2016 – Rok Henryka Sienkiewicza

Komentarze

Transkrypt

2016 – Rok Henryka Sienkiewicza
2016 – Rok Henryka Sienkiewicza
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
03-983 Warszawa, ul. Pawlikowskiego 3
tel./fax: 22 613-55-46
http://www.opp4.waw.pl
Konkurs multimedialno–plastyczny
„Mój spacer po Warszawie –
2016 - Rok Henryka Sienkiewicza”
Cele:







Upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza
upowszechnianie wiedzy o historii i sztuce związanej z Warszawą,
upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa młodzieży w poznawaniu dziedzictwa
kulturowego Warszawy,
rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej i plastycznej,
zaprezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
propagowanie wśród dzieci i młodzieży technik komputerowych jako nowego środka wyrazu
w twórczości artystycznej,
stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu
informatyki.
CZĘŚĆ PLASTYCZNA
CZĘŚĆ MULTIMEDIALNA

- Wycieczka śladami Henryka Sienkiewicza po
Warszawie
- monograficzna prezentacja na temat życia i
twórczości Henryka Sienkiewicza
Tematy pomocnicze:

ilustracja do wybranego dzieła literackiego
Henryka Sienkiewicza
śladami Henryka Sienkiewicza po Warszawie
w formie komiksu .
Uczestnicy:
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjów.
Kategorie wiekowe:




szkoła podstawowa, wiek 6 lat
szkoła podstawowa, wiek 7-9 lat
szkoła podstawowa, wiek 10-12 lat
gimnazjum.
Warunki konkursu:
Wyłącznie prace płaskie w formacie A3, technika
prac dowolna.
Ilość prac nadsyłanych z jednej placówki
maksymalnie 20.
Tematy pomocnicze:
Uczestnicy:
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjów.
Kategorie wiekowe:


szkoła podstawowa, wiek 10-12 lat
gimnazjum.
Warunki konkursu:
Praca w formie prezentacji multimedialnej
(minimum 10 slajdów), zapisana na płycie
CD/DVD w formacie Microsoft Power Point
lub Open Office Impress.
Ilość prac nadsyłanych z jednej placówki
maksymalnie 10.
Termin składania prac do 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie organizatora w godz. 900 - 1900:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, 03-983 Warszawa, ul. Pawlikowskiego 3, tel. 22 613 55 46
Ocena prac:
Komisja Konkursowa przyzna nagrody w następujących kategoriach:
konkurs plastyczny,
 szkoła podstawowa, wiek 6 lat
 szkoła podstawowa, wiek 7-9 lat
 szkoła podstawowa, wiek 10-12 lat
 gimnazjum.
konkurs multimedialny
 szkoła podstawowa, wiek 10-12 lat

gimnazjum.
Konkurs nie dotyczy prac zbiorowych.
Prace i płyty nadsyłane na konkurs muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek i klasa,
dokładny adres placówki lub adres zamieszkania, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna).
Szkoły i placówki oświatowe prosimy o dołączenie imiennego wykazu autorów prac.
Uwaga: wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Uroczyste podsumowanie konkursu (prezentacja najlepszych prac multimedialnych oraz
wernisaż prac plastycznych, rozdanie nagród) odbędzie się
14 kwietnia 2016 roku, g. 18.00 w siedzibie przy ul. Sosabowskiego 7

Podobne dokumenty