Gimnazjum Klasa III, temat 9 Wykaz obowiązków rodzicielskich

Transkrypt

Gimnazjum Klasa III, temat 9 Wykaz obowiązków rodzicielskich
Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa.
Wykaz obowiązków rodzicielskich
macierzyństwo
ojcostwo
Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa.
Wykaz obowiązków rodzicielskich
macierzyństwo
ojcostwo
Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa.
Wykaz obowiązków rodzicielskich
macierzyństwo
ojcostwo
Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa.
Wykaz obowiązków rodzicielskich
macierzyństwo
ojcostwo
Wypisz skojarzenia dotyczące macierzyństwa i ojcostwa.
Wykaz obowiązków rodzicielskich
macierzyństwo
ojcostwo
Gimnazjum Klasa III, temat 9
Gimnazjum Klasa III, temat 9
Cele naturalnego
planowania
rodziny (NPR):
Gimnazjum Klasa III, temat 9
1. Poznanie rytmu
płodności, aby
móc zrealizować
poczęcie.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
2. Zrealizowanie
poczęcia
w odpowiednim
czasie.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
3. Odłożenie
poczęcia
w czasie.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
4. Wydłużenie
odstępów
między
porodami.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
5. Poznanie
zależności pomiędzy
samopoczuciem
kobiety a kolejnymi
fazami cyklu
miesiączkowego.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
Metody
naturalnego
planowania
rodziny:
Gimnazjum Klasa III, temat 9
 Termiczna – wyznaczanie
okresu płodności
i niepłodności kobiety
na podstawie pomiaru
wewnętrznej temperatury
ciała (PTC – podstawowa
temperatura ciała).
Gimnazjum Klasa III, temat 9
 Objawowa Billingsa
– wyznaczanie okresu
płodności i niepłodności
kobiety na podstawie
obserwacji śluzu szyjkowego
(obserwacja i odczucia).
Gimnazjum Klasa III, temat 9
 Objawowo-termiczna
– wyznaczanie okresu
płodności i niepłodności
kobiety na podstawie
pomiaru wewnętrznej
temperatury ciała oraz
obserwacji śluzu szyjkowego.
Grupa 1
Grupa 2
Wyjaśnijcie, w jaki sposób przebiega rytm
płodności kobiety, którego znajomość pomaga
w podjęciu decyzji o zrealizowaniu poczęcia.
Wyjaśnijcie, co powinni uwzględnić przyszli
rodzice, aby zrealizować poczęcie w odpowiednim czasie.
Grupa 3
Grupa 4
Wyjaśnijcie, jakie okoliczności mogą wpłynąć
na odłożenie w czasie poczęcia przez małżonków.
Wyjaśnijcie, z jakich powodów wskazane jest
wydłużenie odstępów między porodami.
Grupa 5
Grupa 6
Wyjaśnijcie, dlaczego ważne jest poznanie
zależności pomiędzy samopoczuciem kobiety
a kolejnymi fazami cyklu miesiączkowego.
Ułóżcie jak najwięcej pytań dotyczących Naturalnego Planowania Rodziny.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
Grupa 1
Poznanie rytmu płodności, aby móc zrealizować poczęcie.
Małżeństwo może zrealizować poczęcie w okresie płodności kobiety, a dokładniej w czasie, kiedy dochodzi do
owulacji, czyli uwolnienia dojrzałej komórki jajowej z jajnika. Po jajeczkowaniu komórka jajowa żyje do 24 godzin,
natomiast plemniki w środowisku zasadowym, czyli w śluzie estrogennym, mogą żyć do 5 dni. Jeśli małżeństwo
zna swój rytm płodności, wie, kiedy od strony biologicznej istnieje największe prawdopodobieństwo poczęcia
dziecka i właśnie wtedy zaprasza dziecko na świat. Są takie dwa momenty: pierwszy – to ostatni dzień temperatury
fazy niższej przed skokiem, a drugi – dzień szczytu objawu śluzowego, czyli ostatni dzień w cyklu, kiedy kobieta
obserwuje lub tylko odczuwa obecność śluzu estrogennego, a po nim następuje zmiana na śluz gestagenny.
