniową,
która ugruntowała system dualizmu wykonywania administracji państwowej w terenie oraz
stworzyła samorząd terytorialny na szczeblu powiatowym, gminnym i gromadzkim. Stan bardzo
dobry. Edycja regionalna.
50. –
721.WYKAZ notariuszów Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień 1 października 1938 r. Warszawa i in.: Izby Notarialne R.P., [1938]. – [4], 88, [3] s.,
22 cm, brosz. wyd. Pierwszy systematyczny spis kilkuset notariuszy II Rzeczypospolitej podług alfabetów, miejsc występowania oraz poszczególnych izb
notarialnych przy Sądach Okręgowych. Przybrudzenia i drobne uszkodzenia
okł. oraz kilku ostatnich stron, poza tym stan dobry.
100. –
Kodeks… poz. 710
V
A
R
I
POR A DN IK I
A
N
A
U
K
A
FACHOW E I POPU L A R N E
722. [ALQUIÈ de Rieupeyroux Louise (18401901)]: Kodeks światowy czyli znajomość życia
we wszelkich stosunkach z ludźmi. Na podstawie
najlepszych źródeł ułożył Spirydion [Lubowski
Edward]. Wyd. 4 przejrzane i znaczne powiększone. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1898]. – [4], 239
s., 16,5 cm, opr. ppł. Pieczątka: „Lech Jędrzejkowski”. Zbiór reguł towarzyskich (m.in.: chustka do
nosa; o stosunkach towarzyskich pomiędzy mężczyznami i kobietami w świecie; poufne zebrania,
herbatki i wieczorki; stosunki towarzyskie u wód).
Zbrązowienia.50. –
723. BORSUK Seweryn: Skóra w handlu i przemyśle. Warszawa: nakł. Instytutu Przemysłowo-Rzemieślniczego przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 1931. – 136, [1] s., 50 rys. + [2] s., [2] k.
tabl. (wyfarbowania na skórze), 22 cm, brosz. wyd.
Bibljoteka Przemysłowo-Rzemieślnicza. Kompendium wiedz na temat garbarstwa (skóry surowe,
garbniki, garbowanie skóry, wykończenie skór,
polski przemysł garbarski). Dołączono 12 próbek
wyfarbowań na skórze chromowej wyrobów Pabjanickiego Tow. Akc. Przemysłu Chemicznego.
Stan bardzo dobry.
100. –
724. BUZEK Józef (1873-1936): Pogląd na wzrost
ludności ziem polskich w wieku XIX. Kraków:
Centralne. Biuro Wydawnictw N. K. N., 1915.
– [4], 74, [1] s., tabele, 24 cm, brosz. wyd. Wykłady wygłoszone w maju 1915 r. na kursie ekonomicznym N. K. N. w Wiedniu. Praca statystyczno-historyczna porównująca
wzrost ludności polskiej w poszczególnych ziemiach z uwzględnieniem porównawczym innych narodów je zamieszkujących i stosunków religijnych.
Zagniecenia w dolnej części pierwszych stron oraz niewielkie uszkodzenia
grzbietu, wewnątrz czysty egz.
50. –
725.CIESZKOWSKI August (1814-1894): O izbie wyższej i arystokracyi w naszych czasach; przełoż. z franc. Syn autora. Poznań: [b.w.], 1908. – [8], 128,
[1] s., 23 cm, brosz. wyd. Pieczątka majątku ziemskiego: „Jadwiga Paulina
255
Piasecka – Popkowice” na k. przedtyt. i końcowej
dzieła oraz podpis: „Adolf Piasecki, Poznań 1921”.
Pieczątka własnościowa Juliusza Wiktora Gomulickiego. Wydane pośmiertnie dzieło polskiego
filozofa mesjanistycznego o współczesnej roli arystokracji w państwach europejskich. Autor, choć
przedstawiciel narodu bez państwa przez szereg lat
zasiadał w pruskim parlamencie i był przewodniczącym Koła Polskiego. Jego myśli zawarte w pracy
stanowiły wyraz jego społecznikowskich poglądów
(„szlachcic bez ambicyi, bez udziału w przy społecznej, jest tyle pożałowania godny co kapłan pod
interdyktem, – ale że arystokrata bez prawdziwej
ambicyi, jest równie śmiesznym i godnym pogardy
co kapłan bez wiary”). Uszkodzenia i podklejenia
okł., poza tym czysty egz.
75. –
726. DOBOSZYŃSKI Adam (1904-1949): Gospodarka narodowa. Wyd. 3. Z portr. autora. Piotrków Trybunalski: T, Dobrzański, 1937. – VII, [1],
325, [2] s., [1] k. tabl., portr., 20,5 cm, brosz. wyd.
Głośna praca uznana w kręgach narodowych za
symbol scalenia polskiego nacjonalizmu z nauką społeczną kościoła katolickiego. Powstała
pod wpływem pism św. Augustyna i św. Tomasza
z Akwinu oraz encyklik papieskich. Krytyka liberalnego kapitalizmu, socjalizmu i komunizmu, jako
antychrześcijańskich i materialistycznych. Zawiera koncepcję społeczeństwa stanowo-zawodowego,
przebudowy społecznej w Polsce, stworzenie społeczeństwa narodowego, silnego organizmu zdolnego
obronić naród przed towarzyszącym kapitalizmowi zjawiskiem koncentracji przemysłu. Propaguje zasady korporacjonizmu,
w którym o awansie społecznym decydowałoby wykształcenie, praca, samozaparcie i talent. Okł. podklejona przy dolnej krawędzi.
120. –
727.DOLENSKÝ Evžen: Sześciojęzyczny słownik gazowniczy; red. i przedm.…
Praga: Plynárenské, vodárenské a zdrawotně-technické sdružení v Praze, 1939.
– 384 s., 21 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i przednim
licu. Słownik wielojęzyczny (polsko, czeski, serbsko-chorwacki, francuski,
angielski i niemiecki) terminologii związanej z gazownictwem. Wydany przy
współpracy Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techni-
256
ków Sanitarnych w Warszawie oraz innych
pokrewnych organizacji z Zagrzebia, Zurychu
i Paryża. Skorowidze i tyt. również w tych językach. Otarcia opr. i wyblaknięte nieco złoc.
