P.P.H.U. HALI

Transkrypt

P.P.H.U. HALI
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
TRALKI OZDOBNE
160
9,50 zł
161
12,50 zł
169
12 zł
162
17 zł
170
11 zł
163
164
10,50zł 8,50 zł
180
10 zł
181
16 zł
165
13 zł
182
21 zł
166
11 zł
167
14 zł
183
14 zł
168
12 zł
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
184
11 zł
150
11 zł
185
13 zł
130
131
9.50zł 11 zł
151
13 zł
190
5 zł
186
11,50 zł
191
6 zł
187
26 zł
192
31 zł
188
25 zł
193
11 zł
189
26 zł
194
13 zł
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
195
16 zł
196
17 zł
202
9,50 zł
203
12,50 zł
197
17 zł
204
22 zł
198
14 zł
205
11 zł
199
11 zł
206
22 zł
200
13 zł
201
13 zł
207
16,50 zł
208
16,50 zł
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
592
591
565
566
568
569
590
594
8 zł
10 zł
11 zł
10 zł
7.50 zł
10 zł
7.50 zł
11 zł
209
8 zł
210
9,50 zł
598
7.50 zł
599
10 zł
597
7.50 zł
613
7.50 zł
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
211
10,50 zł
215
11,50 zł
216
9,50 zł
212
16,50 zł
213
13,50 zł
217
10,50 zł
214
17 zł
218
8 zł
219
9,50 zł
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
220
14 zł
224
14 zł
221
14 zł
225
18,50 zł
222
21 zł
226
24 zł
223
19 zł
227
18 zł
P.P.H.U. HALI
Józefin 41
97-225 Ujazd, woj. łódzkie
e-mail: [email protected]
TEL. + 48 44 719 25 57, KOM. 0 606 946 252
www.hali.com.pl
Niniejszy cennik i publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu prawa,
poniższe
dane
mają charakter
informacyjny,
bez
żadnej
odpowiedzialności. P.P.H.U. Hali zastrzega sobie możliwość zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
409
7.50 zł
541
6,50 zł
542
7,50 zł
401
10 zł
413
12 zł
543
6,50 zł
544
7,50 zł
415
21 zł
545
8 zł
546
9 zł
Cena tralek jest uzależniona od grubości materiału z jakiego ma być wykonana, oraz jej
wysokość ( w tabelach podano ceny tralek wykonanych z kw.12x12 mm i długości 900 mm).
Istnieje możliwość wykonania tralek z dowolnego materiału, a także o innych ustalonych
przez klienta wzorach.
!!! CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT !!!

Podobne dokumenty