Grupa 2
Zrealizowanie poczęcia w odpowiednim czasie.
Życie małżeństwa może być uwarunkowane przez różne czynniki, np. zdrowotne, zawodowe, mieszkaniowe,
wyjazdy, egzaminy, przeprowadzki itd. Dlatego wiele małżeństw pragnie, aby dziecko urodziło się np. w określonej porze roku. Znając naturalny rytm płodności, łatwiej zrealizować poczęcie w odpowiednim czasie (jest to
decyzja danego małżeństwa).
Grupa 3
Odłożenie poczęcia w czasie.
Odłożenie poczęcia w czasie jest związane z okolicznościami życia danego małżeństwa. Czasami trzeba poczekać
z planowaniem potomstwa, np. ze względu na jakąś chorobę jednego czy obojga małżonków oraz farmakoterapię,
która mogłaby zaszkodzić poczętemu dziecku. Oprócz problemów zdrowotnych mogą pojawić się inne, które warto
wziąć pod uwagę ze względu na dobro potomstwa, np. długa zagraniczna delegacja, zaplanowany duży wysiłek
fizyczny czy bardzo stresujący egzamin.
Grupa 4
Wydłużenie odstępów między porodami.
Wydłużenie odstępów między porodami jest ważne dla dobra dziecka narodzonego i zajmującej się nim
intensywnie mamy, która może być przemęczona, co nie pozostaje bez wpływu na kolejne poczęte dziecko.
Jednak najważniejsze jest to, że nawet gdyby pojawiło się dziecko nieplanowane, poczęte krótko po porodzie,
odpowiedzialni rodzice mają go kochać od samego początku i cieszyć się darem nowego życia, nie zaniedbując
urodzonego niemowlaka. Znając naturalny rytm płodności i zasady powrotu płodności po porodzie, można
poczekać z poczęciem następnego dziecka.
Grupa 5
Poznanie zależności pomiędzy samopoczuciem kobiety a kolejnymi fazami cyklu miesiączkowego.
Poznanie zależności pomiędzy samopoczuciem kobiety a kolejnymi fazami cyklu miesiączkowego pomaga
małżeństwu we wzajemnym zrozumieniu różnych stanów emocjonalnych czy wyjątkowego zmęczenia kobiety.
W czasie miesiączki kobieta zwykle czuje ból, słabość, jest zmęczona i rozdrażniona. Ze względu na działanie
hormonów kobieta ma najwięcej energii i zapału po menstruacji. Następnie po owulacji i przed kolejną miesiączką czuje tzw. napięcie przedmiesiączkowe, które może objawiać się nagłymi zmianami nastroju, sennością,
przemęczeniem, wybuchowością, drażliwością itd. Kobieta, która zna swój cykl miesiączkowy, wie, co się dzieje
w jej organizmie. Potrafi sobie wytłumaczyć i zaakceptować to, co czuje i przeżywa. Świadomy tych zależności
mąż, będzie mógł pomagać żonie w trudnych chwilach związanych z fazami cyklu oraz działaniem hormonów.
Gimnazjum Klasa III, temat 9
Gimnazjum Klasa III, temat 9
płodności lub zaburzeń płodności, zajmująca
się naturalną pomocą małżeństwom, które
mają trudności z poczęciem dziecka. Pomoc
ta nie wykorzystuje środków i technik naruszających naturalne funkcjonowanie organizmu. Stosując NaProTechnologię, poszukuje
się przyczyn niepłodności, które się jednocześnie leczy. Są to działania szanujące życie
i godność człowieka, a więc zgodne z etyką.
NaProTechnologia – metoda leczenia nie-
Gimnazjum Klasa III, temat 9
NaProTechnologia polega na:
nauczeniu małżonków rozpoznawania płodności i prawidłowego zapisu obserwacji w tzw.
Modelu Creighton, który jest standaryzowany, czyli jednakowy na całym świecie,
dokładnej diagnozie medycznej przyczyn
niepłodności,
leczeniu niepłodności,
planowaniu poczęcia,
monitorowaniu ciąży.