Na wyklejkach, spisie rzeczy w jęz. pol. i s.
12, 79, 252 i 285 pismo lub kreślenia dziecięcą
ręką częściowo zachodzące na tekst. Poza tym
czysty egz.
90. –
728.ENCYKLOPEDYA powszechna kieszonkowa wraz ze słownikiem wyrazów obcych
w języku polskim używanych. (Z pięćdziesięcioma dwoma tablicami rysunkowemi). Warszawa: nakład druk i własność Noskowskiego,
1891. [8], 2044 s., 52 k. tabl. (drzeworyty), 15
cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na
grzbiecie. Popularna encyklopedia wydawana
w zeszytach od 1887 r. nowoczesnej oficyny
warszawskiej Piotra Noskowskiego w układzie dwuszpaltowym z ilustracjami w cynkografiach. Drobne otarcia opr., poza tym stan
bardzo dobry.
500. –
729.GALLUS Józef (1860-1945): Wielki zbiór
powinszowań zawierający powinszowania, przemowy i toasty wierszem i prozą
na wszystkie dni pamiątkowe, obchody
i uroczystości rodzinne. Bytom: „Katolik”,
[1908]. – 335 s., winiety, 16 cm, opr. pł., okł.
oryg. brosz. zach.
(naklejone). Antologia ż yczeń
okolicznościowych ujęta w działy. Otarcia krawędzi opr., wewnątrz czysty egzemplarz.
60. –
730. GRIMM Alojzy: Pies-towarzysz. Popularny
podręcznik chowu i szkolenia. Warszawa: [b.w.],
1938. – 109 s., 94 il., 21 cm, brosz. wyd. Podręcznik autorstwa nadkomisarza i kierownika referatu
psów służbowych w Komendzie Głównej Policji
Państwowej. Stan bardzo dobry.
90. –
257
731. HALSKA M.: Co dzisiaj jeść i jak gotować. Warszawa: Gebethner i Wolf, 1941. – 195, [1]
s., il., 18 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. (naklejone). Książka przepisów kulinarnych z okresu okupacji niemieckiej, dostosowana w dużym
stopniu do ówczesnej sytuacji na rynku. Otarcia
opr., zwłaszcza krawędzi.
80. –
732. HENIKOWSKA L.: Gotuj na zapas.
Podręcznik dla sterylizacji w konserwatorze.
Zawierający 210 przepisów. Oprac. i ułożyła…
Warszawa: [b.w.], 1914. – 151, [1], VII s., il., 20
cm, opr. ppł., przednia kolor. okł. brosz. zach.
Przepisy kulinarne ułożone działami przystosowane do przechowywania potraw w konserwatorze J. Wecka. Gdzieniegdzie drobne
zbrązowienia.80. –
733. INSTRUKCJA dla lekarza obwodowego. (Przejrzana przez Radę Lekarską
i przyjęta na posiedzeniu ogólnem Kommisysyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego). [Warszawa]: KRSW, DiOP, 1838. – 53, [22], err.,
18,5 cm, poszyt. Adnotacja z epoki na okł.:
„gmina Parzno”. Instrukcja postępowania
lekarza powiatowego wraz ze zbiorem przepisów go obowiązujących i stosownych druków do wypełnienia, które sprawiały, że był
również urzędnikiem. Tytuł i tekst również
w jęz. polskim i rosyjskim.
60. –
734. INSTRUKCJA dla maszynisty parowozowego. Warszawa: M.(inisterstwo) K.(omunikacji), Polskie Koleje Państwowe, 1926.
– 31 s., 15 cm, brosz. wyd. Instrukcja przyjęta
jeszcze przez Ministerstwo Kolei Żelaznych
w 1919 r.
30. –
735.JĘDRZEJEWICZ Jan (1835-1887): Kosmografija. Napisał…; ze wstępem
historycznym H.(enryka) Merczynga (1860-1916). Warszawa: [b.w.], 1886.
– XLVI, [2], 400 s., × k. tabl., 241 il., 22,5 cm, opr. pł. z epoki. Podpis XIX
w. Józefa Tomkiewicza. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna. Seria 3, t. 9
258
Pierwszy polski podręcznik astronomii, wyróżniający się, jak na owe czasy nowoczesnym podejściem
do tematu. Autor dzieła był lekarzem i właścicielem
obserwatorium astronomicznego w Płońsku. Otarcia
opr., s. 391-392 naddarte przy krawędzi, miejscami
zbrązowienia.120. –
j
u
d
a
i
c
a
736. [BUND] W kwestji organizowania demonstracji
i święta majowego. (Tłum. z żyd.z nr 27, 29 i 31 Arbeiterstimme); Rosyjsko-Socjaldemokratyczna Partja Robotnicza. Londyn: Ogólno-Żydowski Związek Robotniczy
na Litwie, w Polsce i Rosyi, marzec 1903. – 22 s., 14 cm,
brosz. wyd. Zbiór trzech artykułów z żydowskiego pisma
robotniczego w wydaniu londyńskiej drukarni „Bundu”
Abrahama Natansona (m.in. Demonstracje i zbrojny
opór). Stan bardzo dobry.
40. –
737. BYSTROŃ Jan Stanisław (1892-1964): Uwagi
nad dziesięciu pieśniami ludowymi Żydów polskich.
Warszawa – Lwów: Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1932. – 16 s., 26 cm, brosz.
wyd. Nadb.: Archiwum Nauk Antropologicznych. T. 1.
Nr 10. Studium etnograficzne nad ludową pieśnią żydowską. Tyt. okł. Streszczenie i tyt. również w jęz. ang.
Uszkodzenia okł.
40. –
738. FRÄNKEL Chaim Eljezer (1894 – ): Święta narodowe Polski odrodzonej i uświadomienie obywatelskie.
Ułożył… [B.m.: b.w., 1934. – 73, [2] s., 20 cm, opr. pł.
z tłocz. złotem tyt. na licu. Z dedykacją autora dla przyjaciela kpt. Leopolda Łukacza. Z przedmowy prof. M.
Schorra: „Praca… wypełnia dotkliwą lukę w literaturze
homiletyczno-liturgicznej żydowskiej chwili obecnej
a cel swój spełnia ze stanowiska państwowego niemniej
jak religijno-wychowawczego w sposób zupełnie zadowalający”. Zawiera również kazanie żałobne po tragicznej
śmierci pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Niewielkie przybrudzenia okł. i ślady odbarwień na
wyklejkach, poza tym czysty egz.
100. –
259
739. GŁOS Cofim. Jednodniówka Irgunu Cofim
Galilu Tarnopolskiego. Tarnopol: Lag Be’omer, 1937.
– 30 s., 23 cm, brosz. wyd. Pieczęć starostwa tarnopolskiego. Z tekstu: „Irgun Cofim ma być właśnie tą
komórką, która jednocząc ludzi o wspólnej idei ma
stać się podłożem pod przyszły Irgun kibucowy”. Jednodniówka żydowskiej młodzieżówki syjonistycznej
propagującej emigrację do Palestyny.
60. –
740. JELEŃSKI Jan (1845-1909): Precz z wrogami
ojczyzny! Wybierajmy tylko pod hasłem narodowem.
(Głos przedwyborczy). Warszawa: [b.w.], 1906. – 16
s., 19 cm, brosz. wyd. Pieczątki własnościowe z epoki.
Broszura propagandowa w obliczu wyborów do Dumy,
silnie antyżydowska.
40. –
741. MIĘDZYNARODOWY Żyd. Najważniejsze
zagadnienie wszechświatowe; tłómaczyła z angielskiego Anna Szottowa. [Cz. 1]. – [Cz.2]: (Działalność
Żydów w Stanach Zjednoczonych. Żydzi a Polska).
Poznań: Księgarnia Społeczna, 1922-1923. – 228; [4],
251, [1] s., 21 cm, współopr. ppł. Podpis własnościowy
i suchy wytłok: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Praca
żydoznawcza opublikowana pierwotnie w USA. Cz. 1
zawiera m.in. kwestie: Charakter żyda i żyd w interesie; Czy istnieje wszechświatowy program żydowski?;
Historyczne podstawy żydowskiego imperjalizmu;
Czy potęga żydowska rządzi prasą?; cz. 2 porusza tematykę: Żydowska władza w teatrze amerykańskim;
Zwierzchnictwo żydowskie w świecie kinematograficznym; Żydzi za pośrednictwem konferencji pokojowej krępują Polskę.
150. –
742. ROKOSZEWSK I Szmul: Dekadent y zm
warszawski. Warszawa: [b.w.], 1894. – [2], 16 s., 18
cm, brosz. wyd. Prezentacja przedstawicieli tzw.
„dekadentyzmu warszawskiego” w osobach: Wincentego Ślepowron-Ronisza (1868-?), autora cytowanego tu hymnu na cześć wodza frankistów Jakuba Józefa Lejby Franka; Antoniego Lange (1862-?);
Wacława Wolskiego (1867-1928) i Wacława Raczyńskiego (1863-?).
50. –
260
743. STATUT i program przeciwżydowskiej Ligi
Obrony Ojczyzny i Wiary założonej 13 czerwca 1920.
Wyd.3. Poznań: Przeciwżydowska LOOiW, 1928. – 16 s.,
16 cm, brosz. wyd. Statut organizacji antyżydowskiej ze
swastyką w godle z uzasadnieniem używania tego znaku
na stronie końcowej.
40. –
744. JUNDZIŁŁ Bonifacy Stanisław (17611847): Zoologia krótko
zebrana. Cz. 2: Ptastwo.
Wyd. 2 w niczém nie odmienione. Wilno: Józef Zawadzki, 1825. – [2],
288, [4] s., 18,5 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. na
grzbiecie. Podpis własnościowy z epoki: „Antoni Pieczyski”. Podręcznik akademicki profesora botaniki i zoologii Uniwersytetu Wileńskiego odnoszący się przeważnie do polskich
ptaków. Z zachowaniem k. tyt. z 1. wyd. z r.
1807. Otarcia opr., niewielki ślad po owadach
wewnątrz pierwszych okładzin.
150. –
261
745. JUNDZIŁŁ Bonifacy Stanisław (1761-1847):
Zoologia krótko zebrana. Cz. 3: Płazy i ryby. (acc.)
Cz. 4: Owady i robactwo. Wilno: Józef Zawadzki,
1807. – 198; 199-432, VIII s., 18,5 cm, współopr. płsk.
z epoki z tłocz. na grzbiecie. Podpis własnościowy
z epoki: „Antoni Pieczyski”. Podręcznik akademicki
odnoszący się również do fauny i entomologii na ziemiach Polski i Litwy. Otarcia opr., karta tyt. uszkodzona (brak części środkowej, podklejona pap.).
150. –
746. K AMIŃSKI Konstanty: Pranie bielizny
i pralnie nowoczesne. Warszawa: skł. gł. „Przegląd
intendencki”, 1927. – 203, [4] s., 40 il., 16 cm, opr.
ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). Pieczęć:
„Szpital Wojsk O.(bszaru) W.(arownego) Wilno”.
Praktyczny i teoretyczny podręcznik prania. Inseraty w tekście. Przybrudzenia na okł., wewnątrz
czysty egz.
50. –
747. KOŚMIŃSKI Stanisław (1837-1883): Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich
życiorysów lekarzów polaków oraz cudzoziemców
w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską
polską od czasów najdawniejszych aż do 1885 r. Ułożył… Warszawa: nakł. autora, 1888. – [2], XVII, [3],
664, [3] s., 27 cm, opr. pł. Ślady usuniętych pieczątek z XIX w. Praca bibliografa i historyka medycyny zawierająca zwięzłe życiorysy od X do XIX w.
wraz ze spisem prac każdego lekarza. Otarcia opr.,
miejscami naturalne zbrązowienia. Na pierwszych
kartach przy usuniętych pieczęciach sygn. pisane
kredką.200. –
748. KOŻUCHOWSKI Józef (1886-1968): Przebudowa gospodarcza Polski. Warszawa: Tow. Pracy Społeczno-Gospodarczej, 1938. – [8], 262 s., 24,5
cm, brosz. wyd. Biblioteka Towarzystwa Pracy
Społeczno-Gospodarczej. Prace polskiego ekonomisty z lat 1932-1938 dotyczące rozwoju gospodarczego Polski (m.in. obcego kapitału, obywatelstwa
świata, polskiego problemu bałtyckiego i ziem
wschodnich RP).
80. –
262
749. KWASIEBORSKI Wojciech (19141940): Podstawy narodowego poglądu na
świat. Warszawa: [b.w.], 1937. – 30 s., 20 cm,
brosz. wyd. Program Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falangi” ze znakiem do dziś używanym przez ruch narodowy w Polsce.
40. –
750. MAJEWSKI J.(ózef ): Tresura psa pokojowego. Z 38 ryc. Lwów: Księg. A. Bardacha, 1926. – 159 s., [14] s. tabl., 17 cm, opr.
pł. Poradnik hodowli i tresury psów różnych
ras. Ryc. wykonał art., malarz Paweł Zaporoski. Na kilku kartach końcowych podkreślenia przy imionach psich.
60. –
751. MARGOŃSKI X.A.: Miód żywi i leczy.
Warszawa: „Polak Katolik”, 1927. – 56, [1] s., 4
rys., err., 20 cm, brosz. wyd. O wartościach
miodu pod względem dietetycznym i leczniczym. Brak przedniej okł.
40. –
752. M A R SK I Jan: Ma łżeńst wo wierne naturze. Kalendarz małżeński, metody
Smuldersa według teorii naturalnej regulacji urodzeń Ogino-Knaus. Poznań: Rolnicza
Druk. i Księg. Nakładowa, 1935. – 31, [1] s.,
[4] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Metody naturalnego zapobiegania ciąży czyli tzw. „kalendarzyk”. Zbrązowienia i przybrudzenia
na okł. i pierwszych kartach.
40. –
753. MILEWSKI Józef (1859-1916): Zdobycze i illuzye postępu w XIX wieku. Kraków:
nakł. autora, 1901. – 71 s., 22 cm, opr. ppł.
z epoki. Exlibris Stanisława Karłowskiego
(1899-1939), późniejszego senatora Rzeczypospolitej – Biblioteka Szelejowska z herbem
Prawdzic. Odb. z „Przeglądu Polskiego” R.
36, t. 1. Rozprawa z zakresu historii gospodarczej Europy pióra ekonomisty, polityka
galicyjskiego i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stan bardzo dobry.
100. –
263
754.[MONETY Generalnej Guberni] FAŁSZYWE 50-groszowe monety ze stali.
[B.m.]: Mennica Państwowa Gubernatorstwa Generalnego, [1942]. – [2] s., 30
cm, karta. Komunikat mennicy okupacyjnej w związku z masowym fałszowaniem 50 groszówek stalowych. Szczegółowy opis różnic w odniesieniu do
różnych odmian monet. Tekst w jęz. niem. i pol.
50. –
m
y
ś
l
i
s
t
w
o
755. ALMANACH Leśny. Rocznik personalny administracji Lasów Państwowych. Warszawa: Sp. Wyd. „Prasa Drzewna”, 1933. – 247, [1] s.,
il., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera imienny wykaz
personelu Administracji Lasów Państwowych
poszczególnych dyrekcji, w tym regionalnych
z siedzibami w Białowieży, Lwowie, Łucku, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Toruniu, Warszawie i Wilnie oraz przepisy o umundurowaniu
leśników z 15 tablicami wzorów (czapki, mundury, naszywki, orzełki i broń przyboczna). Projekt okł. G. Lewiński. Niewielkie przybrudzenia
i uszkodzenia okł. przy krawędziach. Wewnątrz
czysty egz.
150. –
756. KOWALSKI Zbigniew (1907-1955): Dziennik myśliwski. Z przedmową Hermana Knothego (1879-1961). Okł. projektował Zenon Herczka;
[zdjęcia wyk. Włodzimierz Puchalski (1908-197)].
Warszawa: Polski Związek Łowiecki, 1947. – 247,
[1] s., [12] k. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia myśliwskie z łowów na Mazowszu, w Puszczy
Świętokrzyskiej i na Kresach Wschodnich okresie 1932-1939 oraz w województwie olsztyńskim
w 1945 r.
60. –
757. SPIS członków Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego wedle powiatów. Lwów: Małopolskie To. Łowieckie, 1925. – 64 s., 15 cm, brosz.
wyd. Obejmuje kilkaset nazwisk.
60. –
758.W 10 lat Polskiego Związku Łowieckiego na Dolnym Śląsku. Selekcjoner;
[rys. Zdzisław Oko i in.]. Wrocław: [Polski Związek Łowiecki], 1956. – 115,
[1] s., il., 30 cm, brosz. wyd. Zawiera fachowe artykuły na temat polowań na
264
zwierzyną płową (jeleń, daniel, sarna) z mapą łowiecką województwa wrocławskiego. Niewielkie
przybrudzenia okł. i podklejenia grzbietu. Wewnątrz czysty egz.
100. –
759. WARD Rowland (1848-1912): The sportsman’s handbook to collecting, preserving, and artistic
setting-up of trophies and specimens. To which is
added a synoptical guide to the hunting grounds of
the world. Sixth edition. London: Author, 1891. –
XII, 145, [23] s., [11] k. tabl. (il. + opisy), 20 cm, opr.
pełna skóra z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu
oraz obustronnie tłocz. złotem trofeami myśliwskimi. Ekslibrisy: „Bibliotheque de Antonin” i „Joseph
comitis Potocki”. Przewodnik dla kolekcjonerów
trofeów i okazów myśliwskich wraz z omówieniem
sposobu ich preparowania i wypychania. Zawiera
synoptyczny przewodnik po łowiskach różnych
kontynentów. Autor opracowania był założycielem
słynnej firmy angielskiej przy Picadilly w Londynie zajmującej się artystycznym przygotowaniem
czaszek, oręży, porożów i skór zwierząt łownych.
Właścicielem tej książki był Józef hr. Potocki (18621922), właściciel rozległych dóbr na Ukaranie, polityk, podróżnik, myśliwy i kolekcjoner. Książkę tę
nabył w lutym 1894 r. w znanej firmie N.W. Gave
(suchy wytłok), o czym świadczy adnotacja na karcie tytułowej, podczas swojej wyprawy myśliw-
265
skiej na Cejlon. Na kartach książki notatki (w jęz.
angielskim) i podkreślenia oraz dwa inne wpisy
własnościowe (z datą „Równe 1948”). Zbrązowienia naturalne na kartach, minimalne otarcia na
grzbiecie. Poza tym stan bardzo dobry, złocenia
w pełnym blasku.
500. –
760. WRÓBLEWSKI Konrad: Żubr Puszczy
Białowieskiej. Monografja. Poznań: Wyd. Polskie
– Ogród Zoologiczny, 1927. – XV, 232, [8] k. tabl.
il., tab. rozkł., 24 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i oryg.
okł. brosz. Monografia żubra polskiego w ładnej
opr. wyd. z tłocz. złotem sylwetką zwierzęcia na
licu. Minimalne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.
200. –
o
g
r
o
d
n
i
c
t
w
o
761. BROMIRSKI W.: Poradnik techniczno-ogrodniczy projektowania, zakładania i prowadzenia ogrodów przy szkołach. W oprac.
Wł.(odzimierza) Gorjaczkowskiego (18791944), W.(acława) Zaykowskiego, Sławomira
Miklaszewskiego (1874-1949), Ludwika Falkowskiego, Antoniego Olearskiego, J. Maciejewskiego, Jana Łebkowskiego, Józefa Wrzesińskiego i J. Ruszkowskiego. Pod ogólną red…;
Towarzystwo Popierania Ogrodów Szkolnych.
Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1932. – 368
s., il., 20 cm, opr. pł., okł. oryg. brosz. zach.
(naklejone). Poradnik w zakresie urządzania ogrodów, ich pielęgnacji, uprawiania oraz
praktycznego sadownictwa i warzywnictwa,
w tym ogrodów ozdobnych.
90. –
762. GOŁOGOWSKI B[olesław]: Wodociąg
w ogrodzie. Wodotryski, sztuczne zdroje, hydranty, zraszanie, sztuczna mgła. Z 90 rysunkami. Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników
Księgarskich, 1936. – 59, [6] s. il., inseraty, 22,5
cm, brosz. wyd., okładka projektu M. Puchalskiego. Stan b. dobry.
50. –
266
763.JANKOWSKI Edmund (1849-1938): Dla ogrodników i drobnych właścicieli ziemi. Wydanie
czwarte znacznie poprawione. Warszawa: nakładem autora, 1930. - [8], 248 s., 26 il., 24 cm,
opr. pł., zdezaktualizowane stemple, blok czysty,
okładka przykurzona.
120. –
764.JANKOWSKI Edmund (1849-1938): Ogródek
miłośnika. Z 10 ilustracjami w tekście. Wydanie drugie powiększone… Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, [1936].
- 43, [5] s., il., inseraty, 17,5 cm, brosz. wyd.,
Ogrodnictwo dla wszystkich pod red. Edwarda
Nehringa.40. –
765.KRAUS Roman (1890-?): Jak sadzić drzewka
owocowe: praktyczne wskazówki? Wilno: Wyd.
Wileńskiej Izby Rolniczej, 1935. – 23 s., il., 16,5
cm, brosz. wyd. Podpis ołówkiem z epoki na k.
tyt. Biblioteka Gospodarcza, nr 18. Popularny
poradnik sadownictwa. Tyt. okł. Drobne zagniecenia.30. –
766.MAZURKIEWICZ Stanisław: Hodowla kwiatów w mieszkaniu. Z rys. Warszawa: M. Arct,
1929. – 241, [2] s., 96 rys., 18,5 cm, opr. pł. Poradnik hodowli setek gatunków kwiatów ze skorowidzem ich polskich nazw.
80. –
767.Schonfeld Stanisław: Żywopłoty, szpalery
i osłony. Z licznemi rycinami w tekście. Warszawa: Tow. Oświaty Rolniczej, 1935. – 86, [2]
s., 29 il., 23 cm, brosz. wyd., okładka podniszczona.
50. –
768.WASIEWICZ Czesław: Zakładanie i prowadzenie ogródka owocowego. Drzewa zwykłe i karłowe. (z 46 rycinami). Warszawa: Stowarzyszenie
Pracowników Księgarskich, [1935]. – 78, [10] s.,
il., inseraty, 17,5 cm, brosz. wyd., Ogrodnictwo
dla wszystkich pod red. Edwarda Nehringa.
Okładka proj. B.Majewskiego.
40. –
267
769. OŚWIADCZENIE dla nieniemieckich
członków załogi.[B.m.: b.w.], 1942. – [2] s., 30 cm,
karta. Siedmiopunktowa deklaracja lojalności dla
pracowników zakładów okupacyjnych w Generalnej
Guberni do podpisania w części końcowej. Zagniecenia i przybrudzenia na odwrocie.
50. –
770. PIOTROWSKI G.: Przedsiębiorstwa morskie.
Warszawa: Gł. Księg. Wojsk., 1935. – 88, [3] s., fot., il.,
20 cm, brosz. wyd. Spis rzeczy głównych: Rola wielkiego i małego kapitału w przedsiębiorstwach morskich;
Armator; Przedsiębiorstwa portowe; Rybactwo. Okł.
oprac. graf. Atelier Girs-Barcz. Minimalne zagięcia
i przybrudzenia okł. (na odwrocie). Poza tym stan
bardzo dobry.
60. –
771. PODRĘCZNA encyklopedja handlowa. T. 1-3.
Wydaw. zbior. pod red. Stanisława Waschki (18951984) i Bolesława Olszewicza (1893-1972); Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu. Poznań: Poznańska
Spółka Wydawnicza, 1931. [10], 546, [1]; [5], 550-1108;
[8], 1109-1566 s., 21,5 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. grzbietami. Pieczątki okupacyjne urzędu niemieckiego
w Generalnej Guberni. Wydawnictwo zrealizowane
dzięki inicjatywie poznańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej szeroko ujmujące dziedzinę ustawodawczą. Niewielkie otarcia opr.
200. –
772. PODRĘCZNA Encyklopedia Powszechna.
A-Z w jednym tomie. Redaktor Stanisław Lam (18911965). Paryż: Księgarnia Polska, 1954. – [8], 1070 s., [7]
k. tabl., [34] s. tabl., il., 26 cm, opr. pł. wyd. z tłocz.
złotem tyt. na grzbiecie. Jedyna polska encyklopedia
niezależna wydana na emigracji w okresie „zimnej
wojny”. Wydawca Smutny pomnik polskiej kultury
w warunkach emigracyjnych, kiedy dla przykładu
diaspory litewska i ukraińska potrafiły wydać wielotomowe encyklopedie w językach własnych i angielskim.
Sporo haseł dotyczących emigracji polskiej i litewskiej.
Redaktor był krytykiem literackim, przedwojennym
redaktorem naczelnym wydawnictwa firmy Trzaska,
Evert i Michalski, a po wojnie kierował Księgarnią
Polską w Paryżu. Krawędź tylna grzbietu minimal-
268
nie nadpęknięta. Poza tym stan dobry. Zob. też jedyne
większe przedsięwzięcie emigracyjne w zakresie syntezy
historii Polski pod nr 529.
250. –
773. PRZECŁAWSKI Józef Emmanuel (1799-1879):
Pamiętniki rozumowane. Zbiorek 1. Wilno: nakład
i druk T. Glücksberga, 1844. – 154 s., 21 cm, opr. karton.
Rozważania na tematy egzystencjalne, religijne, moralne
i literackie przeciwko racjonalistycznej tradycji umysłowej, jak i francuskim romansom z tegoż okresu. Autor
był wydawcą „Tygodnika Petersburgskiego”, a później
cenzorem w Warszawie. Miejscami podkreślenia czerwoną kredką w tekście.
80. –
774.PRZEMYSŁ i Handel. Tygodnik: 1918-1928. Warszawa: Redakcja Tygodnika
„Przemysł i Handel”, 1928. – X, [2], 576; 554, [8], 48 s., [2] k. pl., [2] k. map, [2]
k. tabl., 31,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na licach i grzbiecie. Dzieło
poświęcone osiągnięciom gospodarczym pierwszego dziesięciolecia Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1928). Z przedmową prezydenta Ignacego Mościckiego
i marszałka Józefa Piłsudskiego. Obejmuje w pierwszej części zbiór 121 artykułów monograficznych poświęconych różnym dziedzinom gospodarki (wśród
autorów m.in.: Jerzy Buzek, Gabriel Czechowicz, Julian Ejsmond, Kazimierz
Fudakowski, Hipolit Gliwic, Roman Górecki, Henryk Gruber, Czesław Klarner, Alfons Kühn, Eugeniusz Kwiatkowski, Bogusław Miedziński, Edward
Natanson, Karol Niezabytowski, Ludomił Rayski, Witold Staniewicz, Henryk Strasburger, Marcin Szarski, Karol Taylor, Andrzej Wierzbicki i Edmund
Załęski. W części drugiej 179 opisów
poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji (m.in.: Bank Gospodarstwa
Krajowego, Państwowy Bank Rolny, Powszechna Kasa Oszczędności,
Bank Handlowy S.A., Powszechny
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,
Polski Monopol Loteryjny, Polskie
Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku, Górnośląskie Zjednoczone Huty
Królewska i Laura, Giesche S.A. w Katowicach, H. Cegielski S.A. w Poznaniu, Zakłady Mechaniczne „Ursus”
w Warszawie, Państwowych Fabryka
Związków Azotowych w Chorzowie,
K. Scheibler i L. Grohman – Zjedno-
269
czone Zakłady Przemysłowe S.A. w Łodzi, Państwowe
Zakłady Graficzne obecnie Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych w Warszawie, Mennica Państwowa,
Lasy Państwowe, Polski Przemysł Cementowy, Związek Hut Szklannych w Polsce, Przemysł Cukrowniczy,
Państwowy Monopol Spirytusowy w Polsce, Polski
Monopol Tytoniowy, Polskie Koleje Państwowe, Port
w Gdańsku, Port w Gdyni, Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Polska w Gdyni, Międzynarodowe Targi
w Poznaniu i Międzynarodowe Targi Wschodnie w Poznaniu. W części III 115 ogłoszeń firmowych. Barwne
plany i mapy oraz kolorowe winiety zakładów. Opr.
przybrudzona, złoc. zach., wewnątrz gdzieniegdzie zbrązowienia, poza tym czysty egz.
300. –
775. [RADIO polskie] PIERWSZA ogólnokrajowa
wystawa radiowa 15-24 maj 1926 Warszawa Szkoła Podchorążych. Warszawa: [Wyd. „Radjo-Amator” i „Radjofon Polski”], 1926. – 47, [1], XXVIII s., fot., il., 24,5
cm, opr. karton wyd. Przewodnik po pierwszej ogólno
krajowej wystawie radiowej w Warszawie 2-13 czerwca
[!] 1926 r. urządzona staraniem Centralnego Komitetu
Polskich Zrzeszeń Radjotechnicznych. Zawiera zbiór
artykułów fachowych i przewodnik po poszczególnych
działach wystawy pod red. Kazimierza Krulisza, Karola
Politowskiego i Janusza Odyńca. Otarcia i przybrudzenia kolor. okł.
50. –
776. RADZIWIŁŁ FRANCISZEK (1878-1944): Krótki wykład popularny o hodowli, wychowie i utrzymaniu
bydła dla gospodarzy włościan. Warszawa: nakł. autora,
1908. – 36 s., 5 fot., 21 cm, brosz. wyd. Wykład na temat
hodowli krów z objaśnieniem ich typów, zachęcający do
rozwoju produkcji krajowej. Autor był przedstawicielem
młodszej linii książęcej z Zegrza i Połoneczki.
60. –
777. REWIEŃSKI Stanisław (1825-1907): Gospodarski chów koni na podstawie swojskich i obcych źródeł
oraz własnych doświadczeń. Warszawa: „Gazeta Rolnicza”, 1901. – 67 s., 22 cm, brosz. wyd. Praktyczny poradnik o hodowli koni autorstwa właściciela ziemskiego i kynologa z guberni mińskiej. Drobne podklejenia
okł. Czysty egz.
80. –
270
778. ROBERTSON Jan M.(ackinnon) (18561933).: Humaniści nowożytni. Studja socjologiczne
o Carlyle’u, Millu, Emersonie, Arnoldzie, Ruskinie
i Spencerze; z oryg. ang. przeł., przypisami i skorowidzem opatrzył Jan Stecki (1871-1954). Warszawa:
Wydawnictwo „Głosu”, 1899. – [4], 277, [1], V s., 22
cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Materiały do historii nauk socjologicznych w Anglii
w XIX w. Niewielki ślad po owadach na licu, poza
tym stan bardzo dobry.
100. –
779. ROSSET Edward (1897-1989): Prawa demograficzne wojny. Łódź: [b.w.], 1933. – 63 s., liczne tabele,
25 cm, brosz. wyd. Odb. z: „Dziennika Zarządu m.
Łodzi”, nr 7-8/1933. Analiza wpływu wojny na przemiany demograficzne w Europie z uwzględnieniem
ziem polskich. Praca współtwórcy polskiej demografii
i współorganizatora państwowej statystyki po I wojnie światowej. Egz. nierozcięty.
50. –
780. RYBARSKI Roman (1887-1942): Naród, jednostka i klasa. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1926.
– 276 s., 23,5 cm, opr. ppł. Na kartach suchy wytłok:
„Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Dzieło jednego z czołowych polskich polityków narodowej demokracji
i ekonomisty liberalnego. Dotyczy m.in. zagadnień
praw jednostki, wartości narodowych i wpływów obcych w państwie.
90. –
781. SANGUSZKO W ładysław (1803-1870):
O sztuce i chowu koni i utrzymaniu stada. Kraków: nakł. autora, 1850. – 53, [1] s., 18 cm, brosz.
wyd. Książę Sanguszko gospodarował w „hrabstwie
tarnowskim”, w stadninie arabskiej w Gumniskach
w 1843 r. miał 25 matek, ogiery sprowadzał ze Sławuty. W l. 1843-7 i od 1857 r. był prezesem Tow.
Chowu Koni i Wyścigów we Lwowie. Naturalne
zbrązowienia na kartach.
60. –
782. SITKOWSKI Antoni: Jak walczyć z koniokradztwem w Polsce. Warszawa: nakł. własny
autora, 1931. – 61 s., 23 cm, opr. karton wyd. Zjawisko kradzieży koni w pierwszym dziesięcioleciu
271
Polski niepodległej (ok. 45 tys. przestępstw)
w rozprawie podinspektora Policji Państwowej
i naczelnika Urzędu Śledczego m.st. Warszawy. Okł. zagnieciona.
50. –
783. [SPAWALNICTWO] CZEM i jak należy spawać. Kalendarz na rok 1931. Warszawa:
„Perun”, 1931. – 136 s., il., winiety firmowe podkreślone w druku srebrem, 17 cm, pełna skóra
z tłocz. złotem znakiem firmy i rocznikiem na
przednim licu, wyklejka ozdobna zielono-złota.
Kalendarz praktyczny z poradnikiem spawacza
metali różnych Francuskiego Towarzystwa Akcyjnego „Perun”, prekursora przemysłu spawalniczego na ziemiach polskich. Firma istnieje do
dnia dzisiejszego. Ładny egz. na pap. kredowym.
Stan bardzo dobry.
150. –
784. SPRZEDAŻ i Reklama. Miesięcznik
poświęcony zagadnieniom z dziedziny praktycznego stosowania zasad umiejętności sprzedawania i reklamy. R. VII: styczeń 1927, nr. 1.
Red. Tadeusz Skarzyński. Warszawa: Mieczysław Majcher, 1927. – 23, [1] s., [2] k. tabl. (wzory pism na kartonach), [2] s. tabl. (3 kolorowe
reklamy, naklejane), 30 cm, brosz. wyd. Pismo
poświęcone reklamie. Zawiera m.in. tekst znanego kupca warszawskiego Bogusława Herse,
Bez reklamy można tylko wegetować. Kolorowe reklamy herbat i mydła „Lux” autorstwa firmy „Plakat”. Drobne przybrudzenia okł., poza
tym czysty egz.
60. –
785. STĘPOWSK I Marian (1867-1946):
Sztuczne wody mineralne i napoje gazowe.
Warszawa: Redakcya „Wiadomości Farmaceutycznych”, 1901. – [4], III, [3], II, 331, [13] s.,
[1] k. tabl. rozkł., 40 il., liczne tabele, 24 cm,
opr. pł. wyd. Produkcja wód mineralnych i gazowanych z przepisami (wody, kwasy, win musujących, kwasów itp.). Brak afisza, okł. nieco
przybrudzona, wewnątrz gdzieniegdzie zbrązowienia i ślady pisaka.
90. –
272
786.SZCZUDŁOWSKI Kazimierz (1890-1985): Kucie kopyt i racic. Wyd. 4.
Uzup. w tekście i w rys. przez Stefana Jakubowskiego (1872-?). Lublin: Weterynaryjny Instytut Wydawniczy, 1948. – VIII, 232 s., 222 il., 23 cm, opr.
karton. Praktyczny podręcznik podkuwacza z polską terminologią. Drobne
podklejenia i uszczerbki na okł. względnie k. tyt.
90. –
787.ŚWIDERSKI Józef: Produkcja wyrobów bednarskich. Warszawa: Państw.
Wyd. Techniczne, 1953. – 274, [1] s., [1] k. tabl., 317 il., rys., tabele, 24,5 cm,
opr. ppł. wyd. Podręcznik dla pracowników techników przemysłu drzewnego
i dla celów szkoleniowych.
50. –
788.THULIN J.G.: Podręcznik gimnastyki. Cz.3, z. 5.
Atlas gimnastyczny. Z upoważnienia autora tłum.
z II. wyd. szwedzkiego J.M. Kraków: Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
1929. – [2], XXII, 131, [3], 6, [1] s., 100 plansz, il.,
24 cm, opr. ppł. Pieczątka: „Wł. Sobotta”. Bogato
ilustrowany atlas gimnastyczny z zasobem ćwiczeń,
przykładami chodów, biegów, zwisów i skoków
oraz wzorami lekcji.
90. –
789.TOŁSTOJ Lew N.(ikołajewicz) (1828-1910),
HERZEN Aleksander (1812 – O nasilii stati.
Berlin: Hugo Steinitz, 1903. – 60 s., 20 cm,
273
brosz. wyd. Pisma filozoficzne i polityczne o przemocy Lwa Tołstoja oraz myśli Aleksandra Hercena.
Tyt. również w jęz. niem. Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry.
300. –
790. TOŁSTOJ Lew N.(ikołajewicz) (1828-1910):
Jedinstwiennoje sriedstwo. Berlin: Hugo Steinitz,
1901. – 56 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Pismo filozoficzno-religijne z mottem „Siła nie w Bogu, a w prawdzie”.
Z notą redakcji o pisarzu. Tyt. również w jęz. niem.
Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry.
300. –
791. TOŁSTOJ Lew N.(ikołajewicz) (1828-1910), Patriotizm ili mir? Pismo k. Mansonu z 2 janwara 1896
g. Berlin: August Deubner, 1896. – 26, [1] s., 16 cm,
brosz. wyd. Patriotyzm czy pokój? List filozoficzno-polityczny do Johna Mansona związany ze sprawami
polityki międzynarodowej. Tyt. również w jęz. niem.
Stan bardzo dobry.
300. –
792. ULANICKA Michalina: Zasady prowadzenia
domu. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: M. Arct, 1929.
– XIV, [2], 330, [23] s., 60 rys. w tekście, przekładki,
19 cm, opr. pł. Książki dla Wszystkich Nr 725-732.
Poradnik prowadzenia średniozamożnego gospodarstwa domowego z niezbędnymi sprzętami domowymi, utrzymaniem (budżet, rachunki, hodowla roślin,
pranie, prasowanie, ubranie, służba domowa, apteczka itp.) oraz przepisami kulinarnymi. Otarcia opr.,
czysty egz.
100. –
793. WADY i ulepszenia naszych pomieszkań. Wydawnictwo Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Z 34 drzeworytami. Lwów: Towarzystwo Politechniczne, 1888. – [8],120 s., il., 23,5 cm, opr. ppł.
Z inicjatywy budowniczego Alfreda Kamienobrodzkiego utworzono komisję z członków Towarzystwa
zajmującą się sprawami zdrowotnymi związanymi z budownictwem w kraju. Poruszono problemy
właściwych materiałów, powierzchni mieszkalnej,
ogrzewania i wentylacji. Z nadesłanych referatów
opracowano powyższą pracę.
60. –
274
794.W ITWICKI Władysław (1878-1948): Rozmowa o jedności prawdy i dobra. Lwów: R. Ganszyniec, 1936. – 61, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Rozprawa
jednego z czołowych polskich psychologów, nazywanego „ojcem polskiej
psychologii”.40. –
795.WŁODARSKI Piotr: Polska i europejskie zagadnienia narodowościowe.
Warszawa: „Myśl Polska”, 1939. – 43 s., 23 cm, brosz. wyd. Zagadnienie
mniejszości narodowych w polityce poszczególnych państw europejskich
wraz ze statystyką oficjalną i nieoficjalną Polaków w Niemczech, Rosji i innych krajach ościennych. Analiza polityki narodowościowej w Niemczech
hitlerowskich.40. –
796.ZARYCHTA Apoloniusz (1899-1972): Łuk
i łucznictwo. (Studjum). Warszawa: Związek Strzelecki, [1926]. – 168, [1] s., [3] k.
tabl., 46 il., err., 21 cm, brosz. wyd. Praktyczny i bogato ilustrowany podręcznik
łucznictwa. Grzbiet reperowany.
60. –
797.ZAWADZK A Jadwiga: Przyczynki do
spraw opieki nad dzieckiem robotniczem.
Wyd. z okazji dwuletniej rocznicy istnienia Żłobków w Polskim Monopolu Tytoniowym. [Warszawa]: Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego, 1930. – 58 s.,
VI k. tabl. (kolor., w tym podwójne), il.,
[10] k. tabl., fot., 28 cm, opr. karton wyd.
Opracowanie poświęcone ochronkom
i przedszkolom dla dzieci robotniczych
w pierwszym 10-leciu Polski niepodległej.
Zawiera fotografie dzieci w różnych ośrodkach opiekuńczych i kolorowe tablice statystyczne. Tyt. pol. wg okł. proj. J.T. Dwie
karty tyt. („Contributions au problème de
la protection de l’enfant ouvrier”) oraz
streszczenie w jęz. franc. Tekst w jęz. pol.
Karty egzemplarza pofalowane z powodu
incydentalnego zalania. Okł. w stanie bardzo dobrym.
50. –
Schulz… poz.267
Album… poz. 2

Podobne dokumenty